شبکه آموزش

شبکه آموزش سیما در سال ۱۳۸۱/۰۷/۲۳ به عنوان یک شبکه آموزشی و با شعار شبکه فرصت‌های برابر آموزشی افتتاح شد.
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
جمعه، ۶/۲۸
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
امروز
چهارشنبه، ۷/۲
پنج‌شنبه، ۷/۳
جمعه، ۷/۴
شنبه، ۷/۵
۰۵:۰۱
مدرسه تلویزیونی ایران- حسابداری دهم
۰۵:۳۱
مدرسه تلویزیونی ایران-حسابداری اموال و انبار یازده
۰۵:۵۴
اعلام برنامه چهارتایی
۰۵:۵۵
آرم بازرگانی
۰۵:۵۵
آگهی
۰۵:۵۹
اعلام برنامه صبحی دیگر
۰۶:۰۰
صبحی دیگر - زنده
۰۷:۱۵
اعلام برنامه مدرسه تلویزیونی ایران
۰۷:۱۵
مدرسه تلویزیونی ایران-فارسی اول ابتدایی
۰۷:۴۰
مدرسه تلویزیونی ایران-فارسی دوم ابتدایی
۰۸:۰۵
مدرسه تلویزیونی ایران- اجتماعی سوم ابتدایی
۰۸:۲۵
آرم شبکه
۰۸:۲۶
وصیت نامه شهدا
۰۸:۲۷
اذان ظهر
۰۸:۳۱
آرم شبکه
۰۸:۳۲
مدرسه تلویزیونی ایران-ریاضی چهارم ابتدایی
۰۸:۵۷
مدرسه تلویزیونی ایران- فارسی پنجم ابتدایی
۰۹:۲۲
مدرسه تلویزیونی ایران-اجتماعی ششم ابتدایی
۰۹:۴۲
مدرسه تلویزیونی ایران- اجتماعی ششم ابتدایی
۱۰:۰۲
وله دفاع مقدس
۱۰:۰۲
اعلام برنامه چهارتایی
۱۰:۰۳
دوربین هفت
۱۰:۱۰
آرم بازرگانی
۱۰:۱۱
آگهی
۱۰:۱۵
اعلام برنامه دکتر سلام
۱۰:۱۵
دکتر سلام - زنده
۱۱:۰۰
اعلام برنامه مدرسه تلویزیونی ایران
۱۱:۰۰
مدرسه تلویزیونی ایران- علوم هفتم
۱۱:۳۰
مدرسه تلویزیونی ایران- علوم هشتم
۱۲:۰۰
مدرسه تلویزیونی ایران- علوم نهم
۱۲:۲۵
وله دفاع مقدس
۱۲:۲۶
فوت و فن - قسمت 175
۱۲:۳۴
مدرسه تلویزیونی ایران- پاورپوینت
۱۳:۰۴
مدرسه تلویزیونی ایران-زیست شناسی یازدهم تجربی
۱۳:۳۴
مدرسه تلویزیونی ایران-زیست شناسی دوازدهم تجربی
۱۴:۰۴
مدرسه تلویزیونی ایران-شیمی یازدهم تجربی و ریاضی
۱۴:۲۷
اعلام برنامه چهارتایی
۱۴:۲۷
اعلام برنامه کاد
۱۴:۲۸
کاد - قسمت 26
۱۴:۴۴
کلام امیر
۱۴:۴۵
قرآن
۱۴:۴۹
اذان مغرب
۱۴:۵۳
وصیت نامه شهدا
۱۴:۵۴
وله دفاع مقدس
۱۴:۵۵
آرم بازرگانی
۱۴:۵۶
آگهی
۱۴:۵۹
اعلام برنامه کارنامه بیست
۱۵:۰۰
کارنامه بیست - قسمت 115
۱۵:۳۰
آرم بازرگانی
۱۵:۳۱
آگهی
۱۵:۳۴
اعلام برنامه رویش
۱۵:۳۵
