صبح عالی - زنده

مجله صبحگاهی

شبکه استانی همدان

شبکه استانی سیمای همدان، در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۸۱ با حضور علی لاریجانی (رئیس وقت سازمان صدا و سیما) در شهر همدان افتتاح رسمی شد. این شبکه، از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۵، شبکه الوند و از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰، شبکه سینا نام داشت.
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
جمعه، ۶/۲۸
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
امروز
چهارشنبه، ۷/۲
پنج‌شنبه، ۷/۳
جمعه، ۷/۴
شنبه، ۷/۵
۰۵:۳۰
ارتباط با پایگاه نوژه - زنده
۰۶:۳۰
خانه و زندگی - زنده
۰۷:۳۰
میان برنامه کرونا
۰۷:۳۳
بچه ها بیاین تماشا
۰۸:۰۴
تیزر روزشمار دفاع مقدس
۰۸:۰۶
نماهنگ ضربان ملت
۰۸:۱۰
ایرانشهر
۰۸:۲۳
ویژه اذان ظهر
۰۸:۵۴
اگهی
۰۹:۰۱
سینمایی سما در اتش
۱۰:۴۸
اگهی
۱۰:۵۴
مستند محمد امین
۱۱:۲۶
تیزر
۱۱:۳۱
باغ ترانه
۱۲:۰۱
اگهی
۱۲:۰۶
سریال شب هزار و یکم
۱۲:۴۹
اگهی
۱۲:۵۲
تیزر
۱۲:۵۵
اگهی
۱۳:۰۰
اخبار استان
۱۳:۲۰
تیزر
۱۳:۲۱
کارنامه صد
۱۳:۵۱
نشست فرماندهان
۱۴:۰۸
تیزر
۱۴:۱۱
کنکور اسان است
۱۴:۳۱
تیزر
۱۴:۳۷
کارنامه صد
۱۴:۴۷
ویژه اذان مغرب
۱۵:۱۱
لیموترش
۱۵:۲۶
اگهی
۱۵:۳۰
اخبار استان
۱۵:۵۰
در شهر
۱۶:۰۰
اگهی
۱۶:۰۳
اینجا بن بست نیست
۱۷:۰۳
تکرار روشنا
۱۷:۲۵
تکرار باغ ترانه
۱۷:۵۵
اگهی
۱۸:۰۰
اخبار استان
۱۸:۲۰
کارنامه صد
۱۸:۳۰
تیزر
۱۸:۳۲
اگهی
۱۸:۳۶
معبر چهلم
۱۹:۳۶
اگهی
۱۹:۴۰
تکرار همدان توسعه
۲۰:۳۰
همدان توسعه
۲۰:۴۳
میان برنامه کرونا
۲۰:۴۵
آگهی قبل از فیلم سینمایی
۲۰:۴۸
سینمایی تو میمانی
۲۱:۳۰
آگهی بین فیلم سینمایی
۲۱:۳۶
سینمایی تو میمانی
۲۲:۲۷
سرود دفاع مقدس
۲۲:۳۰
مستند زیر چکمه بیگانگان
۲۳:۳۰
نماهنگ شهید
۲۳:۳۶
میان برنامه آفاق
۲۳:۴۰
ویژه اذان صبح به افق همدان
۰۱:۳۲
فراز هفتم صحیفه سجادیه
۰۱:۴۲
دعای عهد
۰۱:۵۲
مستند جلوه کمال
۰۲:۲۹
روزشمار هفته دفاع مقدس
۰۲:۳۰
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۲:۳۲
ایرانشهر
۰۲:۴۵
خونین شهر
۰۲:۵۳
گنج نامه
۰۲:۵۸
مستند سنگر تدارکات
۰۳:۲۹
میان برنامه کرونا
۰۳:۳۰
صبح عالی - زنده
۰۴:۴۵
گنج نامه
۰۴:۵۴
سریال شب هزار و یکم