تکرار شویل پراو

شبکه استانی کرمانشاه

شبکه زاگرس شبکه تلویزیونی محلی ای متعلق به دولت کشور ایران است که ویژهٔ استان کرمانشاه است. , و از سال ۱۳۴۹ با یک بخش خبری که برروی شبکه اول پخش می‌شد کاره خود را آغاز کرد و در روز سه شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۰ بطور رسمی و مستقل کاره خود را آغاز کرد همچنین صدای کرمانشاه از سال ۱۳۳۷ با شش ساعت برنامه در روز کاره خود را آغاز کرد-و در سال ۱۳۸۵ آمادهٔ پخش ماهواره‌ای شد.
پنج‌شنبه، ۲/۲۲
جمعه، ۲/۲۳
شنبه، ۲/۲۴
یک‌شنبه، ۲/۲۵
دوشنبه، ۲/۲۶
سه‌شنبه، ۲/۲۷
چهارشنبه، ۲/۲۸
امروز
جمعه، ۲/۳۰
شنبه، ۲/۳۱
یک‌شنبه، ۳/۱
دوشنبه، ۳/۲
۱۹:۳۰
سینمایی کلاهی برای باران
۲۰:۵۳
ارم شبکه
۲۰:۵۴
نماهنگ سلام اقا
۲۰:۵۷
دعای کمیل(گیلانغرب)
۲۱:۳۷
اوقات شرعی
۲۱:۳۸
ار م شبکه
۲۱:۳۹
اوج هیجان
۲۱:۴۳
تکرار شویل پراو
۲۲:۳۵
نماهنگ امام زمان(ع)
۲۲:۴۰
ارم شبکه
۲۲:۴۱
مستند قدرت گلها
۲۳:۳۶
آرم هوایی بیستون
۲۳:۳۸
تکرار روشنا
۲۳:۵۸
ارم شبکه
۲۳:۵۹
شوق زندگی
۰۰:۰۱
ذکر -صلوات
۰۰:۰۳
تلاوت
۰۰:۰۹
اذان (حسین سبزعلی)
۰۰:۱۳
نماز صبح(ایت الله طباطبایی)
۰۰:۱۸
دعای فرج-ذکر روز
۰۰:۲۱
سبک زندگی
۰۰:۲۴
نماهنگ امام زمان(عج)
۰۰:۲۷
افرینش
۰۰:۳۵
اعلام برنامه
۰۰:۳۶
مستند دریاها و اقیانوسها (مالی)
۰۱:۲۶
ارم شبکه
۰۱:۲۷
پیک آشنا
۰۱:۳۱
اسلاید- سرود ملی
۰۱:۳۳
دعای عهد
۰۱:۴۱
ارم شبکه
۰۱:۴۲
میراثی از سنآباد(گره چینی)
۰۱:۴۸
ارم شبکه
۰۱:۵۰
دعای ندبه
۰۲:۴۳
آرم شبکه
۰۲:۴۴
تکرار سریال ریو مادن ق17
۰۳:۲۶
شوق زندگی
۰۳:۲۹
ارم شبکه
۰۳:۳۰
صلوات خاصه
۰۳:۳۲
سبک زندگی
۰۳:۳۴
چکاوک ق8
۰۳:۴۲
اروپا از بالا ق1
۰۴:۲۲
آرم شبکه
۰۴:۲۳
سکانس برتر(رابطه)
۰۴:۳۸
میان برنامه جمعیت(امنیت غذایی)
۰۴:۴۴
ارم مکعب
۰۴:۴۵
پویا نمایی چارلی و کارخانه شکلات سازی