شبکه چهار

شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکهٔ چهارم و یا کانال چهار شناخته می‌شود ، در ۲۴ فروردین ۱۳۷۵ تاسیس شد و یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
جمعه، ۸/۲۸
شنبه، ۸/۲۹
یک‌شنبه، ۸/۳۰
دوشنبه، ۹/۱
سه‌شنبه، ۹/۲
چهارشنبه، ۹/۳
پنج‌شنبه، ۹/۴
امروز
شنبه، ۹/۶
یک‌شنبه، ۹/۷
دوشنبه، ۹/۸
سه‌شنبه، ۹/۹
۰۵:۳۴
آرم استیشن پائیز
۰۵:۳۵
اعلام برنامه(10)
۰۵:۳۵
تیزر کتاب تنها گریه کن
۰۵:۳۸
تیزر کتاب تندتر از عقربه ها حرکت کن
۰۵:۳۹
تیزر فراخوان نخستین جشنواره موسیقی نوای مهر
۰۵:۴۰
پایان بندی پیش پرده
۰۵:۴۰
آرم آگهی
۰۵:۴۱
آگهی بازرگانی (بخش10)
۰۵:۴۳
آرم تایم فیلم سینمایی مزرعه پدری
۰۵:۴۴
فیلم سینمایی مزرعه پدری
۰۷:۱۷
آرم استیشن پائیز
۰۷:۱۷
اعلام برنامه(11)
۰۷:۱۸
پیش پرده مجموعه تلویزیونی وایت چپل- قسمت هشتم
۰۷:۱۹
پیش پرده مستند جنون بشر
۰۷:۲۰
پیش پرده مسابقه زنده تلویزیونی بعدچهار
۰۷:۲۰
پیش پرده راهنمای مسافران کهکشان - بازپخش
۰۷:۲۱
پیش پرده پندار
۰۷:۲۲
پیش پرده چند دقیقه برای تفکر
۰۷:۲۳
پیش پرده تیتر4
۰۷:۲۴
پیش پرده جادوی تاریخ
۰۷:۲۵
پایان بندی پیش پرده
۰۷:۲۵
آرم آگهی
۰۷:۲۵
آگهی بازرگانی (بخش12)
۰۷:۳۰
آرم تایم مجموعه تلویزیونی وایت چپل
۰۷:۳۱
مجموعه وایت چپل -سری 3
۰۸:۱۰
آرم استیشن پائیز
۰۸:۱۱
آرم آگهی
۰۸:۱۱
آگهی بازرگانی (بخش13)
۰۸:۱۵
آرم استیشن
۰۸:۱۵
قرارگاه مسجد
۰۸:۱۷
آرم استیشن الماس(نمای داخلی بنا)
۰۸:۱۷
زلال اندیشه-مقام معظم رهبری
۰۸:۱۹
آرم استیشن الماس(مسجد)
۰۸:۱۹
از باران تا ایمان
۰۸:۲۱
آرم استیشن ورود به اذان ظهر
۰۸:۲۲
اذان ظهر به افق تهران - مؤذن مرحوم آقاتی
۰۸:۲۶
دعای سلامتی امام زمان
۰۸:۲۷
آرم استیشن الماس(آینه کاری داخلی)
۰۸:۲۸
آرم تایم حکایت دل
۰۸:۲۸
حکایت دل- سری دوم
۰۹:۲۶
آرم استیشن پائیز
۰۹:۲۶
آرم تایم مستند جنون بشر
۰۹:۲۷
مستند جنون بشر
۰۹:۵۴
اعلام برنامه(14)
۰۹:۵۵
آرم آگهی
۰۹:۵۵
آگهی بازرگانی (بخش14)
۱۰:۰۳
آرم تایم مسابقه بُعد چهار- زنده
۱۰:۰۳
مسابقه تلفنی بعد 4
۱۰:۳۳
آرم استیشن پائیز
۱۰:۳۴
اعلام برنامه(15)
۱۰:۳۴
تجربه کشورها
۱۰:۳۶
آرم تایم راهنمای مسافران کهکشان-بازپخش
۱۰:۳۶
راهنمای مسافران کهکشان- بازپخش
۱۱:۳۱
آرم استیشن پائیز
۱۱:۳۲
اعلام برنامه(16)
۱۱:۳۲
برنامک گرامیداشت هفته بسیج
۱۱:۳۴
آرم تایم پندار
۱۱:۳۴
پندار- سری دوم
۱۲:۲۳
اعلام برنامه(17)
۱۲:۲۴
آرم استیشن پائیز
۱۲:۲۴
آرم تایم چند دقیقه برای تفکر
۱۲:۲۴
چند دقیقه برای تفکر
۱۳:۱۹
آرم استیشن پائیز
۱۳:۱۹
اعلام برنامه(18)
۱۳:۲۰
آرم تایم تیتر4
۱۳:۲۱
تیتر4
۱۳:۴۱
آرم استیشن الماس(مسجد)
۱۳:۴۱
آرم استیشن ورود به اذان مغرب
۱۳:۴۲
اذان به افق تهران - مؤذن جواد رفیعی
۱۳:۴۶
آرم تایم ادامه تیتر4
۱۳:۴۷
تیتر4
۱۳:۵۶
اعلام برنامه(19)
۱۳:۵۶
آرم استیشن
۱۳:۵۷
آرم تایم جادوی تاریخ
۱۳:۵۷
جادوی تاریخ
۱۴:۳۲
اعلام برنامه(20)
۱۴:۳۳
آرم آگهی
۱۴:۳۳
آگهی بازرگانی (بخش19)
۱۴:۴۱
آرم تایم مجموعه تلویزیونی وایت چپل
۱۴:۴۲
مجموعه وایت چپل -سری 3
۱۵:۲۱
آرم استیشن پائیز
۱۵:۲۲
اعلام برنامه(21)
۱۵:۲۲
آرم آگهی
۱۵:۲۲
آگهی بازرگانی (بخش21)
۱۵:۳۲
آرم تایم معرفت
۱۵:۳۲
معرفت - سری پانزدهم
۱۶:۱۹
اعلام برنامه(22)
۱۶:۱۹
آرم آگهی
۱۶:۱۹
آگهی بازرگانی (بخش22)
۱۶:۲۹
آرم تایم خبر 20
۱۶:۲۹
زنگ خبر
۱۶:۳۰
خبر
۱۶:۴۵
دعای فرج (الهی عظم البلاء)
۱۶:۴۷
آرم استیشن الماس(نمای داخلی بنا)
۱۶:۴۸
اعلام برنامه(25)
۱۶:۴۹
آرم آگهی
۱۶:۴۹
آگهی بازرگانی (بخش23)
۱۶:۵۹
آرم تایم فیلم سینمایی لیلی با من است
۱۶:۵۹
فیلم سینمایی لیلی با من است
۱۸:۳۴
آرم استیشن
۱۸:۳۵
اعلام برنامه(23)
۱۸:۳۵
آرم آگهی
۱۸:۳۵
آگهی بازرگانی (بخش24)
۱۸:۴۰
آرم تایم یک فیلم یک تجربه
۱۸:۴۰
یک فیلم یک تجربه-سری 1
۱۹:۲۵
اعلام برنامه(24)
۱۹:۲۶
پیش پرده راهنمای مسافران کهکشان -زنده
۱۹:۲۷
پایان بندی پیش پرده
۱۹:۲۷
آرم تایم ایبکر
۱۹:۲۷
ایبکر