سینمایی اجلاس 2

شبکه استانی البرز

شبکه البرز یک شبکه تلویزیونی استانی است که از مرکز کرج پخش می‌گردد. این شبکه تلویزیونی در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۱ پخش آزمایشی سیمای البرز خود را با پخش اخبار استان کرد. در چهارم خرداد ۱۳۹۲ شبکه استانی البرز کار خود را با ۱۰ ساعت پخش رسماً آغاز نمود و با حضور عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیمای وقت، افتتاح شد.
یک‌شنبه، ۳/۲۹
دوشنبه، ۳/۳۰
سه‌شنبه، ۳/۳۱
چهارشنبه، ۴/۱
پنج‌شنبه، ۴/۲
جمعه، ۴/۳
شنبه، ۴/۴
امروز
دوشنبه، ۴/۶
سه‌شنبه، ۴/۷
چهارشنبه، ۴/۸
پنج‌شنبه، ۴/۹
۰۵:۲۵
آرم استیشن
۰۵:۲۶
وله روزشمار غدیر - پنجم تیر ماه
۰۵:۲۶
تیزر برنامه های تولیدی 1
۰۵:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۵:۳۰
*ضربان - بازپخش
۰۶:۳۰
آگهی بازرگانی
۰۶:۳۳
*باغ ترانه - بازپخش
۰۷:۱۹
لبخند 3
۰۷:۳۰
کنکور آسان است 260- قسمت 1
۰۷:۳۹
نماهنگ باغ ترانه - ترش رو
۰۷:۴۴
تیزر جذب پرسشگر
۰۷:۴۵
*آستان ملکوت (زنده)
۰۸:۳۱
فضای معنوی (طالقانی)
۰۸:۳۱
تلاوت قرآن 113
۰۸:۳۹
اذان ظهر 05
۰۸:۴۳
نماز ظهر
۰۸:۵۰
احادیث نماز
۰۸:۵۱
آرم استیش
۰۸:۵۱
تیزر جشنواره ملی قصه گویی قرآنی تبیین
۰۸:۵۲
تیزر برنامه های تامینی
۰۸:۵۳
تیزر جشنواره نماز فجر تا فجر
۰۸:۵۴
تیزر رونمایی از همراه بانک امداد ولایت
۰۸:۵۴
وله روزشمار غدیر - پنجم تیر ماه
۰۸:۵۵
آوا نما - دلتنگ
۰۸:۵۷
آرم استیشن
۰۸:۵۷
آگهی بازرگانی
۰۹:۰۰
سینمایی اجلاس 2
۱۰:۲۴
آگهی بین سینمایی
۱۰:۲۶
آرم استیش
۱۰:۲۶
آوا نما - آجر به آجر
۱۰:۲۹
کنکور آسان است 260- قسمت 2
۱۰:۳۸
البرز گردی
۱۰:۴۳
نسیم نما
۱۰:۵۹
آرم استیشن
۱۱:۰۰
نگاه مردم - بازپخش
۱۱:۵۰
تیزر تبلیغ تلویزیونی نرم افزار آیریس
۱۱:۵۱
کمدی کلاسیک - سبز
۱۲:۰۰
*گزارش روز
۱۲:۱۵
آرم استیشن
۱۲:۱۶
البرزنامه
۱۲:۲۱
تیزر ایرانگرد
۱۲:۲۲
دیدنی ها
۱۲:۲۶
تیزر جذب پرسشگر
۱۲:۲۷
آرم استیشن
۱۲:۲۸
آگهی بازرگانی
۱۲:۳۰
*خونه زندگی (بازپخش)9
۱۳:۲۰
نماهنگ باغ ترانه - عطر عشق
۱۳:۲۵
تیزر ایرانگرد
۱۳:۲۷
آرم استیش
۱۳:۲۷
آگهی بازرگانی
۱۳:۳۰
*گوش به زنگ(زنده)
۱۴:۰۰
تیزر برنامه های تولیدی 2
۱۴:۰۱
نسیم نما
۱۴:۱۷
آوانما - وقتی دلم عاشق میشه
۱۴:۲۰
تیزر ایرانگرد
۱۴:۲۲
آرم استیش
۱۴:۲۲
آگهی بازرگانی
۱۴:۲۴
آفاق
۱۴:۲۵
با شهیدان 405
۱۴:۲۶
کلام حکیم
۱۴:۳۰
خبر
۱۴:۵۰
نماهنگ باغ ترانه - حس نو
۱۴:۵۲
جادوی سینما 19
۱۴:۵۵
مشارکتی برتر شو 15
۱۵:۱۵
تیزر برنامه های تولیدی 1
۱۵:۱۶
صد ترفند 11
۱۵:۲۱
کمدی کلاسیک - سبز
۱۵:۲۹
مستند نگارستان 55
۱۵:۵۴
آوانما - یارا
۱۵:۵۶
نمکدون
۱۶:۰۷
آرم استیش
۱۶:۰۹
فضای معنوی (طالقانی)
۱۶:۱۰
تلاوت قرآن 113
۱۶:۱۸
اذان مغرب 05
۱۶:۲۲
نماز مغرب
۱۶:۲۹
احادیث نماز
۱۶:۲۹
آرم استیشن
۱۶:۲۹
آگهی بازرگانی
۱۶:۳۲
*ماه نشین (زنده)
۱۷:۳۲
آگهی بازرگانی
۱۷:۳۴
*باغ ترانه - بازپخش
۱۸:۲۰
آرم استیش
۱۸:۲۰
*گزارش روز (بازپخش)
۱۸:۳۶
تیزر ایرانگرد
۱۸:۳۷
آرم استیشن- تپه ازبکی
۱۸:۳۸
آگهی بازرگانی
۱۸:۴۱
سریال سایبر (قسمت 4)
۱۹:۱۵
آگهی بین سریال
۱۹:۱۷
البرزگردی