پایان ناباروری

[سال ساخت] 1400

شبکه چهار

شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکهٔ چهارم و یا کانال چهار شناخته می‌شود ، در ۲۴ فروردین ۱۳۷۵ تاسیس شد و یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
شنبه، ۶/۲۷
یک‌شنبه، ۶/۲۸
دوشنبه، ۶/۲۹
سه‌شنبه، ۶/۳۰
چهارشنبه، ۶/۳۱
پنج‌شنبه، ۷/۱
جمعه، ۷/۲
امروز
یک‌شنبه، ۷/۴
دوشنبه، ۷/۵
سه‌شنبه، ۷/۶
چهارشنبه، ۷/۷
۰۵:۱۴
اعلام برنامه (12)
۰۵:۱۵
آرم آگهی
۰۵:۱۵
آگهی بازرگانی (بخش09)
۰۵:۲۱
آرم تایم فیلم سینمایی سفر به چزابه
۰۵:۲۲
فیلم سینمایی سفر به چزابه
۰۶:۵۱
اعلام برنامه (13)
۰۶:۵۱
خاطرات رزمندگان اسلام
۰۶:۵۲
آرم تایم مستند محراب در خون
۰۶:۵۲
مستند محراب در خون
۰۷:۲۲
اعلام برنامه (14)
۰۷:۲۲
آرم آگهی
۰۷:۲۳
آگهی بازرگانی (بخش 11)
۰۷:۳۱
آرم تایم مجموعه ابری بر بالای کوه
۰۷:۳۲
مجموعه ابری بر بالای کوه
۰۸:۱۴
آرم استشن
۰۸:۱۵
یاد داشت
۰۸:۱۵
آرم تایم ارتباط زنده با راهپیمایی اربعین حسینی
۰۸:۱۶
ارتباط زنده با مراسم راهپیمایی اربعین حسینی
۰۸:۲۴
آرم استشن
۰۸:۲۵
ازباران تا ایمان
۰۸:۲۵
آرم استیشن ورود به اذان ظهر
۰۸:۲۶
اذان به افق تهران - مؤذن شیخ راغب مصطفی غلوش
۰۸:۳۰
دعای سلامتی امام زمان
۰۸:۳۲
آرم استیشن
۰۸:۳۲
اعلام برنامه (15)
۰۸:۳۳
یادداشت
۰۸:۳۳
آرم تایم آینه داران
۰۸:۳۴
آینه داران
۰۹:۲۵
اعلام برنامه (16)
۰۹:۲۵
آرم تایم مستند شهید محرم
۰۹:۲۵
مستند شهید محرم
۰۹:۵۵
اعلام برنامه (17)
۰۹:۵۶
خاطرات رزمندگان اسلام
۰۹:۵۶
آرم تایم مسابقه بُعد4- زنده
۰۹:۵۷
مسابقه تلفنی بعد 4
۱۰:۲۷
اعلام برنامه (18)
۱۰:۲۷
آرم تایم سوره-بازپخش
۱۰:۲۷
سوره - بازپخش
۱۱:۵۹
اعلام برنامه (19)
۱۱:۵۹
آرم تایم مثبت ایران
۱۲:۰۰
مستند مثبت ایران
۱۲:۲۴
اعلام برنامه (30)
۱۲:۲۴
یادداشت
۱۲:۲۵
آرم تایم ارتباط زنده با راهپیمایی اربعین حسینی
۱۲:۲۵
ارتباط زنده با مراسم راهپیمایی اربعین حسینی
۱۲:۳۱
اعلام برنامه (20)
۱۲:۳۲
آرم استیشن
۱۲:۳۲
آرم تایم مستند او هنوز زنده است
۱۲:۳۲
او هنوز زنده هست
۱۳:۲۶
اعلام برنامه (21)
۱۳:۲۶
پیش پرده مقطعات
۱۳:۲۷
پیش پرده مستند قلمستان
۱۳:۲۸
پایان بندی پیش پرده
۱۳:۲۸
زینت دوش نبی صلی الله علیه و آله و سلم
۱۳:۳۰
آرم تایم آینه داران
۱۳:۳۰
آینه داران
۱۴:۲۰
اعلام برنامه (22)
۱۴:۲۰
آرم آگهی
۱۴:۲۰
آگهی بازرگانی (بخش 16)
۱۴:۳۰
آرم تایم مجموعه ابری بر بالای کوه
۱۴:۳۰
مجموعه ابری بر بالای کوه
۱۴:۴۳
آرم استیشن
۱۴:۴۳
از باران تا ایمان
۱۴:۴۴
آرم استیشن ورود به اذان مغرب
۱۴:۴۵
اذان به افق تهران - مؤذن مرحوم مؤذن زاده اردبیلی
۱۴:۴۹
آرم استشن
۱۴:۴۹
آرم تایم ادامه هم اکنون مجموعه ابری بر بالای کوه
۱۴:۵۰
مجموعه ابری بر بالای کوه
۱۵:۱۹
اعلام برنامه (23)
۱۵:۱۹
میان برنامه سردار شهید سلیمانی و دفاع مقدس
۱۵:۲۲
آرم آگهی
۱۵:۲۲
آگهی بازرگانی (بخش 20)
۱۵:۳۱
آرم تایم پایان باباروری
۱۵:۳۱
پایان ناباروری
۱۶:۱۳
اعلام برنامه (24)
