مدرسه ایران- سری دوم

[محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1399

شبکه چهار

شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکهٔ چهارم و یا کانال چهار شناخته می‌شود ، در ۲۴ فروردین ۱۳۷۵ تاسیس شد و یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
جمعه، ۶/۲۸
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
امروز
چهارشنبه، ۷/۲
پنج‌شنبه، ۷/۳
جمعه، ۷/۴
شنبه، ۷/۵
۰۵:۲۵
آرم بازرگانی
۰۵:۲۵
آگهی بازرگانی(بخش8)
۰۵:۲۹
آرم تایم طلوع -زنده
۰۵:۳۰
طلوع -زنده
۰۶:۴۵
اعلام برنامه (11)
۰۶:۴۵
مدرسه تلویزیونی ایران-جامعه شناسی 2
۰۷:۱۰
آرم استیشن
۰۷:۱۰
پیش پرده مسابقه تلفنی بعد چهار زنده
۰۷:۱۱
پیش پرده مدرسه ایران
۰۷:۱۲
پیش پرده چهارسوی علم
۰۷:۱۳
پیش پرده شب های هنر - زنده
۰۷:۱۴
پایان بندی محرم
۰۷:۱۴
مدرسه تلویزیونی ایران-جغرافیای ایران
۰۷:۳۹
آرم استیشن
۰۷:۳۹
پیش پرده چرخ
۰۷:۴۰
پیش پرده شب های هنر- زنده
۰۷:۴۱
پیش پرده مجموعه جنایت و مکافات - قسمت هفتم
۰۷:۴۲
پایان بندی محرم
۰۷:۴۲
مدرسه تلویزیونی ایران-جامعه شناسی1
۰۸:۰۸
آرم استیشن
۰۸:۰۸
پیش پرده سینمایی پاشو غریبه کوچک
۰۸:۰۹
پیش پرده سینمایی دیوانه ای از قفس پرید
۰۸:۱۱
اعلام برنامه (12)
۰۸:۱۱
مدرسه تلویزیونی ایران-زبان خارجه3
۰۸:۲۶
آرم استیشن
۰۸:۲۶
آرم استیشن ورود به اذان ظهر
۰۸:۲۷
اذان به افق تهران
۰۸:۳۱
آرم استیشن
۰۸:۳۱
مدرسه تلویزیونی ایران-زبان خارجه3
۰۸:۴۲
آرم استیشن
۰۸:۴۲
پیش پرده مسابقه تلفنی بعد چهار زنده
۰۸:۴۳
پیش پرده مدرسه ایران
۰۸:۴۴
پایان بندی محرم
۰۸:۴۴
مدرسه تلویزیونی ایران-حسابان2
۰۹:۰۹
آرم استیشن
۰۹:۰۹
پیش پرده مدرسه ایران
۰۹:۱۰
پیش پرده چهارسوی علم
۰۹:۱۱
پیش پرده شب های هنر- زنده
۰۹:۱۲
پایان بندی محرم
۰۹:۱۲
مدرسه تلویزیونی ایران-هندسه 2
۰۹:۳۶
آرم استیشن
۰۹:۳۶
پیش پرده مجموعه جنایت و مکافات - قسمت هفتم
۰۹:۳۷
پیش پرده شب های هنر - زنده
۰۹:۳۸
پایان بندی محرم
۰۹:۳۸
مدرسه تلویزیونی ایران-حسابان 2
۱۰:۰۳
اعلام برنامه (13)
۱۰:۰۴
آرم بازرگانی
۱۰:۰۴
آگهی بازرگانی(بخش9)
۱۰:۰۹
آرم تایم کارنامه صد
۱۰:۰۹
کارنامه صد
۱۰:۱۹
اعلام برنامه (14)
۱۰:۱۹
آرم تایم یادگیری آسان
۱۰:۲۰
یادگیری آسان
۱۰:۲۷
اعلام برنامه (15)
۱۰:۲۸
آرم بازرگانی
۱۰:۲۸
آگهی بازرگانی(بخش10)
۱۰:۳۳
آرم تایم کتاب باز
۱۰:۳۴
کتاب باز -سری چهارم
۱۱:۲۸
اعلام برنامه (16)
۱۱:۲۸
آرم بازرگانی
۱۱:۲۸
آگهی بازرگانی(بخش11)
۱۱:۳۴
آرم تایم چهار سوی علم
۱۱:۳۴
چهارسوی علم- سری دهم
۱۲:۱۸
اعلام برنامه (17)
۱۲:۱۹
آرم بازرگانی
