آگهی تلویزیونی

تلفن های شبکه 5 سیما: تلفن: 23511000 -تلفن گویا:2786500 نمابر:23511289

شبکه پنج

شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه پنجم و یا کانال پنج شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
شنبه، ۴/۷
یک‌شنبه، ۴/۸
دوشنبه، ۴/۹
سه‌شنبه، ۴/۱۰
چهارشنبه، ۴/۱۱
پنج‌شنبه، ۴/۱۲
جمعه، ۴/۱۳
امروز
یک‌شنبه، ۴/۱۵
دوشنبه، ۴/۱۶
سه‌شنبه، ۴/۱۷
چهارشنبه، ۴/۱۸
۰۵:۰۰
میان برنامه
۰۵:۰۰
به خانه بر می‌گردیم-بازپخش
۰۵:۵۵
میان برنامه
۰۵:۵۶
آگهی تلویزیونی
۰۶:۰۰
میان برنامه
۰۶:۰۰
مجموعه هشدار برای کبرا 11-بازپخش
۰۶:۲۸
میان برنامه
۰۶:۳۴
آگهی تلویزیونی
۰۶:۴۵
میان برنامه
۰۶:۴۵
پیام آوران پاکی
۰۷:۳۰
میان برنامه
۰۷:۳۲
در استان
۰۷:۴۰
میان برنامه
۰۷:۴۲
تا نیایش
۰۸:۲۸
میان برنامه
۰۸:۲۹
بركرانه نور
۰۸:۳۸
ذکر روز
۰۸:۳۹
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۴۳
نماز جماعت ظهر
۰۸:۵۰
حریم کبریا
۰۸:۵۲
میان برنامه
۰۸:۵۳
آگهی تلویزیونی
۰۹:۰۴
میان برنامه
۰۹:۰۴
شکلات تلخ
۰۹:۲۸
میان برنامه
۰۹:۳۳
شهر آماده
۰۹:۳۹
میان برنامه
۰۹:۴۱
آگهی تلویزیونی
۰۹:۴۷
میان برنامه
۰۹:۴۸
پویانمایی رویای رانندگی
۱۰:۳۰
میان برنامه
۱۰:۳۵
آگهی تلویزیونی
۱۰:۴۴
میان برنامه
۱۰:۴۵
رنگین کمان-بازپخش
۱۱:۳۳
میان برنامه
۱۱:۳۵
شهربرگ-بازپخش
۱۲:۰۳
میان برنامه
۱۲:۰۴
آگهی تلویزیونی
۱۲:۱۵
میان برنامه
۱۲:۱۵
به خانه بر می گردیم-زنده
۱۳:۳۴
میان برنامه
۱۳:۳۸
در شهر
۱۳:۴۶
میان برنامه
۱۳:۴۹
آگهی تلویزیونی
۱۳:۵۹
اخبار 18.30
۱۴:۲۵
میان برنامه
۱۴:۲۵
آگهی تلویزیونی
۱۴:۳۵
میان برنامه
۱۴:۳۵
مجموعه ساخت ایران- قسمت 10
۱۵:۱۵
میان برنامه
۱۵:۲۲
آگهی تلویزیونی
۱۵:۳۰
میان برنامه
۱۵:۳۰
تهران 20-زنده
۱۶:۱۳
برکرانه نور
۱۶:۱۵
اذان مغرب به وقت تهران
۱۶:۱۹
حدیث
۱۶:۲۰
میان برنامه
۱۶:۲۰
تهران 20-زنده-ادامه
۱۶:۲۷
آگهی تلویزیونی
۱۶:۳۳
میان برنامه
۱۶:۳۳
مجموعه هشدار برای کبرا 11
۱۷:۰۲
میان برنامه
۱۷:۰۲
مسابقه برخط شو-زنده
۱۷:۲۶
آگهی تلویزیونی
۱۷:۳۳
میان برنامه
۱۷:۳۳
شب فیروزه ای-زنده
۱۸:۲۵
آگهی تلویزیونی
۱۸:۳۶
میان برنامه
۱۸:۳۷
مجموعه ساخت ایران- بازپخش قسمت 10
۱۹:۱۵
در شهر
۱۹:۲۳
میان برنامه
۱۹:۲۳
آگهی تلویزیونی
۱۹:۲۹
اخبار ایران و جهان-زنده