شبکه سه HD

فيلم سينمايي "پدر و پسر قهرمان"

شبکه سه HD

فيلم سينمايي "پدر و پسر قهرمان"

جولين پسر نوجواني است که به علت نوعي فلج از ناحيه پاها و يک دست با ويلچر حرکت مي کند. جولين با ديدن تبليغ مسابقه سه مرحله‌اي مرد آهنين از پدرش مي‌خواهد که در اين مسابقه با هم شرکت کنند. [کارگردان] نيلز تاورنيرز

شبکه سه HD

شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه سه و یا کانال سه شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.