تانیایش-بازپخش

تهیه کننده:توحیدی-گروه معارف شبکه 5 سیما-سامانه پیامکی برنامه: 10000523-

شبکه پنج

شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه پنجم و یا کانال پنج شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
چهارشنبه، ۸/۲۸
پنج‌شنبه، ۸/۲۹
جمعه، ۸/۳۰
شنبه، ۹/۱
یک‌شنبه، ۹/۲
دوشنبه، ۹/۳
سه‌شنبه، ۹/۴
امروز
پنج‌شنبه، ۹/۶
جمعه، ۹/۷
شنبه، ۹/۸
یک‌شنبه، ۹/۹
۰۶:۱۸
میان برنامه
۰۶:۱۹
آگهی تلویزیونی
۰۶:۲۹
میان برنامه
۰۶:۳۰
مجموعه ایلجیما-بازپخش قسمت چهارم
۰۷:۱۸
میان برنامه
۰۷:۲۰
آگهی تلویزیونی
۰۷:۲۹
میان برنامه
۰۷:۲۹
ما ایرانی ها
۰۸:۱۸
حدیث
۰۸:۱۹
بركرانه نور
۰۸:۲۰
ذکر روز
۰۸:۲۱
اذان ظهر به وقت تهران-زنده
۰۸:۲۵
نماز جماعت ظهر
۰۸:۳۳
حریم کبریا
۰۸:۳۴
حدیث
۰۸:۳۴
میان برنامه
۰۸:۳۵
تانیایش
۰۹:۲۳
میان برنامه
۰۹:۲۶
در استان
۰۹:۳۳
میان برنامه
۰۹:۳۶
آگهی تلویزیونی
۰۹:۴۶
میان برنامه
۰۹:۴۶
همکار من
۱۰:۱۴
میان برنامه
۱۰:۱۵
شهر آماده
۱۰:۲۲
میان برنامه
۱۰:۲۴
شهران
۱۰:۴۴
میان برنامه
۱۰:۴۴
آگهی تلویزیونی
۱۰:۵۵
میان برنامه
۱۰:۵۵
پویانمایی رویای رانندگی
۱۱:۲۶
میان برنامه
۱۱:۲۸
آگهی تلویزیونی
۱۱:۳۸
میان برنامه
۱۱:۳۸
رنگین کمان-زنده
۱۲:۲۴
میان برنامه
۱۲:۲۵
آگهی تلویزیونی
۱۲:۳۶
میان برنامه
۱۲:۳۶
چراغ
۱۳:۰۶
میان برنامه
۱۳:۰۸
آگهی تلویزیونی
۱۳:۱۵
میان برنامه
۱۳:۱۵
به خانه بر می‌گردیم-زنده
۱۳:۴۰
برکرانه نور
۱۳:۴۲
اذان مغرب به افق تهران
۱۳:۴۶
حدیث
۱۳:۴۷
آگهی تلویزیونی
۱۳:۵۲
میان برنامه
۱۳:۵۳
ادامه به خانه بر می‌گردیم-زنده
۱۴:۳۸
میان برنامه
۱۴:۴۳
در شهر
۱۴:۵۱
میان برنامه
۱۴:۵۷
آگهی تلویزیونی
۱۴:۵۹
اخبار 18.30
۱۵:۲۵
میان برنامه
۱۵:۲۷
آگهی تلویزیونی
۱۵:۳۰
میان برنامه
۱۵:۳۰
مجموعه ایلجیما-بازپخش قسمت چهارم
۱۶:۱۵
میان برنامه
۱۶:۲۰
در شهر
۱۶:۲۴
میان برنامه
۱۶:۲۵
آگهی تلویزیونی
۱۶:۳۰
میان برنامه
۱۶:۳۰
تهران 20-زنده
۱۷:۱۹
میان برنامه
۱۷:۲۲
دعای عظم البلا
۱۷:۲۶
آگهی تلویزیونی
۱۷:۳۱
میان برنامه
۱۷:۳۱
مسابقه بر خط شو - زنده
۱۸:۰۰
میان برنامه
۱۸:۰۵
آگهی تلویزیونی
۱۸:۰۹
میان برنامه
۱۸:۱۰
ورزشگاه-زنده
۱۹:۱۶
میان برنامه
۱۹:۱۷
تولید مثبت
۱۹:۲۶
میان برنامه
۱۹:۲۸
آگهی تلویزیونی
۱۹:۳۰
میان برنامه
۱۹:۳۰
مجموعه ایلجیما- قسمت پنجم
۲۰:۱۳
میان برنامه
۲۰:۱۸
در شهر
۲۰:۲۵
میان برنامه
۲۰:۲۶
آگهی تلویزیونی
۲۰:۲۹
اخبار ایران و جهان-زنده
۲۰:۳۰
اخبار ایران و جهان-زنده
۲۱:۰۰
آگهی تلویزیونی
۲۱:۰۱
میان برنامه
۲۱:۰۸
شهر آماده
۲۱:۱۵
میان برنامه
۲۱:۱۹
شهر برگ
۲۱:۵۰
میان برنامه
۲۲:۰۶
ورزشگاه-بازپخش
۲۳:۰۹
میان برنامه
۲۳:۲۳
بازپخش مجموعه ایلجیما-قسمت 5
۰۰:۰۵
میان برنامه
۰۰:۱۵
طبیعت شهری
۰۰:۳۹
میان برنامه
۰۰:۵۳
تانیایش-بازپخش
۰۱:۴۱
میان برنامه
۰۱:۴۳
برگی از یک نوشته
۰۱:۴۳
برکرانه نور
۰۱:۵۲
ذکر روز
۰۱:۵۳
اذان صبح
۰۱:۵۸
بیانات امام خمینی(ره)
۰۲:۰۰
نماز جماعت صبح
۰۲:۰۴
حریم کبریا
۰۲:۰۵
میان برنامه
۰۲:۰۶
محله ما
۰۲:۲۹
میان برنامه
۰۲:۳۰
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۲:۳۱
میان برنامه
۰۲:۳۳
آگهی تلویزیونی
۰۲:۳۳
میان برنامه
۰۲:۳۴
تلاش ایرانی
۰۲:۵۱
میان برنامه
۰۲:۵۵
شهر آماده
۰۳:۰۲
میان برنامه
۰۳:۰۹
آگهی تلویزیونی
۰۳:۱۰
میان برنامه
۰۳:۱۱
به خانه بر می‌گردیم-بازپخش
۰۳:۵۲
میان برنامه
۰۳:۵۵
آگهی تلویزیونی
۰۳:۵۷
میان برنامه
۰۳:۵۷
جابجایی هیجان انگیز
۰۴:۵۰
میان برنامه
۰۴:۵۶
آگهی تلویزیونی