ایرانیش ویژه

[تهیه کننده] احسان ارغوانی [مجری] پوریا پور سرخ [موضوع] مسابقه با حضور ورزشکاران

شبکه دو

شبکه ۲ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکهٔ دوم و یا کانال دو شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود. این شبکه از سوی مسئولان اجرائی‌اش با نام شبکه خانواده سیما نیز یاد می‌شود.
جمعه، ۱۲/۸
شنبه، ۱۲/۹
یک‌شنبه، ۱۲/۱۰
دوشنبه، ۱۲/۱۱
سه‌شنبه، ۱۲/۱۲
چهارشنبه، ۱۲/۱۳
پنج‌شنبه، ۱۲/۱۴
امروز
شنبه، ۱۲/۱۶
یک‌شنبه، ۱۲/۱۷
دوشنبه، ۱۲/۱۸
سه‌شنبه، ۱۲/۱۹
۰۵:۲۳
آرم استیشن
۰۵:۲۴
مستند شهید ابراهیم خلیلی
۰۶:۰۵
آرم استیشن
۰۶:۰۶
آگهی بازرگانی
۰۶:۱۵
اعلام اکنون
۰۶:۱۵
زعفران
۰۷:۱۵
میان برنامه
۰۷:۱۶
آگهی بازرگانی
۰۷:۲۷
اعلام اکنون
۰۷:۲۷
بچه محل
۰۸:۰۹
آرم استیشن
۰۸:۰۹
مبین - چشمه زندگی
۰۸:۲۴
آگهی بازرگانی
۰۸:۳۵
اعلام اکنون
۰۸:۳۵
مثبت خانواده
۰۸:۴۵
آرم استیشن
۰۸:۴۵
تیک تاک
۰۸:۴۶
اذان ظهر به افق تهران
۰۸:۵۰
آرم استیشن
۰۸:۵۰
مثبت خانواده
۰۹:۴۰
آگهی بازرگانی
۰۹:۴۶
اعلام اکنون
۰۹:۴۶
اخبار ناشنوایان
۱۰:۰۲
آرم استیشن
۱۰:۰۲
اعلام اکنون
۱۰:۰۲
آیینه خانه
۱۰:۴۷
آرم استیشن
۱۰:۴۷
آگهی بازرگانی
۱۰:۵۶
با ما بیا
۱۱:۴۳
مسابقه محله
۱۱:۵۹
کافه بازی
۱۲:۳۰
آگهی بازرگانی
۱۲:۴۰
اعلام اکنون
۱۲:۴۰
دهه شصتی
۱۳:۰۶
آرم استیشن
۱۳:۰۶
اعلام اکنون
۱۳:۰۶
ازآسمان
۱۳:۳۲
آرم استیشن
۱۳:۳۲
نماهنگ وعده خدا
۱۳:۳۶
آرم استیشن
۱۳:۳۶
آگهی بازرگانی
۱۳:۴۶
اعلام اکنون
۱۳:۴۷
ایرانیش ویژه
۱۴:۴۵
آگهی بازرگانی
۱۴:۵۰
آرم استیشن
۱۴:۵۰
اعلام اکنون
۱۴:۵۰
تیک تاک
۱۴:۵۱
اذان مغرب به افق تهران
۱۴:۵۵
نماز جماعت مغرب
۱۵:۰۱
آرم استیشن
۱۵:۰۱
آگهی بازرگانی
۱۵:۱۰
غیر محرمانه
۱۶:۱۸
میان برنامه
۱۶:۲۰
میان برنامه
۱۶:۲۱
میان برنامه
۱۶:۲۱
میان برنامه
۱۶:۲۲
میان برنامه
۱۶:۲۴
اعلام اکنون
۱۶:۲۴
ایران
۱۶:۴۴
آرم استیشن
۱۶:۴۴
آگهی بازرگانی
۱۶:۵۶
آرم استیشن
۱۶:۵۶
