چهار سوی علم

[خلاصه برنامه] به خاطرات ریچارد هاموند از دوران کودکی تا نوجوانی و اشتیاق او به عکاسی از جنگل و حیوانات و طبیعت آمازون می پردازد. [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 2017

شبکه چهار

شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکهٔ چهارم و یا کانال چهار شناخته می‌شود ، در ۲۴ فروردین ۱۳۷۵ تاسیس شد و یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
شنبه، ۴/۷
یک‌شنبه، ۴/۸
دوشنبه، ۴/۹
سه‌شنبه، ۴/۱۰
چهارشنبه، ۴/۱۱
پنج‌شنبه، ۴/۱۲
جمعه، ۴/۱۳
امروز
یک‌شنبه، ۴/۱۵
دوشنبه، ۴/۱۶
سه‌شنبه، ۴/۱۷
چهارشنبه، ۴/۱۸
۰۵:۴۵
آرم استیشن
۰۵:۴۵
اعلام برنامه (10)
۰۵:۴۵
آرم تایم کارنامه صد
۰۵:۴۶
کارنامه صد
۰۵:۵۶
اعلام برنامه (11)
۰۵:۵۶
آرم بازرگانی
۰۵:۵۷
آگهی بازرگانی (10)
۰۶:۰۱
آرم تایم فیلم خانه- پادشاه یاغی
۰۶:۰۲
معرفی سینمایی پادشاه یاغی
۰۶:۰۹
آرم بازرگانی
۰۶:۰۹
آگهی بازرگانی (11)
۰۶:۱۴
سینمایی پادشاه یاغی
۰۷:۴۶
آرم استیشن
۰۷:۴۷
اعلام برنامه (12)
۰۷:۴۷
آرم تایم یادگیری آسان
۰۷:۴۸
یادگیری آسان
۰۷:۵۶
اعلام برنامه (13)
۰۷:۵۶
آرم بازرگانی
۰۷:۵۶
آگهی بازرگانی (12)
۰۸:۰۰
آرم تایم آب و رنگ
۰۸:۰۰
آب و رنگ
۰۸:۳۱
اعلام برنامه (14)
۰۸:۳۲
آرم استیشن
۰۸:۳۲
تیتراژآغازاذانگاهی
۰۸:۳۳
تلاوت قرآن اذانگاهی(2)-حجر-کاشفی
۰۸:۳۸
آرم استیشن ورود به اذان ظهر
۰۸:۳۹
اذان ظهر به افق تهران باصدای عباس سلیمی
۰۸:۴۳
دعای سلامتی امام زمان
۰۸:۴۵
آرم استیشن
۰۸:۴۵
اعلام برنامه (15)
۰۸:۴۶
آرم بازرگانی
۰۸:۴۶
آگهی بازرگانی (13)
۰۸:۵۲
آرم تایم کارنامه صد
۰۸:۵۲
کارنامه صد
۰۹:۰۱
آرم استیشن
۰۹:۰۲
آرم تایم طرح قرآنی 1454
۰۹:۰۲
طرح ملی قرآن 1454
۰۹:۱۵
آرم استیشن
۰۹:۱۶
آرم تایم یادگیری آسان
۰۹:۱۶
یادگیری آسان
۰۹:۲۴
اعلام برنامه (16)
۰۹:۲۵
آرم بازرگانی
۰۹:۲۵
آگهی بازرگانی (14)
۰۹:۳۱
آرم تایم کتاب باز
۰۹:۳۲
کتاب باز
۱۰:۱۳
اعلام برنامه (17)
۱۰:۱۴
باید و نبایدهای کرونا
۱۰:۱۵
آرم استیشن
۱۰:۱۵
پیش پرده نغمه ها
۱۰:۱۶
پیش پرده پایان ناباروری
۱۰:۱۷
پیش پرده سند
۱۰:۱۸
پیش پرده پندار
۱۰:۱۹
پیش پرده فیلم سینمایی پیشگویی های مرد شاپرکی
۱۰:۲۱
پیش پرده مسابقه تلفنی
۱۰:۲۲
پیش پرده چراغ مطالعه
۱۰:۲۳
پایان بندی پیش پرده
۱۰:۲۳
