مدرسه تلویزیونی ایران-ابتدایی

خلاصه:فرصت سازی برابر آموزشی با مخاطب دانش آموز، معلم و مسئولین آموزش و پرورش/

شبکه آموزش

شبکه آموزش سیما در سال ۱۳۸۱/۰۷/۲۳ به عنوان یک شبکه آموزشی و با شعار شبکه فرصت‌های برابر آموزشی افتتاح شد.
پنج‌شنبه، ۱۱/۲
جمعه، ۱۱/۳
شنبه، ۱۱/۴
یک‌شنبه، ۱۱/۵
دوشنبه، ۱۱/۶
سه‌شنبه، ۱۱/۷
چهارشنبه، ۱۱/۸
امروز
جمعه، ۱۱/۱۰
شنبه، ۱۱/۱۱
یک‌شنبه، ۱۱/۱۲
دوشنبه، ۱۱/۱۳
۰۵:۲۳
مدرسه تلویزیونی ایران-صنایع چوب پایه11فنی
۰۵:۴۷
آرم شبکه
۰۵:۴۷
اعلام برنامه
۰۵:۴۸
آرم بازرگانی
۰۵:۴۸
آگهی
۰۵:۴۹
اعلام برنامه بعدی
۰۵:۵۰
صبحی دیگر - زنده
۰۶:۵۷
آرم شبکه
۰۶:۵۷
تیزر اولین کنگره ملی شهدای دانش آموزی
۰۶:۵۸
تیزر نسل آفتاب
۰۶:۵۹
اعلام برنامه بعدی
۰۷:۰۰
مدرسه تلویزیونی ایران-ابتدایی
۰۷:۳۰
مدرسه تلویزیونی ایران-ابتدایی
۰۸:۰۰
مدرسه تلویزیونی ایران-ابتدایی
۰۸:۳۰
مدرسه تلویزیونی ایران-ابتدایی
۰۸:۴۵
آرم شبکه
۰۸:۴۶
امر به معروف
۰۸:۴۷
اذان ظهر
۰۸:۵۲
کلام امیر
۰۸:۵۲
مدرسه تلویزیونی ایران-ابتدایی
۰۹:۲۲
مدرسه تلویزیونی ایران-ابتدایی
۰۹:۵۲
مدرسه تلویزیونی ایران-ابتدایی
۱۰:۱۷
اعلام برنامه
۱۰:۱۸
آرم بازرگانی
۱۰:۱۸
آگهی
۱۰:۱۹
اعلام برنامه بعدی
۱۰:۲۰
دکتر سلام - زنده
۱۰:۵۹
اعلام برنامه بعدی
۱۱:۰۰
مدرسه تلویزیونی ایران-عربی پایه 7
۱۱:۳۰
مدرسه تلویزیونی ایران-عربی پایه 8
۱۲:۰۰
مدرسه تلویزیونی ایران-عربی پایه 9
۱۲:۲۵
آرم شبکه
۱۲:۲۶
پنجه های کارآمد
۱۲:۲۸
آرم شبکه
۱۲:۳۰
دوربین هفت
۱۲:۳۴
آرم شبکه
۱۲:۳۵
مدرسه تلویزیونی ایران-متوسطه دوم
۱۳:۰۵
مدرسه تلویزیونی ایران-متوسطه دوم
۱۳:۳۵
مدرسه تلویزیونی ایران-متوسطه دوم
۱۴:۰۵
مدرسه تلویزیونی ایران-متوسطه دوم
۱۴:۱۵
آرم شبکه
۱۴:۱۶
کلام امیر
۱۴:۱۷
اذان مغرب
۱۴:۲۱
امر به معروف
۱۴:۲۲
آرم شبکه
۱۴:۲۳
مدرسه تلویزیونی ایران-متوسطه دوم
۱۴:۳۸
تیزر اولین کنگره ملی شهدای دانش آموزی
۱۴:۳۹
اعلام برنامه
۱۴:۴۰
آرم شبکه
۱۴:۴۱
مزه
۱۴:۴۳
آرم بازرگانی
۱۴:۴۳
آگهی
۱۴:۴۴
اعلام برنامه بعدی
۱۴:۴۵
زنگ هفت - زنده
۱۵:۳۱
تیزر اولین کنگره ملی شهدای دانش آموزی
۱۵:۳۲
آرم شبکه
۱۵:۳۴
پنجه های کارآمد
۱۵:۳۶
تیزر نسل آفتاب
۱۵:۳۷
تیزر دوربین هفت
۱۵:۳۸
آرم بازرگانی
۱۵:۳۸
آگهی
۱۵:۳۹
اعلام برنامه بعدی
۱۵:۴۰
رویش - زنده
۱۶:۲۶
تیزر به وقت ایران
۱۶:۲۸
آرم بازرگانی
۱۶:۲۸
آگهی
۱۶:۲۹
اعلام برنامه
۱۶:۲۹
صلوات و آب
۱۶:۳۰
صلوات برامام رضا-ع
۱۶:۳۲
اعلام برنامه بعدی
۱۶:۳۳
مدرسه تلویزیونی ایران-متوسطه دوم
۱۶:۵۸
مدرسه تلویزیونی ایران-متوسطه دوم
۱۷:۲۴
تیزر فوت و فن
۱۷:۲۵
آرم شبکه
۱۷:۲۵
مدرسه تلویزیونی ایران-فنی و حرفه ای
۱۷:۴۹
مدرسه تلویزیونی ایران-فنی و حرفه ای
۱۸:۱۲
تیزر اولین کنگره ملی شهدای دانش آموزی
۱۸:۱۳
آرم بازرگانی
۱۸:۱۳
آگهی
۱۸:۱۴
اعلام برنامه بعدی
۱۸:۱۵
مشاعره ایران - قسمت2
۱۸:۵۸
آرم بازرگانی
۱۸:۵۹
آگهی
۱۸:۵۹
اعلام برنامه بعدی
۱۹:۰۰
متحرک سازی - قسمت18
۱۹:۲۸
اعلام برنامه
۱۹:۲۹
آرم بازرگانی
۱۹:۲۹
آگهی
۱۹:۳۰
اعلام برنامه بعدی
۱۹:۳۰
رادیو هفت - زنده
۲۰:۳۰
رادیو هفت - زنده
۲۰:۳۱
تیزر خاطرات رضاخانی
۲۰:۳۳
موسیقی تصویر زمستانی
۲۰:۳۶
دوربین هفت
۲۰:۴۳
فارسی را پاس بداریم - قند پارسی
۲۰:۴۵
آرم شبکه
۲۰:۴۶
پنجه های کارآمد
۲۰:۴۹
تیزر نسل آفتاب
۲۰:۵۰
آرم شبکه
۲۰:۵۱
جهش تولید - بودجه شفاف
۲۰:۵۳
آرم بازرگانی
۲۰:۵۳
آگهی
۲۰:۵۴
اعلام برنامه بعدی
۲۰:۵۵
روزگاری ایران - قسمت219
۲۱:۱۳
زندگی
۲۱:۱۴
آرم شبکه
۲۱:۱۴
فوت و فن
۲۱:۲۴
اعلام برنامه
۲۱:۲۴
جهش تولید - صادرات سیب
۲۱:۲۷
آرم بازرگانی
۲۱:۲۷
آگهی
۲۱:۲۹
اعلام برنامه بعدی
۲۱:۳۰
مستند هفت - رخدادهای بزرگ طبیعت
۲۲:۲۷
آرم شبکه
۲۲:۲۸
سرود جمهوری اسلامی ایران