شبکه استانی کرمانشاه

شبکه زاگرس شبکه تلویزیونی محلی ای متعلق به دولت کشور ایران است که ویژهٔ استان کرمانشاه است. , و از سال ۱۳۴۹ با یک بخش خبری که برروی شبکه اول پخش می‌شد کاره خود را آغاز کرد و در روز سه شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۰ بطور رسمی و مستقل کاره خود را آغاز کرد همچنین صدای کرمانشاه از سال ۱۳۳۷ با شش ساعت برنامه در روز کاره خود را آغاز کرد-و در سال ۱۳۸۵ آمادهٔ پخش ماهواره‌ای شد.
جمعه، ۱/۲۰
شنبه، ۱/۲۱
یک‌شنبه، ۱/۲۲
دوشنبه، ۱/۲۳
سه‌شنبه، ۱/۲۴
چهارشنبه، ۱/۲۵
پنج‌شنبه، ۱/۲۶
امروز
شنبه، ۱/۲۸
یک‌شنبه، ۱/۲۹
دوشنبه، ۱/۳۰
سه‌شنبه، ۱/۳۱
۰۵:۰۸
تیزر برنامه افطار
۰۵:۰۹
ارم شبکه
۰۵:۱۰
پیک اشنا
۰۵:۱۳
اعلام برنامه
۰۵:۱۴
پویانمایی ماشین2
۰۶:۴۶
ارم شبکه
۰۶:۴۷
اعلام برنامه
۰۶:۴۸
مستند یک چکه ماه
۰۷:۱۶
ارم شبکه
۰۷:۱۷
شجره طیبه
۰۷:۲۴
تیزر سینمایی
۰۷:۲۵
اعلام برنامه
۰۷:۲۶
تکرار برنامه کارنامه(انتخابات)
۰۸:۱۶
تیزر سینمایی
۰۸:۱۷
اعلام برنامه
۰۸:۱۸
حدیث شریف کسا
۰۸:۳۲
با شهدا
۰۸:۳۶
میثاق نور
۰۸:۴۱
حدیث رمضان1
۰۸:۴۲
اسما الحسنی
۰۸:۴۶
تلاوت - دعای رهبر
۰۸:۵۲
اذان (شهید حسن دانش)
۰۸:۵۶
دعای یا علی یا عظیم
۰۸:۵۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۹:۰۷
ارم شبکه
۰۹:۰۸
تیزر سینمایی
۰۹:۰۹
اعلام برنامه
۰۹:۱۰
تیزر برنامه ها
۰۹:۱۱
ارم شبکه
۰۹:۱۲
تیزر برنامه افطار
۰۹:۱۴
اعلام برنامه
۰۹:۱۵
فیلم سینمایی مرد عنکبوتی دور از خانه
۱۱:۰۷
ارم شبکه
۱۱:۰۸
اعلام برنامه
۱۱:۰۹
افلاکیان
۱۱:۱۷
اعلام برنامه
۱۱:۱۸
سلامت باشید
۱۱:۵۳
ارم شبکه
۱۱:۵۴
نماهنگ سفره آسمانی
۱۱:۵۸
تیزر سینمایی
۱۱:۵۹
یک آیه-ساعت اعلام خبر
۱۲:۰۰
خبر زاگرس
۱۲:۳۰
اعلام برنامه
۱۲:۳۱
ترتیل جزءخوانی قران (جزءسوم)
۱۳:۳۱
ارم شبکه
۱۳:۳۲
مشارکتی مسیر تندرستی ق2
۱۳:۳۷
ارم شبکه
۱۳:۳۸
مشارکتی حرف اخر ق132
۱۴:۰۰
ارم شبکه
۱۴:۰۱
تیزر سینمایی
۱۴:۰۲
مشارکتی حرف اخر ق132
۱۴:۱۳
ارم شبکه
۱۴:۱۴
یک ایه -ساعت اعلام خبر
۱۴:۱۵
خبر زاگرس
۱۴:۳۰
ارم شبکه
۱۴:۳۱
اعلام برنامه
۱۴:۳۲
ویژه برنامه افطار
۱۵:۳۲
اسما الحسنی
۱۵:۳۵
تلاوت-دعای رهبر
۱۵:۴۳
اذان (عباس امام جمعه)
۱۵:۴۷
نماز جماعت مغرب
۱۵:۵۵
دعای یا علی یا عظیم
۱۵:۵۸
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۱۶:۰۴
اعلام برنامه
۱۶:۰۵
مشارکتی همدلی ق3
۱۶:۳۰
اعلام برنامه
۱۶:۳۱
سریال گروه پلیس ق 24
۱۷:۰۳
اعلام برنامه
۱۷:۰۴
برنامه اثر(انتخابات)
۱۷:۵۰
تیزر سینمایی
۱۷:۵۱
مشارکتی مسیر تندرستی ق2
۱۷:۵۶
پیام بازرگانی بخش1
۱۷:۵۷
اعلام برنامه
۱۷:۵۸
برنامه گروه بسیج
۱۸:۲۸
ارم شبکه
۱۸:۲۹
اعلام برنامه
۱۸:۳۰
نمایشی طنز پیشگان