۱۲:۱۹
آگهی بازرگانی(بخش12)
۱۲:۲۴
آرم تایم کارنامه صد
۱۲:۲۵
کارنامه صد
۱۲:۵۴
اعلام برنامه (18)
۱۲:۵۴
آرم تایم یادگیری آسان
۱۲:۵۵
یادگیری آسان
۱۳:۲۵
اعلام برنامه (19)
۱۳:۲۵
آرم بازرگانی
۱۳:۲۶
آگهی بازرگانی(بخش13)
۱۳:۳۱
آرم تایم مستند حکایت دل
۱۳:۳۱
مستند حکایت دل
۱۴:۲۷
اعلام برنامه (20)
۱۴:۲۸
آرم بازرگانی
۱۴:۲۸
آگهی بازرگانی(بخش14)
۱۴:۳۰
آرم تایم مجموعه جنایت و مکافات
۱۴:۳۱
مجموعه جنایت و مکافات
۱۴:۴۸
آرم استیشن
۱۴:۴۸
آرم استیشن ورود به اذان مغرب
۱۴:۴۹
اذان به افق تهران
۱۴:۵۳
آرم استیشن
۱۴:۵۳
مجموعه جنایت و مکافات
۱۵:۰۷
آرم بازرگانی
۱۵:۰۷
آگهی بازرگانی(بخش15)
۱۵:۰۹
مجموعه جنایت و مکافات
۱۵:۲۷
اعلام برنامه (21)
۱۵:۲۷
آرم بازرگانی
۱۵:۲۷
آگهی بازرگانی(بخش16)
۱۵:۳۰
آرم تایم چرخ-زنده
۱۵:۳۰
چرخ- زنده
۱۶:۱۵
آرم استیشن
۱۶:۱۵
نماهنگ سینمایی تنگه ابوقریب
۱۶:۱۹
اعلام برنامه (22)
۱۶:۲۰
پیش پرده مدرسه ایران
۱۶:۲۱
پیش پرده چهارسوی علم
۱۶:۲۱
پیش پرده شب های هنر- زنده
۱۶:۲۲
پیش پرده مجموعه جنایت و مکافات - قسمت هفتم
۱۶:۲۳
پیش پرده زندگی پس از زندگی
۱۶:۲۴
پایان بندی محرم
۱۶:۲۴
آرم استیشن
۱۶:۲۵
آرم بازرگانی
۱۶:۲۵
آگهی بازرگانی(بخش17)
۱۶:۲۹
آرم استیشن
۱۶:۳۰
خبر
۱۶:۵۵
آرم بازرگانی
۱۶:۵۵
آگهی بازرگانی(بخش18)
۱۶:۵۸
آرم تایم مسابقه تلفنی بعد چهار
۱۶:۵۹
مسابقه تلفنی بعد چهار
۱۷:۲۴
اعلام برنامه (23)
۱۷:۲۴
آرم استیشن
۱۷:۲۵
دعای فرج (الهی عظم البلاء)
۱۷:۲۷
آرم استیشن هفته دفاع مقدس
۱۷:۲۸
آرم بازرگانی
۱۷:۲۹
آگهی بازرگانی(بخش19)
۱۷:۳۱
آرم تایم مدرسه ایران
۱۷:۳۱
مدرسه ایران- سری دوم
۱۸:۲۶
اعلام برنامه (24)
۱۸:۲۶
آرم استیشن هفته دفاع مقدس
۱۸:۲۷
آرم بازرگانی
۱۸:۲۸
آگهی بازرگانی(بخش20)
۱۸:۳۲
آرم تایم چهار سوی علم
۱۸:۳۲
چهارسوی علم- سری دهم
۱۹:۲۴
آرم استیشن
۱۹:۲۴
اعلام برنامه (25)
۱۹:۲۵
آرم استیشن هفته دفاع مقدس
۱۹:۲۶
آرم بازرگانی
۱۹:۲۶
آگهی بازرگانی(بخش21)
۱۹:۲۸
آرم تایم شب های هنر - زنده
۱۹:۲۹
شب های هنر- شب تئاتر و سینما -زنده
۲۰:۳۰
شب های هنر- شب تئاتر و سینما -زنده
۲۰:۵۴
اعلام بر نامه (1)
۲۰:۵۵
آرم بازرگانی
۲۰:۵۵
آگهی بازرگانی(بخش22)
۲۰:۵۹
آرم تایم مجموعه جنایت و مکافات
۲۰:۵۹
مجموعه جنایت و مکافات
۲۱:۲۳
آرم بازرگانی
۲۱:۲۳
آگهی بازرگانی(بخش23)
۲۱:۲۵
مجموعه جنایت و مکافات
۲۱:۵۰
پیش پرده مجموعه جنایت و مکافات - قسمت آخر
۲۱:۵۱
پایان بندی محرم
۲۱:۵۱
اعلام بر نامه (2)
۲۱:۵۱
آرم بازرگانی
۲۱:۵۱
آگهی بازرگانی (بخش 1)
۲۱:۵۷
آرم تایم یادگیری آسان
۲۱:۵۸
یادگیری آسان
