سینمایی در ارزوی ازدواج

شبکه استانی همدان

شبکه استانی سیمای همدان، در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۸۱ با حضور علی لاریجانی (رئیس وقت سازمان صدا و سیما) در شهر همدان افتتاح رسمی شد. این شبکه، از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۵، شبکه الوند و از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰، شبکه سینا نام داشت.