شبکه استانی تابان

شبکه استانی تابان، با حضور علی لاریجانی (رئیس وقت سازمان صدا و سیما) در روز ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۲، افتتاح شد. سطح پوشش برنامه‌های صدا و سیما در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۲۵ با افتتاح سیستم آپ لینک به خارج از مرزهای استان و حتی خارج از کشور، گسترش یافت.
شنبه، ۵/۲
یک‌شنبه، ۵/۳
دوشنبه، ۵/۴
سه‌شنبه، ۵/۵
چهارشنبه، ۵/۶
پنج‌شنبه، ۵/۷
جمعه، ۵/۸
امروز
یک‌شنبه، ۵/۱۰
دوشنبه، ۵/۱۱
سه‌شنبه، ۵/۱۲
چهارشنبه، ۵/۱۳
۰۵:۱۹
مسابقه پیامکی1455_1
۰۵:۲۱
مداحی ولادت
۰۵:۲۶
مزه ها
۰۵:۲۹
تیزر سینمایی قهرمان خیالی
۰۵:۳۰
سریال پنچری قسمت33
۰۶:۱۷
تیزر و اما امشب
۰۶:۱۸
مسابقه پیامکی1455
۰۶:۲۰
سرود پر از شوقم
۰۶:۲۳
دوربین مخفی
۰۶:۲۹
تیزر سینمایی قهرمان خیالی
۰۶:۳۰
با ورزش(بازپخش)
۰۷:۳۵
تیزر سریال پنچری
۰۷:۳۷
برق نگاه
۰۷:۴۰
مستند کویر سبز
۰۸:۰۵
مسابقه پیامکی1455
۰۸:۰۷
غدیر تا مباهله
۰۸:۱۴
مداحی ولادت
۰۸:۱۹
وکال
۰۸:۱۹
مسیر بهشت
۰۸:۲۱
تلاوت قرآن (سوره بقره)
۰۸:۲۹
اذان ظهر به افق یزد 12:59
۰۸:۳۳
نمازحجت الاسلام والمسلمین یعقوبی
۰۸:۴۱
تسبیحات حضرت فاطمه(س)
۰۸:۴۳
دعای فرج
۰۸:۴۸
امروز روز توست
۰۸:۵۰
وله القاب
۰۸:۵۰
مسابقه پیامکی1455
۰۸:۵۲
تیزر سینمایی قهرمان خیالی
۰۸:۵۳
آن روزها
۰۸:۵۹
آرم لوگو یزد
۰۹:۰۰
خبر نیمروزی
۰۹:۱۵
نجوا
۰۹:۱۸
مداحی ولادت
۰۹:۲۲
لذت دانایی
۰۹:۲۸
تیزر سریال پنچری
۰۹:۳۰
سینمایی قهرمان خیالی
۰۹:۵۹
سینمایی قهرمان خیالی
۱۰:۴۷
تیزرسینمایی خواستگار محترم
۱۰:۴۸
سرود شاباش
۱۰:۵۳
پویانمایی خانواده اقتصادی
۱۰:۵۷
تیزر شکوفه ها
۱۰:۵۸
آرم استیشن یزد
۱۰:۵۹
برنامه آموزشی کارنامه صد کلاکت28
۱۱:۲۴
تیزرسینمایی خواستگار محترم
۱۱:۲۶
سرود ولادت
۱۱:۲۸
مسابقه پیامکی1455
۱۱:۳۰
شکوفه ها
۱۲:۰۵
تیزر آب
۱۲:۰۶
مداحی ولادت
۱۲:۱۱
آگهی2قبل از خبر16:45
۱۲:۱۲
امروز روز توست
۱۲:۱۴
آرم لوگو یزد
۱۲:۱۵
خبر عصرگاهی
۱۲:۳۰
نجوا
۱۲:۳۳
مسابقه پیامکی1455
۱۲:۳۵
قرار جمعه ها
۱۳:۱۱
مسابقه پیامکی1455
۱۳:۱۲
مداحی ولادت
۱۳:۱۶
بارانه
۱۳:۲۸
تیزر سریال پنچری
۱۳:۲۹
کنکور آسان است قسمت146
۱۳:۵۱
آگهی2 قبل از برنامه تولیدی
۱۳:۵۲
خونه زندگی
۱۴:۵۴
تیزرسینمایی خواستگار محترم
۱۴:۵۶
آیینه خدمت
۱۵:۱۸
آگهی3 قبل خبر20
۱۵:۲۶
امروز روز توست
۱۵:۲۸
صلوات خاصه امام رضا(ع)
۱۵:۲۹
آرم و لوپ خبر
۱۵:۳۰
خبر شامگاهی
۱۵:۳۹
اذان مغرب به افق یزد20:09
۱۵:۴۱
خبر شامگاهی
۱۵:۵۴
آگهی4 قبل از سریال
۱۶:۰۱
سریال پنچری قسمت34
۱۶:۲۷
آگهی5 میان سریال
۱۶:۳۰
سریال پنچری قسمت34
۱۶:۵۵
تیزرسینمایی خواستگار محترم
۱۶:۵۷
مسابقه پیامکی1455
۱۶:۵۹
آگهی6 قبل از برنامه محلی
۱۷:۰۳
و اما امشب(زنده)
۱۷:۲۳
آگهی7 میان محلی
۱۷:۲۴
و اما امشب(زنده)
۱۷:۴۶
فاز جوانی
۱۸:۱۶
آگهی8 قبل خبر23
۱۸:۲۷
امروز روز توست
۱۸:۲۹
آرم و لوپ خبر
۱۸:۳۰
خبر شبانگاهی
۱۸:۵۰
مسابقه پیامکی1455
۱۸:۵۱
طبیعت و مکان یاسوج
۱۸:۵۳
دیرین دیرین
۱۸:۵۴
موسیقی تصویر ستارگان
۱۸:۵۶
آگهی9 قبل از سینمایی
۱۹:۰۰
سینمایی خواستگار محترم