بهورز روستای سردار حاج قاسم سلیمانی

مدت برنامه 9 دقیقه [خلاصه برنامه] میان برنامه بهورز روستای سردار حاج قاسم سلیمانی

شبکه یک

شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران (یا شبکه ملی) که در تداول عامه با نام شبکهٔ یک و یا کانال یک شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود. این شبکه از طرف مسئولان اجرائی‌اش با نام شبکه ملی نیز یاد می‌شود.
یک‌شنبه، ۱۰/۲۱
دوشنبه، ۱۰/۲۲
سه‌شنبه، ۱۰/۲۳
چهارشنبه، ۱۰/۲۴
پنج‌شنبه، ۱۰/۲۵
جمعه، ۱۰/۲۶
شنبه، ۱۰/۲۷
امروز
دوشنبه، ۱۰/۲۹
سه‌شنبه، ۱۰/۳۰
چهارشنبه، ۱۱/۱
پنج‌شنبه، ۱۱/۲
۰۵:۰۲
شهادت حضرت زهرا ( س )
۰۵:۰۵
میان برنامه
۰۵:۰۶
این شب ها
۰۵:۵۷
شهادت حضرت زهرا ( س )
۰۶:۰۱
میان برنامه
۰۶:۰۱
بهورز روستای سردار حاج قاسم سلیمانی
۰۶:۱۰
میان برنامه
۰۶:۱۰
مجموعه زیر پای مادر
۰۷:۰۵
شهادت حضرت زهرا ( س )
۰۷:۰۹
میان برنامه
۰۷:۰۹
حدیث غربت
۰۸:۰۳
مداحی بنی فاطمه
۰۸:۱۰
میان برنامه
۰۸:۱۰
آفتاب شرقی
۰۸:۲۷
میان برنامه
۰۸:۲۷
حدیث کساء
۰۸:۴۲
تیک تاک اذان ظهر
۰۸:۴۴
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۴۸
نمازجماعت ظهر
۰۸:۵۶
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۹:۰۰
شهادت حضرت زهرا ( س )
۰۹:۰۷
میان برنامه
۰۹:۱۰
حسینیه ایران
۱۰:۲۷
میان برنامه
۱۰:۲۸
یک آیه
۱۰:۲۹
میان برنامه
۱۰:۳۰
اخبار نیمروزی
۱۱:۲۵
میان برنامه
۱۱:۲۵
فیلم سینمایی دفتری از آسمان
۱۲:۴۹
میان برنامه
۱۲:۴۹
حدیث غربت
۱۳:۴۹
میان برنامه
۱۳:۴۹
حدیث کساء
۱۴:۰۵
تیک تاک اذان مغرب
۱۴:۰۶
اذان مغرب به وقت تهران
۱۴:۱۰
نماز جماعت مغرب
۱۴:۱۸
دعای سلامتی امام زمان ( عج )
۱۴:۲۰
میان برنامه
۱۴:۲۱
شهادت حضرت زهرا ( س )
۱۴:۲۶
میان برنامه
۱۴:۲۷
مجموعه زیر پای مادر
۱۵:۲۱
میان برنامه
۱۵:۲۳
شهادت حضرت زهرا ( س )
۱۵:۲۵
میان برنامه
۱۵:۲۸
یک آیه
۱۵:۲۹
میان برنامه
۱۵:۳۰
اخبار عصرگاهی
۱۵:۴۵
میان برنامه
۱۵:۴۹
حسینیه ایران
۱۷:۲۰
میان برنامه
۱۷:۲۴
دعای فرج امام زمان ( عج )
۱۷:۲۸
یک آیه
۱۷:۲۹
میان برنامه
۱۷:۳۰
اخبار شبانگاهی
۱۸:۳۰
میان برنامه
۱۸:۳۰
شهادت حضرت زهرا ( س )
۱۸:۳۶
میان برنامه
۱۸:۴۱
مجموعه روزهای ابدی
۱۹:۳۱
میان برنامه
۱۹:۳۱
ثریا