مستند قم نگار

شبکه استانی فارس

۲۴ ساعته شدن برنامه‌های شبکه فارس از اردیبهشت ۱۳۹۰، این شبکه به عنوان اولین شبکه استانی ۲۴ کشور معرفی شد. شبکهٔ استانی سیمای مرکز فارس، روزانه ۶ بخش خبری به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی و ۴ بخش خبرهای ۹۰ ثانیه‌ای پخش می‌نماید. برنامهٔ بازتاب از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های این مرکز است. تدوین و پخش طنزهای متعدد در این مرکز یکی از نقاط قوت صدا و سیمای مرکز فارس محسوب می‌شود و باعث استقبال مردم از این طنزها می‌گردد. همچنین این مرکز قطب انیمیشن کشور محسوب می‌شود.
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
جمعه، ۶/۲۸
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
امروز
چهارشنبه، ۷/۲
پنج‌شنبه، ۷/۳
جمعه، ۷/۴
شنبه، ۷/۵
۰۵:۰۷
آنونس اعلام برنامه
۰۵:۱۰
یک روز معمولی
۰۵:۱۵
تیزر این چنددقیقه
۰۵:۱۶
نقش یاد
۰۵:۲۳
تیزر سریال پدر
۰۵:۲۵
کرونا
۰۵:۳۰
وله شبکه استانی
۰۵:۳۱
سریال پدر
۰۶:۱۶
تیزر سینمایی روزهای زندگی
۰۶:۱۷
این چندقیقه
۰۶:۲۱
آنونس اعلام برنامه
۰۶:۲۳
با طبیعت
۰۶:۲۷
آرم استیشن
۰۶:۲۷
پیام بازرگانی
۰۶:۳۰
کاشانه مهر
۰۶:۵۸
پیام بازرگانی
۰۷:۰۰
کاشانه مهر
۰۷:۳۲
آرم استیشن
۰۷:۳۲
پیام بازرگانی
۰۷:۳۷
صد ترفند
۰۷:۴۱
آنونس اعلام برنامه
۰۷:۴۲
یاد باد آن روزگاران یاد باد
۰۷:۴۵
نگاه روز
۰۸:۱۲
وله دفاع مقدس
۰۸:۱۲
لحظه ای با شهدا
۰۸:۱۳
صدای آشنا
۰۸:۱۵
هم خوانی ملکا ذکر تو گویم
۰۸:۱۹
تلاوت قرآن
۰۸:۲۴
اذان ظهر
۰۸:۲۸
نماز ظهر
۰۸:۳۴
دعا فرج
۰۸:۳۶
صلوات
۰۸:۳۸
سخنرانی حجت الاسلام انصاریان
۰۹:۱۶
شهر عشق
۰۹:۱۹
عقبه - دفاع مقد س
۰۹:۲۹
تیزر پویش افتخار من
۰۹:۳۰
حرف آخر
۰۹:۵۷
وله شبکه استانی
۰۹:۵۸
پیام بازرگانی
۱۰:۰۱
سینمایی روزهای زندگی
۱۰:۲۹
پیام بازرگانی
۱۰:۳۳
سینمایی روزهای زندگی
۱۱:۰۶
پیام بازرگانی
۱۱:۱۱
سینمایی روزهای زندگی
۱۱:۳۸
تیزر جشنواره سینمایی دفاع مقدس
۱۱:۳۹
آنونس اعلام برنامه
۱۱:۴۱
آلبوم استان فارس
۱۱:۴۸
تیزر صدای شما
۱۱:۴۹
در استان
۱۱:۵۹
تیزر سینمایی حمله به اچ 3
۱۲:۰۰
آنونس اعلام برنامه
۱۲:۰۱
کنکور آسان است
۱۲:۲۰
تیزر این چنددقیقه
۱۲:۲۱
کرونا
۱۲:۲۲
انیمیشن حنا دختری در مزرعه
۱۳:۰۵
باهم بازی
۱۳:۰۸
تیزر کاشانه مهر
۱۳:۰۹
پیام بازرگانی
۱۳:۱۱
وله شبکه استانی
