شبکه دو

شبکه ۲ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکهٔ دوم و یا کانال دو شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود. این شبکه از سوی مسئولان اجرائی‌اش با نام شبکه خانواده سیما نیز یاد می‌شود.
شنبه، ۵/۲
یک‌شنبه، ۵/۳
دوشنبه، ۵/۴
سه‌شنبه، ۵/۵
چهارشنبه، ۵/۶
پنج‌شنبه، ۵/۷
جمعه، ۵/۸
امروز
یک‌شنبه، ۵/۱۰
دوشنبه، ۵/۱۱
سه‌شنبه، ۵/۱۲
چهارشنبه، ۵/۱۳
۰۵:۲۱
آگهی بازرگانی
۰۵:۲۱
آگهی بازرگانی
۰۵:۲۶
آگهی بازرگانی
۰۵:۳۶
دست کی بالا
۰۶:۱۲
آگهی بازرگانی
۰۶:۱۲
آگهی بازرگانی
۰۶:۲۲
اعلام اکنون
۰۶:۲۲
اعلام اکنون
۰۶:۲۳
زنده باد زندگی
۰۶:۲۳
زنده باد زندگی
۰۷:۲۳
آگهی بازرگانی
۰۷:۲۳
آگهی بازرگانی
۰۷:۳۲
اعلام اکنون
۰۷:۳۲
اعلام اکنون
۰۷:۳۲
کلبه عمو پورنگ
۰۷:۳۲
کلبه عمو پورنگ
۰۸:۲۱
میان برنامه
۰۸:۲۱
میان برنامه
۰۸:۲۲
آرم استیشن
۰۸:۲۲
آرم استیشن
۰۸:۲۲
طرح قرآنی چهارده پنجاه وپنج
۰۸:۲۲
طرح قرآنی چهارده پنجاه وپنج
۰۸:۳۳
آرم استیشن
۰۸:۳۳
آرم استیشن
۰۸:۳۴
حدیث- ولادت امام کاظم-ع
۰۸:۳۴
حدیث- ولادت امام کاظم-ع
۰۸:۳۶
اعلام اکنون
۰۸:۳۶
اعلام اکنون
۰۸:۳۶
تلاوت قرآن کریم
۰۸:۳۶
تلاوت قرآن کریم
۰۸:۴۰
تیک تاک
۰۸:۴۰
تیک تاک
۰۸:۴۱
اذان
۰۸:۴۱
اذان
۰۸:۴۶
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۸:۴۶
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۸:۵۱
آرم استیشن
۰۸:۵۱
آرم استیشن
۰۸:۵۱
مسابقه پیامکی
۰۸:۵۱
مسابقه پیامکی
۰۸:۵۳
حدیث- ولادت امام کاظم-ع
۰۸:۵۳
حدیث- ولادت امام کاظم-ع
۰۸:۵۵
همخوانی
۰۸:۵۵
همخوانی
۰۸:۵۷
آرم استیشن
۰۸:۵۷
آرم استیشن
۰۸:۵۸
خطبه خوانی غدیر خم
۰۸:۵۸
خطبه خوانی غدیر خم
۰۹:۰۲
خورشید بی غروب
۰۹:۰۲
خورشید بی غروب
۰۹:۰۴
تا مباهله
۰۹:۰۴
تا مباهله
۰۹:۱۰
اعلام اکنون
۰۹:۱۰
اعلام اکنون
۰۹:۱۰
نمادو
۰۹:۱۰
نمادو
۰۹:۲۰
آرم استیشن
۰۹:۲۰
آرم استیشن
۰۹:۲۱
مولودی
۰۹:۲۱
مولودی
۰۹:۲۳
آرم استیشن
۰۹:۲۳
آرم استیشن
۰۹:۲۴
اعلام اکنون
۰۹:۲۴
اعلام اکنون
۰۹:۲۴
نبض زندگی
۰۹:۲۴
نبض زندگی
۰۹:۴۰
میان برنامه
۰۹:۴۰
میان برنامه
۰۹:۴۲
خطبه خوانی غدیر خم
۰۹:۴۲
خطبه خوانی غدیر خم
۰۹:۴۸
خورشید بی غروب
۰۹:۴۸
خورشید بی غروب
۰۹:۵۱
رزمایش مومنانه
۰۹:۵۱
رزمایش مومنانه
۱۰:۰۰
آگهی بازرگانی
۱۰:۰۰
آگهی بازرگانی
۱۰:۰۸
اعلام اکنون
۱۰:۰۸
اعلام اکنون
۱۰:۰۹
محاکات
۱۰:۰۹
محاکات
۱۱:۰۴
آرم استیشن
۱۱:۰۴
آرم استیشن
۱۱:۰۴
خطبه خوانی غدیر خم
۱۱:۰۴
خطبه خوانی غدیر خم
۱۱:۰۹
خورشید بی غروب
۱۱:۰۹
خورشید بی غروب