آرم بازرگانی
۱۰:۲۳
آگهی بازرگانی (15)
۱۰:۲۹
آرم تایم چهار سوی علم
۱۰:۳۰
چهار سوی علم
۱۱:۱۳
آرم استیشن
۱۱:۱۳
اعلام برنامه (18)
۱۱:۱۴
پیش پرده فیلم سینمایی پیشگویی های مرد شاپرکی
۱۱:۱۶
پیش پرده فیلم سینمایی عوارض جانبی
۱۱:۱۷
پیش پرده فیلم سینمایی به ترتیب خروج از صحنه
۱۱:۱۸
پایان بندی پیش پرده
۱۱:۱۸
خبر 120 ثانیه
۱۱:۲۰
آرم استیشن
۱۱:۲۰
آرم بازرگانی
۱۱:۲۱
آگهی بازرگانی (16)
۱۱:۲۸
آرم تایم کارنامه صد
۱۱:۲۹
کارنامه صد
۱۲:۰۰
آرم استیشن
۱۲:۰۰
آرم تایم یادگیری آسان
۱۲:۰۰
یادگیری آسان
۱۲:۳۰
اعلام برنامه (19)
۱۲:۳۰
آرم تایم نغمه ها
۱۲:۳۱
نغمه ها
۱۳:۲۰
اعلام برنامه (20)
۱۳:۲۰
آرم بازرگانی
۱۳:۲۰
آگهی بازرگانی (18)
۱۳:۲۹
آرم تایم مجموعه خورشید شب
۱۳:۳۰
مجموعه خورشید شب
۱۴:۲۵
پیش پرده مجموعه خورشید شب
۱۴:۲۵
پایان بندی پیش پرده
۱۴:۲۶
اعلام برنامه (21)
۱۴:۲۶
آرم تایم پایان ناباروری
۱۴:۲۶
پایان ناباروری
۱۵:۲۱
آرم استیشن
۱۵:۲۲
آرم بازرگانی
۱۵:۲۲
آگهی بازرگانی (20)
۱۵:۲۹
آرم خبر
۱۵:۳۰
اخبار
۱۵:۵۵
آرم تایم مسابقه تلفنی بعد چهار
۱۵:۵۵
مسابقه تلفنی بعد چهار
۱۶:۱۳
آرم استیشن
۱۶:۱۴
تیک تاک بااسمائالحسنی
۱۶:۱۴
آرم استیشن ورود به اذان مغرب
۱۶:۱۵
اذان مغرب به افق تهران باصدای مرحوم طوخی
۱۶:۱۹
آرم استیشن
۱۶:۲۰
مسابقه تلفنی بعد چهار
۱۶:۲۵
آرم استیشن
۱۶:۲۵
دعای فرج (الهی عظم البلاء)
۱۶:۲۸
آرم استیشن
۱۶:۲۹
اعلام برنامه (22)
۱۶:۲۹
آرم تایم چراغ مطالعه
۱۶:۳۰
چراغ مطالعه
۱۷:۲۱
آرم استیشن
۱۷:۲۱
آرم بازرگانی
۱۷:۲۱
آگهی بازرگانی (22)
۱۷:۳۲
آرم تایم سند
۱۷:۳۲
سند
۱۷:۵۷
آرم استیشن
۱۷:۵۸
آرم تایم مستند نمی توانم نفس بکشم
۱۷:۵۸
نمی توانم نفس بکشم
۱۸:۱۹
آرم استیشن
۱۸:۲۰
آرم بازرگانی
۱۸:۲۰
آگهی بازرگانی (23)
۱۸:۳۰
آرم تایم پندار
۱۸:۳۰
پندار
۱۹:۰۵
آرم استیشن
۱۹:۰۵
پیش پرده فیلم سینمایی پیشگویی های مرد شاپرکی
۱۹:۰۷
پیش پرده فیلم سینمایی عوارض جانبی
۱۹:۰۸
پیش پرده فیلم سینمایی به ترتیب خروج از صحنه
۱۹:۰۹
پیش پرده فیلم سینمایی شرم
۱۹:۱۰
پیش پرده فیلم سینمایی مردی روی لبه
۱۹:۱۱
پیش پرده فیلم سینمایی دانکرک
۱۹:۱۲
پایان بندی پیش پرده
۱۹:۱۳
دلنوازان-تضنیف سبکبار
۱۹:۲۲
آرم استیشن
۱۹:۲۲
اعلام برنامه (23)
۱۹:۲۲
آرم بازرگانی
۱۹:۲۳
آگهی بازرگانی (24)