مستند دریاها واقیانوس ها(ماراجو)

شبکه استانی کرمانشاه

شبکه زاگرس شبکه تلویزیونی محلی ای متعلق به دولت کشور ایران است که ویژهٔ استان کرمانشاه است. , و از سال ۱۳۴۹ با یک بخش خبری که برروی شبکه اول پخش می‌شد کاره خود را آغاز کرد و در روز سه شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۰ بطور رسمی و مستقل کاره خود را آغاز کرد همچنین صدای کرمانشاه از سال ۱۳۳۷ با شش ساعت برنامه در روز کاره خود را آغاز کرد-و در سال ۱۳۸۵ آمادهٔ پخش ماهواره‌ای شد.
جمعه، ۱/۲۰
شنبه، ۱/۲۱
یک‌شنبه، ۱/۲۲
دوشنبه، ۱/۲۳
سه‌شنبه، ۱/۲۴
چهارشنبه، ۱/۲۵
پنج‌شنبه، ۱/۲۶
امروز
شنبه، ۱/۲۸
یک‌شنبه، ۱/۲۹
دوشنبه، ۱/۳۰
سه‌شنبه، ۱/۳۱
۰۶:۲۴
ارم شبکه
۰۶:۲۵
اعلام برنامه
۰۶:۲۶
تکرار بهار معنویت
۰۶:۵۶
ارم شبکه
۰۶:۵۷
اعلام برنامه
۰۶:۵۸
سلامت باشید
۰۷:۳۳
ارم شبکه
۰۷:۳۴
مسابقه پیامکی دولت من ق2
۰۷:۳۶
تیزر سینمایی
۰۷:۳۷
اعلام برنامه
۰۷:۳۸
تکرار برنامه کارنامه(انتخابات)
۰۸:۱۶
ارم شبکه
۰۸:۱۷
اعلام برنامه
۰۸:۱۸
حدیث شریف کسا
۰۸:۳۲
با شهدا
۰۸:۳۶
میثاق نور
۰۸:۴۱
حدیث رمضان1
۰۸:۴۲
اسما الحسنی
۰۸:۴۶
تلاوت - دعای رهبر
۰۸:۵۲
اذان (شهید حسن دانش)
۰۸:۵۶
دعای روز سوم رمضان
۰۸:۵۹
دعای یا علی یا عظیم
۰۹:۰۱
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۹:۰۶
ارم شبکه
۰۹:۰۷
اعلام برنامه
۰۹:۰۸
انیمیشن کوشا ق16
۰۹:۲۴
اعلام برنامه
۰۹:۲۵
فیلم سینمایی مرد عنکبوتی دور از خانه
۱۱:۱۷
ارم شبکه
۱۱:۱۸
تیزر شوق دیدار
۱۱:۲۰
اعلام برنامه
۱۱:۲۱
افلاکیان
۱۱:۲۹
ارم شبکه
۱۱:۳۰
اعلام برنامه
۱۱:۳۱
سبز قامتان (سپاه)
۱۱:۵۲
تیزر افطار
۱۱:۵۳
ارم شبکه
۱۱:۵۴
نماهنگ سفره آسمانی
۱۱:۵۸
تیزر سینمایی
۱۱:۵۹
یک آیه-ساعت اعلام خبر
۱۲:۰۰
خبر زاگرس
۱۲:۳۰
اعلام برنامه
۱۲:۳۱
ترتیل جزءخوانی قران (جزءسوم)
۱۳:۳۴
ارم شبکه
۱۳:۳۵
مشارکتی مسیر تندرستی ق2
۱۳:۴۲
ارم شبکه
۱۳:۴۳
مشارکتی حرف اخر ق132
۱۴:۰۳
ارم شبکه
۱۴:۰۴
تیزر سینمایی
۱۴:۰۵
مشارکتی حرف اخر ق132
۱۴:۱۶
ارم شبکه
۱۴:۱۷
اعلام برنامه
۱۴:۱۸
شجره طیبه
۱۴:۲۶
ارم شبکه
۱۴:۲۷
مسابقه پیامکی دولت من ق2
۱۴:۲۹
اعلام برنامه
۱۴:۳۰
ویژه برنامه افطار
۱۵:۳۰
ارم رمضان
۱۵:۳۱
اسما الحسنی
۱۵:۳۳
دعای ربنا
۱۵:۳۵
تلاوت-دعای رهبر
۱۵:۴۳
اذان (عباس امام جمعه)
۱۵:۴۷
نماز جماعت مغرب
۱۵:۵۵
دعای یا علی یا عظیم
۱۵:۵۷
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۱۶:۰۲
اعلام برنامه
۱۶:۰۳
مشارکتی همدلی ق3
۱۶:۲۸
پیام بازرگانی بخش1
۱۶:۲۹
اعلام برنامه
۱۶:۳۰
سریال گروه پلیس ق 24
۱۷:۰۲
ارم شبکه
۱۷:۰۳
اعلام برنامه
۱۷:۰۴
برنامه اثر(انتخابات)
۱۷:۴۸
پیام بازرگانی بخش2
۱۷:۴۹
مشارکتی مسیر تندرستی ق2
۱۷:۵۶
اعلام برنامه
۱۷:۵۷
برنامه بهار معنویت
۱۸:۲۷
مسابقه پیامکی دولت من ق3
۱۸:۲۹
اعلام برنامه
۱۸:۳۰
نمایشی طنز پیشگان
۱۹:۳۰
اعلام برنامه
۱۹:۳۱
تکرار سینمایی کیویی پرنده
۲۰:۴۶
اعلام برنامه
۲۰:۴۷
مستند دریاها واقیانوس ها(ماراجو)
۲۱:۴۰
ارم شبکه
۲۱:۴۱
اعلام برنامه
۲۱:۴۲
تکرارسینمایی مرد عنکبوتی دور از خانه
۲۳:۳۴
ارم شبکه
۲۳:۳۵
اوقات شرعی
۲۳:۳۶
اعلام برنامه
۲۳:۳۷
شوق دیدار
۰۰:۴۲
اسما الحسنی
۰۰:۴۴
تلاوت - دعای رهبر
۰۰:۵۱
اذان صبح(محمد حسین ابوزید)
۰۰:۵۵
نماز صبح
۰۱:۰۳
دعای روز چهارم رمضان
۰۱:۰۶
دعای یا علی یا عظیم
۰۱:۰۸
ارم رمضان2
۰۱:۰۹
اعلام برنامه
۰۱:۱۰
تریتل جزءخوانی قران کریم(جزء4)
۰۲:۱۵
سبک زندگی ق6
۰۲:۱۷
اسلاید- سرود ملی
۰۲:۲۰
دعای عهد
۰۲:۲۸
ارم شبکه
۰۲:۲۹
اعلام برنامه
۰۲:۳۰
تکرار سریال گروه پلیس ق24
۰۳:۰۲
ارم شبکه
۰۳:۰۳
اعلام برنامه
۰۳:۰۴
مستند دست ها ونشان ها
۰۳:۲۶
ارم شبکه
۰۳:۲۷
سبک زندگی ق8
۰۳:۳۰
صلوات خاصه
۰۳:۳۲
اعلام برنامه
۰۳:۳۳
سلام کرمانشاه
۰۴:۲۵
ارم شبکه
۰۴:۲۶
تیزر سینمایی
۰۴:۲۷
دوربین مخفی
۰۴:۲۹
اعلام برنامه
۰۴:۳۰
تکرار برنامه اثر(انتخابات)