مستندسیاره زمین قسمت اول

شبکه استانی کرمانشاه

شبکه زاگرس شبکه تلویزیونی محلی ای متعلق به دولت کشور ایران است که ویژهٔ استان کرمانشاه است. , و از سال ۱۳۴۹ با یک بخش خبری که برروی شبکه اول پخش می‌شد کاره خود را آغاز کرد و در روز سه شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۰ بطور رسمی و مستقل کاره خود را آغاز کرد همچنین صدای کرمانشاه از سال ۱۳۳۷ با شش ساعت برنامه در روز کاره خود را آغاز کرد-و در سال ۱۳۸۵ آمادهٔ پخش ماهواره‌ای شد.
جمعه، ۹/۷
شنبه، ۹/۸
یک‌شنبه، ۹/۹
دوشنبه، ۹/۱۰
سه‌شنبه، ۹/۱۱
چهارشنبه، ۹/۱۲
پنج‌شنبه، ۹/۱۳
امروز
شنبه، ۹/۱۵
یک‌شنبه، ۹/۱۶
دوشنبه، ۹/۱۷
سه‌شنبه، ۹/۱۸
۰۵:۰۳
ارم ریجاب
۰۵:۰۴
تکرار سریال آقا و خانم سنگی ق26
۰۵:۵۴
محلات کرمانشاه
۰۵:۵۶
آرم شبکه
۰۵:۵۷
پویانمایی خرگوش مخملی
۰۷:۱۳
ارم شبکه
۰۷:۱۴
جهش تولید
۰۷:۲۱
بهتر است بدانیم
۰۷:۲۳
پیام بازرگانی بخش 1
۰۷:۳۰
مثبت 18
۰۷:۵۶
ارم شبکه
۰۷:۵۷
شوق زندگی
۰۷:۵۹
مستند تحفه زمین انار
۰۸:۱۳
تیزر ماسک(کلاکت2)
۰۸:۱۴
میان برنامه مزه
۰۸:۱۵
آرم شبکه
۰۸:۱۶
میان برنامه کرونا
۰۸:۱۹
حدیث شریف کسا جدید
۰۸:۳۳
با شهدا
۰۸:۳۶
تلاوت -دعای رهبر
۰۸:۴۲
اذان ظهر(محمد غفاری )
۰۸:۴۸
دعای هفتم صحیفه سجادیه جدید
۰۸:۵۶
ذکر روز-زیارت روز
۰۸:۵۹
اینه باشیم
۰۹:۰۰
تکرار یه جور دیگه
۰۹:۳۰
آرم هجیج
۰۹:۳۱
تکرار در شهر
۰۹:۵۱
ارم شبکه
۰۹:۵۲
پیام بازرگانی بخش2
۰۹:۵۵
میان برنامه کرونا
۰۹:۵۷
هزار نقش-تیزر ماسک
۱۰:۰۰
انیمیشن مهاجران ق4
۱۰:۲۰
ارم شبکه
۱۰:۲۱
تیزر برنامه ها
۱۰:۲۲
محلات کرمانشاه
۱۰:۲۵
پیام بازرگانی بخش 3
۱۰:۳۳
سینمایی نابغه شگفت انگیز +پیام بازرگانی بخش4
۱۲:۱۰
آرم شبکه
۱۲:۱۱
رنگارنگ زاگرس ق4
۱۲:۱۶
موشن گرافیک نبرد تمام نشدنی
۱۲:۱۸
تیزر برنامه ها
۱۲:۱۹
ارم هوایی
۱۲:۲۰
ویژه برنامه سپاه
۱۲:۴۱
فوت کوزه گری
۱۲:۴۶
ارم شبکه-بی تفاوت نباشیم
۱۲:۴۷
جهش تولید + تیزر برنامه ها
۱۲:۵۰
ارم کنگاور
۱۲:۵۱
پیام بازرگانی بخش 5
۱۲:۵۹
یک آیه
