شبکه استانی کرمانشاه

شبکه زاگرس شبکه تلویزیونی محلی ای متعلق به دولت کشور ایران است که ویژهٔ استان کرمانشاه است. , و از سال ۱۳۴۹ با یک بخش خبری که برروی شبکه اول پخش می‌شد کاره خود را آغاز کرد و در روز سه شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۰ بطور رسمی و مستقل کاره خود را آغاز کرد همچنین صدای کرمانشاه از سال ۱۳۳۷ با شش ساعت برنامه در روز کاره خود را آغاز کرد-و در سال ۱۳۸۵ آمادهٔ پخش ماهواره‌ای شد.
شنبه، ۵/۲
یک‌شنبه، ۵/۳
دوشنبه، ۵/۴
سه‌شنبه، ۵/۵
چهارشنبه، ۵/۶
پنج‌شنبه، ۵/۷
جمعه، ۵/۸
امروز
یک‌شنبه، ۵/۱۰
دوشنبه، ۵/۱۱
سه‌شنبه، ۵/۱۲
چهارشنبه، ۵/۱۳
۰۵:۰۱
وله تالاب هشیلان
۰۵:۰۳
تیزر برنامه ها
۰۵:۰۵
اعلام برنامه
۰۵:۰۶
انیمیشن تاریخ از این ور ق 44
۰۵:۲۸
ارم شبکه
۰۵:۲۹
اعلام برنامه
۰۵:۳۰
خاوخیزان(خانواده)
۰۶:۱۵
ارم ولادت
۰۶:۱۶
میان برنامه صرفه جویی در مصرف اب
۰۶:۱۷
طرح مسابقه پیامکی قران
۰۶:۱۹
اعلام برنامه
۰۶:۲۰
تکرار کودک - نازارانه
۰۷:۰۲
تیزر سینمایی
۰۷:۰۳
ارم شبکه
۰۷:۰۴
اعلام برنامه
۰۷:۰۵
تکرار در شهر
۰۷:۲۶
اعلام برنامه کلی
۰۷:۲۷
مشارکتی بند چ(خدمات الکترونیک برق امور مشترکین)
۰۷:۲۹
اعلام برنامه
۰۷:۳۰
بازتاب
۰۸:۰۰
ارم شبکه
۰۸:۰۱
محلات کرمانشاه
۰۸:۰۳
مولودی
۰۸:۰۷
اعلام برنامه
۰۸:۰۸
برنامه روشنا(معارفی)
۰۸:۲۹
اعلام برنامه
۰۸:۳۰
حدیث کساء
۰۸:۴۴
با شهدا
۰۸:۴۸
طرح مسابقه پیامکی قران کریم
۰۸:۵۰
تلاوت - دعای رهبر
۰۸:۵۸
اذان (محمد طوخی)
۰۹:۰۲
نماز ظهر
۰۹:۱۰
دعای فرج
۰۹:۱۲
ارم ولادت1
۰۹:۱۳
اعلام برنامه
۰۹:۱۴
تکرار رو در رو
۱۰:۰۴
ارم شبکه
۱۰:۰۵
پیام بازرگانی1
۱۰:۰۷
اعلام برنامه
۱۰:۰۸
فیلم سینمایی رنگ خدا
۱۱:۳۲
اعلام برنامه
۱۱:۳۳
مشارکتی کنکور اسان است ق142
۱۱:۵۴
پیام بازرگانی2
۱۱:۵۹
یک آیه-ساعت اعلام خبر
۱۲:۰۰
خبر زاگرس
۱۲:۳۰
اعلام برنامه کلی
۱۲:۳۱
ارم استیشن شبکه
۱۲:۳۲
اعلام برنامه
۱۲:۳۳
شجره طیبه
۱۲:۴۱
اعلام برنامه
۱۲:۴۲
نازارانه(کودک)
۱۳:۲۵
طرح مسابقه پیامکی قران
۱۳:۲۷
مشارکتی حرف اخر شماره 28
۱۳:۵۲
مشارکتی بند چ(خدمات الکترونیک برق امور مشترکین)
۱۳:۵۴
پیام بازرگانی3 قبل از سریال
۱۳:۵۷
اعلام برنامه
۱۳:۵۸
سریال خانواده جدید قسمت 66+پیام بین4
۱۴:۴۴
تیزر فیلم سینمایی مدیترانه
۱۴:۴۵
اعلام برنامه
۱۴:۴۶
افلاکیان
۱۴:۵۳
پیام بازرگانی بخش5
۱۴:۵۹
یک ایه -ساعت اعلام خبر
۱۵:۰۰
خبر زاگرس
۱۵:۲۰
آرم شبکه
۱۵:۲۱
اعلام برنامه
۱۵:۲۲
برنامه گل نیشان
۱۵:۵۲
مولودی
۱۵:۵۸
میثاق نور
۱۶:۰۳
طرح مسابقه پیامکی قران مجید
۱۶:۰۵
باشهدا
۱۶:۰۸
تلاوت-دعای رهبر
۱۶:۱۳
اذان (شهید محسن حاجی حسنی کارگر)
۱۶:۱۷
نماز جماعت مغرب
۱۶:۲۵
دعای فرج
۱۶:۲۷
اعلام برنامه
۱۶:۲۸
تکرار برنامه روشنا(معارفی)
۱۶:۴۷
پیام بازرگانی6
۱۶:۵۱
اعلام برنامه
۱۶:۵۲
زمزم آدینه
۱۷:۲۲
پیام بازرگانی 7
۱۷:۲۹
اعلام برنامه
۱۷:۳۰
شویل پرآو
۱۸:۲۱
مشارکتی بند چ(خدمات الکترونیک برق امور مشترکین)
۱۸:۲۳
پیام بازرگانی 8
۱۸:۲۸
هواشناسی
۱۸:۲۹
یک ایه -ساعت اعلام خبر
۱۸:۳۰
خبر زاگرس
۱۸:۵۰
پیام بازرگانی بخش9
۱۸:۵۱
پیک اشنا(چاقوسازی)
۱۸:۵۴
اعلام برنامه
۱۸:۵۵
تکرار گل نیشان
۱۹:۲۵
دوربین مخفی