ستاره ساز

[قسمت] 27 [مجری] حسین اسدی و عباس قانع [موضوع] به شناسایی کشف استعدادهای فوتبال ایران در سراسر کشور می پردازد . با حضورکارشناسان: خداداد عزیزی ، فیروز کریمی ، سیروس دین محمدی [تهیه کننده] جواد فرحانی

شبکه سه

شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه سه و یا کانال سه شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
پنج‌شنبه، ۲/۱۶
جمعه، ۲/۱۷
شنبه، ۲/۱۸
یک‌شنبه، ۲/۱۹
دوشنبه، ۲/۲۰
سه‌شنبه، ۲/۲۱
چهارشنبه، ۲/۲۲
امروز
جمعه، ۲/۲۴
شنبه، ۲/۲۵
یک‌شنبه، ۲/۲۶
دوشنبه، ۲/۲۷
۰۵:۲۵
کلیپ بیست هزار آرزو
۰۵:۲۸
کپشن ابتدای سلام صبح بخیر (بعدی)
۰۵:۲۸
آگهی قبل از سلام صبح بخیر 10:30
۰۵:۳۷
سلام، صبح بخیر
۰۸:۰۳
کلیپ عید فطر
۰۸:۰۷
نور دلها
۰۸:۰۹
آگهی قبل از خبر 12:45
۰۸:۱۴
میان برنامه
۰۸:۱۵
اخبار ورزشی
۰۸:۳۰
میان برنامه
۰۸:۳۰
ذکرروز پنجشنبه
۰۸:۳۱
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۳۶
نماز جماعت ظهر
۰۸:۴۲
دعای سلامتی امام زمان (عج)
۰۸:۴۴
میان برنامه
۰۸:۴۴
کلیپ دعوت
۰۸:۴۸
وله عید فطر
۰۸:۴۹
آنونس مجموعه نمایش های سیما
۰۸:۵۳
کلیپ عید فطر
۰۸:۵۸
موشن گرافیک انتخابات (جمهور)
۰۹:۰۲
آگهی قبل از سریال 14:15
۰۹:۱۳
سریال تلویزیونی "یاور"
۰۹:۵۶
تیزر فوتبال استقلال - پرسپولیس
۰۹:۵۷
کپشن ابتدای سریال (بعدی )
۰۹:۵۹
تیزر سریال بوتیمار
۱۰:۰۱
آگهی بین سریال 14:35
۱۰:۰۷
وله عید فطر
۱۰:۰۸
موشن گرافیک انتخابات
۱۰:۱۲
کلیپ عید فطر
۱۰:۱۶
تیزر سریال بوتیمار
۱۰:۱۸
آگهی قبل از برنامه ترکیبی 15:15
۱۰:۲۵
آگهی بین برنامه ترکیبی 15:35
۱۰:۳۱
مثل ماه
۱۴:۲۲
میان برنامه
۱۴:۲۲
آگهی قبل از خبر 18:30
۱۴:۲۹
میان برنامه
۱۴:۳۰
اخبار ورزشی
۱۴:۴۵
مثل ماه
۱۵:۴۵
میان برنامه
۱۵:۴۵
تلاوت قرآن
۱۵:۵۰
ذکر روز چهارشنبه
۱۵:۵۱
اذان مغرب به وقت تهران
۱۵:۵۵
دعای سلامتی امام زمان (عج)
۱۵:۵۷
کپشن ابتدای سریال (بعدی )
۱۵:۵۷
آگهی قبل از سریال 20:45
۱۶:۰۵
آگهی تقدیم برنامه (ابتدا) 20:46
۱۶:۰۶
سریال تلویزیونی "یاور"
۱۶:۵۵
آگهی بین سریال 21:05
۱۷:۰۱
تیزر سریال بوتیمار
۱۷:۰۳
آگهی تقدیم برنامه (ادامه) 20:47
۱۷:۰۴
میان برنامه
۱۷:۰۴
کلیپ عید فطر
۱۷:۰۸
وله عید فطر
۱۷:۰۹
شوخی شوخی
۱۷:۲۹
میان برنامه
۱۷:۳۰
اخبار شبانگاهی
۱۷:۴۵
لحظه ها را دریاب
۱۷:۴۵
کلیپ ای عاشقان
۱۷:۴۸
وله عید فطر
۱۷:۴۹
موشن گرافیک انتخابات (راه روشن)
۱۷:۵۰
تیزر سریال بوتیمار
۱۷:۵۲
تیزر فوتبال استقلال - پرسپولیس
۱۷:۵۳
کپشن ابتدای سیم آخر (بعدی )
۱۷:۵۴
آگهی قبل از برنامه ترکیبی 22:30
۱۸:۰۴
سیم آخر
۱۹:۱۴
آگهی بین برنامه ترکیبی 22:50
۱۹:۲۰
وله عید فطر
۱۹:۲۱
کلیپ بیست هزار آرزو
۱۹:۲۴
وله عید فطر
۱۹:۲۴
مسابقه دولت من
۱۹:۲۶
تیزر سریال بوتیمار
۱۹:۲۸
تیزر فوتبال استقلال - پرسپولیس
۱۹:۳۰
تیزر سریال بوتیمار
۱۹:۳۱
تیزر مسابقه فوتبال پرسولیس-استقلال
۱۹:۳۳
میان برنامه
۱۹:۳۳
آگهی
۱۹:۳۷
ستاره ساز
۲۰:۴۶
وله عید فطر
۲۰:۴۶
کلیپ عید فطر (کردی)
۲۰:۵۰
مسابقه پیامکی 6 +13 (انتخابات)
۲۰:۵۳
تیزر مسابقه فوتبال پرسولیس-استقلال
۲۰:۵۴
کلیپ عید فطر
۲۰:۵۸
تیزر سریال بوتیمار
۲۱:۰۰
سریال تلویزیونی "یاور"
۲۱:۵۰
میان برنامه
۲۱:۵۰
دعای کمیل
۲۲:۱۹
وله عید فطر
۲۲:۲۰
میان برنامه
۲۲:۲۰
فیلم سینمایی "جوی موز فروش"
۲۳:۱۹
تیزر سریال بوتیمار
۲۳:۲۱
میان برنامه
۲۳:۲۱
سحرگاهان
۲۳:۴۲
میان برنامه
۲۳:۴۳
تلاوت قرآن
۲۳:۵۰
ذکر روز جمعه
۲۳:۵۲
اذان صبح به افق تهران
۲۳:۵۶
دعای روز جمعه
۰۰:۰۰
نماز جماعت صبح
۰۰:۰۷
دعای سلامتی امام زمان (عج)
۰۰:۰۸
میان برنامه
۰۰:۰۹
نور دلها (بیانات مقام معظم رهبری در خصوص عید فطر)
۰۰:۱۱
میان برنامه
۰۰:۱۲
میدون
۰۱:۱۷
کلیپ عید فطر
۰۱:۲۱
گزارش روز
۰۱:۲۹
میان برنامه
۰۱:۳۰
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۱:۳۱
دعای عهد
۰۱:۴۱
سخنرانی مذهبی
۰۲:۱۷
میان برنامه
۰۲:۱۷
شوخی شوخی
۰۲:۳۹
میان برنامه
۰۲:۳۹
آگهی قبل از جشنواره سینمایی 09:00
۰۲:۴۸
فیلم سینمایی "سرآشپز"
۰۴:۲۷
وله عید فطر
۰۴:۲۸
آگهی قبل از ستاره ساز 12:00
۰۴:۳۱
ستاره ساز