شبکه پنج

شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه پنجم و یا کانال پنج شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
پنج‌شنبه، ۵/۲۰
جمعه، ۵/۲۱
شنبه، ۵/۲۲
یک‌شنبه، ۵/۲۳
دوشنبه، ۵/۲۴
سه‌شنبه، ۵/۲۵
چهارشنبه، ۵/۲۶
امروز
جمعه، ۵/۲۸
شنبه، ۵/۲۹
یک‌شنبه، ۵/۳۰
دوشنبه، ۵/۳۱
۰۵:۰۰
میان برنامه
۰۵:۰۰
مستند خوش منظره ترین سفرهای رودخانه ای
۰۵:۳۸
آگهی تلویزیونی
۰۵:۴۳
میان برنامه
۰۵:۴۵
هنرهای عاشورایی-بازپخش
۰۶:۱۱
میان برنامه
۰۶:۱۹
آگهی تلویزیونی
۰۶:۲۹
میان برنامه
۰۶:۳۰
مجموعه رسم عاشقی-بازپخش-قسمت 16
۰۷:۱۳
میان برنامه
۰۷:۲۰
در استان
۰۷:۲۸
میان برنامه
۰۷:۳۶
تانیایش
۰۸:۲۲
میان برنامه
۰۸:۲۷
کلام امیر
۰۸:۲۸
سخن بزرگان
۰۸:۲۹
برکرانه نور
۰۸:۳۷
ذکر روز
۰۸:۳۸
اذان ظهر به افق تهران
۰۸:۴۲
نماز جماعت ظهر
۰۸:۴۹
میان برنامه
۰۸:۵۱
آگهی تلویزیونی
۰۹:۰۲
میان برنامه
۰۹:۰۲
تماشاخانه-کتاب جنگل
۱۰:۳۵
آگهی تلویزیونی
۱۰:۴۱
میان برنامه
۱۰:۴۲
آگهی تلویزیونی
۱۰:۵۳
میان برنامه
۱۰:۵۳
رنگین کمان-زنده
۱۱:۳۳
میان برنامه
۱۱:۳۴
رمز موفقیت
۱۱:۴۲
میان برنامه
۱۱:۴۲
در استان
۱۱:۴۹
آگهی تلویزیونی
۱۱:۵۹
میان برنامه
۱۲:۰۰
به خانه بر می گردیم-زنده
۱۳:۱۵
میان برنامه
۱۳:۱۹
آگهی تلویزیونی
۱۳:۲۹
اخبار 18:00-زنده
۱۴:۳۰
آگهی تلویزیونی
۱۴:۴۰
میان برنامه
۱۴:۴۱
مجموعه رسم عاشقی-قسمت 17
۱۵:۲۴
میان برنامه
۱۵:۳۱
کلام امیر
۱۵:۳۲
برکرانه نور
۱۵:۴۰
اذان مغرب به افق تهران
۱۵:۴۴
کلام امیر
۱۵:۴۵
میان برنامه
۱۵:۴۵
آگهی تلویزیونی
۱۵:۵۵
میان برنامه
۱۵:۵۵
همکار من
۱۶:۲۰
میان برنامه
۱۶:۲۰
آگهی تلویزیونی
۱۶:۲۹
میان برنامه
۱۶:۳۰
مستند 5
۱۷:۲۵
میان برنامه
۱۷:۳۶
آگهی تلویزیونی
۱۷:۴۴
میان برنامه
۱۷:۴۵
مسابقه کهکشانیا-زنده
۱۸:۱۸
میان برنامه
۱۸:۱۹
آگهی تلویزیونی
۱۸:۲۹
میان برنامه
۱۸:۳۰
مجموعه رسم عاشقی-بازپخش-قسمت 17
۱۹:۱۳
میان برنامه
۱۹:۱۸
در شهر
۱۹:۲۵
میان برنامه