دو رکعت

برنامه در پیام رسان سروش؛ DORAKAT@

شبکه دو

شبکه ۲ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکهٔ دوم و یا کانال دو شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود. این شبکه از سوی مسئولان اجرائی‌اش با نام شبکه خانواده سیما نیز یاد می‌شود.
چهارشنبه، ۸/۲۸
پنج‌شنبه، ۸/۲۹
جمعه، ۸/۳۰
شنبه، ۹/۱
یک‌شنبه، ۹/۲
دوشنبه، ۹/۳
سه‌شنبه، ۹/۴
امروز
پنج‌شنبه، ۹/۶
جمعه، ۹/۷
شنبه، ۹/۸
یک‌شنبه، ۹/۹
۰۵:۲۳
مواسات وهمدلی
۰۶:۱۱
میان برنامه
۰۶:۱۴
مجموعه از سرنوشت فصل سوم
۰۷:۰۴
میان برنامه
۰۷:۱۹
زنده باد زندگی
۰۸:۱۹
میان برنامه
۰۸:۲۱
اذان
۰۸:۲۶
میان برنامه
۰۸:۴۴
بچه محل
۰۹:۳۰
میان برنامه
۰۹:۳۹
اوج یادگیری
۱۰:۰۷
میان برنامه
۱۰:۱۳
جشنواره مقاومت
۱۰:۳۳
میان برنامه
۱۰:۳۷
نما دو
۱۰:۴۷
میان برنامه
۱۰:۵۸
انیمیشن چطور اژدهاتونو آموزش بدید: دنیای مخفی
۱۲:۳۰
اخبار جوانه ها
۱۲:۳۹
میان برنامه
۱۲:۴۹
مجموعه از سرنوشت فصل سوم
۱۳:۳۸
میان برنامه
۱۳:۴۲
اذان
۱۳:۴۶
میان برنامه
۱۳:۵۱
اوج یادگیری
۱۴:۱۷
میان برنامه
۱۴:۳۰
عصر خانواده
۱۵:۱۷
میان برنامه
۱۵:۱۹
خوشمزه
۱۵:۲۹
میان برنامه
۱۵:۳۱
مستند عبیر
۱۶:۱۶
میان برنامه
۱۶:۲۹
مدیریت شهری
۱۶:۴۴
میان برنامه
۱۷:۰۰
اخبار 20:30
۱۷:۲۶
میان برنامه
۱۷:۳۳
انتهای الوند
۱۷:۵۳
میان برنامه
۱۸:۰۰
مجموعه از سرنوشت فصل سوم
۱۸:۴۲
میان برنامه
۱۹:۰۰
اخبار سراسری
۱۹:۵۵
میان برنامه
۲۰:۰۵
به تو از دور سلام
۲۰:۳۰
به تو از دور سلام
۲۱:۰۵
آرم استیشن
۲۱:۰۶
در سوگ بانوی وفا
۲۱:۰۹
آرم استیشن
۲۱:۱۰
آرم استیشن
۲۱:۱۰
آگهی بازرگانی
۲۱:۱۱
اعلام اکنون
۲۱:۱۱
مجموعه آسا
۲۱:۵۰
آگهی بازرگانی
۲۱:۵۲
آرم استیشن
۲۱:۵۳
مداحی
۲۱:۵۸
آرم استیشن
۲۱:۵۹
میان برنامه
۲۲:۰۱
میان برنامه
۲۲:۰۲
اعلام اکنون
۲۲:۰۲
مجموعه از سرنوشت فصل سوم
۲۲:۴۳
میان برنامه
۲۲:۴۳
میان برنامه
۲۲:۴۶
آرم استیشن
۲۲:۴۷
مداحی
۲۲:۵۲
آرم استیشن
۲۲:۵۳
موشن گرافیک علم
۲۲:۵۳
آرم استیشن
۲۲:۵۴
رویای آمریکایی
۲۳:۵۱
آرم استیشن
۲۳:۵۱
میان برنامه
۲۳:۵۲
میان برنامه
۲۳:۵۴
میان برنامه
۲۳:۵۶
آرم استیشن
۲۳:۵۷
سخن آشنا
۲۳:۵۹
آرم استیشن
۰۰:۰۰
مداحی
۰۰:۰۷
آرم استیشن
۰۰:۰۸
میان برنامه
۰۰:۰۹
آرم استیشن
۰۰:۰۹
میان برنامه
۰۰:۱۱
آرم استیشن
۰۰:۱۱
میان برنامه
۰۰:۱۲
میان برنامه
۰۰:۱۳
میان برنامه
۰۰:۱۵
میان برنامه
۰۰:۱۶
آرم استیشن
۰۰:۱۶
میان برنامه
۰۰:۱۸
میان برنامه
۰۰:۲۰
آرم استیشن
۰۰:۲۰
میان برنامه
۰۰:۲۲
میان برنامه
۰۰:۲۴
آرم استیشن
۰۰:۲۵
مداحی
۰۰:۳۱
آرم استیشن
۰۰:۳۲
میان برنامه
۰۰:۳۳
میان برنامه
۰۰:۳۴
میان برنامه
۰۰:۳۵
میان برنامه
۰۰:۳۶
میان برنامه
۰۰:۳۷
آرم استیشن
۰۰:۳۸
سخن آشنا
۰۰:۴۰
آرم استیشن
۰۰:۴۱
میان برنامه
۰۰:۴۲
میان برنامه
۰۰:۴۵
اعلام اکنون
۰۰:۴۵
دو رکعت
۰۱:۵۳
دو رکعت
۰۲:۲۵
آرم استیشن
۰۲:۲۵
میان برنامه
۰۲:۲۶
موشن گرافیک اقتصاد
۰۲:۲۷
میان برنامه
۰۲:۲۸
موسیقی وتصویرطبیعت
۰۲:۳۰
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۲:۳۱
اعلام اکنون
۰۲:۳۱
سخنرانی
۰۳:۰۱
آرم استیشن
۰۳:۰۱
میان برنامه
۰۳:۰۳
میان برنامه
۰۳:۰۴
میان برنامه
۰۳:۰۵
آرم استیشن
۰۳:۰۵
سوره مبارکه یاسین
۰۳:۳۰
آرم استیشن
۰۳:۳۰
میان برنامه
۰۳:۳۱
میان برنامه
۰۳:۳۳
میان برنامه
۰۳:۳۵
آگهی بازرگانی
۰۳:۳۶
اعلام اکنون
۰۳:۳۶
مجموعه آسا
۰۴:۱۴
آگهی بازرگانی
۰۴:۱۶
میان برنامه
۰۴:۱۹
آگهی بازرگانی
۰۴:۲۱
سینمایی جای نگرانی نیست