۱۳:۰۰
خبر زاگرس
۱۳:۳۰
شجره طیبه
۱۳:۳۷
دعای سمات جدید
۱۳:۵۱
با شهدا
۱۳:۵۵
تلاوت قرآن کریم -دعای رهبر
۱۴:۰۱
اذان مغرب - (محمد آقاتی)
۱۴:۰۶
نماز جماعت مغرب-دعا
۱۴:۱۲
دعای هفتم صحیفه سجادیه جدید
۱۴:۲۰
افلاکیان
۱۴:۲۷
ارم شهدای گمنام
۱۴:۲۸
مستند یک بازگشت سخت
۱۴:۵۹
هواشناسی
۱۵:۰۱
تیزر برنامه ها
۱۵:۰۲
اوقات شرعی
۱۵:۰۳
گام دوم
۱۵:۴۳
ارم شبکه
۱۵:۴۴
نماهنگ پاییزی
۱۵:۴۶
یک روز با من
۱۵:۴۹
مشارکتی مسیر تندرستی
۱۵:۵۶
پیام بازرگانی بخش 6
۱۶:۰۰
مسابقه گنجینه
۱۶:۲۰
پیام بازرگانی بخش 7
۱۶:۲۷
سریال خانم و آقای سنگی ق آخر+پیام بین 8
۱۷:۱۷
ارم شب کرمانشاه
۱۷:۱۸
جهش تولید
۱۷:۲۱
پیام بازرگانی بخش9
۱۷:۳۰
مستند سوگ ناتمام
۱۸:۰۲
ارم -اوقات شرعی-سرود
۱۸:۰۹
داستانی شاید برای شما اتفاق بیافتد
۱۸:۵۵
اوقات -هنر ایرانی-موشن کرونا
۱۹:۰۰
مستند سرزمین کهن
۱۹:۳۳
پیام بازرگانی بخش10
۱۹:۴۲
طنز پیشگان
۲۰:۳۰
سینمایی از جنوب شرقی
۲۲:۱۰
ارم استیشن میدان معلم
۲۲:۱۱
نماهنگ گنجینه بیستون
۲۲:۱۶
مستند الپ از بالا
۲۳:۰۴
اوقات شرعی- نماهنگ(من وتو)
۲۳:۰۷
هنر ایرانی کلاکت1
۲۳:۱۰
ارم +سرود شهرستانها(سنقر)
۲۳:۱۵
تکرار سینمایی نابغه شگفت انگیز
۰۰:۴۵
تیزر برنامه ها
۰۰:۴۶
ارم +دوربین مخفی کلاکت1
۰۰:۵۱
سریال اقا وخانم سنگی ق26
۰۱:۳۷
ارم استیشن شبکه
۰۱:۳۸
میراثی از سنابادکلاکت 1
۰۱:۴۴
اوقات-سبک زندگی
۰۱:۴۸
حدیث شریف کساء
۰۲:۰۲
با شهدا
۰۲:۰۵
اوقات شرعی-آرم شهدای گمنام
۰۲:۰۷
ذکر- دعا -صلوات
۰۲:۰۹
تلاوت
۰۲:۱۶
اذان (محمد طوخی)
۰۲:۲۱
نماز جماعت صبح
۰۲:۲۶
دعای فرج
۰۲:۲۸
ذکر روز
۰۲:۲۹
ارم استیشن مکعب
۰۲:۳۰
اسلاید- سرود ملی
۰۲:۳۲
ارم بیستون
۰۲:۳۴
دعای عهد
۰۲:۴۴
سبک زندگی(یاد خدا)
۰۲:۴۶
ارم استیشن لیزری
۰۲:۴۷
جیخ بافی
۰۲:۵۲
مستندسیاره زمین قسمت اول
۰۳:۳۵
ارم شبکه
۰۳:۳۶
فوت کوزه گری ق1
۰۳:۴۴
تکرار سریال اقا وخانم سنگی ق26
۰۴:۲۹
سبک زندگی(صدقه)
۰۴:۳۰
صلوات خاصه
۰۴:۳۲
ارم میدان فردوسی-
۰۴:۳۳
پیک آشنا(ترخینه)
۰۴:۳۵
گلچین صبحگاهی