شبکه سه

شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه سه و یا کانال سه شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
سه‌شنبه، ۴/۷
چهارشنبه، ۴/۸
پنج‌شنبه، ۴/۹
جمعه، ۴/۱۰
شنبه، ۴/۱۱
یک‌شنبه، ۴/۱۲
دوشنبه، ۴/۱۳
امروز
چهارشنبه، ۴/۱۵
پنج‌شنبه، ۴/۱۶
جمعه، ۴/۱۷
شنبه، ۴/۱۸
۰۵:۰۴
میان برنامه
۰۵:۰۴
تیزر والیبال ایران - لهستان
۰۵:۰۵
تیزر بینهایتشو
۰۵:۰۷
تیزر جشنواره بین المللی فارابی
۰۵:۰۸
صرفه جویی در مصرف آب
۰۵:۰۸
سازمان وظیفه عمومی
۰۵:۱۲
میان برنامه
۰۵:۱۳
آگهی قبل از تکرار سریال 09:30
۰۵:۱۷
خلاصه سریال تلویزیونی "برف بی صدا می بارد"
۰۶:۰۴
آگهی بین تکرار سریال 09:50
۰۶:۰۸
اعلام برنامه
۰۶:۰۹
تیزر والیبال ایران - لهستان
۰۶:۱۰
تیزر بینهایتشو
۰۶:۱۱
میان برنامه
۰۶:۱۱
آگهی قبل از خانه ما 10:30
۰۶:۲۲
خانه ما
۰۷:۰۰
آگهی بین خانه ما 10:50
۰۷:۰۵
اعلام برنامه
۰۷:۰۶
تیزر والیبال ایران - لهستان
۰۷:۰۷
تیزر برف بی صدا می بارد
۰۷:۰۸
تیزر بینهایتشو
۰۷:۱۰
میان برنامه
۰۷:۱۰
آگهی قبل از سریال 11:30
۰۷:۱۸
سریال تلویزیونی "پلاک 13"
۰۸:۰۳
آگهی بین سریال 11:50
۰۸:۰۶
اعلام برنامه
۰۸:۰۷
تیزر والیبال ایران - لهستان
۰۸:۰۸
تیزر بینهایتشو
۰۸:۰۹
آگهی قبل از خبر 12:45
۰۸:۱۴
میان برنامه
۰۸:۱۵
اخبار ورزشی
۰۸:۳۰
اعلام برنامه
۰۸:۳۰
تیزر شهدای انقلاب
۰۸:۳۱
میان برنامه
۰۸:۳۲
تلاوت قرآن
۰۸:۳۸
ذکر روز سه شنبه
۰۸:۳۹
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۴۳
نماز جماعت ظهر
۰۸:۴۹
دعای فرج
۰۸:۵۱
میان برنامه
۰۸:۵۱
اعلام برنامه
۰۸:۵۲
تیزر والیبال ایران - لهستان
۰۸:۵۳
تیزر بینهایتشو
۰۸:۵۴
کپشن ابتدای سمت خدا (بعدی )
۰۸:۵۴
آگهی قبل از سمت خدا 13:00
۰۹:۰۰
سمت خدا
۰۹:۵۰
اعلام برنامه
۰۹:۵۱
تیزر بینهایتشو
۰۹:۵۲
میان برنامه
۰۹:۵۲
آگهی قبل از تکرار سریال 14:30
۱۰:۰۱
خلاصه سریال تلویزیونی "برف بی صدا می بارد"
۱۰:۴۸
آگهی بین تکرار سریال 14:50
۱۰:۵۴
اعلام برنامه
۱۰:۵۵
تیزر والیبال ایران - لهستان
۱۰:۵۶
کپشن ابتدای فیلم (بعدی )
۱۰:۵۶
آگهی قبل از جشنواره سینمایی15:30
۱۱:۰۶
فیلم سینمایی "نابغه"
۱۲:۲۸
آگهی بین جشنواره سینمایی15:50
۱۲:۳۴
اعلام برنامه
۱۲:۳۴
تیزر والیبال ایران - لهستان
۱۲:۳۵
کپشن ابتدای زوجی نو (بعدی )
۱۲:۳۶
آگهی قبل از زوجی نو 17:00
۱۲:۴۶
زوجی نو
۱۳:۳۶
آگهی بین زوجی نو 17:20
۱۳:۴۱
اعلام برنامه
۱۳:۴۲
جشن وصال
۱۴:۲۲
اعلام برنامه
۱۴:۲۳
آگهی قبل از خبر 19:00
۱۴:۲۹
میان برنامه
۱۴:۳۰
اخبار ورزشی