مستند 7 - شکار - قسمت5

خلاصه: در این مستند با کمک تصاویر شگفت انگیز با شیوه های شکار حیوانات آشنا می شویم/

شبکه آموزش

شبکه آموزش سیما در سال ۱۳۸۱/۰۷/۲۳ به عنوان یک شبکه آموزشی و با شعار شبکه فرصت‌های برابر آموزشی افتتاح شد.
پنج‌شنبه، ۴/۲
جمعه، ۴/۳
شنبه، ۴/۴
یک‌شنبه، ۴/۵
دوشنبه، ۴/۶
سه‌شنبه، ۴/۷
چهارشنبه، ۴/۸
امروز
جمعه، ۴/۱۰
شنبه، ۴/۱۱
یک‌شنبه، ۴/۱۲
دوشنبه، ۴/۱۳
۰۶:۰۶
بک اعلام برنامه شهادت
۰۶:۰۶
آخ جون کارتون
۰۷:۰۹
مداحی
۰۷:۱۳
اعلام برنامه 4 تایی
۰۷:۱۴
بک اعلام برنامه شهادت
۰۷:۱۵
مهارت آموزی - مصنوعات فلزی
۰۷:۲۴
بک اعلام برنامه شهادت
۰۷:۲۵
بازگشت - قسمت1
۰۷:۵۶
آرم شبکه
۰۷:۵۷
پنجه های کارآمد
۰۷:۵۹
بک اعلام برنامه شهادت
۰۸:۰۰
مهارت آموزی - دور نما
۰۸:۱۸
میان برنامه - شهادتی
۰۸:۲۲
راهش اینه
۰۸:۳۱
حدیث از امام جواد(ع)
۰۸:۳۲
قرآن
۰۸:۳۸
اذان ظهر
۰۸:۴۳
کلام خوبان
۰۸:۴۴
آرم شبکه
۰۸:۴۴
بک اعلام برنامه شهادت
۰۸:۴۵
دکتر سلام - زنده
۰۹:۳۰
بک اعلام برنامه شهادت
۰۹:۳۰
هر ایرانی یک مهارت - قسمت1
۱۰:۰۷
اعلام برنامه 4 تایی
۱۰:۰۸
هفت بار مصرف
۱۰:۱۰
بک اعلام برنامه شهادت
۱۰:۱۰
قصه رسیدن - قسمت1
۱۰:۳۴
بک اعلام برنامه شهادت
۱۰:۳۵
سرزمین نخبگان - قسمت1
۱۱:۱۶
پنجه های کارآمد
۱۱:۱۹
بک اعلام برنامه شهادت
۱۱:۱۹
مهارت آموزی - خلاقانه
۱۱:۲۹
بک اعلام برنامه شهادت
۱۱:۳۰
مستند 7 - فضا نوردی - قسمت17
۱۱:۴۶
مداحی
۱۱:۵۰
اعلام برنامه 4 تایی
۱۱:۵۱
بک اعلام برنامه شهادت
۱۱:۵۱
مهارت آموزی - ساخت و ساز
۱۲:۱۶
هنر ایرانی
۱۲:۲۱
بک اعلام برنامه شهادت
۱۲:۲۱
چگونه ساخته شد - قسمت1
۱۳:۰۲
بک اعلام برنامه شهادت
۱۳:۰۳
مهارت آموزی - چهار چوب
۱۳:۳۳
اعلام برنامه 4 تایی
۱۳:۳۴
بک اعلام برنامه شهادت
۱۳:۳۵
سرداران روستا - قسمت5
۱۴:۱۵
بک اعلام برنامه شهادت
۱۴:۱۵
مهارت آموزی - معماری
۱۴:۲۷
آرم شبکه
۱۴:۲۸
پنجه های کارآمد
۱۴:۲۹
بک اعلام برنامه شهادت
۱۴:۳۰
رویش - زنده
۱۵:۱۵
آرم شبکه
۱۵:۱۶
پنجه های کارآمد
۱۵:۱۹
بک اعلام برنامه شهادت
۱۵:۲۰
مهارت آموزی - سفال
۱۵:۲۹
بک اعلام برنامه شهادت
۱۵:۳۰
کارگاه نجاری
۱۵:۵۰
اعلام برنامه 4 تایی
۱۵:۵۰
راهش اینه
۱۵:۵۵
آرم شبکه
۱۵:۵۵
دوربین 7
۱۶:۰۵
آرم شبکه
۱۶:۰۶
کلام خوبان
۱۶:۰۷
قرآن
۱۶:۱۵
اذان مغرب
۱۶:۱۹
امر به معروف
۱۶:۲۰
آرم بازرگانی
۱۶:۲۰
آگهی
۱۶:۲۶
بک اعلام برنامه
۱۶:۲۶
مسابقه 77 ساعت - قسمت 15
۱۷:۲۴
آرم بازرگانی
۱۷:۲۴
آگهی
۱۷:۳۰
بک اعلام برنامه
۱۷:۳۰
به خود آ - قسمت5
۱۸:۱۱
دوربین هفت
۱۸:۲۱
نماهنگ / شاباش
۱۸:۲۵
آرم بازرگانی
۱۸:۲۵
آگهی
۱۸:۳۰
پنجه های کارآمد
۱۸:۳۴
اینجا ایران است
۱۸:۳۵
بک اعلام برنامه
۱۸:۳۶
مستند 7 - شکار - قسمت5
۱۹:۲۴
آرم بازرگانی
۱۹:۲۴
آگهی
۱۹:۲۹
آرم شبکه