دست‌خط

ویژه برنامه گفتگو محور و چالشی پیرامون مسائل جاری و روز ایران اسلامی

شبکه پنج

شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه پنجم و یا کانال پنج شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
جمعه، ۱۲/۸
شنبه، ۱۲/۹
یک‌شنبه، ۱۲/۱۰
دوشنبه، ۱۲/۱۱
سه‌شنبه، ۱۲/۱۲
چهارشنبه، ۱۲/۱۳
پنج‌شنبه، ۱۲/۱۴
امروز
شنبه، ۱۲/۱۶
یک‌شنبه، ۱۲/۱۷
دوشنبه، ۱۲/۱۸
سه‌شنبه، ۱۲/۱۹
۰۶:۳۱
میان برنامه
۰۶:۳۱
آگهی تلویزیونی
۰۶:۳۵
میان برنامه
۰۶:۳۶
مسابقه پنج ستاره-بازپخش
۰۷:۴۴
میان برنامه
۰۷:۴۸
تهرانگرد-بازپخش
۰۸:۱۳
میان برنامه
۰۸:۲۷
در استان
۰۸:۳۴
میان برنامه
۰۸:۳۶
برگی از یک نوشته
۰۸:۳۶
برکرانه نور
۰۸:۴۵
ذکر روز
۰۸:۴۶
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۵۰
کلام امیر
۰۸:۵۱
مناجات حضرت علی (ع)
۰۹:۱۵
میان برنامه
۰۹:۱۶
افق روشن
۰۹:۳۱
میان برنامه
۰۹:۳۴
آگهی تلویزیونی
۰۹:۴۵
میان برنامه
۰۹:۴۵
فیلم سینمایی-موزه
۱۱:۲۵
میان برنامه
۱۱:۳۲
آگهی تلویزیونی
۱۱:۴۳
میان برنامه
۱۱:۴۳
رنگین کمان-زنده
۱۲:۲۷
میان برنامه
۱۲:۲۹
آگهی تلویزیونی
۱۲:۳۹
میان برنامه
۱۲:۴۰
دست‌خط
۱۳:۴۵
میان برنامه
۱۳:۴۸
در شهر
۱۳:۵۵
میان برنامه
۱۳:۵۵
آگهی تلویزیونی
۱۴:۰۲
میان برنامه
۱۴:۰۲
عطر عاشقی
۱۴:۳۰
میان برنامه
۱۴:۳۱
آگهی تلویزیونی
۱۴:۴۱
برگی از یک نوشته
۱۴:۴۲
برکرانه نور
۱۴:۵۱
اذان مغرب به افق تهران
۱۴:۵۶
حریم کبریا
۱۴:۵۷
حدیث
۱۴:۵۷
میان برنامه
۱۴:۵۹
اخبار 18.30
۱۵:۲۵
آگهی تلویزیونی
۱۵:۳۳
میان برنامه
۱۵:۳۳
قرنطینه-قسمت 14
۱۶:۲۸
آگهی تلویزیونی
۱۶:۳۳
میان برنامه
۱۶:۳۴
مجموعه هشدار برای کبرا 11
۱۷:۱۹
آگهی تلویزیونی
۱۷:۳۰
مسابقه پنج ستاره
۱۸:۳۹
میان برنامه
۱۸:۳۹
آگهی تلویزیونی
۱۸:۴۸
میان برنامه
۱۸:۴۹
تهران دوازده نود و نه
۱۹:۲۹
میان برنامه
۱۹:۳۰
آگهی تلویزیونی
۱۹:۳۴
میان برنامه
۱۹:۳۴
پشت بام‌های شهر
۲۰:۱۸
میان برنامه
۲۰:۲۲
در شهر
۲۰:۲۹
میان برنامه
۲۰:۲۹
اخبار ایران و جهان-زنده
۲۰:۳۰
اخبار ایران و جهان-زنده
۲۱:۰۰
آگهی تلویزیونی
۲۱:۱۶
مسابقه پنج ستاره-بازپخش
۲۲:۲۱
بازپخش فیلم سینمایی-موزه
۲۳:۵۴
مجموعه هشدار برای کبرا 11-بازپخش
۰۰:۳۹
تانیایش-بازپخش
۰۱:۲۵
برگی از یک نوشته
۰۱:۲۶
برکرانه نور
۰۱:۳۴
ذکر روز
۰۱:۳۵
اذان صبح
۰۱:۳۹
عطر ماندگار
۰۱:۴۳
نماز جماعت صبح
۰۱:۴۸
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۱:۵۲
حدیث
۰۲:۰۰
مسابقه حیات
۰۲:۳۰
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۲:۳۵
محله ما
۰۳:۰۴
شتاب
۰۳:۲۷
آگهی تلویزیونی
۰۳:۳۰
یه روز تازه-زنده