رویش - زنده
۱۶:۲۰
آرم بازرگانی
۱۶:۲۰
آگهی
۱۶:۲۱
نماهنگ دفاع مقدس
۱۶:۲۷
اعلام برنامه چهارتایی
۱۶:۲۸
فارسی را پاس بداریم - فارسی شکر است
۱۶:۲۹
اعلام برنامه مدرسه تلویزیونی ایران
۱۶:۳۰
مدرسه تلویزیونی ایران-ریاضی پایه دهم
۱۶:۵۰
مدرسه تلویزیونی ایران-فیزیک پایه دوازدهم
۱۷:۱۰
مدرسه تلویزیونی ایران-متره و برآورد رشته معماری
۱۷:۳۳
مدرسه تلویزیونی ایران-سواد بصری رشته فتوگرافیک
۱۷:۵۸
نماهنگ دفاع مقدس
۱۸:۰۳
میز مهارت - قسمت 8
۱۸:۱۰
نماهنگ دفاع مقدس
۱۸:۱۳
تیزر تلوبیون
۱۸:۱۳
آرم بازرگانی
۱۸:۱۳
آگهی
۱۸:۱۵
اعلام برنامه به وقت ایران
۱۸:۱۵
به وقت ایران - زنده
۱۹:۲۵
آرم بازرگانی
۱۹:۲۵
آگهی
۱۹:۲۷
نماهنگ دفاع مقدس
۱۹:۳۲
تیزر تلوبیون
۱۹:۳۲
آرم بازرگانی
۱۹:۳۲
آگهی
۱۹:۳۴
اعلام برنامه لذت مهارت
۱۹:۳۴
لذت مهارت - قسمت 3
۱۹:۵۷
اعلام برنامه چهارتایی
۱۹:۵۷
تیزر تلوبیون
۱۹:۵۸
دوربین هفت
۲۰:۰۶
اعلام برنامه هفت نشان
۲۰:۰۶
هفت نشان - قسمت 1
۲۰:۳۰
هفت نشان - قسمت 1
۲۰:۳۱
آرم شبکه
۲۰:۳۲
ما گرام - قسمت 2
۲۰:۴۲
اعلام برنامه روزگاری ایران
۲۰:۴۳
روزگاری ایران - قسمت 91
۲۱:۰۱
نماهنگ دفاع مقدس
۲۱:۰۶
آرم بازرگانی
۲۱:۰۶
آگهی
۲۱:۰۷
اعلام برنامه دکتر سلام
۲۱:۰۸
دکتر سلام - قسمت 158
۲۱:۳۶
نماهنگ دفاع مقدس
۲۱:۴۱
اعلام برنامه چهارتایی فردا چهارشنبه
۲۱:۴۲
تیزر تلوبیون
۲۱:۴۲
آرم بازرگانی
۲۱:۴۲
آگهی
۲۱:۴۳
اعلام برنامه مستند هفت
۲۱:۴۳
مستند هفت - حیات وحش خاورمیانه
۲۲:۲۵
وله دفاع مقدس
۲۲:۲۶
سرود جمهوری اسلامی ایران
۲۲:۲۸
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۳:۳۰
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۳:۳۱
اعلام برنامه چهارتایی
۰۳:۳۱
آرم بازرگانی
۰۳:۳۱
آگهی
۰۳:۳۲
اعلام برنامه هفت رنگ
۰۳:۳۳
هفت رنگ - قسمت 67
۰۴:۰۸
تیزر سیزده ساله ها
۰۴:۱۰
تیزر اپلیکیشن تلوبیون
۰۴:۱۰
اعلام برنامه آموزش ورزش
۰۴:۱۰
آموزش ورزش - قسمت 9
۰۴:۲۴
نماهنگ دفاع مقدس
۰۴:۲۸
آرم شبکه
۰۴:۲۹
صلوات و آب
۰۴:۳۰
صلوات خاصه امام رضا -ع
۰۴:۳۱
اعلام برنامه مدرسه تلویزیونی ایران
۰۴:۳۱
مدرسه تلویزیونی ایران- دانش فنی رشته ساختمان