تماشاخانه-دیو موش خرما

دیو یک موش خرما است که خیلی در شهر شان معروف است او همیشه بهار را به ساکنین اعلام می کند ولی امسال وقتی از خواب زمستانی بیدار می شود متوجه می شود که مورچه خوار می خواهد شهر را تبدیل به یک مرکز خرید نماید. در این صورت شهر کوچکشان پر می شود از آلودگی و رفت و آمد و پارکینگ. دیو نمی خواهد که اوضاع این طور شود. او شروع به صحبت با اعضای شهر می نماید و شهردار هم که تا به حال از حرف زدن می ترسید تصمیم می گیرد که جلوی مورچه خوار را بگیرد اما ...

شبکه پنج

شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه پنجم و یا کانال پنج شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
پنج‌شنبه، ۲/۱۶
جمعه، ۲/۱۷
شنبه، ۲/۱۸
یک‌شنبه، ۲/۱۹
دوشنبه، ۲/۲۰
سه‌شنبه، ۲/۲۱
چهارشنبه، ۲/۲۲
امروز
جمعه، ۲/۲۴
شنبه، ۲/۲۵
یک‌شنبه، ۲/۲۶
دوشنبه، ۲/۲۷
۰۵:۲۶
میان برنامه
۰۵:۳۶
سلام تهران-زنده
۰۷:۲۲
در استان
۰۷:۳۰
میان برنامه
۰۷:۳۰
انس با قرآن - زنده
۰۸:۳۰
ذکر روز
۰۸:۳۱
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۳۵
نماز جماعت ظهر
۰۸:۴۳
میان برنامه
۰۸:۴۴
آگهی تلویزیونی
۰۸:۵۱
میان برنامه
۰۸:۵۱
فیلم سینمایی-جومانجی مرحله نهایی
۱۰:۴۱
میان برنامه
۱۰:۴۱
آگهی تلویزیونی
۱۰:۵۰
میان برنامه
۱۰:۵۰
رنگین کمان-زنده
۱۱:۳۱
میان برنامه
۱۱:۳۲
آگهی تلویزیونی
۱۱:۴۲
میان برنامه
۱۱:۴۳
شهر آرا
۱۲:۱۰
آگهی تلویزیونی
۱۲:۱۹
میان برنامه
۱۲:۱۹
مسابقه پنج ستاره
۱۳:۴۰
میان برنامه
۱۳:۴۲
در شهر
۱۳:۴۹
آگهی تلویزیونی
۱۳:۵۹
اخبار 18.30
۱۴:۲۵
میان برنامه
۱۴:۲۷
آگهی تلویزیونی
۱۴:۳۶
میان برنامه
۱۴:۳۶
مجموعه شکرانه-قسمت آخر
۱۵:۱۱
آگهی تلویزیونی
۱۵:۱۸
میان برنامه
۱۵:۱۸
شهر زیبا-زنده
۱۶:۲۷
میان برنامه
۱۶:۳۲
منتخب چای نت
۱۶:۴۴
میان برنامه
۱۶:۴۵
آگهی تلویزیونی
۱۶:۵۲
میان برنامه
۱۶:۵۲
جشن رمضان- زنده
۱۸:۰۶
در شهر
۱۸:۱۳
آگهی تلویزیونی
۱۸:۲۳
میان برنامه
۱۸:۲۳
مجموعه روزهای آبی-قسمت 1
۱۹:۱۵
میان برنامه
۱۹:۱۹
آگهی تلویزیونی
۱۹:۲۹
اخبار ایران و جهان-زنده
۱۹:۳۰
اخبار ایران و جهان-زنده
۲۰:۰۰
آگهی تلویزیونی
۲۰:۰۲
میان برنامه
۲۰:۰۴
در استان
۲۰:۱۲
میان برنامه
۲۰:۱۵
مسابقه پنج ستاره
۲۱:۳۰
میان برنامه
۲۱:۳۶
نماهنگ انتخابات
۲۱:۴۲
میان برنامه
۲۱:۴۲
مجموعه روزهای آبی-بازپخش قسمت 1
۲۲:۳۰
میان برنامه
۲۲:۳۳
منتخب چای نت
۲۲:۴۵
میان برنامه
۲۲:۴۹
نماهنگ انتخابات
۲۲:۵۴
میان برنامه
۲۲:۵۴
آفرینش
۲۳:۲۵
میان برنامه
۲۳:۲۸
در استان
۲۳:۳۵
میان برنامه
۲۳:۳۶
نماهنگ انتخابات
۲۳:۴۱
میان برنامه
۲۳:۴۴
برکرانه نور
۲۳:۵۱
ذکر روز
۲۳:۵۲
اذان صبح
۲۳:۵۷
عطر ماندگار
۰۰:۰۱
نماز جماعت صبح
۰۰:۰۶
حریم کبریا
۰۰:۱۰
میان برنامه
۰۰:۱۲
حوادث واقعی
۰۰:۵۲
میان برنامه
۰۰:۵۷
محله ما
۰۱:۲۴
میان برنامه
۰۱:۳۰
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۱:۳۱
میان برنامه
۰۱:۳۳
در استان
۰۱:۴۰
میان برنامه
۰۱:۴۱
آگهی تلویزیونی
۰۱:۴۳
میان برنامه
۰۱:۴۳
رکورداران
۰۱:۵۵
میان برنامه
۰۲:۰۱
آگهی تلویزیونی
۰۲:۰۶
میان برنامه
۰۲:۰۶
شهرآرا-بازپخش
۰۲:۳۸
میان برنامه
۰۲:۵۱
آگهی تلویزیونی
۰۲:۵۹
میان برنامه
۰۳:۰۰
مجموعه روزهای آبی-بازپخش قسمت 1
۰۳:۵۴
میان برنامه
۰۴:۰۴
تماشاخانه-دیو موش خرما