مخاطب خاص

[زنده] کربلای معلّی [مجری] رسالت بوذری [موضوع] بررسی مباحث دینی و اخلاقی با حضور کارشناسان مذهبی و... [تهیه کننده] هادی آشتیانی

شبکه سه

شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه سه و یا کانال سه شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
پنج‌شنبه، ۱۰/۳۰
جمعه، ۱۱/۱
شنبه، ۱۱/۲
یک‌شنبه، ۱۱/۳
دوشنبه، ۱۱/۴
سه‌شنبه، ۱۱/۵
چهارشنبه، ۱۱/۶
امروز
جمعه، ۱۱/۸
شنبه، ۱۱/۹
یک‌شنبه، ۱۱/۱۰
دوشنبه، ۱۱/۱۱
۰۵:۵۵
اعلام برنامه
۰۵:۵۶
تیزر فوتبال ایران - عراق
۰۵:۵۷
میان برنامه زبان فارسی
۰۶:۰۱
گزارش مصرف برق
۰۶:۰۲
کپشن ابتدای سریال
۰۶:۰۳
مصاحبه با بازیگر مجموعه برف بی صدا می بارد
۰۶:۰۳
آگهی قبل از تکرار سریال 09:30
۰۶:۱۴
سریال تلویزیونی "برف بی صدا می بارد"
۰۷:۰۵
احکام نماز
۰۷:۰۶
اعلام برنامه
۰۷:۰۷
تیزر فوتبال ایران - عراق
۰۷:۰۸
تیزر پویش کتابخوانی
۰۷:۱۰
گزارش مصرف برق
۰۷:۱۱
کپشن ابتدای فیلم
۰۷:۱۲
آگهی قبل از فیلم سینمایی 10:30
۰۷:۲۳
فیلم سینمایی "ماهی سیاه کوچولو"
۰۸:۴۱
اعلام برنامه
۰۸:۴۲
میان برنامه
۰۸:۴۲
تلاوت قرآن
۰۸:۴۶
ذکر روز پنج‌شنبه
۰۸:۴۷
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۵۲
دعای سلامتی امام زمان (عج)
۰۸:۵۴
میان برنامه
۰۸:۵۴
نمایشگاه مجازی کتاب
۰۹:۰۴
اعلام برنامه
۰۹:۰۴
کلیپ برف بی صدا می بارد
۰۹:۰۷
تیزر فوتبال ایران - عراق
۰۹:۰۸
میان برنامه
۰۹:۰۸
آگهی قبل از خبر 12:45
۰۹:۱۴
میان برنامه
۰۹:۱۵
اخبار ورزشی
۰۹:۳۰
اعلام برنامه
۰۹:۳۰
تیزر فوتبال ایران - عراق
۰۹:۳۲
کلیپ برف بی صدا می بارد
۰۹:۳۴
ورزش برای مردم
۰۹:۳۴
کپشن ابتدای سمت خدا
۰۹:۳۵
آگهی قبل از سمت خدا 13:00
۰۹:۴۰
سمت خدا
۱۰:۳۵
اعلام برنامه
۱۰:۳۶
تیزر فوتبال ایران - عراق
۱۰:۳۷
گزارش مصرف برق
۱۰:۳۹
کپشن ابتدای سریال
۱۰:۴۰
مصاحبه با بازیگر مجموعه برف بی صدا می بارد
۱۰:۴۰
آگهی قبل از تکرار سریال 14:00
۱۰:۵۱
سریال تلویزیونی "برف بی صدا می بارد"
۱۱:۴۱
احکام نماز
۱۱:۴۲
اعلام برنامه
۱۱:۴۳
تیزر فوتبال ایران - عراق
۱۱:۴۴
تیزر پلاک 13
۱۱:۴۶
سکوی قهرمانی
۱۱:۴۷
میان برنامه
۱۱:۴۷
گزارش روز
۱۱:۵۵
کپشن ابتدای فیلم
۱۱:۵۵
فیلم سینمایی "شور جهانی"
۱۳:۲۵
اعلام برنامه
۱۳:۲۵
تیزر فوتبال ایران - عراق
۱۳:۲۷
کلیپ برف بی صدا می بارد
۱۳:۲۹
تیزر پلاک 13
۱۳:۳۰
تیزر سیم آخر
۱۳:۳۱
میان برنامه
۱۳:۳۱
فوتبال برتر (آرم شروع و کارشناسی)
۱۳:۵۵
آگهی قبل از فوتبال 18:00
۱۴:۰۶
فوتبال برتر (کارشناسی)
۱۴:۱۵
میان برنامه
۱۴:۱۵
ذکر روز پنج‌شنبه
۱۴:۱۶
اذان مغرب به وقت تهران
۱۴:۱۹
فوتبال برتر (مجری)
۱۴:۲۹
آگهی تقدیم برنامه (ابتدا) 18:01
۱۴:۳۰
فوتبال برتر (نیمه اول فوتبال)
۱۵:۱۸
آگهی بین فوتبال 19:00
۱۵:۲۳
فوتبال برتر (تصاویر استادیوم)
۱۵:۳۲
آگهی تقدیم برنامه (ادامه) 18:2
۱۵:۳۳
فوتبال برتر (نیمه دوم فوتبال)
۱۶:۲۳
آگهی تقدیم برنامه (انتها) 18:03
۱۶:۲۳
فوتبال برتر (مجری)
۱۷:۰۳
کپشن ابتدای سریال
۱۷:۰۳
مصاحبه با بازیگر مجموعه برف بی صدا می بارد
۱۷:۰۴
آگهی قبل از سریال 20:45
۱۷:۱۵
آگهی تقدیم برنامه (ابتدا) 20:46
۱۷:۱۵
سریال تلویزیونی "برف بی صدا می بارد" (گزیده)
۱۸:۰۷
احکام نماز
۱۸:۰۸
میان برنامه
۱۸:۰۸
مخاطب خاص
۱۸:۱۸
میان برنامه
۱۸:۱۸
آگهی قبل از خبر 22:00
۱۸:۲۹
میان برنامه
۱۸:۳۰
اخبار شبانگاهی
۱۸:۴۵
میان برنامه
۱۸:۴۵
کلیپ برف بی صدا می بارد
۱۸:۴۷
کپشن ابتدای سیم آخر
۱۸:۴۷
آگهی تقدیم برنامه (ابتدا) 22:31
۱۸:۴۸
سیم آخر
۲۰:۱۴
میان برنامه
۲۰:۱۵
آگهی قبل از مخاطب خاص 23:30
۲۰:۱۷
مخاطب خاص
۲۰:۳۰
مخاطب خاص
۲۱:۱۲
میان برنامه
۲۱:۱۳
آگهی قبل از سینما گلخانه 00:30
۲۱:۲۳
فیلم سینمایی "تراست"