۱۳:۱۲
هم اکنون اخبار استان
۱۳:۱۲
دشت یادها
۱۳:۱۵
اخبار استان
۱۳:۳۰
وله شبکه استانی
۱۳:۳۰
کاشانه مهر
۱۴:۱۹
تیزر جشنواره فیلم های دفاع مقدس
۱۴:۱۹
حرف آخر
۱۴:۲۹
اوقات شرعی
۱۴:۳۰
وصیت نامه شهدا
۱۴:۳۲
میان برنامه مسجد سازی
۱۴:۳۳
صدای آشنا
۱۴:۳۵
نیایش
۱۴:۳۸
تلاوت قرآن
۱۴:۴۳
اذان مغرب
۱۴:۴۷
نماز مغرب
۱۴:۵۶
زیارت وارث
۱۵:۰۷
وله دفاع مقدس
۱۵:۰۷
جشن تکاوران
۱۵:۲۶
آرم استیشن
۱۵:۲۶
پیام بازرگانی
۱۶:۲۰
آرم استیشن
۱۶:۲۰
پیام بازرگانی
۱۶:۲۳
سریال پدر 16
۱۷:۰۹
تیزر جشنواره فیلم های سینمایی دفاع مقدس
۱۷:۱۰
وله دفاع مقدس
۱۷:۱۰
آرم استیشن
۱۷:۱۱
پیام بازرگانی
۱۷:۱۳
صلوات خاصه
۱۷:۱۴
هم اکنون اخبار استان
۱۷:۱۵
اخبار استان
۱۷:۳۵
سرود راه من
۱۷:۳۸
آرم استیشن
۱۷:۳۸
پیام بازرگانی
۱۷:۴۳
حکایت فتح
۱۸:۵۸
تیزر پویش افتخار من
۱۸:۵۹
کووید 19
۱۹:۱۵
تیزر سریال پدر
۱۹:۱۶
کوله پشتی
۱۹:۴۱
تیزر جشنواره فیلم های دفاع مقدس
۱۹:۴۲
آرم استیشن
۱۹:۴۲
پیام بازرگانی
۱۹:۴۴
وله شعار سال
۱۹:۴۴
هم اکنون اخبار استان
۱۹:۴۵
اخبار استان
۲۰:۰۰
تصویر موزیک
۲۰:۰۱
حرف آخر
۲۰:۱۱
تیزر کاشانه مهر
۲۰:۱۲
در شهر
۲۰:۲۲
تیزر سریال پدر
۲۰:۲۴
پیام بازرگانی
۲۰:۲۸
سینمایی حمله به اچ 3
۲۰:۳۰
سینمایی حمله به اچ 3
۲۱:۵۴
تیزر سینمایی اتوبوس شب
۲۱:۵۶
آنونس اعلام برنامه
۲۱:۵۹
در استان
۲۲:۰۹
اوقات شرعی
۲۲:۱۰
کاشانه مهر
۲۳:۰۹
تیزر سینمایی حمله به اچ 3
۲۳:۱۰
سریال پدر 16
۲۳:۵۷
تیزر سینمایی اتوبوس شب
۲۳:۵۸
آنونس اعلام برنامه
۰۰:۰۰
موسیقی فیلم --کوهستان سرد
۰۰:۱۲
تیزر صدای شما
۰۰:۱۳
دل افروزان
۰۰:۴۷
اوقات شرعی
۰۰:۴۷
وصیت نامه شهدا
۰۰:۵۰
صدای آشنا
۰۰:۵۳
طعم مهربانی
۰۰:۵۵
تلاوت قرآن
۰۱:۰۱
اذان صبح
۰۱:۰۵
نماز صبح
۰۱:۱۳
دعای فرج
۰۱:۱۴
صلوات
۰۱:۱۶
وله شبکه استانی
۰۱:۱۷
رواق اندیشه
۰۱:۴۲
تیزر پویش افتخار من
۰۱:۴۳
آنونس اعلام برنامه
۰۱:۴۶
مستند قم نگار
۰۲:۲۱
تیزر پویش افتخار من
۰۲:۲۲
سبک زندگی
۰۲:۲۹
ذکر چهارشنبه
۰۲:۳۰
سرود جمهوری اسلامی
۰۲:۳۰
سلام بر امام حسین
۰۲:۳۲
نماهنگ -رهبری
۰۲:۳۴
آنونس اعلام برنامه
۰۲:۳۸
حکایت فتح
۰۳:۵۴
تیزر روح مقاومت
۰۳:۵۵
سرود راه ما
۰۴:۰۰
تیزر پویش افتخار من
۰۴:۰۱
وله شبکه استانی
۰۴:۰۲
تیزر این چنددقیقه
۰۴:۰۳
پیر غلامان حسینی
۰۴:۳۰
تیزر صدای شما
۰۴:۳۱
روایت فتح
۰۴:۵۷
تیزر پویش افتخار من
۰۴:۵۸
سرود