شبکه پنج

شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه پنجم و یا کانال پنج شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
پنج‌شنبه، ۱۰/۳۰
جمعه، ۱۱/۱
شنبه، ۱۱/۲
یک‌شنبه، ۱۱/۳
دوشنبه، ۱۱/۴
سه‌شنبه، ۱۱/۵
چهارشنبه، ۱۱/۶
امروز
جمعه، ۱۱/۸
شنبه، ۱۱/۹
یک‌شنبه، ۱۱/۱۰
دوشنبه، ۱۱/۱۱
۰۵:۲۵
میان برنامه
۰۵:۳۱
آگهی تلویزیونی
۰۵:۳۶
میان برنامه
۰۵:۳۶
به خانه بر می‌گردیم-بازپخش
۰۶:۱۳
میان برنامه
۰۶:۲۴
آگهی تلویزیونی
۰۶:۲۹
میان برنامه
۰۶:۳۰
مسابقه آشپزی-بازپخش
۰۷:۲۶
میان برنامه
۰۷:۳۷
آگهی تلویزیونی
۰۷:۴۴
میان برنامه
۰۷:۴۴
مجموعه ذهن زیبا -بازپخش قسمت 17
۰۸:۲۴
میان برنامه
۰۸:۳۸
برکرانه نور
۰۸:۴۶
ذکر روز
۰۸:۴۷
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۵۱
نماز جماعت ظهر
۰۸:۵۸
دعای فرج
۰۹:۰۱
میان برنامه
۰۹:۰۲
تانیایش
۰۹:۴۷
میان برنامه
۰۹:۴۸
در استان
۰۹:۵۵
میان برنامه
۱۰:۰۱
آگهی تلویزیونی
۱۰:۱۱
میان برنامه
۱۰:۱۱
تماشاخانه-بچه غول
۱۱:۳۲
میان برنامه
۱۱:۳۳
آگهی تلویزیونی
۱۱:۴۳
میان برنامه
۱۱:۴۳
رنگین کمان-زنده
۱۲:۲۸
میان برنامه
۱۲:۲۹
آگهی تلویزیونی
۱۲:۳۴
میان برنامه
۱۲:۳۴
مهربانو
۱۳:۰۰
میان برنامه
۱۳:۰۴
آگهی تلویزیونی
۱۳:۱۴
میان برنامه
۱۳:۱۵
به خانه بر می‌گردیم-زنده
۱۴:۱۵
برکرانه نور
۱۴:۱۶
اذان مغرب به افق تهران
۱۴:۲۰
حدیث
۱۴:۲۱
به خانه بر می‌گردیم-زنده
۱۴:۳۷
میان برنامه
۱۴:۳۹
در شهر
۱۴:۴۷
میان برنامه
۱۴:۴۹
آگهی تلویزیونی
۱۴:۵۹
اخبار 18.30
۱۵:۲۵
میان برنامه
۱۵:۲۵
آگهی تلویزیونی
۱۵:۳۶
میان برنامه
۱۵:۳۶
مجموعه ذهن زیبا -بازپخش قسمت 17
۱۶:۱۶
میان برنامه
۱۶:۱۹
آگهی تلویزیونی
۱۶:۲۹
میان برنامه
۱۶:۳۰
تهران 14
۱۶:۵۳
میان برنامه
۱۶:۵۵
یک نفر از ما
۱۷:۱۵
میان برنامه
۱۷:۱۹
آگهی تلویزیونی
۱۷:۳۰
میان برنامه
۱۷:۳۱
مسابقه کهکشان
۱۸:۲۹
میان برنامه
۱۸:۳۰
آگهی تلویزیونی
۱۸:۴۰
میان برنامه
۱۸:۴۰
کمدین
۱۹:۱۴
میان برنامه
۱۹:۱۹
آگهی تلویزیونی
۱۹:۲۹
میان برنامه
۱۹:۳۰
مجموعه هشدار برای کبرا 11
۲۰:۱۵
میان برنامه
۲۰:۱۹
در شهر
۲۰:۲۶
میان برنامه
۲۰:۲۹
اخبار ایران و جهان-زنده