نبض فرهنگ و هنر

شبکه خبر

شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران (IRINN) که در تداول عامه با نام شبکهٔ خبر و یا کانال شش شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود. این شبکه به سبک شبکه‌های خبری مشهور جهان به پخش اخبار کوتاه و مشروح و برنامه‌های تحلیل خبر می‌پردازد. شبکه خبر در تابستان ۱۳۹۲ پخش شبانه‌روزی خود را آغاز کرده است. شبکه خبر توسط معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود، اما از واحد مرکزی خبر صدا و سیما مجزاست. با این وجود گزارش‌ها و تصاویر ارسالی توسط خبرنگاران واحد مرکزی خبر در شهرستان‌ها و کشورهای خارجی توسط شبکه خبر نیز پخش می‌شود.
جمعه، ۶/۲۱
شنبه، ۶/۲۲
یک‌شنبه، ۶/۲۳
دوشنبه، ۶/۲۴
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
امروز
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
سه‌شنبه، ۷/۱
۰۵:۰۰
خبر ورزشی
۰۵:۱۵
سه کنج
۰۵:۲۷
آرم استیشن
۰۵:۳۰
خبر 10
۰۵:۵۹
آرم استیشن
۰۶:۰۰
کارشناس هواشناسی
۰۶:۰۵
نبض دانشجو
۰۶:۲۹
آرم استیشن
۰۶:۳۰
خبر 11
۰۶:۴۵
نبض فرهنگ و هنر
۰۶:۵۹
آرم استیشن
۰۷:۱۵
منتخب هفته
۰۷:۲۹
آرم استیشن
۰۸:۱۰
منتخب پیگیری هفته
۰۸:۲۲
آرم استیشن
۰۸:۲۳
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۸:۲۸
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۳۰
خبر 13
۰۹:۱۵
شبکه
۰۹:۳۰
بر بنیان دانش
۰۹:۵۹
آرم استیشن
۱۰:۰۰
مجله ورزشی
۱۰:۲۴
کارشناس هواشناسی
۱۰:۲۷
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 14:00
۱۰:۳۰
خبر 15
۱۰:۴۴
آرم استیشن
۱۱:۲۹
آرم استیشن
۱۱:۳۰
خبر 16
۱۱:۴۲
آرم استیشن
۱۱:۴۵
تکرار شهر فرنگ
۱۲:۲۸
آرم استیشن
۱۲:۳۰
خبر 17
۱۲:۴۵
فناوری اطلاعات
۱۲:۵۷
آرم استیشن
۱۳:۲۵
آرم استیشن
۱۳:۳۰
منتخب پیگیری هفته
۱۳:۴۵
جهش
۱۳:۵۹
آرم استیشن
۱۴:۰۰
گفتگوی 18:30
۱۴:۲۵
قلم دوربین
۱۴:۳۰
خبر 19
۱۴:۵۵
اذان مغرب به افق تهران
۱۴:۵۷
خبر 19
۱۵:۱۰
منتخب هفته
۱۵:۲۵
آرم استیشن
۱۵:۳۰
خبر 20
۱۶:۲۴
آرم استیشن
۱۶:۲۵
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۱۶:۳۰
خبر 21
۱۶:۵۹
آرم استیشن
۱۷:۰۰
خبر ورزشی
۱۷:۱۵
جهش
۱۷:۲۹
آرم استیشن
۱۷:۳۰
خبر 22
۱۷:۴۰
قلم دوربین
۱۷:۴۵
نبض ورزش / زنده
۱۸:۲۷
آرم استیشن
۱۸:۳۰
خبر 23
۱۸:۵۹
آرم استیشن
۱۹:۰۰
تکرار گفتگوی 18:30