سینمایی محمد رسول الله

شبکه استانی کرمانشاه

شبکه زاگرس شبکه تلویزیونی محلی ای متعلق به دولت کشور ایران است که ویژهٔ استان کرمانشاه است. , و از سال ۱۳۴۹ با یک بخش خبری که برروی شبکه اول پخش می‌شد کاره خود را آغاز کرد و در روز سه شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۰ بطور رسمی و مستقل کاره خود را آغاز کرد همچنین صدای کرمانشاه از سال ۱۳۳۷ با شش ساعت برنامه در روز کاره خود را آغاز کرد-و در سال ۱۳۸۵ آمادهٔ پخش ماهواره‌ای شد.
دوشنبه، ۷/۱۹
سه‌شنبه، ۷/۲۰
چهارشنبه، ۷/۲۱
پنج‌شنبه، ۷/۲۲
جمعه، ۷/۲۳
شنبه، ۷/۲۴
یک‌شنبه، ۷/۲۵
امروز
سه‌شنبه، ۷/۲۷
چهارشنبه، ۷/۲۸
پنج‌شنبه، ۷/۲۹
جمعه، ۷/۳۰
۰۵:۲۲
ارم شبکه
۰۵:۲۳
تیزر سینمایی
۰۵:۲۴
هزار نقش
۰۵:۲۷
مشارکتی بند چ- ق 8( سازمان امور اراضی کشور )
۰۵:۲۹
اعلام برنامه
۰۵:۳۰
سلامت باشید
۰۶:۱۵
ارم شبکه
۰۶:۱۶
تیزر برنامه ازترنم تا ترانه
۰۶:۱۷
بند چ موشن گرافیک آمارق2
۰۶:۱۹
تیزر سینمایی
۰۶:۲۰
هزار نقش
۰۶:۲۳
تیزر کتاب ق1
۰۶:۲۵
پیام کرونایی
۰۶:۲۸
اعلام برنامه
۰۶:۲۹
تکرار شویل پرآو
۰۷:۲۱
تیزر سینمایی
۰۷:۲۲
ارم شبکه
۰۷:۲۳
میان برنامه طنز هوش برتر
۰۷:۲۸
پیام بازرگانی1
۰۷:۲۹
اعلام برنامه
۰۷:۳۰
برنامه خاوخیزان
۰۸:۲۰
ارم شبکه
۰۸:۲۱
موسیقی فیلم شیار 141
۰۸:۲۴
میثاق نور
۰۸:۲۹
با شهدا
۰۸:۳۲
تلاوت - دعای رهبر
۰۸:۳۷
اذان ظهر( رحیم موذن زاده )
۰۸:۴۱
نماز ظهر
۰۸:۴۹
دعای فرج -ذکر روز
۰۸:۵۱
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۸:۵۶
ارم شبکه
۰۸:۵۷
تیزر سریال دوپینگ
۰۸:۵۸
بند چ موشن گرافیک آمار ق 2
۰۹:۰۰
تیزر کتاب ق2
۰۹:۰۲
اعلام برنامه
۰۹:۰۳
برنامه روشنا(معارفی)
۰۹:۲۳
ارم شبکه
۰۹:۲۴
تیزر سینمایی
۰۹:۲۵
لذت دانایی
۰۹:۲۹
اعلام برنامه
۰۹:۳۰
تکرار بازتاب
۱۰:۰۰
ارم شبکه
۱۰:۰۱
پیام بازرگانی 2
۱۰:۰۴
اعلام برنامه
۱۰:۰۵
سینمایی استن واولی
۱۱:۱۵
ارم شبکه
۱۱:۱۶
زکات برکت زندگی
۱۱:۳۴
پیام کرونایی
۱۱:۳۸
مشارکتی حرف اخر ق58
۱۲:۰۳
هزار نقش
۱۲:۰۷
اعلام برنامه
۱۲:۰۸
نازارانه(کودک)
۱۲:۴۷
ارم شبکه
۱۲:۴۸
نمایی از ایران
۱۲:۵۳
پیام بازرگانی 3
۱۲:۵۹
یک آیه-ساعت اعلام خبر
۱۳:۰۰
خبر زاگرس
۱۳:۳۰
ارم شبکه
۱۳:۳۱
شجره طیبه
۱۳:۳۸
تیزرسینمایی
۱۳:۴۰
اعلام برنامه
۱۳:۴۱
مشارکتی کنکوراسان است ق171
۱۴:۰۱
اعلام برنامه
۱۴:۰۲
تکرار روشنا
۱۴:۲۱
با شهدا
۱۴:۲۴
صلوات -ذکر روز
۱۴:۲۶
تلاوت
