Poster مجموعه هشدار برای کبرا 11, شبکه پنج

مجموعه هشدار برای کبرا 11

شبکه پنج

مجموعه هشدار برای کبرا 11

سمیر و پاول توسط مردی مورد حمله قرار می گیرند که بعدا مشخص می شود که او جز قاچاقچیان مواد مخدر بوده است و برای اطلاعات گرفتن به زندان زنان می روند و با فدریکا دیدار می نمایند تا اطلاعاتی از پسر عموی او رالف که با شخصی به نام درشکه چی که رئیس یک باند مواد مخدر است کار می کرده است اطلاعات بگیرند.

شبکه پنج

شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه پنجم و یا کانال پنج شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.