خلاصه سریال شاهرگ

سامانه پیامکی 300002 ,در پیام رسان سروش tv2_irib@

شبکه دو

شبکه ۲ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکهٔ دوم و یا کانال دو شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود. این شبکه از سوی مسئولان اجرائی‌اش با نام شبکه خانواده سیما نیز یاد می‌شود.
شنبه، ۴/۷
یک‌شنبه، ۴/۸
دوشنبه، ۴/۹
سه‌شنبه، ۴/۱۰
چهارشنبه، ۴/۱۱
پنج‌شنبه، ۴/۱۲
جمعه، ۴/۱۳
امروز
یک‌شنبه، ۴/۱۵
دوشنبه، ۴/۱۶
سه‌شنبه، ۴/۱۷
چهارشنبه، ۴/۱۸
۰۵:۰۱
میان برنامه
۰۵:۰۳
آگهی بازرگانی
۰۵:۰۵
اعلام اکنون
۰۵:۰۶
عصر خانواده
۰۵:۲۱
حماسه مهران
۰۵:۳۸
میان برنامه
۰۵:۴۲
آگهی بازرگانی
۰۵:۵۳
دهکده بچه ها
۰۶:۲۹
میان برنامه
۰۶:۳۰
آگهی بازرگانی
۰۶:۴۰
اعلام اکنون
۰۶:۴۱
زنده باد زندگی
۰۷:۴۱
میان برنامه
۰۷:۴۲
آگهی بازرگانی
۰۷:۴۵
اعلام اکنون
۰۷:۴۵
بچه محل
۰۸:۳۲
آرم استیشن
۰۸:۳۲
میان برنامه
۰۸:۳۴
اعلام اکنون
۰۸:۳۴
تلاوت قرآن کریم
۰۸:۳۸
تیک تاک
۰۸:۳۹
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۴۴
آرم استیشن
۰۸:۴۴
میان برنامه
۰۸:۴۵
میان برنامه
۰۸:۴۶
آگهی بازرگانی
۰۸:۵۶
اعلام اکنون
۰۸:۵۶
میخچه
۰۹:۲۶
میان برنامه
۰۹:۲۷
نما دو
۰۹:۳۶
اعلام اکنون
۰۹:۳۶
نبض دو
۰۹:۵۶
آگهی بازرگانی
۰۹:۵۹
در کنار هم
۱۰:۲۴
میان برنامه
۱۰:۲۵
آگهی بازرگانی
۱۰:۳۶
تیتراژ سیمای کودک
۱۰:۳۷
مهارت های زندگی
۱۰:۴۹
تاتونکا
۱۰:۵۹
استاد همه چی دان
۱۱:۰۹
شهر به شهر
۱۱:۲۶
میان برنامه
۱۱:۲۷
میان برنامه
۱۱:۲۸
میان برنامه
۱۱:۲۹
میان برنامه
۱۱:۲۹
زنگ خبر
۱۱:۳۰
اخبارجوانه ها
۱۱:۴۰
میان برنامه
۱۱:۴۱
میان برنامه
۱۱:۴۲
آگهی بازرگانی
۱۱:۵۲
خلاصه سریال شاهرگ
۱۲:۳۸
آگهی بازرگانی
۱۲:۴۲
آرم استیشن
۱۲:۴۲
بانوی اسلامی
۱۳:۰۷
آرم استیشن
۱۳:۰۷
آگهی بازرگانی
۱۳:۱۸
اعلام اکنون
۱۳:۱۸
عصر خانواده
۱۴:۰۳
آگهی بازرگانی
۱۴:۰۹
مستند اقتصادی
۱۴:۱۶
آگهی بازرگانی
۱۴:۲۶
اعلام اکنون
۱۴:۲۶
بچه محل
۱۵:۱۱
میان برنامه
۱۵:۱۳
آگهی بازرگانی
۱۵:۲۳
اعلام اکنون
۱۵:۲۳
بی مرز با حجاب
۱۵:۴۳
میان برنامه
۱۵:۴۴
میان برنامه
۱۵:۴۵
آرم استیشن
۱۵:۴۵
آرمان اقتصاد
۱۵:۵۰
آگهی بازرگانی
۱۶:۰۰
اخبار 20:30
۱۶:۲۸
نماهنگ
۱۶:۳۱
آرم استیشن
۱۶:۳۱
آگهی بازرگانی
۱۶:۳۲
میان برنامه
۱۶:۳۳
در انتهای الوند
۱۶:۵۳
آگهی بازرگانی
۱۶:۵۹
آگهی بازرگانی ابتدا
۱۶:۵۹
مجموعه شاهرگ
۱۷:۴۵
آگهی بازرگانی
۱۷:۵۰
آگهی بازرگانی ادامه
۱۷:۵۰
میان برنامه
۱۷:۵۱
حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی
۱۷:۵۲
آگهی بازرگانی
۱۸:۰۰
اخبار سراسری
۱۸:۵۵
میان برنامه
۱۸:۵۶
میان برنامه
۱۸:۵۷
میان برنامه
۱۸:۵۸
میان برنامه
۱۸:۵۹
میان برنامه
۱۹:۰۰
آگهی بازرگانی
۱۹:۰۹
تابستان کیش