عصر

[خلاصه برنامه] گفتگو با جمعی از کارشناسان و فعالان اجتماعی و سیاسی و.. از کشورهای مختلف به خصوص آمریکا در خصوص شهادت مرد میدان شهید حاج قاسم سلیمانی [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400

شبکه چهار

شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکهٔ چهارم و یا کانال چهار شناخته می‌شود ، در ۲۴ فروردین ۱۳۷۵ تاسیس شد و یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
شنبه، ۳/۲۲
یک‌شنبه، ۳/۲۳
دوشنبه، ۳/۲۴
سه‌شنبه، ۳/۲۵
چهارشنبه، ۳/۲۶
پنج‌شنبه، ۳/۲۷
جمعه، ۳/۲۸
امروز
یک‌شنبه، ۳/۳۰
دوشنبه، ۳/۳۱
سه‌شنبه، ۴/۱
چهارشنبه، ۴/۲
۰۵:۱۲
اعلام برنامه (12)
۰۵:۱۲
مدرسه تلویزیونی ایران-منطق
۰۵:۴۲
اعلام برنامه (13)
۰۵:۴۲
نبوغ ایرانی
۰۵:۴۵
کتاب خوب
۰۵:۴۷
قهرمان موفقیت پرورش جوجه شتر مرغ
۰۵:۴۹
مدرسه تلویزیونی ایران-عربی زبان قرآن 2
۰۶:۱۹
اعلام برنامه (14)
۰۶:۲۰
معرفی کتاب خوب
۰۶:۲۱
پیش پرده توحید خانه
۰۶:۲۲
پیش پرده زندگی پس از زندگی
۰۶:۲۳
پیش پرده مستند باغ فیض
۰۶:۲۴
پیش پرده عصر
۰۶:۲۴
پایان بندی پیش پرده- بهاری
۰۶:۲۵
مدرسه تلویزیونی ایران-عربی زبان قرآن 2
۰۶:۵۵
اعلام برنامه (27)
۰۶:۵۵
ارمغان
۰۷:۰۰
خاطرات پیشرفت
۰۷:۰۴
آرم استیشن الماس(نمای داخلی بنا)
۰۷:۰۴
نماهنگ ایران
۰۷:۰۹
پیش پرده زندگی پس از زندگی
۰۷:۱۰
پیش پرده مستند باغ فیض
۰۷:۱۱
پیش پرده عصر
۰۷:۱۲
پیش پرده مکعب
۰۷:۱۲
پیش پرده مستند جستجوگر
۰۷:۱۳
پیش پرده چهار سوی علم
۰۷:۱۴
پیش پرده پندار
۰۷:۱۵
پایان بندی پیش پرده- بهاری
۰۷:۱۵
اعلام برنامه (26)
۰۷:۱۶
نبوغ ایرانی
۰۷:۱۸
نماهنگ سرزمین شیران
۰۷:۲۱
لوگو موشن
۰۷:۲۱
کتاب نخوانی
۰۷:۲۶
آرم آگهی
۰۷:۲۷
آگهی بازرگانی (بخش8)
۰۷:۳۰
آرم تایم توحید خانه
۰۷:۳۰
توحید خانه
۰۸:۲۰
اعلام برنامه (28)
۰۸:۲۱
نماهنگ خلیج فارس
۰۸:۲۶
لوگو موشن
۰۸:۲۷
پیش پرده زندگی پس از زندگی
۰۸:۲۸
پیش پرده مستند باغ فیض
۰۸:۲۹
پیش پرده عصر
۰۸:۲۹
پیش پرده پندار
۰۸:۳۰
پایان بندی پیش پرده- بهاری
۰۸:۳۱
شعر خوانی - دهه کرامت
۰۸:۳۳
آرم استیشن الماس(مسجد)
۰۸:۳۳
ازباران تا ایمان
۰۸:۳۵
آرم استیشن ورود به اذان ظهر
۰۸:۳۶
اذان به افق تهران ، مؤذن محمد حسین سعیدیان
۰۸:۴۱
دعای سلامتی امام زمان
۰۸:۴۲
آرم استیشن الماس(آینه کاری داخلی)
۰۸:۴۲
اعلام برنامه (15)
۰۸:۴۳
آرم آگهی
۰۸:۴۳
آگهی بازرگانی (بخش9)
۰۸:۴۹
آرم تایم مسابقه بُعد چهار - زنده
۰۸:۴۹
مسابقه تلفنی بعد 4
۰۹:۱۹
اعلام برنامه (16)
۰۹:۲۰
قهرمان موفقیت پرورش جوجه شتر مرغ
۰۹:۲۱
لوگو موشن
۰۹:۲۲
نبوغ ایرانی
۰۹:۲۴
آرم آگهی
۰۹:۲۴
آگهی بازرگانی (بخش10)
۰۹:۲۷
آرم تایم زندگی پس از زندگی
۰۹:۲۷
زندگی پس از زندگی
۱۰:۴۱
اعلام برنامه (17)
۱۰:۴۲
ارمغان -اردبیل
۱۰:۴۷
نماهنگ نام جاوید وطن
۱۰:۵۴
نبوغ ایرانی
۱۰:۵۶
آرم آگهی
۱۰:۵۷
