مدرسه تلویزیونی ایران- ریاضی پایه 11

خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/

شبکه آموزش

شبکه آموزش سیما در سال ۱۳۸۱/۰۷/۲۳ به عنوان یک شبکه آموزشی و با شعار شبکه فرصت‌های برابر آموزشی افتتاح شد.
پنج‌شنبه، ۱/۲۶
جمعه، ۱/۲۷
شنبه، ۱/۲۸
یک‌شنبه، ۱/۲۹
دوشنبه، ۱/۳۰
سه‌شنبه، ۱/۳۱
چهارشنبه، ۲/۱
امروز
جمعه، ۲/۳
شنبه، ۲/۴
یک‌شنبه، ۲/۵
دوشنبه، ۲/۶
۰۵:۵۰
وله انتخابات
۰۵:۵۱
آرم رمضانی
۰۵:۵۲
فارسی بان
۰۵:۵۷
نماهنگ رمضانی
۰۶:۰۰
اعلام برنامه بعدی - مدرسه تلویزیونی ایران
۰۶:۰۱
مدرسه تلویزیونی ایران-فارسی اول ابتدایی
۰۶:۲۸
مدرسه تلویزیونی ایران-ریاضی دوم ابتدایی
۰۶:۵۴
مدرسه تلویزیونی ایران-ریاضی سوم ابتدایی
۰۷:۲۱
مدرسه تلویزیونی ایران-فارسی چهارم ابتدایی
۰۷:۴۷
مدرسه تلویزیونی ایران-علوم پنجم ابتدایی
۰۸:۱۳
مدرسه تلویزیونی ایران-فارسی ششم ابتدایی
۰۸:۳۱
طعم مهربانی
۰۸:۳۳
اذان ظهر
۰۸:۳۷
دعای یا علی و یا عظیم
۰۸:۴۱
آرم استیشن رمضانی
۰۸:۴۲
مدرسه تلویزیونی ایران-فارسی ششم ابتدایی
۰۸:۵۰
مدرسه تلویزیونی ایران- پیش دبستانی
۰۹:۰۸
اعلام برنامه چهارتایی
۰۹:۰۹
آرم بازرگانی
۰۹:۰۹
آگهی
۰۹:۱۴
اعلام برنامه بعدی - دکتر سلام
۰۹:۱۵
دکتر سلام - زنده
۰۹:۵۶
آرم شبکه
۰۹:۵۶
پنجه های کارآمد - قسمت 182
۰۹:۵۹
اعلام برنامه بعدی - مدرسه تلویزیونی ایران
۱۰:۰۰
مدرسه تلویزیونی ایران- عربی پایه هفتم
۱۰:۲۹
اعلام برنامه پنجه های کارآمد
۱۰:۳۰
پنجه های کارآمد - قسمت 183
۱۰:۳۳
مدرسه تلویزیونی ایران- عربی پایه هشتم
۱۰:۵۸
مدرسه تلویزیونی ایران- عربی پایه نهم
۱۱:۲۲
تیزر اپلیکیشن تلوبیون
۱۱:۲۳
آرم شبکه
۱۱:۲۳
فارسی بان
۱۱:۲۷
تیزر نواهای رمضانی
۱۱:۲۹
آرم استیشن رمضانی
۱۱:۲۹
اعلام برنامه پنجه های کارآمد
۱۱:۳۰
پنجه های کارآمد - قسمت 198
۱۱:۳۳
مدرسه تلویزیونی ایران- آموزش معلمان
۱۲:۰۲
مدرسه تلویزیونی ایران-ریاضی پایه 11
۱۲:۳۱
مدرسه تلویزیونی ایران- زیست پایه 10
۱۳:۰۰
مدرسه تلویزیونی ایران- ریاضی پایه 11
۱۳:۲۹
اعلام برنامه پنجه های کارآمد
۱۳:۳۰
پنجه های کارآمد - قسمت 192
۱۳:۳۳
تیزر یکسال با کرونا
۱۳:۳۷
میهمانی خدا
