کنکور آسان است 104

[مدت]20دقیقه

شبکه استانی البرز

شبکه البرز یک شبکه تلویزیونی استانی است که از مرکز کرج پخش می‌گردد. این شبکه تلویزیونی در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۱ پخش آزمایشی سیمای البرز خود را با پخش اخبار استان کرد. در چهارم خرداد ۱۳۹۲ شبکه استانی البرز کار خود را با ۱۰ ساعت پخش رسماً آغاز نمود و با حضور عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیمای وقت، افتتاح شد.
پنج‌شنبه، ۱/۲۶
جمعه، ۱/۲۷
شنبه، ۱/۲۸
یک‌شنبه، ۱/۲۹
دوشنبه، ۱/۳۰
سه‌شنبه، ۱/۳۱
چهارشنبه، ۲/۱
امروز
جمعه، ۲/۳
شنبه، ۲/۴
یک‌شنبه، ۲/۵
دوشنبه، ۲/۶
۰۵:۰۶
موسیقی تصویر - هله مالی
۰۵:۱۱
نمکدون
۰۵:۲۵
موشن گرافیک کرونا - ماسک
۰۵:۳۰
*خونه زندگی (سری جدید )- 1400
۰۶:۱۰
آوا نما - خدای من
۰۶:۱۴
تیزر سریال پادری
۰۶:۱۵
نیم نگاه
۰۶:۲۷
دولت من
۰۶:۲۹
تیزر ورزش البرز
۰۶:۳۰
انیمیشن سفر سبز
۰۷:۲۹
نماهنگ باغ ترانه - با هم باشیم
۰۷:۳۳
پشت صحنه -آخرین هوا خواه
۰۷:۴۵
تیزر ماه عاشقی
۰۷:۴۶
دولت من
۰۷:۴۸
تیزر این ستاره ها
۰۷:۵۰
*آستان ملکوت (زنده)
۰۸:۳۰
فضای معنوی (طالقانی)
۰۸:۳۱
تلاوت قرآن 2
۰۸:۳۵
اذان ظهر 02
۰۸:۳۹
دعای روز نهم ماه رمضان
۰۸:۴۰
نماز ظهر
۰۸:۴۸
یا علی و یا عظیم
۰۸:۵۱
اوقات شرعی ماه رمضان
۰۸:۵۲
سفره سلامت - رمضان
۰۸:۵۵
دولت من
۰۸:۵۷
تقسیر قرآن 9
۰۹:۲۸
تیزر نسیم سحر
۰۹:۲۸
سینمایی جاسوس نامرئی
۱۰:۵۵
نماهنگ باغ ترانه - عطر عشق
۱۱:۰۰
آرم استیشن
۱۱:۰۰
جزء خوانی قرآن کریم 9
۱۲:۰۰
تیزر نسیم سحر
۱۲:۰۱
موشن گرافیک کرونا - ماسک
۱۲:۰۶
تیزر سینمایی ایستگاه سلام
۱۲:۰۷
تیزر ماه عاشقی
۱۲:۰۷
اوقات شرعی ماه رمضان
۱۲:۰۹
آفاق
۱۲:۱۰
با شهیدان 202
۱۲:۱۱
نورهدایت - ماه رمضان
۱۲:۱۵
خبر عصرگاهی استان
۱۲:۳۵
تیزر این ستاره ها
۱۲:۳۶
تیزر قرارگاه جهادی محبان الرضا
۱۲:۴۲
*در شهر
۱۲:۵۸
تیزر سینمایی ایستگاه سلام
۱۲:۵۹
تیزر ماه عاشقی
۱۳:۰۰
کنکور آسان است 104
۱۳:۲۰
سالروز تاسیس سپاه
۱۳:۳۰
*نگاه مردم (زنده)
۱۴:۲۰
اوقات شرعی ماه رمضان
۱۴:۲۱
تیزر ماه عاشقی
۱۴:۲۲
تیزر سریال پادری
۱۴:۲۴
تیزر سینمایی ایستگاه سلام
۱۴:۲۴
نمای از ایران
۱۴:۲۹
تیزر نسیم سحر
۱۴:۳۰
*ماه عاشقی (زنده)
۱۵:۳۰
ربنا- امام زاده حسن
۱۵:۳۳
تیک تاک
۱۵:۳۴
اذان مغرب به افق کرج 30
۱۵:۳۸
الهم لک صمنا
۱۵:۳۹
نماز مغرب
۱۵:۴۴
یا علی و یا عظیم
۱۵:۴۶
آرم استیشن
۱۵:۴۶
*مشارکتی همدلی
۱۶:۱۲
آفاق
۱۶:۱۳
نور هدایت - ویژه ماه رمضان
۱۶:۱۵
خبرشبانگاهی استان
۱۶:۳۵
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۱۶:۳۹
آرم استیشن
۱۶:۴۰
اوقات شرعی ماه رمضان
۱۶:۴۱
تیزر نسیم سحری
۱۶:۴۱
نوای آسمان
۱۶:۴۴
مستند این ستاره ها - ارتش زینبی
۱۷:۲۸
اوقات شرعی ماه رمضان
۱۷:۲۹
مستند یک چکه ماه 8
۱۷:۵۵
تیزر نسیم سحر
۱۷:۵۵
تیزر من ماسک میزنم
۱۷:۵۷
نگارستان - دست ساز
۱۸:۲۹
تیزر نسیم سحر
۱۸:۲۹
سریال شاید برای شما اتفاق بیفتد
۱۹:۱۵
اوقات شرعی ماه رمضان