آگهی بازرگانی (بخش11)
۱۰:۵۹
آرم تایم مستند باغ فیض
۱۱:۰۰
مستند باغ فیض
۱۱:۱۷
اعلام برنامه (18)
۱۱:۱۸
نماهنگ ایستاده ایم
۱۱:۲۳
آرم آگهی
۱۱:۲۳
آگهی بازرگانی (بخش12)
۱۱:۲۶
آرم تایم عصر
۱۱:۲۷
عصر
۱۲:۲۳
اعلام برنامه (19)
۱۲:۲۴
نماهنگ مرز پر گهر
۱۲:۲۹
آرم آگهی
۱۲:۲۹
آگهی بازرگانی (بخش13)
۱۲:۳۲
آرم تایم معرفت
۱۲:۳۲
معرفت ( سری 14)
۱۳:۲۱
اعلام برنامه (20)
۱۳:۲۲
پیش پرده مکعب
۱۳:۲۳
پیش پرده فیلم سینمایی حرفه ای
۱۳:۲۴
پایان بندی پیش پرده- بهاری
۱۳:۲۴
آرم آگهی
۱۳:۲۴
آگهی بازرگانی (بخش14)
۱۳:۲۹
آرم تایم مجموعه تلویزیونی باغ وحش
۱۳:۳۰
مجموعه باغ وحش - سری سوم
۱۳:۴۸
آرم آگهی
۱۳:۴۸
آگهی بازرگانی (بخش15)
۱۳:۵۰
مجموعه باغ وحش - سری سوم
۱۴:۱۱
پیش پرده مجموعه تلویزیونی باغ وحش-قسمت سوم
۱۴:۱۲
پیش پرده فیلم سینمایی حرفه ای
۱۴:۱۳
پیش پرده مکعب
۱۴:۱۴
پیش پرده مستند جستجوگر
۱۴:۱۵
پیش پرده پندار
۱۴:۱۶
پیش پرده سخنرانی آیت الله ناصری
۱۴:۱۷
پایان بندی پیش پرده- بهاری
۱۴:۱۷
نبوغ ایرانی
۱۴:۱۹
نماهنگ ماهمه ایرانی هستیم
۱۴:۲۶
اعلام برنامه (21)
۱۴:۲۶
آرم آگهی
۱۴:۲۶
آگهی بازرگانی (بخش16)
۱۴:۲۸
آرم تایم پایان ناباروری
۱۴:۲۸
پایان ناباروری
۱۵:۱۳
اعلام برنامه (29)
۱۵:۱۳
نماهنگ ای وطن
۱۵:۱۹
نبوغ ایرانی
۱۵:۲۱
پیش پرده درس گفتار
۱۵:۲۲
پیش پرده مستند جستجوگر
۱۵:۲۳
پیش پرده چهار سوی علم
۱۵:۲۴
پایان بندی پیش پرده- بهاری
۱۵:۲۴
آرم آگهی
۱۵:۲۴
آگهی بازرگانی (بخش17)
۱۵:۲۹
زنگ خبر
۱۵:۳۰
خبر
۱۵:۵۵
آرم استیشن ارتباط مخاطبان
۱۵:۵۵
اعلام برنامه (22)
۱۵:۵۵
لوگو موشن
۱۵:۵۶
آرم آگهی
۱۵:۵۶
آگهی بازرگانی (بخش18)
۱۶:۰۰
آرم تایم مکعب
۱۶:۰۰
مکعب - سری سوم
۱۶:۱۳
آرم استیشن
۱۶:۱۳
آرم استیشن ورود به اذان مغرب
۱۶:۱۴
اذان به افق تهران - مؤذن محمدکاظم محمد زاده
۱۶:۱۸
آرم استیشن الماس(مسجد)
۱۶:۱۸
مکعب - سری سوم
۱۶:۳۰
اعلام برنامه (23)
۱۶:۳۰
آرم آگهی
۱۶:۳۰
آگهی بازرگانی (بخش19)
۱۶:۳۶
آرم تایم مستند جستجوگر
۱۶:۳۶
جستجوگر
۱۷:۱۲
لوگو موشن
۱۷:۱۲
پیش پرده مستند جستجوگر
۱۷:۱۳
پیش پرده چهار سوی علم
۱۷:۱۴
پیش پرده پندار
۱۷:۱۵
پیش پرده درس گفتار
۱۷:۱۶
پایان بندی پیش پرده- بهاری
۱۷:۱۶
اعلام برنامه (24)
۱۷:۱۷
نبوغ ایرانی
۱۷:۲۰
نماهنگ مژده باران
۱۷:۲۴
لوگو موشن
۱۷:۲۵
آرم آگهی
۱۷:۲۵
آگهی بازرگانی (بخش20)
۱۷:۲۹
آرم تایم چهار سوی علم
۱۷:۳۰
چهار سوی علم
۱۸:۲۴
اعلام برنامه (25)
۱۸:۲۵
آرم آگهی
۱۸:۲۵
آگهی بازرگانی (بخش21)
۱۸:۲۹
آرم تایم پندار
۱۸:۲۹
پندار -فصل یک
۱۹:۱۳
اعلام برنامه (30)
۱۹:۱۴
کتاب خوب
۱۹:۱۹
آرم استیشن ارتباط مخاطبان
۱۹:۱۹
پیش پرده فیلم سینمایی حرفه ای
۱۹:۲۰
پیش پرده مستند جستجوگر
۱۹:۲۱
پیش پرده چهار سوی علم
۱۹:۲۲
پیش پرده پندار
۱۹:۲۳
پایان بندی پیش پرده- بهاری
۱۹:۲۳
ارمغان
۱۹:۲۹
آرم استیشن