۱۳:۳۸
آرم بازرگانی
۱۳:۳۸
آگهی
۱۳:۳۹
اعلام برنامه بعدی - زنگ هفت
۱۳:۴۰
زنگ هفت - زنده
۱۴:۳۵
وله انتخابات
۱۴:۳۶
آرم استیشن رمضانی
۱۴:۳۷
اعلام برنامه چهارتایی
۱۴:۳۷
آرم بازرگانی
۱۴:۳۸
آگهی
۱۴:۳۹
اعلام برنامه بعدی - رویش
۱۴:۴۰
رویش - قسمت 591
۱۵:۲۱
تیزر ترتیل قرآنی شبکه ها
۱۵:۲۳
آرم استیشن رمضانی
۱۵:۲۴
تا آسمان - نجوا
۱۵:۲۸
ربنا
۱۵:۳۲
اذان مغرب
۱۵:۳۶
دعای یا علی و یا عظیم
۱۵:۴۰
آرم استیشن رمضانی
۱۵:۴۰
زیارتنامه حضرت خدیجه/س
۱۵:۴۷
امر به معروف و نهی از منکر
۱۵:۴۸
تیزر نواهای رمضانی
۱۵:۵۰
آرم استیشن رمضانی
۱۵:۵۰
پنجه های کارآمد - قسمت 190
۱۵:۵۴
تیزر برنامه های رمضانی
۱۵:۵۸
اعلام برنامه چهارتایی
۱۵:۵۸
آرم بازرگانی
۱۵:۵۸
آگهی
۱۵:۵۹
اعلام برنامه بعدی - مسابقه 77
۱۶:۰۰
مسابقه 77 - قسمت 11
۱۶:۵۱
تیزر انتخابات
۱۶:۵۳
تیزر یکسال با کرونا
۱۶:۵۷
تیزر برنامه های رمضانی
۱۷:۰۱
میشه کارکرد
۱۷:۰۳
نماهنگ رمضانی
۱۷:۰۶
آرم استیشن رمضانی
۱۷:۰۷
تیزر نمایشی فرهنگی
۱۷:۰۹
تیزر به وقت ایران
۱۷:۰۹
تیزر ترتیل قرآنی شبکه ها
۱۷:۱۲
آرم بازرگانی
۱۷:۱۲
آگهی
۱۷:۱۴
راهش اینه - قسمت 14
۱۷:۲۱
وله انتخابات
۱۷:۲۲
آرم استیشن رمضانی
۱۷:۲۳
تیزر مشاعره ایران
۱۷:۲۴
تیزر محافل خانگی قرآن
۱۷:۲۵
زندگی نامه سپهبد قرنی
۱۷:۲۸
آرم بازرگانی
۱۷:۲۸
آگهی
۱۷:۲۹
اعلام برنامه بعدی - مشاعره ایران
۱۷:۳۰
مشاعره ایران - قسمت 33
۱۸:۰۵
تیزر برنامه های رمضانی
۱۸:۰۹
آرم شبکه
۱۸:۱۰
تیزر یکسال با کرونا
۱۸:۱۴
اعلام برنامه چهارتایی
۱۸:۱۵
نان و نمک - قسمت 8
۱۸:۲۶
آرم شبکه
۱۸:۲۷
قهرمان تولید گلهای زینتی
۱۸:۲۹
اعلام برنامه پنجه های کارآمد
۱۸:۳۰
پنجه های کارآمد - قسمت 190
۱۸:۳۳
آرم بازرگانی
۱۸:۳۳
آگهی
۱۸:۳۴
اعلام برنامه بعدی - فانوس دریایی
۱۸:۳۵
فانوس دریایی - قسمت 26
۱۸:۵۰
آرم استیشن رمضانی
۱۸:۵۰
میز مهارت - قسمت 48
۱۸:۵۷
تیزر ترتیل رمضانی از رادیو
۱۸:۵۹
اعلام برنامه بعدی - روزگاری ایران
۱۹:۰۰
روزگاری ایران - قسمت 296
۱۹:۲۰
نماهنگ رمضانی
۱۹:۲۳
تیزر نواهای رمضانی
۱۹:۲۵
میهمانی خدا
۱۹:۲۶
تیزر ترتیل قرآنی شبکه ها
۱۹:۲۹
آرم استیشن رمضانی