مستند زندگی در اوج سختی (3)

شبکه استانی خراسان رضوی

در مهر ۱۳۵۰ ساختمان رادیو و تلویزیون فعلی خراسان افتتاح شد. مرکز سیمای خراسان که از طریق ریزموج‌ها از برنامه‌های شبکه‌های سراسری استفاده می‌کرد، در تولید محلی نیز از مراکز فعال تلویزیونی به شمار می‌آمد. در خرداد ۱۳۷۱ سیمای خراسان به سیستم پخش تصاویر رنگی مجهز شد. تا سال ۱۳۷۲ سیمای خراسان به رکورد تولید سالانه ۲۱۰ ساعت برنامه رسیده بود و در فواصل پخش برنامه‌های شبکه یک سیما نیز اقدام به پخش برنامه‌ها و پیام‌های کوتاه می‌نمود. در ۱۹ اسفند ۱۳۷۶ شبکهٔ استانی خراسان به عنوان سومین شبکهٔ استانی صدا و سیمای ایران، بعد از شبکه‌های تهران و اصفهان، رسماً افتتاح شد و بیش از نیمی از جمعیت استان را تحت پوشش قرار می‌داد. تا پایان سال ۱۳۸۵ این پوشش به حدود ۹۱ درصد رسیده بود. شبکهٔ استانی خراسان از نظر کیفیت و کمیت برنامه‌ها، همواره از شبکه‌های استانی پیشرو محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که در نظرسنجی سال ۱۳۹۰ میزان رضایت‌مندی مردم خراسان از برنامه‌های این مرکز ۶۷ درصد بود که هفت درصد از میانگین رضایت‌مندی مخاطبین ۲۹ شبکهٔ استانی ایران بیشتر است. این شبکه چندین سال به پخش برنامه‌های صبحگاهی ویژهٔ اذان صبح، همراه شبکه‌های استانی اصفهان و فارس می‌پرداخت. شبکهٔ استانی خراسان رضوی پس از تقسیم استان خراسان در سال ۱۳۸۳ و پیش از تأسیس شبکه‌های استانی خاوران و اترک، بیش از پنج سال در استان‌های خراسان جنوبی و شمالی نیز قابل دریافت بود. ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ طی مراسمی در مشهد، پخش بیست و چهار ساعتهٔ شبکهٔ استانی سیمای مرکز خراسان رضوی آغاز شد. بدین ترتیب این شبکه، پس از شبکه‌های استانی فارس، اصفهان و سهند، چهارمین شبکهٔ استانی بود که به پخش برنامه‌هایش در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز انجام می‌گرفت. همزمان با آغاز پخش شبانه‌روزی این شبکه، بخش خبری ساعت ۱۰:۳۰ و نیز بخش‌های خبری عربی و انگلیسی نیز به شبکهٔ خراسان رضوی اضافه شدند.
چهارشنبه، ۱۲/۶
پنج‌شنبه، ۱۲/۷
جمعه، ۱۲/۸
شنبه، ۱۲/۹
یک‌شنبه، ۱۲/۱۰
دوشنبه، ۱۲/۱۱
سه‌شنبه، ۱۲/۱۲
امروز
پنج‌شنبه، ۱۲/۱۴
جمعه، ۱۲/۱۵
شنبه، ۱۲/۱۶
یک‌شنبه، ۱۲/۱۷
۰۵:۲۰
میان برنامه
۰۵:۳۰
پزشک شما
۰۶:۲۰
میان برنامه
۰۶:۲۵
سریال زن بابا (1)
۰۷:۱۰
مسابقه اتم (5)
۰۷:۲۰
میان برنامه
۰۷:۲۵
ویژه برنامه اذانگاهی (تا آسمان)
۰۸:۳۵
میان برنامه
۰۸:۴۰
باور (تولید ملی) (26)
۰۹:۱۰
میان برنامه
۰۹:۱۵
انیمیشن
۰۹:۳۰
کارنامه صد (117)
۰۹:۵۵
یار دبستانی من سلام
۱۰:۰۰
مدرسه مجازی
۱۰:۴۰
میان برنامه
۱۰:۴۵
سینمایی پیشنهاد
۱۲:۱۰
مسابقه اتم (5)
۱۲:۲۰
میان برنامه
۱۲:۳۰
اخباراستان
۱۲:۴۵
میان برنامه
۱۲:۵۰
گزارش 5 (درشهر)
۱۳:۰۵
میان برنامه
۱۳:۱۰
کنکور آسان است (84)
۱۳:۳۰
در مسیر زندگی + اذان و نماز مغرب
۱۴:۳۰
میان برنامه
۱۴:۴۵
طنز ناخونک (78)
۱۵:۲۰
خونه به خونه
۱۵:۳۰
مثبت اراده (انتخابات)
۱۶:۱۵
میان برنامه
۱۶:۳۰
زمزمه ارادت
۱۶:۳۵
پیشگام ( 22 )
۱۷:۰۵
میان برنامه
۱۷:۱۵
اخباراستان
۱۷:۳۵
میان برنامه
۱۷:۴۰
جنگ شبانه
۱۸:۲۵
میان برنامه
۱۸:۳۰
گفتگو
۱۹:۱۰
میان برنامه
۱۹:۱۵
گزارش 5 (درشهر)
۱۹:۳۰
اخبار استان
۱۹:۴۵
مسابقه اتم (5)
۱۹:۵۵
کارنامه (117)
۲۰:۰۵
سریال زن بابا (2)
۲۰:۳۰
سریال زن بابا (2)
۲۰:۵۰
میان برنامه
۲۱:۰۰
مستند زندگی در اوج سختی (3)
۲۱:۵۰
میان برنامه
۲۲:۰۰
سینمایی پیشنهاد
۲۳:۳۰
دلنوازان
۲۳:۵۵
حدیث سرو
۰۰:۲۵
تا آسمان
۰۱:۱۰
اذان و نماز صبح
۰۱:۳۰
ترتیل قرآن کریم
۰۲:۴۰
تفسیرقرآن کریم
۰۳:۳۰
میان برنامه
۰۳:۳۵
مستند باران اگر نبارد
۰۴:۱۵
میان برنامه
۰۴:۲۵
صبح خراسانی