شبکه پنج

شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه پنجم و یا کانال پنج شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
شنبه، ۵/۲
یک‌شنبه، ۵/۳
دوشنبه، ۵/۴
سه‌شنبه، ۵/۵
چهارشنبه، ۵/۶
پنج‌شنبه، ۵/۷
جمعه، ۵/۸
امروز
یک‌شنبه، ۵/۱۰
دوشنبه، ۵/۱۱
سه‌شنبه، ۵/۱۲
چهارشنبه، ۵/۱۳
۰۵:۱۱
میان برنامه
۰۵:۲۳
آگهی تلویزیونی
۰۵:۲۹
میان برنامه
۰۵:۲۹
دست خط-بازپخش
۰۶:۳۶
میان برنامه
۰۶:۳۸
آگهی تلویزیونی
۰۶:۴۹
میان برنامه
۰۶:۴۹
مجموعه پزشک دربار-بازپخش قسمت41
۰۷:۳۳
میان برنامه
۰۷:۳۴
در استان
۰۷:۴۱
میان برنامه
۰۷:۴۲
تانیایش
۰۸:۳۱
حدیث
۰۸:۳۲
برکرانه نور
۰۸:۴۰
ذکر روز
۰۸:۴۱
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۴۶
نماز جماعت ظهر
۰۸:۵۲
حدیث
۰۸:۵۳
میان برنامه
۰۸:۵۹
آگهی تلویزیونی
۰۹:۰۴
میان برنامه
۰۹:۰۴
پریزاد
۰۹:۲۷
میان برنامه
۰۹:۲۸
شهر برگ
۰۹:۵۵
میان برنامه
۰۹:۵۶
آگهی تلویزیونی
۱۰:۰۴
پویانمایی بچه های ایران
۱۰:۳۸
میان برنامه
۱۰:۳۹
آگهی تلویزیونی
۱۰:۴۸
میان برنامه
۱۰:۴۸
رنگین کمان-بازپخش
۱۱:۳۰
میان برنامه
۱۱:۳۱
آگهی تلویزیونی
۱۱:۳۷
میان برنامه
۱۱:۳۸
همکار من
۱۲:۰۳
میان برنامه
۱۲:۰۴
آگهی تلویزیونی
۱۲:۱۴
میان برنامه
۱۲:۱۵
به خانه برمیگردیم-زنده
۱۳:۳۱
میان برنامه
۱۳:۴۰
در شهر
۱۳:۴۸
میان برنامه
۱۳:۴۹
آگهی تلویزیونی
۱۳:۵۹
اخبار 18.30
۱۴:۲۵
میان برنامه
۱۴:۲۶
آگهی تلویزیونی
۱۴:۳۴
میان برنامه
۱۴:۳۴
مجموعه پزشک دربار -بازپخش قسمت 41
۱۵:۱۷
آگهی تلویزیونی
۱۵:۲۹
میان برنامه
۱۵:۳۰
تهران 20-زنده
۱۵:۵۸
برکرانه نور
۱۵:۵۹
اذان مغرب به افق تهران
۱۶:۰۳
حدیث
۱۶:۰۴
میان برنامه
۱۶:۰۴
تهران 20-زنده
۱۶:۲۱
میان برنامه
۱۶:۲۵
آگهی تلویزیونی
۱۶:۲۹
میان برنامه
۱۶:۳۰
راهکار
۱۷:۱۵
میان برنامه
۱۷:۱۶
در شهر ویژه
۱۷:۲۳
میان برنامه
۱۷:۲۵
آگهی تلویزیونی
۱۷:۲۹
میان برنامه
۱۷:۳۰
شب فیروزه‌ای-زنده
۱۸:۱۹
میان برنامه
۱۸:۲۳
آگهی تلویزیونی
۱۸:۲۹
میان برنامه
۱۸:۳۰
مجموعه پزشک دربار-قسمت 42
۱۹:۱۴
میان برنامه
۱۹:۱۴
در شهر
۱۹:۲۲
میان برنامه
۱۹:۲۳
آگهی تلویزیونی
۱۹:۲۹
اخبار ایران و جهان-زنده