مثبت خانواده

ایرانی، ارائه راهکارها و تغذیه سالم می پردازد. [ارتباط با برنامه در پیام رسان سروش] ASREKHANEVADE@ [پیامک] 30000211

شبکه دو

شبکه ۲ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکهٔ دوم و یا کانال دو شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود. این شبکه از سوی مسئولان اجرائی‌اش با نام شبکه خانواده سیما نیز یاد می‌شود.
جمعه، ۶/۲۱
شنبه، ۶/۲۲
یک‌شنبه، ۶/۲۳
دوشنبه، ۶/۲۴
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
امروز
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
سه‌شنبه، ۷/۱
۰۵:۰۰
آگهی بازرگانی
۰۵:۰۶
آگهی بازرگانی
۰۵:۱۱
میان برنامه
۰۵:۱۲
میان برنامه
۰۵:۱۴
میان برنامه
۰۵:۱۵
آرم استیشن
۰۵:۱۵
میان برنامه
۰۵:۱۶
میان برنامه
۰۵:۱۷
این ده مرد
۰۵:۱۸
آرم استیشن
۰۵:۱۸
میان برنامه
۰۵:۱۹
میان برنامه
۰۵:۲۰
آگهی بازرگانی
۰۵:۲۷
ویژه برنامه زعفران
۰۶:۲۷
آرم استیشن
۰۶:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۶:۳۷
مکث
۰۷:۱۳
اعلام اکنون
۰۷:۱۳
نما دو
۰۷:۲۳
آگهی بازرگانی
۰۷:۳۳
مثبت خانواده
۰۸:۲۳
آرم استیشن
۰۸:۲۳
اعلام اکنون
۰۸:۲۳
قرائت قرآن کریم
۰۸:۲۷
تیک تاک
۰۸:۲۸
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۳۲
دعای فرج
۰۸:۳۳
آرم استیشن
۰۸:۳۴
میان برنامه
۰۸:۳۴
میان برنامه
۰۸:۳۵
میان برنامه
۰۸:۳۶
آرم استیشن
۰۸:۳۶
اخبار ناشنوایان
۰۸:۵۱
آگهی بازرگانی
۰۹:۰۲
اعلام اکنون
۰۹:۰۲
آئینه خانه
۰۹:۴۷
میان برنامه
۰۹:۴۸
میان برنامه
۰۹:۴۹
آگهی بازرگانی
۰۹:۵۹
با ما بیا
۱۰:۴۶
مسابقه محله
۱۱:۰۱
آگهی بازرگانی
۱۱:۱۰
کافه بازی
۱۱:۳۰
کافه بازی
۱۱:۳۹
آگهی بازرگانی
۱۱:۴۸
اعلام اکنون
۱۱:۴۸
از آسمان
۱۲:۱۸
آرم استیشن
۱۲:۱۹
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۹
ایرانیش
۱۳:۴۵
آگهی بازرگانی
۱۳:۵۱
آگهی بازرگانی
۱۳:۵۷
آگهی بازرگانی
۱۴:۰۷
مکث
۱۴:۴۲
به سوی عنصر سیزدهم
۱۴:۵۴
اعلام اکنون
۱۴:۵۴
تیک تاک
۱۴:۵۵
اذان مغرب به افق تهران
۱۴:۵۹
نماز جماعت مغرب
۱۵:۰۵
آرم استیشن
۱۵:۰۵
میان برنامه
۱۵:۰۶
میان برنامه
۱۵:۰۷
میان برنامه
۱۵:۰۸
میان برنامه
۱۵:۰۸
میان برنامه
۱۵:۰۹
میان برنامه
۱۵:۱۲
میان برنامه
۱۵:۱۳
اعلام اکنون
۱۵:۱۳
ایران
۱۵:۳۸
آرم استیشن
۱۵:۳۸
این ده مرد
۱۵:۳۹
میان برنامه
۱۵:۴۰
میان برنامه
۱۵:۴۱
میان برنامه
۱۵:۴۲
میان برنامه
۱۵:۴۴
آگهی بازرگانی
۱۵:۵۶
آرم استیشن
۱۵:۵۶
سرو سرخ
۱۵:۵۹
آرم استیشن
۱۶:۰۰
اخبار 20:30
۱۶:۲۵
دعای عظم البلا
۱۶:۲۸
آرم استیشن
