هشت بهشت زنده

شبکه استانی اصفهان

شبکه تلویزیونی مرکز اصفهان در تاریخ ۱۳۷۵/۵/۲۹ باحضور ریاست جمهوری وقت حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی و ریاست محترم سازمان و جمعی از مسئولین و مقامات کشوری و استانی افتتاح شد و می توان موقعیت شبکه اصفهان را در ارزیابی طرح نظرسنجی که در تاریخ ۱۳۷۵/۸/۱۷ انجام شد با داشتن ۷۸ درصد بیننده استانی نام برد. این شبکه در ۳۱ اردیبهشت ۹۰ شبانه روزی شده است
سه‌شنبه، ۷/۲۲
چهارشنبه، ۷/۲۳
پنج‌شنبه، ۷/۲۴
جمعه، ۷/۲۵
شنبه، ۷/۲۶
یک‌شنبه، ۷/۲۷
دوشنبه، ۷/۲۸
امروز
چهارشنبه، ۷/۳۰
پنج‌شنبه، ۸/۱
جمعه، ۸/۲
شنبه، ۸/۳
۰۵:۰۷
آرم شبکه
۰۵:۰۷
آی کیو سینما
۰۵:۰۷
اعلام برنامه 1
۰۵:۰۷
سیب بازپخش
۰۶:۰۷
اصفهان امروز
۰۶:۰۷
خاطرات شیرین
۰۶:۰۷
آرم شبکه
۰۶:۰۷
به وقت خانه بازپخش
۰۷:۰۷
ویژه هفته نیروی انتظامی
۰۷:۰۷
آرم شبکه
۰۷:۰۷
رنگین کمان
۰۷:۰۷
کیمیای زندگی
۰۷:۰۷
حدیث کساء
۰۸:۰۷
کلیپ مذهبی
۰۸:۰۷
قرآن
۰۸:۰۷
ذکر روز
۰۸:۰۷
اذان ظهر و نیایش
۰۸:۰۷
نماز ظهر
۰۸:۰۷
دعای روز
۰۸:۰۷
دعای هفتم صحیفه
۰۸:۰۷
آرم شبکه
۰۸:۰۷
افراشته از خشت
۰۹:۰۷
هشت بهشت بازپخش
۱۰:۰۷
حرف آخر
۱۰:۰۷
تیزر سه شنبه های تکریم
۱۰:۰۷
یه جور دیگه
۱۰:۰۷
میان برنامه
۱۰:۰۷
اعلام برنامه 1
۱۰:۰۷
آگهی
۱۱:۰۷
مجموعه افسانه سامبونگ 20
۱۱:۰۷
آگهی
۱۱:۰۷
میان برنامه
۱۲:۰۷
کنکور آسان است
۱۲:۰۷
آگهی
۱۲:۰۷
حدیث و ساعت
۱۲:۰۷
اخبار استان
۱۲:۰۷
کپشن1
۱۲:۰۷
اصفهان امروز
۱۲:۰۷
مستند گنجینه های شهر من
۱۳:۰۷
حرف آخر
۱۳:۰۷
میان برنامه
۱۳:۰۷
گفت و گوی هفته
۱۴:۰۷
کلیپ مذهبی
۱۴:۰۷
قرآن
۱۴:۰۷
کلیپ مذهبی
۱۴:۰۷
اذان مغرب و نیایش
۱۴:۰۷
نماز مغرب
۱۴:۰۷
میان برنامه
۱۴:۰۷
سیب زنده
۱۵:۰۷
آگهی
۱۵:۰۷
مجموعه شش قهرمان و نصفی 2
۱۶:۰۷
آگهی
۱۶:۰۷
میان برنامه
۱۶:۰۷
آگهی
۱۶:۰۷
حدیث و ساعت
۱۶:۰۷
اخبار استان
۱۶:۰۷
آگهی
۱۶:۰۷
اعلام برنامه 2
۱۶:۰۷
در شهر
۱۷:۰۷
جشنواره فیلم کودک
۱۷:۰۷
حرف آخر
۱۷:۰۷
میان برنامه
۱۷:۰۷
آگهی
۱۷:۰۷
تقدیمی
۱۷:۰۷
هشت بهشت زنده
۱۸:۰۷
آگهی
۱۸:۰۷
میان برنامه
۱۸:۰۷
هشتک نه
۱۹:۰۷
آگهی
۱۹:۰۷
حدیث و ساعت
۱۹:۰۷
اخبار استان
۱۹:۰۷
اصفهان امروز
۱۹:۰۷
آگهی