نگاه مردم (بازپخش)

شبکه استانی البرز

شبکه البرز یک شبکه تلویزیونی استانی است که از مرکز کرج پخش می‌گردد. این شبکه تلویزیونی در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۱ پخش آزمایشی سیمای البرز خود را با پخش اخبار استان کرد. در چهارم خرداد ۱۳۹۲ شبکه استانی البرز کار خود را با ۱۰ ساعت پخش رسماً آغاز نمود و با حضور عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیمای وقت، افتتاح شد.
پنج‌شنبه، ۱۰/۲۵
جمعه، ۱۰/۲۶
شنبه، ۱۰/۲۷
یک‌شنبه، ۱۰/۲۸
دوشنبه، ۱۰/۲۹
سه‌شنبه، ۱۰/۳۰
چهارشنبه، ۱۱/۱
امروز
جمعه، ۱۱/۳
شنبه، ۱۱/۴
یک‌شنبه، ۱۱/۵
دوشنبه، ۱۱/۶
۰۵:۰۰
مشارکتی نبرد ناشناخته
۰۵:۰۶
تیزر برنامه های تولیدی
۰۵:۰۸
نمکدون
۰۵:۲۱
تیزر من ماسک میزنم
۰۵:۲۳
تیزر برنامه های تولیدی
۰۵:۲۴
آگهی بازرگانی
۰۵:۲۸
پیشرو
۰۶:۲۲
**صرفه جویی گاز
۰۶:۲۳
نماهنگ - عاشقم کرده -برفی
۰۶:۲۶
آگهی بازرگانی
۰۶:۳۰
*بومرنگ
۰۷:۱۶
تیزر برنامه های تولیدی
۰۷:۱۷
**صرفه جویی گاز
۰۷:۱۸
علم وسینما
۰۷:۳۶
آرم استیشن
۰۷:۳۶
بازار محبت
۰۷:۴۳
تیزر آزمون سراسری قرآن و عترت
۰۷:۴۴
*آستان ملکوت (زنده)
۰۸:۴۰
فضای معنوی (طالقانی)
۰۸:۴۱
تلاوت قرآن 5
۰۸:۴۷
اذان ظهر 02
۰۸:۵۱
نماز ظهر
۰۸:۵۷
احادیث نماز
۰۸:۵۸
آرام استیشن
۰۸:۵۸
آگهی بازرگانی
۰۹:۰۲
باغ ترانه (باز پخش)
۱۰:۰۲
آگهی قبل از سینمایی
۱۰:۰۶
سینمایی بی جانشین
۱۱:۳۳
آگهی بازرگانی بین سینمایی
۱۱:۳۶
**صرفه جویی گاز
۱۱:۳۷
مستند من می توانم
۱۲:۰۶
لبخند 3
۱۲:۲۱
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۳
مستند خارجی چهار سوی علم 19
۱۲:۵۸
**صرفه جویی گاز
۱۲:۵۹
موسیقی تصویر - برف
۱۳:۰۲
البرزگردی
۱۳:۰۷
آگهی بازرگانی
۱۳:۱۱
آفاق
۱۳:۱۲
کلام حکیم
۱۳:۱۵
خبر عصرگاهی استان
۱۳:۳۵
میان برنامه دغدغه های یک عکاس
۱۳:۴۱
*مشارکتی اداره اقتصاد و دارایی - بندچ
۱۳:۴۵
تیزر برنامه های تامینی جدید
۱۳:۴۶
زکات برکت زندگی
۱۴:۰۴
تیزر مسابقه فاطمی
۱۴:۰۶
فضای معنوی (طالقانی)
۱۴:۰۶
تلاوت قرآن
۱۴:۱۱
اذان مغرب 02
۱۴:۱۵
نمازمغرب
۱۴:۲۲
احادیث نماز
۱۴:۲۲
کنکور آسان است 63
۱۴:۴۳
فوت و فن
۱۴:۵۰
تیزر برنامه های تولیدی
۱۴:۵۲
آگهی بازرگانی
۱۴:۵۶
مستند نگارستان
۱۵:۲۵
آگهی بازرگانی
۱۵:۲۹
*مسابقه ستاره چین
۱۵:۵۵
موشن گرافیک کرونا - ماسک
۱۶:۰۰
نگاه مردم (بازپخش)
۱۶:۵۵
تیزر برنامه های تامینی جدید
۱۶:۵۶
*مشارکتی اداره اقتصاد و دارایی - بندچ
۱۶:۵۸
آوا نما- پرنده
۱۷:۰۱
تیزر من ماسک میزنم
۱۷:۰۳
**صرفه جویی گاز
۱۷:۰۴
آگهی بازرگانی
۱۷:۰۹
آفاق
۱۷:۱۰
کلام حکیم
۱۷:۱۵
خبرشبانگاهی استان
۱۷:۳۵
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۱۷:۳۹
آرم استیشن
۱۷:۳۹
**صرفه جویی گاز
۱۷:۴۰
نگارستان تولید
۱۸:۰۹
آوا نما-وصف تو
۱۸:۱۳
**صرفه جویی گاز
۱۸:۱۴
نمکدون
۱۸:۲۵
آگهی بازرگانی
۱۸:۲۹
*ماه نشین - زنده
۱۹:۲۹
**صرفه جویی گاز
۱۹:۳۰
آگهی بازرگانی