سینمایی ایرانی اتاق 311

شبکه استانی آبادان

آبادان نخستین شهری بود که پس از تهران در روز ۱۲/۸/ ۱۳۴۹ صاحب فرستنده تلویزیونی شد. برنامه‌های این فرستنده تلویزیونی شامل موسیقی محلی، فیلم‌های مستند داستانی، خبر و مسابقات بود که با دو زبان فارسی و عربی پخش می‌شد. در سالهای قبل از انقلاب ۲۳۷ نفر در رادیو و تلویزیون آبادان مشغول به کار بودند و در ناحیه خوزستان علاوه بر آبادان، شهرهای اهواز و آغاجاری، مسجد سلیمان، دزفول (در تاریخ آذر ماه ۱۳۵۰) و خارک (در سال ۱۳۵۱) از برنامه تلویزیونی استفاده می‌کردند.
چهارشنبه، ۱۲/۶
پنج‌شنبه، ۱۲/۷
جمعه، ۱۲/۸
شنبه، ۱۲/۹
یک‌شنبه، ۱۲/۱۰
دوشنبه، ۱۲/۱۱
سه‌شنبه، ۱۲/۱۲
امروز
پنج‌شنبه، ۱۲/۱۴
جمعه، ۱۲/۱۵
شنبه، ۱۲/۱۶
یک‌شنبه، ۱۲/۱۷
۰۵:۳۰
تیزر _ کتاب شارژ _ زاک پسر کهکشان
۰۵:۳۱
کلیپ _ 2
۰۵:۳۵
سریال _ گسل _ 4_ تکرار
۰۶:۲۱
کلیپ_ 07
۰۶:۲۴
جهش تولید _ 4603
۰۶:۲۸
آگهی 2
۰۶:۳۰
خونه آفتابی _ اصلی
۰۷:۳۰
ماسک _ 1
۰۷:۳۴
تیزر سینمایی پنجشنبه
۰۷:۳۵
دل آواز _ تکرار
۰۸:۰۵
تیزر برنامه های تولیدی
۰۸:۰۷
تیزر مرکز
۰۸:۰۸
سریال _ هلل یوس 11
۰۸:۳۴
تیزر مرکز
۰۸:۳۴
ماسک
۰۸:۳۸
طلیعه
۰۸:۴۳
وله مذهبی
۰۸:۴۶
دعای صحیفه سجادیه
۰۸:۵۱
قرآن
۰۸:۵۹
اذان ظهر_ منصوری
۰۹:۰۲
نمازظهر
۰۹:۰۹
دعای ماه رجب
۰۹:۱۲
تیزرروابط عمومی
۰۹:۱۲
هفت شهیدان _ خوزستان
۰۹:۱۶
فوت و فن
۰۹:۲۴
کلیپ _ محلی
۰۹:۲۶
آگهی _3
۰۹:۳۰
بازتاب
۰۹:۵۵
تیزر _ کتاب شارژ _ زاک پسر کهکشان
۰۹:۵۶
تیزر سینمایی _ پنجشنبه
۰۹:۵۷
آگهی _ 4
۰۹:۵۹
ساعه خیر_ تکرار
۱۰:۵۹
تیزر برنامه های تولیدی
۱۱:۰۳
تیزر سینمایی _ پنجشنبه
۱۱:۰۴
آگهی5
۱۱:۰۶
شبهای اروند -تکرار
۱۲:۰۶
وله
۱۲:۰۸
ماسک
۱۲:۱۳
صد ترفند
۱۲:۱۷
میراث خاوران
۱۲:۲۷
جهش تولید
۱۲:۳۰
بچه های اروند-اصلی
۱۳:۱۵
تیزر برنامه تولیدی
۱۳:۱۸
تیزر سینمایی _ پنجشنبه
۱۳:۱۹
تیزر کرونا
۱۳:۲۰
وله پرندگان
۱۳:۲۲
آگهی 6
۱۳:۲۶
وله
۱۳:۲۶
بیانات رهبری
۱۳:۲۹
وله قبل از خبر
۱۳:۳۰
خبر
۱۳:۵۰
آگهی 7
۱۳:۵۳
تیزر سینمایی _ پنجشنبه
