میان برنامه زندگی کوتاه من

شبکه استانی کرمانشاه

شبکه زاگرس شبکه تلویزیونی محلی ای متعلق به دولت کشور ایران است که ویژهٔ استان کرمانشاه است. , و از سال ۱۳۴۹ با یک بخش خبری که برروی شبکه اول پخش می‌شد کاره خود را آغاز کرد و در روز سه شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۰ بطور رسمی و مستقل کاره خود را آغاز کرد همچنین صدای کرمانشاه از سال ۱۳۳۷ با شش ساعت برنامه در روز کاره خود را آغاز کرد-و در سال ۱۳۸۵ آمادهٔ پخش ماهواره‌ای شد.
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
جمعه، ۶/۲۸
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
امروز
چهارشنبه، ۷/۲
پنج‌شنبه، ۷/۳
جمعه، ۷/۴
شنبه، ۷/۵
۰۵:۲۲
ارم دفاع مقدس
۰۵:۲۳
بهتر است بدانیم
۰۵:۲۵
تکرار پلاک عشق
۰۶:۲۵
تیزر سینمایی-رنگارنگ زاگرس
۰۶:۳۰
خاو خیزان
۰۷:۲۲
پیام بازرگانی(بخش اول)
۰۷:۲۹
یک ایه -اعلام خبر
۰۷:۳۰
خبر زاگرس
۰۷:۵۰
تیزر سینمایی
۰۷:۵۱
ارم دفاع مقدس
۰۷:۵۴
مزرعه شادی
۰۸:۲۴
میراثی از سناباد
۰۸:۳۳
ارم شهدای گمنام
۰۸:۳۴
با شهدا
۰۸:۳۷
ادعیه و نیایش
۰۸:۳۹
تلاوت -اذان -نماز جماعت ظهر
۰۹:۰۱
ذکر روز-زیارت روز
۰۹:۰۳
صدای شهر
۰۹:۴۸
پیام بازرگانی(بخش دوم)
۰۹:۵۲
ارم دفاع مقدس
۰۹:۵۳
انیمیشن مهاجران ق 2
۱۰:۱۵
پیام بازرگانی(بخش سوم)
۱۰:۲۰
سینمایی سجاده آتش -پیام بازرگانی بین(بخش4)
۱۱:۵۰
ارم -مشارکتی حرف آخر ق48
۱۲:۰۰
مزرعه شادی
۱۲:۳۰
کنکور اسان است ق 18
۱۲:۵۰
ارم شبکه-بی تفاوت نباشیم
۱۲:۵۱
پیام بازرگانی(بخش 5)
۱۲:۵۹
یک آیه
۱۳:۰۰
خبر زاگرس
۱۳:۲۷
بخش گفتگوی خبری
۱۳:۵۰
آرم-شجره طیبه
۱۳:۵۸
برنامه آموزشی کارنامه صد ق48
۱۴:۲۸
تیزر مزرعه شادی
۱۴:۲۹
ارم هوایی-
۱۴:۳۰
افلاکیان
۱۴:۳۹
ارم هوایی بیستون
۱۴:۴۱
تکرارمشارکتی حرف آخر ق 48
۱۴:۵۰
نماهنگ دفاع مقدس
۱۴:۵۲
آیینه باشیم
۱۴:۵۳
آرم-با شهدا
۱۴:۵۶
ذکر - دعا- نیایش
۱۵:۰۰
تلاوت اذان ونماز جماعت مغرب
۱۵:۲۰
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۱۵:۳۰
پیام بازرگانی(بخش6)
۱۵:۳۵
سریال ایستاده در غبار ق 2-پیام بین بخش 7
۱۶:۱۰
ارم +پیام بازرگانی بخش8
۱۶:۱۵
تیزر روح مقاومت + هواشناسی
۱۶:۱۸
مستند شهید راه عشق
۱۶:۲۸
سبک زندگی
۱۶:۳۰
صلوات خاصه
۱۶:۳۲
عملکرد دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۱۶:۵۲
تیزر سینمایی + ارم دفاع مقدس
۱۶:۵۴
تکرار یه جور دیگه
۱۷:۱۹
ارم دفاع مقدس +اوقات
۱۷:۲۱
پیام بازرگانی(بخش9)
۱۷:۳۰
پلاک عشق
۱۸:۳۰
تیزر سینمایی +پیام بازرگانی (بخش 10)
۱۸:۳۸
چهل سال اقتدار
۱۹:۲۰
تیزر سینمایی + اوقات
۱۹:۲۲
پیام بازرگانی بخش 11
۱۹:۲۹
یک آیه
۱۹:۳۰
خبر زاگرس
۱۹:۵۰
اوقات شرعی -هواشناسی
۱۹:۵۲
کلیپ
۱۹:۵۵
موشن گرافیک کرونا
۲۰:۰۰
سریال ایستاده در غبار ق 2
۲۰:۳۰
اعلام برنامه ها - اوقات شرعی
۲۰:۳۲
سینمایی سجاده آتش
۲۱:۵۷
نماهنگ دفاع مقدس - موشن گرافیک کرونا
۲۲:۰۲
مستند علمی
۲۲:۴۲
نماهنگ ویژه دفاع مقدس
۲۲:۴۵
سریال ایستاده در غبارق2
۲۳:۱۵
ارم دفاع مقدس- جهش تولید
۲۳:۲۰
سینمایی حمله به اچ 3
۰۰:۴۸
ارم هوایی-اوفات شرعی
۰۰:۵۰
آرم-حدیث شریف کساء
۰۱:۰۵
با شهدا
۰۱:۰۸
ذکر- دعا -صلوات
۰۱:۱۳
تلاوت - اذان -نماز جماعت صبح
۰۱:۲۸
ذکر - نیایش-صلوات
۰۱:۳۱
هزار نقش
۰۱:۳۴
مستند گنجینه های زمین
۰۲:۲۶
نماهنگ دفاع مقدس
۰۲:۳۰
اسلاید- سرود ملی
۰۲:۳۳
اعلام برنامه ها
۰۲:۳۵
ارم استیشن نورانی-دعای عهد
۰۲:۴۵
اعلام برنامه ها
۰۲:۴۷
میان برنامه دفاع مقدس
۰۲:۵۲
مستند با سیمره
۰۳:۳۷
ارم دفاع مقدس
۰۳:۳۸
نماهنگ دفاع مقدس
۰۳:۴۱
هزار نقش
۰۳:۴۴
اعلام برنامه ها - گرافیکی
۰۳:۴۶
تکرار سریال ایستاده در غبارق2
۰۴:۱۶
موشن کرونا ویروس
۰۴:۲۰
میان برنامه زندگی کوتاه من
۰۴:۲۴
جهش تولید
۰۴:۳۰
صلوات خاصه امام رضا(ع)
۰۴:۳۲
مستند دره بلوط