شبکه خبر

شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران (IRINN) که در تداول عامه با نام شبکهٔ خبر و یا کانال شش شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود. این شبکه به سبک شبکه‌های خبری مشهور جهان به پخش اخبار کوتاه و مشروح و برنامه‌های تحلیل خبر می‌پردازد. شبکه خبر در تابستان ۱۳۹۲ پخش شبانه‌روزی خود را آغاز کرده است. شبکه خبر توسط معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود، اما از واحد مرکزی خبر صدا و سیما مجزاست. با این وجود گزارش‌ها و تصاویر ارسالی توسط خبرنگاران واحد مرکزی خبر در شهرستان‌ها و کشورهای خارجی توسط شبکه خبر نیز پخش می‌شود.
پنج‌شنبه، ۱۰/۳۰
جمعه، ۱۱/۱
شنبه، ۱۱/۲
یک‌شنبه، ۱۱/۳
دوشنبه، ۱۱/۴
سه‌شنبه، ۱۱/۵
چهارشنبه، ۱۱/۶
امروز
جمعه، ۱۱/۸
شنبه، ۱۱/۹
یک‌شنبه، ۱۱/۱۰
دوشنبه، ۱۱/۱۱
۰۵:۰۰
تکرار گفتگوی 18:30
۰۵:۲۳
آرم استیشن
۰۵:۲۳
ایران من
۰۵:۲۴
وله لوگوی شبکه
۰۵:۲۴
قلم دوربین
۰۵:۲۷
تیزر تحریریه خبر
۰۵:۲۸
نغمه ایران
۰۵:۳۰
خبر 9
۰۵:۵۶
آرم استیشن اعلام آگهی
۰۵:۵۶
پیام بازرگانی
۰۶:۰۰
خبر ورزشی
۰۶:۱۴
نوآوران
۰۶:۲۱
وله لوگوی شبکه
۰۶:۲۱
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 08:00
۰۶:۲۳
آرم استیشن
۰۶:۲۴
وله لوگوی شبکه
۰۶:۲۴
موشن گرافیک ثبت قیمت تولید کننده
۰۶:۲۶
وله لوگوی شبکه
۰۶:۲۶
آرم استیشن اعلام آگهی
۰۶:۲۷
پیام بازرگانی
۰۶:۳۰
خبر 10
۰۶:۴۱
کارشناس هواشناسی
۰۶:۴۴
ماسک می زنیم
۰۶:۴۵
کارت بازرگانی
۰۶:۴۹
وزارت نیرو
۰۶:۵۰
امروز در تاریخ
۰۶:۵۱
آرم استیشن اعلام آگهی
۰۶:۵۱
پیام بازرگانی
۰۶:۵۵
مردی با دوربین فیلمبرداری
۰۷:۱۲
آرم استیشن
۰۷:۱۲
تیزر شهر فرنگ
۰۷:۱۴
ایران من
۰۷:۱۵
روی خط خبر
۰۷:۲۶
آرم استیشن اعلام آگهی
۰۷:۲۶
پیام بازرگانی
۰۷:۲۹
ماسک می زنیم
۰۷:۲۹
آرم استیشن
۰۷:۳۰
خبر 11
۰۷:۴۲
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 08:00
۰۷:۴۵
شبکه
۰۷:۵۹
امروز در تاریخ
۰۸:۰۰
خبر اقتصادی
۰۸:۱۰
آرم استیشن اعلام آگهی
۰۸:۱۰
پیام بازرگانی
۰۸:۱۴
تیزر تحریریه خبر
۰۸:۱۵
روی خط خبر / زنده
۰۸:۲۷
تکرار تیتر امشب
۰۸:۴۶
آرم استیشن
۰۸:۴۶
بسم الله النور
۰۸:۴۷
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۴۹
آرم استیشن
۰۸:۴۹
تکرار تیتر امشب
۰۹:۱۱
آرم استیشن اعلام آگهی
۰۹:۱۲
پیام بازرگانی
۰۹:۱۵
مردم قانونگذاری نظارت
۰۹:۲۴
امروز در تاریخ
۰۹:۲۴
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۹:۳۰
خبر 13
۱۰:۵۹
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۱:۰۰
مجله ورزشی
۱۱:۱۹
خبر ترافیکی
۱۱:۲۴
کارشناس هواشناسی
۱۱:۲۷
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 14:00
۱۱:۳۰
خبر 15
۱۱:۵۹
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۲:۲۹
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۲:۳۰
خبر 16
۱۲:۵۷
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 14:00
۱۳:۰۰
خبر ورزشی
۱۳:۱۰
به توان تولید
۱۳:۲۹
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۳:۳۰
خبرنگاران جوان
۱۳:۵۹
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۴:۰۰
بر بنیان دانش
۱۴:۱۶
اذان مغرب به افق تهران
۱۴:۱۸
آرم استیشن
۱۴:۲۹
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۴:۳۰
خبر اقتصادی
۱۴:۴۵
منتخب هفته
۱۴:۵۹
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۵:۰۰
گفتگوی 18:30
۱۵:۲۵
قلم دوربین
۱۵:۳۰
خبر 19
۱۵:۵۹
خبر حوزه
۱۶:۰۵
جهان امروز
۱۶:۲۹
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۶:۳۰
خبر 20
۱۷:۱۲
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 18:00
۱۷:۱۴
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۷:۱۵
خبر کرمانشاه
۱۷:۲۶
آرم استیشن
۱۷:۲۶
دعای عظم البلا
۱۷:۳۰
خبر 21
۱۷:۴۴
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۷:۴۵
چهارسوی لیگ / زنده
۱۸:۲۹
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۸:۳۰
خبر 22
۱۸:۴۰
قلم دوربین
۱۸:۴۲
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 18:00
۱۸:۴۵
شهر فرنگ
۱۹:۲۸
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۹:۳۰
خبر 23
۱۹:۵۹
آرم استیشن اعلام آگهی