۱۳:۵۴
ماسک
۱۳:۵۹
مستند _ دغدغه های یک عکاس _ 9
۱۴:۱۸
پیک آشنا
۱۴:۲۲
از شما چه پنهون _
۱۴:۲۵
تیزر مرکز
۱۴:۲۶
روشنا
۱۴:۵۰
وله مذهبی
۱۴:۵۱
دعای صحیفه سجادیه
۱۴:۵۷
قرآن
۱۵:۰۴
اذان مغرب
۱۵:۰۸
نماز مغرب
۱۵:۱۵
دعای ماه رجب
۱۵:۱۸
تیزر مرکز
۱۵:۱۸
آفاق _ 31
۱۵:۲۲
جهش تولید _ 1502
۱۵:۲۵
تیزر مرکز
۱۵:۲۵
آگهی 8
۱۵:۳۰
دل آواز _ زنده
۱۶:۰۰
خبر120ثانیه
۱۶:۰۲
صفحه ورزشی
۱۶:۵۴
تیزر برنامه های تولیدی
۱۶:۵۷
تیزر سینمایی _ پنجشنبه
۱۶:۵۸
درشهر-اصلی
۱۷:۰۹
کلیپ _ 6
۱۷:۱۰
آگهی 9
۱۷:۱۱
وله مرکز
۱۷:۱۲
کلام رهبری
۱۷:۱۴
وله قبل از خبر
۱۷:۱۵
خبر عربی
۱۷:۳۰
آگهی 10
۱۷:۳۵
شبهای اروند
۱۸:۳۰
خبر120ثانیه
۱۸:۳۲
آگهی 12
۱۸:۳۵
سریال_ گسل _ 18
۱۹:۱۵
تیزر برنامه های تامینی
۱۹:۲۰
تیزر سینمایی _ پنجشنبه
۱۹:۲۱
ماسک _ 6
۱۹:۲۴
آگهی 14
۱۹:۲۶
وله
۱۹:۲۷
کلام رهبری
۱۹:۲۹
وله قبل از خبر
۱۹:۳۰
خبر23
۱۹:۵۰
تیزر _ کتاب شارژ _ زاک پسر کهکشان
۱۹:۵۱
تیزر سینمایی _ پنجشنبه
۱۹:۵۲
تیزر برنامه های تامینی
۱۹:۵۷
آگهی 15
۱۹:۵۹
تیزر مرکز
۲۰:۰۰
بازتاب _ تکرار
۲۰:۲۵
اقلیم ایران _ سمنان
۲۰:۳۰
تیزرمرکز
۲۰:۳۱
سینمایی ایرانی اتاق 311
۲۲:۱۰
تیزرمرکز
۲۲:۱۱
مستند من نباید زنده باشم10
۲۲:۵۳
وله محلی-
۲۲:۵۵
خانواده وکرونا
۲۳:۰۲
تیزرمرکز
۲۳:۰۲
بازتاب-تکرار
۲۳:۲۷
خانه سلامتی امنیت2
۲۳:۳۱
وله
۲۳:۳۲
سریال مردان سایه10
۰۰:۱۹
میان برنامه احسان ونیکوکاری
۰۰:۲۰
پل ترناو-خ جنوبی
۰۰:۲۸
تیزرمرکز
۰۰:۳۰
خنده بازار
۰۱:۱۳
قهرمان تولید6
۰۱:۲۴
آفرینش2
۰۱:۴۴
وله مذهبی
۰۱:۴۴
قرآن
۰۱:۵۱
اذان صبح-
۰۱:۵۵
نماز صبح
۰۲:۰۴
دعای ماه رجب
۰۲:۰۶
وله صلوات
۰۲:۰۸
گنجینه احکام
۰۲:۱۴
جاودانگی
۰۲:۲۸
تیزرمرکز
۰۲:۳۰
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۲:۳۱
صلوات خاصه امام رضا(ع)
۰۲:۳۲
پیام رهبری
۰۲:۳۵
ذکر روز پنجشنبه
۰۲:۳۷
تیزر مرکز
۰۲:۳۷
سینمایی ایرانی اتاق 311
۰۴:۱۶
کلیپ-دستم را بگیر
۰۴:۱۹
هنر دستان-کوک-لحاف دوزی
۰۴:۲۷
میان برنامه
۰۴:۳۰
نسیم بهمنشیر-گلچین