سرو سرخ
۱۶:۵۹
آرم استیشن
۱۷:۰۰
اخبار 20:30
۱۷:۲۵
دعای عظم البلا
۱۷:۲۸
آرم استیشن
۱۷:۲۸
قرعه کشی محصولات میهن
۱۷:۴۹
آگهی بازرگانی
۱۷:۵۷
اعلام اکنون
۱۷:۵۷
خانه ما
۱۸:۴۷
آگهی بازرگانی
۱۸:۵۳
آگهی بازرگانی ادامه
۱۸:۵۴
آگهی بازرگانی
۱۸:۵۹
اعلام اکنون
۱۹:۰۰
اخبار سراسری
۱۹:۱۰
اعلام اکنون
۱۹:۱۰
نمادو
۱۹:۲۰
آگهی بازرگانی
۱۹:۳۱
اعلام اکنون
۱۹:۳۱
دست در دست
۲۰:۳۰
دست دردست
۲۰:۵۶
آرم استیشن
۲۰:۵۶
آگهی بازرگانی
۲۱:۰۷
سینمایی بازگشت برنادت
۲۲:۳۹
آگهی بازرگانی
۲۲:۴۵
آگهی بازرگانی
۲۲:۴۸
میان برنامه
۲۲:۴۹
میان برنامه
۲۲:۵۰
اعلام اکنون
۲۲:۵۰
مجموعه آسا
۲۳:۳۶
آرم استیشن
۲۳:۳۶
اعلام اکنون
۲۳:۳۶
آیینه خانه
۰۰:۲۱
آرم استیشن
۰۰:۲۱
میان برنامه
۰۰:۲۲
اعلام اکنون
۰۰:۲۳
مستندچشم انداز
۰۰:۴۳
میان برنامه
۰۰:۴۴
اعلام اکنون
۰۰:۴۵
دو رکعت
۰۱:۳۵
دو رکعت
۰۲:۰۸
آرم استیشن
۰۲:۰۹
میان برنامه
۰۲:۱۰
موشن گرافیک
۰۲:۱۳
جهش تولید-قهرمان تولید
۰۲:۱۷
آرم استیشن
۰۲:۱۷
میان برنامه
۰۲:۱۹
میان برنامه
۰۲:۲۰
میان برنامه
۰۲:۲۱
داستان بلوط
۰۲:۲۵
جهش تولید-حقوق تولید کننده
۰۲:۲۷
آرم استیشن
۰۲:۲۷
کتابخوانی سیما
۰۲:۲۸
میان برنامه
۰۲:۲۹
موسیقی وتصویرطبیعت
۰۲:۳۰
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۲:۳۱
اعلام اکنون
۰۲:۳۱
سخنرانی
۰۳:۰۲
آرم استیشن
۰۳:۰۲
میان برنامه
۰۳:۰۴
میان برنامه
۰۳:۰۵
جهش تولید-قهرمان تولید
۰۳:۰۹
میان برنامه
۰۳:۱۰
میان برنامه
۰۳:۱۱
میان برنامه
۰۳:۱۲
جهش تولید-اقتصاد،مشکلات و راهکارها
۰۳:۱۴
کتابخوانی سیما
۰۳:۱۵
میان برنامه
۰۳:۱۶
میان برنامه
۰۳:۱۷
آرم استیشن
۰۳:۱۸
نماهنگ
۰۳:۲۲
آرم استیشن
۰۳:۲۲
جهش تولید-حقوق تولید کننده
۰۳:۲۴
کتابخوانی سیما
۰۳:۲۵
میان برنامه
۰۳:۲۷
موشن گرافیک
۰۳:۲۹
آرم استیشن
۰۳:۳۰
نماهنگ
۰۳:۳۴
آرم استیشن
۰۳:۳۴
میان برنامه
۰۳:۳۶
جهش تولید-تجربه کشورها
۰۳:۳۸
موشن گرافیک
۰۳:۳۹
آگهی بازرگانی
۰۳:۵۰
درانتهای الوند