۱۱:۱۱
بوسه برتیغ
۱۱:۱۱
بوسه برتیغ
۱۱:۱۶
آرم استیشن
۱۱:۱۶
آرم استیشن
۱۱:۱۷
میان برنامه
۱۱:۱۷
میان برنامه
۱۱:۱۸
اعلام اکنون
۱۱:۱۸
اعلام اکنون
۱۱:۱۸
با هم برای هم
۱۱:۱۸
با هم برای هم
۱۱:۲۴
میان برنامه
۱۱:۲۴
میان برنامه
۱۱:۲۷
میان برنامه
۱۱:۲۷
میان برنامه
۱۱:۲۹
اعلام اکنون
۱۱:۲۹
اعلام اکنون
۱۱:۳۰
اخبارجوانه ها
۱۱:۳۰
اخبارجوانه ها
۱۱:۴۰
میان برنامه
۱۱:۴۰
میان برنامه
۱۱:۴۱
آگهی بازرگانی
۱۱:۴۱
آگهی بازرگانی
۱۱:۴۷
تلوبیون
۱۱:۴۷
تلوبیون
۱۱:۴۸
مجموعه زندگی زیباست
۱۱:۴۸
مجموعه زندگی زیباست
۱۲:۳۱
آگهی بازرگانی
۱۲:۳۱
آگهی بازرگانی
۱۲:۳۷
میان برنامه
۱۲:۳۸
به روایت تاریخ
۱۲:۳۸
به روایت تاریخ
۱۲:۵۹
آگهی بازرگانی
۱۲:۵۹
آگهی بازرگانی
۱۳:۰۷
آگهی بازرگانی
۱۳:۰۷
آگهی بازرگانی
۱۳:۰۷
اعلام اکنون
۱۳:۰۷
اعلام اکنون
۱۳:۰۸
عصر خانواده
۱۳:۰۸
عصر خانواده
۱۴:۱۸
آگهی بازرگانی
۱۴:۱۸
آگهی بازرگانی
۱۴:۲۳
آگهی بازرگانی
۱۴:۲۳
آگهی بازرگانی
۱۴:۳۲
آگهی بازرگانی ابتدا
۱۴:۳۲
آگهی بازرگانی ابتدا
۱۴:۳۲
کلبه عمو پورنگ
۱۴:۳۲
کلبه عمو پورنگ
۱۵:۱۸
میان برنامه
۱۵:۱۸
میان برنامه
۱۵:۱۹
اعلام اکنون
۱۵:۱۹
اعلام اکنون
۱۵:۱۹
مسابقه تلفنی دو در دو
۱۵:۱۹
مسابقه تلفنی دو در دو
۱۵:۲۹
اعلام اکنون
۱۵:۲۹
اعلام اکنون
۱۵:۲۹
میخچه
۱۵:۲۹
میخچه
۱۵:۴۴
آگهی بازرگانی
۱۵:۴۴
آگهی بازرگانی
۱۵:۵۶
آرم استیشن
۱۵:۵۶
آرم استیشن
۱۵:۵۶
سرو سرخ
۱۵:۵۶
سرو سرخ
۱۵:۵۸
اعلام اکنون
۱۵:۵۸
اعلام اکنون
۱۵:۵۸
تیک تاک
۱۵:۵۸
تیک تاک
۱۵:۵۹
اذان مغرب به افق تهران
۱۵:۵۹
اذان مغرب به افق تهران
۱۶:۰۱
آرم استیشن
۱۶:۰۱
آرم استیشن
۱۶:۰۲
زنگ خبر
۱۶:۰۲
زنگ خبر
۱۶:۰۲
اخبار 20:30
۱۶:۰۲
اخبار 20:30
۱۶:۲۷
دعای عظم البلا
۱۶:۲۷
دعای عظم البلا
۱۶:۳۰
آرم استیشن
۱۶:۳۰
آرم استیشن
۱۶:۳۱
آگهی بازرگانی
۱۶:۳۱
آگهی بازرگانی
۱۶:۳۲
درانتهای الوند
۱۶:۳۲
درانتهای الوند
۱۶:۵۲
میان برنامه
۱۶:۵۲
میان برنامه
۱۶:۵۳
آگهی بازرگانی
۱۶:۵۳
آگهی بازرگانی
۱۷:۰۰
مجموعه زندگی زیباست
۱۷:۰۰
مجموعه زندگی زیباست
۱۷:۴۴
آگهی بازرگانی
۱۷:۴۴
آگهی بازرگانی
۱۷:۴۸
میان برنامه
۱۷:۴۸
میان برنامه
۱۷:۵۲
آگهی بازرگانی
۱۷:۵۲
آگهی بازرگانی
۱۷:۵۹
اعلام اکنون
۱۷:۵۹
اعلام اکنون
۱۸:۰۰
اخبار سراسری
۱۸:۰۰
اخبار سراسری
۱۸:۵۵
تا مباهله
۱۸:۵۵
تا مباهله
۱۹:۰۱
آرم استیشن
۱۹:۰۱
آرم استیشن
۱۹:۰۱
میان برنامه
۱۹:۰۱
میان برنامه
۱۹:۰۳
آگهی بازرگانی
۱۹:۰۳
آگهی بازرگانی
۱۹:۱۰
ویژه برنامه عید همدلی
۱۹:۱۰
ویژه برنامه عید همدلی