۱۴:۳۲
اذان مغرب - (حسین سبز علی 1 )
۱۴:۳۶
نماز مغرب
۱۴:۴۴
ذکر و دعای فرج
۱۴:۴۷
نماهنگ جمال محمد(ص)
۱۴:۵۱
افلاکیان
۱۴:۵۸
پیام بازرگانی4
۱۵:۰۰
هوای حرم (ویژه میلاد پیامبر ص)
۱۵:۵۰
آرم شبکه(هفته وحدت)
۱۵:۵۱
تیزر سینمایی
۱۵:۵۲
پیام بازرگانی بخش5
۱۵:۵۸
اعلام برنامه
۱۵:۵۹
یک ایه -ساعت اعلام خبر
۱۶:۰۰
خبر زاگرس
۱۶:۲۰
آرم شبکه(هفته وحدت)
۱۶:۲۱
تیزر سینمایی
۱۶:۲۲
بند چ موشن گرافیک آمارق2
۱۶:۲۴
تیزر جشنواره روایت حضورق2
۱۶:۲۶
پیام بازرگانی ق 6
۱۶:۲۹
اعلام برنامه
۱۶:۳۰
از ترنم تا ترانه
۱۷:۰۰
مشارکتی بند چ - سازمان امور اراضی کشور ق 8
۱۷:۰۲
اوقات شرعی
۱۷:۰۳
آرم شبکه(هفته وحدت)
۱۷:۰۴
مشارکتی ورزش و جوانان (مجتمع کوثر)
۱۷:۱۹
نماهنگ پیامبر مهربانی
۱۷:۲۱
تیزر کنگره جهانی محمد ص
۱۷:۲۲
پیام بازرگانی 7
۱۷:۲۹
اعلام برنامه
۱۷:۳۰
شویل پراو
۱۸:۲۴
اوقات شرعی
۱۸:۲۵
پیام بازرگانی8
۱۸:۲۷
اعلام برنامه
۱۸:۲۸
سریال دوپینگ ق4+پیام بین 9
۱۹:۲۳
مولودی خوانی (طاهری)
۱۹:۲۵
پیام بازرگانی10
۱۹:۲۹
یک ایه -ساعت اعلام خبر
۱۹:۳۰
خبر زاگرس
۱۹:۵۰
نماهنگ وحدت
۱۹:۵۵
اعلام برنامه
۱۹:۵۶
طنز پیشگان(3کله پوک1)
۲۰:۱۵
نماهنگ آخرین رسول
۲۰:۱۸
اوقات شرعی
۲۰:۱۹
نسیم دیدنی(دوچرخه سواری)
۲۰:۲۴
دوربین مخفی
۲۰:۲۹
ارم شبکه
۲۰:۳۰
سینمایی محمد رسول الله
۲۲:۰۱
ارم شبکه
۲۲:۰۲
اوقات شرعی
۲۲:۰۳
نماهنگ ولادت
۲۲:۰۹
اعلام برنامه
۲۲:۱۰
تکرار شویل پراو
۲۳:۰۰
آرم شبکه
۲۳:۰۱
اوقات شرعی
۲۳:۰۲
اعلام برنامه
۲۳:۰۳
سریال فرستاده ق 6
۲۳:۵۶
ارم شبکه
۲۳:۵۷
نماهنگ ولادت
۰۰:۰۰
اعلام برنامه
۰۰:۰۱
مستند حیات وحش هندوچین ق2
۰۰:۵۱
ارم هوایی شبکه
۰۰:۵۳
هزار نقش
۰۰:۵۶
دلنوازان
۰۱:۱۱
اوقات شرعی
۰۱:۱۲
با شهدا
۰۱:۱۵
حدیث شریف کسا
۰۱:۲۹
صلوات -ذکر
۰۱:۳۱
تلاوت
۰۱:۳۸
اذان صبح(سید مرتضی سادات فاطمی)
۰۱:۴۲
نماز صبح
۰۱:۴۸
دعای فرج
۰۱:۵۰
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۱:۵۵
ارم شبکه
۰۱:۵۷
اعلام برنامه
۰۱:۵۸
تکرار (روشنا)
۰۲:۱۸
ارم شبکه
۰۲:۱۹
دوربین مخفی
۰۲:۲۷
هزار نقش
۰۲:۳۰
اسلاید- سرود ملی
۰۲:۳۳
دعای عهد
۰۲:۴۱
اعلام برنامه کلی
۰۲:۴۲
ارم شبکه
۰۲:۴۳
اوج هیجان
۰۲:۴۷
اعلام برنامه
۰۲:۴۸
مستند ابر ماشین ها
۰۳:۲۹
ارم شبکه
۰۳:۳۰
دوربین مخفی
۰۳:۳۵
سریال دوپینگ ق 4
۰۴:۲۰
آرم شبکه
۰۴:۲۱
مولودی1
۰۴:۲۶
سبک زندگی
۰۴:۲۹
پیام بازرگانی 1
۰۴:۳۰
صلوات خاصه
۰۴:۳۲
شنه بیستون