۱۶:۱۳
آرم آگهی
۱۶:۱۳
آگهی بازرگانی (بخش21)
۱۶:۲۳
اعلام برنامه (28)
۱۶:۲۴
آرم استشن
۱۶:۲۴
یاد داشت
۱۶:۲۵
ازباران تا ایمان
۱۶:۲۶
دعای فرج (الهی عظم البلاء)
۱۶:۲۹
آرم تایم اخبار علمی و فرهنگی
۱۶:۲۹
زنگ خبر
۱۶:۳۰
خبر
۱۶:۵۵
آرم استیشن
۱۶:۵۵
آرم آگهی
۱۶:۵۵
آگهی بازرگانی (بخش 22)
۱۷:۰۳
آرم تایم مقطعات
۱۷:۰۴
مقطعات
۱۷:۲۷
اعلام برنامه (25)
۱۷:۲۸
ویژه اربعین
۱۷:۲۹
آرم تایم بی کران-زنده
۱۷:۲۹
بی کران - زنده
۱۸:۲۵
اعلام برنامه (26)
۱۸:۲۵
ویژه اربعین
۱۸:۲۸
آرم تایم مستند قلمستان
۱۸:۲۸
قلمستان
۱۸:۵۴
اعلام برنامه (27)
۱۸:۵۴
آرم آگهی
۱۸:۵۴
آگهی بازرگانی (بخش 27)
۱۹:۰۰
آرم تایم سوره-فصل امام حسن (ع)-زنده
۱۹:۰۰
سوره- فصل امام حسن (ع) -زنده
۲۰:۲۵
اعلام برنامه (29)
۲۰:۲۶
ویژه اربعین
۲۰:۳۰
اعلام برنامه (01)
۲۰:۳۰
بزم اسرار
۲۰:۳۲
اوقات شرعی -یکشنبه 4مهرماه
۲۰:۳۳
آرم آگهی
۲۰:۳۳
آگهی بازرگانی (بخش 26)
۲۰:۴۳
آرم تایم مجموعه ابری بر بالای کوه
۲۰:۴۳
مجموعه ابری بر بالای کوه
۲۱:۲۴
پیش پرده تلویزیونی ابری بر بالای کوه -قسمت ششم
۲۱:۲۴
پیش پرده چهار سوی علم
۲۱:۲۵
پیش پرده آینه داران
۲۱:۲۶
پایان بندی پیش پرده
۲۱:۲۶
اعلام برنامه (02)
۲۱:۲۷
آرم آگهی
۲۱:۲۷
آگهی بازرگانی (بخش01)
۲۱:۳۵
آرم تایم آئینه داران
۲۱:۳۵
آینه داران
۲۲:۲۵
آرم استشن
۲۲:۲۵
اعلام برنامه (03)
۲۲:۲۶
پیش پرده قلمستان
۲۲:۲۷
پایان بندی پیش پرده
۲۲:۲۷
آرم آگهی
۲۲:۲۷
آگهی بازرگانی (بخش02)
۲۲:۳۳
آرم تایم چهار سوی علم
۲۲:۳۳
چهار سوی علم - سری دهم
۲۳:۲۴
اعلام برنامه (04)
۲۳:۲۵
آرم آگهی
۲۳:۲۵
آگهی بازرگانی (بخش03)
۲۳:۳۱
آرم تایم پایان باباروری
۲۳:۳۲
پایان ناباروری
۰۰:۱۳
اعلام برنامه (05)
۰۰:۱۴
آرم آگهی
۰۰:۱۴
آگهی بازرگانی (بخش04)
۰۰:۲۰
آرم تایم مستند قلمستان
۰۰:۲۰
قلمستان
۰۰:۴۶
پشتیبان و حمایت بانوان از جبهه در دفاع مقدس
۰۰:۴۹
تغزل حماسه
۰۰:۵۲
مداحی اربعین
۰۱:۰۰
از باران تا ایمان
۰۱:۰۱
آرم استیشن ورود به اذان صبح
۰۱:۰۲
اذان باصدای مرحوم طوخی
۰۱:۰۶
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۱:۱۳
نماز جماعت صبح
۰۱:۱۹
دعای سلامتی امام زمان
۰۱:۲۰
ستایش
۰۱:۲۶
آرم استشن
۰۱:۲۶
اعلام برنامه (11)
۰۱:۲۷
آرم آگهی
۰۱:۲۷
آگهی بازرگانی (بخش06)
۰۱:۳۴
آرم تایم رو در رو- بازپخش
۰۱:۳۴
رو در رو- بازپخش
۰۲:۲۰
کلیپ کل ارض کربلا
۰۲:۲۹
آرم استشن
۰۲:۳۰
سرودجمهوری اسلامی
۰۲:۳۱
دعای عهد
۰۲:۴۱
از باران تا ایمان
۰۲:۴۳
اعلام برنامه (6)
۰۲:۴۴
آرم تایم سخنرانی آیت الله مظاهری
۰۲:۴۴
سخنرانی آیت الله مظاهری
۰۳:۲۸
اعلام برنامه (7)
۰۳:۲۸
آرم استشن
۰۳:۲۸
آرم آگهی
۰۳:۲۹
آگهی بازرگانی (بخش07)
۰۳:۳۵
آرم تایم چهار سوی علم
۰۳:۳۶
چهار سوی علم - سری دهم
۰۴:۲۷
آرم استشن
۰۴:۲۷
اعلام برنامه (8)
۰۴:۲۸
پیش پرده چرخ -زنده
۰۴:۲۹
پایان بندی پیش پرده
۰۴:۲۹
آرم آگهی
۰۴:۲۹
آگهی بازرگانی (بخش08)
۰۴:۳۶
آرم تایم پایان باباروری
۰۴:۳۶
پایان ناباروری