شبکه یک

شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران (یا شبکه ملی) که در تداول عامه با نام شبکهٔ یک و یا کانال یک شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود. این شبکه از طرف مسئولان اجرائی‌اش با نام شبکه ملی نیز یاد می‌شود.
یک‌شنبه، ۴/۸
دوشنبه، ۴/۹
سه‌شنبه، ۴/۱۰
چهارشنبه، ۴/۱۱
پنج‌شنبه، ۴/۱۲
جمعه، ۴/۱۳
شنبه، ۴/۱۴
امروز
دوشنبه، ۴/۱۶
سه‌شنبه، ۴/۱۷
چهارشنبه، ۴/۱۸
پنج‌شنبه، ۴/۱۹
۰۵:۰۰
موسیقی تصویر طبیعت
۰۵:۰۲
میان برنامه
۰۵:۰۵
میان برنامه راهنمای استفاده از ماسک
۰۵:۰۷
میان برنامه
۰۵:۰۸
در امتداد فلق
۰۵:۴۳
میان برنامه
۰۵:۴۵
جهش تولید -نوبت هفتم
۰۵:۴۹
میان برنامه
۰۵:۵۷
مجموعه دخترم نرگس
۰۶:۴۸
میان برنامه
۰۷:۰۴
سیمای خانواده
۰۸:۳۲
میان برنامه
۰۸:۳۲
تلاوت قرآن کریم
۰۸:۳۷
تیک تاک اذان ظهر
۰۸:۳۹
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۴۳
نماز جماعت ظهر
۰۸:۵۱
میان برنامه
۰۸:۵۱
پلاک یک
۰۸:۵۶
میان برنامه
۰۸:۵۶
حواست هست؟
۰۹:۰۱
میان برنامه
۰۹:۰۲
قهرمان تولید
۰۹:۱۳
میان برنامه
۰۹:۲۱
میان برنامه ساخت ماسک
۰۹:۲۳
میان برنامه
۰۹:۲۸
یک آیه
۰۹:۲۹
میان برنامه
۰۹:۳۰
اخبار نیمروزی
۱۰:۱۶
میان برنامه
۱۰:۱۷
دفع حشرات ( ایران دی اچ )
۱۰:۲۲
میان برنامه
۱۰:۳۵
مجموعه دخترم نرگس
۱۱:۲۵
میان برنامه
۱۱:۳۱
جهش تولید -نوبت هفتم
۱۱:۳۳
میان برنامه
۱۱:۳۴
میان برنامه راهنمای استفاده از ماسک
۱۱:۳۷
جشنواره کار آفرینی
۱۲:۱۱
میان برنامه
۱۲:۲۱
در مسیر سقوط
۱۲:۵۰
میان برنامه
۱۲:۵۳
کار آفرینان جوان
۱۲:۵۹
میان برنامه
۱۳:۱۳
مسابقه سبقت
۱۴:۱۴
جهش تولید -نوبت هفتم
۱۴:۱۷
میان برنامه
۱۴:۲۸
یک آیه
۱۴:۲۹
میان برنامه
۱۴:۳۰
اخبار عصرگاهی
۱۴:۵۰
میان برنامه
۱۴:۵۱
تامین برنامه
۱۵:۰۶
میان برنامه
۱۵:۱۰
پایش
۱۶:۰۰
میان برنامه
۱۶:۰۴
فرصت ویژه برای جمعیت
۱۶:۰۸
میان برنامه
۱۶:۰۹
تلاوت قرآن کریم
۱۶:۱۴
تیک تاک اذان مغرب
۱۶:۱۵
اذان مغرب به وقت تهران
۱۶:۲۰
میان برنامه
۱۶:۲۴
دعای فرج امام زمان ( عج )
۱۶:۲۸
میان برنامه
۱۶:۲۸
یک آیه
۱۶:۲۹
میان برنامه
۱۶:۳۰
اخبار شبانگاهی
۱۷:۳۰
میان برنامه
۱۷:۳۱
جهش تولید -نوبت هفتم
۱۷:۳۵
میان برنامه
۱۷:۴۴
مجموعه دخترم نرگس
۱۸:۳۷
میان برنامه
۱۸:۴۹
مرز پر گهر