صدای شما

شبکه استانی فارس

۲۴ ساعته شدن برنامه‌های شبکه فارس از اردیبهشت ۱۳۹۰، این شبکه به عنوان اولین شبکه استانی ۲۴ کشور معرفی شد. شبکهٔ استانی سیمای مرکز فارس، روزانه ۶ بخش خبری به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی و ۴ بخش خبرهای ۹۰ ثانیه‌ای پخش می‌نماید. برنامهٔ بازتاب از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های این مرکز است. تدوین و پخش طنزهای متعدد در این مرکز یکی از نقاط قوت صدا و سیمای مرکز فارس محسوب می‌شود و باعث استقبال مردم از این طنزها می‌گردد. همچنین این مرکز قطب انیمیشن کشور محسوب می‌شود.
چهارشنبه، ۱۲/۶
پنج‌شنبه، ۱۲/۷
جمعه، ۱۲/۸
شنبه، ۱۲/۹
یک‌شنبه، ۱۲/۱۰
دوشنبه، ۱۲/۱۱
سه‌شنبه، ۱۲/۱۲
امروز
پنج‌شنبه، ۱۲/۱۴
جمعه، ۱۲/۱۵
شنبه، ۱۲/۱۶
یک‌شنبه، ۱۲/۱۷
۰۵:۲۴
این چند دقیقه
۰۵:۳۰
سریال پاستا
۰۶:۱۶
میان برنامه
۰۶:۱۹
دراستان
۰۶:۲۵
میان برنامه
۰۶:۳۰
کاشانه مهر
۰۷:۴۵
موزیک وتصویر
۰۷:۴۸
دراستان
۰۷:۵۷
پیام های بهداشتی
۰۷:۵۸
صدای شما
۰۸:۰۴
میان برنامه
۰۸:۳۴
تلاوت قران کریم
۰۸:۴۲
اذان ظهر
۰۸:۴۶
نماز ظهر
۰۸:۵۶
میان برنامه
۰۸:۵۹
کوله پشتی
۰۹:۲۲
تیزر سینمایی صحنه جنایت 3
۰۹:۲۲
موشن گرافیک
۰۹:۲۵
حرف اخر
۰۹:۴۷
این چند دقیقه
۰۹:۵۳
میان برنامه
۱۰:۰۰
سینمایی صحنه جنایت 2
۱۱:۱۰
کنکور اسان است
۱۱:۲۹
مسابقه اتم
۱۱:۳۶
دراستان
۱۱:۴۳
بند چ
۱۱:۴۵
صدای شما
۱۱:۵۱
سرود
۱۱:۵۷
کاشانه مهر
۱۳:۰۷
میان برنامه
۱۳:۱۵
اخباراستان
۱۳:۳۰
میان برنامه
۱۳:۳۹
گمپ گلا
۱۴:۲۷
ارم استیشن
۱۴:۲۸
سلام کشاورز
۱۴:۴۲
میان برنامه
۱۴:۴۳
تلاوت قران
۱۴:۴۸
اذان
۱۴:۵۳
نماز مغرب
۱۵:۰۰
میان برنامه
۱۵:۰۷
یاریگران
۱۵:۲۸
میان برنامه
۱۵:۳۰
سلامت باشید
۱۶:۱۵
میان برنامه
۱۶:۲۱
سریال دیوار به دیوار 2
۱۷:۰۹
میان برنامه
۱۷:۱۵
اخبار استان
۱۷:۳۵
میان برنامه
۱۷:۴۸
دلگشا
۱۸:۴۵
میان برنامه
۱۸:۵۳
جهش تولید
۱۹:۲۹
میان برنامه
۱۹:۴۵
اخباراستان
۲۰:۰۰
میان برنامه
۲۰:۱۵
دراستان
۲۰:۲۴
صدای شما