۱۶:۲۸
آگهی بازرگانی
۱۶:۳۳
آرم استیشن
۱۶:۳۳
قرعه کشی میهن
۱۶:۵۲
آگهی بازرگانی
۱۷:۰۲
آرم استیشن
۱۷:۰۲
خاطرات موتور سیکلت
۱۷:۵۱
آرم استیشن
۱۷:۵۱
آگهی بازرگانی
۱۸:۰۰
اخبار سراسری
۱۸:۲۰
اعلام اکنون
۱۸:۲۰
نما دو
۱۸:۳۰
آگهی بازرگانی
۱۸:۴۱
آرم استیشن
۱۸:۴۲
حس مشترک
۱۹:۰۷
آرم استیشن
۱۹:۰۷
آگهی بازرگانی
۱۹:۱۲
میان برنامه
۱۹:۳۰
ناگفته های عاشورا
۱۹:۴۲
آرم استیشن
۱۹:۴۲
میان برنامه
۱۹:۴۳
میان برنامه
۱۹:۴۵
میان برنامه
۱۹:۴۶
میان برنامه
۱۹:۴۷
میان برنامه
۱۹:۴۸
اولین ها
۱۹:۵۰
آگهی بازرگانی
۱۹:۵۷
سینمایی روزهای زندگی
۲۱:۲۶
آگهی بازرگانی
۲۱:۳۰
آگهی بازرگانی
۲۱:۳۴
میان برنامه
۲۱:۳۵
میان برنامه
۲۱:۳۶
میان برنامه
۲۱:۳۷
اولین ها
۲۱:۳۸
همه بودند همه هستیم
۲۱:۴۰
نماهنگ منم باید برم
۲۱:۴۵
میان برنامه
۲۱:۴۶
اعلام اکنون
۲۱:۴۶
آئینه خانه
۲۲:۳۶
شهید صیاد شیرازی
۲۲:۴۲
میان برنامه
۲۲:۴۳
همه بودند همه هستیم
۲۲:۴۵
اولین ها
۲۲:۴۶
میان برنامه
۲۲:۴۷
حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی
۲۲:۴۷
گیاهان آپارتمانی
۲۲:۵۱
میان برنامه
۲۲:۵۲
میان برنامه
۲۲:۵۳
میان برنامه
۲۲:۵۴
حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی
۲۲:۵۸
اعلام اکنون
۲۲:۵۸
مستندسیاره تحت فشار
۲۳:۱۶
میان برنامه
۲۳:۱۷
مکانیک
۲۳:۲۰
میان برنامه
۲۳:۲۱
حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی
۲۳:۲۳
میان برنامه
۲۳:۲۵
میان برنامه
۲۳:۲۶
شهید سرلشگر فلاحی
۲۳:۲۹
اولین ها
۲۳:۳۰
همه بودند همه هستیم
۲۳:۳۲
میان برنامه
۲۳:۳۳
میان برنامه
۲۳:۳۴
میان برنامه
۲۳:۳۵
شهید آبشناسان
۲۳:۳۸
اولین ها
۲۳:۴۰
میان برنامه
۲۳:۴۱
میان برنامه
۲۳:۴۲
چراغ هدایت
۲۳:۴۴
میان برنامه
۲۳:۴۶
اعلام اکنون
۲۳:۴۶
دو رکعت
۰۰:۵۶
دو رکعت
۰۱:۲۷
آرم استیشن
۰۱:۲۷
میان برنامه
۰۱:۲۹
موسیقی وتصویرطبیعت
۰۱:۳۰
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۱:۳۱
اعلام اکنون
۰۱:۳۱
سخنرانی
۰۲:۰۱
آرم استیشن
۰۲:۰۱
میان برنامه
۰۲:۰۱
میان برنامه
۰۲:۰۳
میان برنامه
۰۲:۰۴
همه بودند همه هستیم
۰۲:۰۶
میان برنامه
۰۲:۰۷
میان برنامه
۰۲:۰۸
میان برنامه
۰۲:۱۱
آگهی بازرگانی
۰۲:۱۲
آرم استیشن
۰۲:۱۲
حس مشترک
۰۲:۳۸
آرم استیشن
۰۲:۳۸
آگهی بازرگانی
۰۲:۳۹
آرم استیشن
۰۲:۳۹
همه بودند همه هستیم
۰۲:۴۱
روایت حماسه
۰۲:۴۳
این ده مرد
۰۲:۴۴
میان برنامه
۰۲:۴۵
آگهی بازرگانی
۰۲:۴۹
درانتهای الوند
۰۴:۱۹
آگهی بازرگانی
۰۴:۲۴
آرم استیشن
۰۴:۲۴
این ده مرد
۰۴:۲۵
نماهنگ سرزمین مادری
۰۴:۳۲
آرم استیشن
۰۴:۳۳
مکث