معاشران

شبکه استانی فارس

۲۴ ساعته شدن برنامه‌های شبکه فارس از اردیبهشت ۱۳۹۰، این شبکه به عنوان اولین شبکه استانی ۲۴ کشور معرفی شد. شبکهٔ استانی سیمای مرکز فارس، روزانه ۶ بخش خبری به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی و ۴ بخش خبرهای ۹۰ ثانیه‌ای پخش می‌نماید. برنامهٔ بازتاب از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های این مرکز است. تدوین و پخش طنزهای متعدد در این مرکز یکی از نقاط قوت صدا و سیمای مرکز فارس محسوب می‌شود و باعث استقبال مردم از این طنزها می‌گردد. همچنین این مرکز قطب انیمیشن کشور محسوب می‌شود.
یک‌شنبه، ۱/۲۲
دوشنبه، ۱/۲۳
سه‌شنبه، ۱/۲۴
چهارشنبه، ۱/۲۵
پنج‌شنبه، ۱/۲۶
جمعه، ۱/۲۷
شنبه، ۱/۲۸
امروز
دوشنبه، ۱/۳۰
سه‌شنبه، ۱/۳۱
چهارشنبه، ۲/۱
پنج‌شنبه، ۲/۲
۰۵:۲۳
تیزرسریال چشم وچراغ
۰۵:۲۴
میان برنامه همدلی
۰۵:۲۶
تیزر روز ارتش
۰۵:۲۸
کرونا
۰۵:۳۰
کاشانه مهر
۰۶:۳۴
تیزر روز ارتش
۰۶:۳۵
حرف آخر
۰۷:۰۰
ترتیل قرآن کریم جزء 5
۰۸:۰۰
تیزر تلاوت قرآن
۰۸:۰۱
رویداد رمضان تفسیر قرآن
۰۸:۲۵
ربنا
۰۸:۲۷
آیه ها
۰۸:۲۹
اذان ظهر
۰۸:۳۳
نماز ظهر
۰۸:۴۰
دعای روز هفتم رمضان
۰۸:۴۱
صلوات
۰۸:۴۳
تیزر تلاوت قرآن
۰۸:۴۵
شهر عشق
۰۸:۴۸
میان برنامه
۰۸:۵۹
نقطه سرخط
۰۹:۱۳
تیزر
۰۹:۱۴
میان برنامه همدلی
۰۹:۱۶
آنونس برنامه های رمضان
۰۹:۲۰
این چند دقیقه
۰۹:۲۶
کرونا
۰۹:۲۷
تیزر
۰۹:۳۰
سینمایی کانی مانگا
۱۱:۱۶
تیزرسریال چشم وچراغ
۱۱:۱۷
کنکور آسان است
۱۱:۳۸
تیزر
۱۱:۳۸
مستند همدلی
۱۲:۰۴
ماه دلگشا
۱۲:۰۶
موشن گرافیک دولت من
۱۲:۰۸
تیزر
۱۲:۱۰
سرود سرباز انقلابی
۱۲:۱۵
اخبار استان
۱۲:۳۰
تیزر روز ارتش
۱۲:۳۱
خانه ملت
۱۲:۵۶
تیزر
۱۲:۵۷
میان برنامه همدلی
۱۳:۰۰
سلامت باشید
۱۳:۴۵
ماه دلگشا
۱۳:۴۷
حرف آخر
۱۳:۵۷
تیزر سریال پایتخت
۱۳:۵۸
وله ماه مبارک رمضان
۱۴:۰۰
ماه دلگشا
۱۵:۱۳
ذکر الله اکبر کبیرا
۱۵:۱۶
اذان
۱۵:۲۰
نماز مغرب
۱۵:۲۹
صلوات
۱۵:۳۱
دعای افتتاح
۱۵:۵۶
تیزر تلاوت قرآن
۱۵:۵۸
میان برنامه همدلی
۱۶:۰۰
تیزر روابط عمومی
۱۶:۰۱
آنونس برنامه های رمضان
۱۶:۰۴
موشن گرافیک دولت من
۱۶:۰۷
تیزرسریال چشم وچراغ
۱۶:۰۸
صدای شما
۱۶:۱۱
تیزر برنامه های انتخابی شبکه فارس
۱۶:۱۲
طنین حضور
۱۶:۱۵
اخبار استان
۱۶:۳۵
تیزرسریال چشم وچراغ
۱۶:۳۶
سرنوشت
۱۷:۱۶
تیزر برنامه های انتخابی شبکه فارس
۱۷:۱۷
برای مهمانی
۱۷:۴۳
تیزر سریال پایتخت 3
۱۷:۴۵
سریال چشم وچراغ
۱۸:۲۲
تیزر
۱۸:۲۳
کرونا
۱۸:۲۵
میان برنامه
۱۸:۴۵
اخبار استان
۱۹:۰۰
تیزر
۱۹:۰۱
رویداد
۱۹:۱۴
ماه دلگشا
۱۹:۱۶
سینمایی زیر درخت هلو
۱۹:۳۰
سینمایی زیر درخت هلو
۲۰:۴۳
تیزرسریال چشم وچراغ
۲۰:۴۴
دریچه
۲۰:۵۶
تیزر سریال پایتخت 3
۲۰:۵۷
کاشانه مهر
۲۲:۰۲
آنونس برنامه های رمضان
۲۲:۰۶
سریال پایتخت 3
۲۲:۵۹
تیزر
۲۳:۰۰
آنونس برنامه های رمضان
۲۳:۰۴
برای مهمانی
۲۳:۳۴
تیزر تلاوت قرآن
۲۳:۳۶
معاشران
۰۰:۳۷
اذان
۰۰:۴۱
نماز صبح
۰۰:۴۸
دعای روز ششم رمضان
۰۰:۴۹
صلوات
۰۰:۵۱
تیزر تلاوت قرآن
۰۰:۵۳
ترتیل قرآن کریم جزء 5
۰۱:۵۱
تیزر تلاوت قرآن
۰۱:۵۲
چشمه معرفت
۰۲:۰۲
سبک زندگی
۰۲:۰۳
ذکر روز دوشنبه
۰۲:۰۵
سرود جمهوری اسلامی
۰۲:۰۶
وله شبکه استانی
۰۲:۰۸
آنونس برنامه های رمضان
۰۲:۱۲
مستند اهل ایمان
۰۲:۴۷
وله رمضان
۰۲:۴۸
میان برنامه
۰۲:۵۲
پروانگی
۰۳:۲۱
تیزر تلاوت قرآن
۰۳:۲۲
وله شبکه استانی
۰۳:۲۳
سعدی خوانی
۰۳:۲۸
آرم استیشن
۰۳:۲۸
تیزر سریال پایتخت 3
۰۳:۳۰
مستند مسابقه ضد گلوله
۰۴:۱۶
میان برنامه
۰۴:۲۱
این چند دقیقه
۰۴:۲۸
وله رمضان
۰۴:۳۰
سریال پایتخت 3