۲۲:۲۸
اعلام بر نامه (3)
۲۲:۲۸
آرم تایم کارنامه صد
۲۲:۲۹
کارنامه صد
۲۲:۵۸
اعلام بر نامه (4)
۲۲:۵۸
آرم بازرگانی
۲۲:۵۹
آگهی بازرگانی (بخش 2)
۲۳:۰۲
آرم تایم شب های هنر- تکرار
۲۳:۰۲
شب های هنر -شب روایت و شعر - بازپخش
۲۳:۳۴
آرم بازرگانی
۲۳:۳۴
آگهی بازرگانی (بخش 3)
۲۳:۳۵
شب های هنر -شب روایت و شعر - بازپخش
۰۰:۲۸
اعلام بر نامه (5)
۰۰:۲۹
آرم بازرگانی
۰۰:۲۹
آگهی بازرگانی (بخش 4)
۰۰:۳۰
آرم تایم شرح پریشانی
۰۰:۳۰
شرح پریشانی
۰۰:۴۴
پیش پرده مجموعه جنایت و مکافات - قسمت آخر
۰۰:۴۵
پیش پرده کتاب باز
۰۰:۴۶
پیش پرده چرخ- زنده
۰۰:۴۷
پیش پرده زندگی پس از زندگی
۰۰:۴۸
پیش پرده چراغ مطالعه
۰۰:۴۹
پیش پرده سینمایی باشو غریبه کوچک
۰۰:۵۰
پیش پرده زاویه- زنده
۰۰:۵۰
پایان بندی محرم
۰۰:۵۱
تیزر روز شمار گرامیداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مق
۰۰:۵۲
معرفی کتاب زندان الرشید
۰۰:۵۴
چراغ هدایت
۰۰:۵۶
آرم استیشن
۰۰:۵۷
از باران تا ایمان
۰۰:۵۸
آرم استیشن ورود به اذان صبح
۰۰:۵۹
اذان ویژه دفاع مقدس با تصاویر رزمندگان
۰۱:۰۳
دعای سلامتی امام زمان
۰۱:۰۴
ستایش
۰۱:۰۸
نماز جماعت صبح
۰۱:۱۴
آرم استیشن
۰۱:۱۴
اعلام بر نامه (6)
۰۱:۱۴
پیش پرده زاویه- زنده
۰۱:۱۵
پیش پرده مسابقه فن آورد
۰۱:۱۶
پیش پرده کتاب باز
۰۱:۱۷
پیش پرده راهنمای مسافران کهکشان- بازپخش
۰۱:۱۸
پیش پرده چهار سوی علم
۰۱:۱۸
پیش پرده چراغ مطالعه
۰۱:۱۹
پایان بندی محرم
۰۱:۱۹
مهمات-پدیدار شناسی
۰۱:۲۳
نماهنگ یاد شهید
۰۱:۲۸
آرم بازرگانی
۰۱:۲۸
آگهی بازرگانی (بخش 5)
۰۱:۲۹
آرم تایم مدرسه ایران
۰۱:۳۰
مدرسه ایران- سری دوم
۰۲:۲۴
پیش پرده شب های هنر- شب موسیقی- زنده
۰۲:۲۵
پایان بندی محرم
۰۲:۲۵
4 دقیقه فارسی
۰۲:۲۹
آرم شبکه
۰۲:۳۰
سرودجمهوری اسلامی
۰۲:۳۱
آرم استیشن
۰۲:۳۱
آرم بازرگانی
۰۲:۳۱
آگهی بازرگانی (بخش 6)
۰۲:۳۲
آرم تایم صهبای تسنیم
۰۲:۳۲
صهبای تسنیم - سری هفتم
۰۳:۱۱
آرم بازرگانی
۰۳:۱۱
آگهی بازرگانی (بخش 7)
۰۳:۱۴
آرم تایم چرخ - بازپخش
۰۳:۱۵
چرخ -بازپخش
۰۴:۰۰
اعلام بر نامه (9)
۰۴:۰۰
آرم تایم مدرسه تلویزیونی ایران - زنده
۰۴:۰۰
مدرسه تلویزیونی ایران-جغرافیای 3
۰۴:۲۵
آرم استیشن
۰۴:۲۶
پیش پرده طلوع -زنده
۰۴:۲۷
پیش پرده کتاب باز
۰۴:۲۸
پیش پرده مدرسه ایران
۰۴:۲۹
پیش پرده چرخ- زنده
۰۴:۳۰
پایان بندی محرم
۰۴:۳۰
مدرسه تلویزیونی ایران-فلسفه 1
۰۴:۵۵
آرم استیشن
۰۴:۵۵
پیش پرده چرخ- زنده
۰۴:۵۶
پیش پرده زاویه
۰۴:۵۷
پیش پرده چهار سوی علم
۰۴:۵۸
پیش پرده زندگی پس از زندگی
۰۴:۵۹
پایان بندی محرم
۰۴:۵۹
مدرسه تلویزیونی ایران-تاریخ1