سریال فوق لیسانسه ها

13

شبکه استانی فارس

۲۴ ساعته شدن برنامه‌های شبکه فارس از اردیبهشت ۱۳۹۰، این شبکه به عنوان اولین شبکه استانی ۲۴ کشور معرفی شد. شبکهٔ استانی سیمای مرکز فارس، روزانه ۶ بخش خبری به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی و ۴ بخش خبرهای ۹۰ ثانیه‌ای پخش می‌نماید. برنامهٔ بازتاب از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های این مرکز است. تدوین و پخش طنزهای متعدد در این مرکز یکی از نقاط قوت صدا و سیمای مرکز فارس محسوب می‌شود و باعث استقبال مردم از این طنزها می‌گردد. همچنین این مرکز قطب انیمیشن کشور محسوب می‌شود.
جمعه، ۴/۶
شنبه، ۴/۷
یک‌شنبه، ۴/۸
دوشنبه، ۴/۹
سه‌شنبه، ۴/۱۰
چهارشنبه، ۴/۱۱
پنج‌شنبه، ۴/۱۲
امروز
شنبه، ۴/۱۴
یک‌شنبه، ۴/۱۵
دوشنبه، ۴/۱۶
سه‌شنبه، ۴/۱۷
۰۵:۱۴
تیزر سینمایی بیا از گذشته حرف بزنیم
۰۵:۱۵
سوال پیامکی 1454
۰۵:۱۶
تیزر این چنددقیقه
۰۵:۱۷
وله ویژه دهه کرامت
۰۵:۱۸
سرود حضرت نور
۰۵:۲۳
نماز جمعه
۰۵:۲۷
آرم استیشن
۰۵:۲۷
پیام بازرگانی
۰۵:۳۰
گلچین خوشا شیراز
۰۵:۵۶
پیام بازرگانی
۰۵:۵۸
گلچین خوشا شیراز
۰۶:۲۹
آرم استیشن
۰۶:۲۹
پیام بازرگانی
۰۶:۳۲
وله ویژه دهه کرامت
۰۶:۳۲
سرود
۰۶:۳۸
آرم استیشن
۰۶:۳۸
سریال نقل و نبات
۰۷:۰۹
آرم استیشن
۰۷:۱۰
چهل تیکه
۰۷:۱۸
آرم استیشن
۰۷:۱۸
لورل و هاردی
۰۷:۳۸
وله دهه کرامت
۰۷:۴۰
نماز جمعه
۰۷:۴۳
آرم استیشن
۰۷:۴۴
هویت
۰۸:۰۴
سوال پیامکی
۰۸:۰۵
وله شبکه استانی
۰۸:۰۷
نسیم انتظار
۰۸:۲۸
تلاوت قرآن کریم
۰۸:۳۴
اذان ظهر
۰۸:۳۸
دعای فرج
۰۸:۴۱
تب هجران
۰۸:۴۶
وصیت نامه شهدا
۰۸:۴۸
مسابقه پیامکی 1454
۰۸:۵۰
تیزر تامین برنامه
۰۸:۵۱
وله دهه کرامت
۰۸:۵۱
تهیدستان
۰۸:۵۶
آرم استیشن
۰۸:۵۶
سینمایی بیا از گذشته حرف بزنیم
۰۹:۲۵
پیام بازرگانی
۰۹:۲۸
سینمایی بیا از گذشته حرف بزنیم
۱۰:۰۲
پیام بازرگانی
۱۰:۰۳
سینمایی بیا از گذشته حرف بزنیم
۱۰:۳۲
وله دهه کرامت
۱۰:۳۴
آنونس اعلام برنامه
۱۰:۳۶
مستند ایران مشهد الرضا ع
۱۱:۰۶
تیزر طرح ملی رحله
۱۱:۰۷
در استان
۱۱:۱۴
تیزر صبح پارسی
۱۱:۱۶
آنونس اعلام برنامه
۱۱:۱۷
انیمیشن آقای مهربان
۱۲:۳۳
وله ویژه دهه کرامت
۱۲:۳۴
این چنددقیقه
۱۲:۳۹
مستند مسابقه خانه ما
۱۳:۲۷
تیزر این چنددقیقه
۱۳:۲۸
تصویر سلامتی
۱۳:۳۳
وله دهه کرامت
۱۳:۳۴
سرود
۱۳:۳۸
آرم استیشن
۱۳:۳۸
پیام بازرگانی
۱۳:۴۰
هم ولایتی
۱۴:۰۵
سرود
۱۴:۱۰
وله دهه کرامت
۱۴:۱۳
سلام به شاهچراغ ع
۱۴:۱۴
آرم استیشن
۱۴:۱۴
اخبار نماز جمعه
۱۴:۲۹
