قرار فیروزه ای

شبکه استانی همدان

شبکه استانی سیمای همدان، در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۸۱ با حضور علی لاریجانی (رئیس وقت سازمان صدا و سیما) در شهر همدان افتتاح رسمی شد. این شبکه، از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۵، شبکه الوند و از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰، شبکه سینا نام داشت.
پنج‌شنبه، ۱/۲۶
جمعه، ۱/۲۷
شنبه، ۱/۲۸
یک‌شنبه، ۱/۲۹
دوشنبه، ۱/۳۰
سه‌شنبه، ۱/۳۱
چهارشنبه، ۲/۱
امروز
جمعه، ۲/۳
شنبه، ۲/۴
یک‌شنبه، ۲/۵
دوشنبه، ۲/۶