آرم استیشن
۱۴:۳۰
اوقات شرعی
۱۴:۳۰
پیام بازرگانی
۱۴:۳۳
سریال فوق لیسانسه ها 12
۱۵:۱۷
آرم استیشن
۱۵:۱۷
تصویر سلامتی
۱۵:۲۳
اوقات شرعی
۱۵:۲۴
دعای سمات
۱۵:۴۱
اوقات شرعی
۱۵:۴۲
بر کرانه های کلام
۱۵:۴۷
طعم مهربانی
۱۵:۴۸
تلاوت قرآن کریم
۱۵:۵۳
اذان مغرب
۱۵:۵۷
نماز مغرب
۱۶:۰۴
دعای فرج
۱۶:۰۵
آینه باشیم
۱۶:۰۶
وله دهه کرامت
۱۶:۰۷
پیام بازرگانی
۱۶:۱۲
صلوات خاصه
۱۶:۱۴
هم اکنون _ اخبار استان
۱۶:۱۵
اخبار استان
۱۶:۳۵
دعای فرج
۱۶:۳۸
وله شبکه استانی
۱۶:۳۹
اوقات شرعی
۱۶:۳۹
آنونس اعلام برنامه
۱۶:۴۳
آرم استیشن
۱۶:۴۳
پیام بازرگانی
۱۶:۴۶
گلبانگ وحدت
۱۷:۳۴
اوقات شرعی
۱۷:۳۴
آنونس اعلام برنامه
۱۷:۳۸
آرم استیشن
۱۷:۳۸
پیام بازرگانی
۱۷:۴۲
گلچین شب فیروزه ای
۱۸:۳۱
تیزر صبح پارسی
۱۸:۳۳
آنونس اعلام برنامه
۱۸:۳۶
اوقات شرعی
۱۸:۳۷
پیام بازرگانی
۱۸:۴۲
جهش تولید
۱۸:۴۴
هم اکنون اخبار استان
۱۸:۴۵
اخبار استان
۱۹:۰۰
تیزر طرح ملی
۱۹:۰۱
اوقات شرعی
۱۹:۰۱
چهل تیکه
۱۹:۱۳
اوقات شرعی
۱۹:۱۴
آرم استیشن
۱۹:۱۴
پیام بازرگانی
۱۹:۱۷
سینمایی نیروی ویژه 2
۱۹:۳۰
سینمایی نیروی ویژه 2
۲۰:۵۶
تیزر سینمایی دهمین پادشاه دیوانه 1
۲۰:۵۷
آرم استیشن
۲۰:۵۷
آنونس اعلام برنامه
۲۱:۰۰
آرم استیشن
۲۱:۰۰
دراستان
۲۱:۰۷
اوقات شرعی
۲۱:۰۸
آرم استیشن
۲۱:۰۸
طنز پیشگان
۲۲:۰۵
تیزر تامین برنامه
۲۲:۰۶
دوربین مخفی
۲۲:۱۱
آنونس اعلام برنامه
۲۲:۱۴
سریال فوق لیسانسه ها 12
۲۲:۵۸
تیزر سینمایی نیروی ویژه 2
۲۲:۵۹
آنونس اعلام برنامه
۲۳:۰۳
دلنوازان
۲۳:۳۸
آنونس اعلام برنامه
۲۳:۴۲
اوقات شرعی
۲۳:۴۲
وله شبکه استانی
۲۳:۴۴
فرازی از مناجات حضرت امیر ع
۲۳:۴۸
زلال اندیشه
۲۳:۵۲
مناجات
۲۳:۵۵
تلاوت قرآن کریم
۰۰:۰۱
اذان صبح
۰۰:۰۵
نماز صبح
۰۰:۱۱
دعای فرج
۰۰:۱۳
وله شبکه استانی
۰۰:۱۴
سخنرانی حجت الاسلان فرحزاد
۰۰:۴۷
وله شبکه استانی
۰۰:۴۷
آنونس اعلام برنامه
۰۰:۴۸
مستند خرسها
۰۱:۲۸
آرم استیشن
۰۱:۲۸
ذکر روز شنبه
۰۱:۳۰
سرود جمهوری اسلامی
۰۱:۳۱
دکلمه از پارس تا خزر
۰۱:۳۵
وله شبکه استانی
۰۱:۳۶
آنونس اعلام برنامه
۰۱:۳۹
مستند مسابقه ضد گلوله
۰۲:۲۴
آرم استیشن
۰۲:۲۵
تیزر صبح پارسی
۰۲:۲۶
چهل تیکه
۰۲:۳۷
تیزر سینمایی نیروی ویژه 2
۰۲:۳۸
شگفتی های فارس
۰۳:۱۰
آرم استیشن
۰۳:۱۰
آنونس اعلام برنامه
۰۳:۱۱
سرود
۰۳:۱۵
عروسکی اتل متل گل آباد
۰۳:۲۹
آرم استیشن
۰۳:۲۹
صبح پارسی
۰۴:۱۲
آرم استیشن
۰۴:۱۲
دراستان
۰۴:۱۶
فارس نما
۰۴:۲۰
آنونس اعلام برنامه
۰۴:۲۰
دریچه
۰۴:۲۹
آرم استیشن
۰۴:۲۹
سریال فوق لیسانسه ها