شبکه پویا

شبکه کودک و نوجوان، یکی از شبکه‌های تلویزیونی ملی کشور ایران است که در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود. این شبکه، در بهار ۱۳۹۴ راه‌اندازی شد و دارای سه کانال تلویزیونی برای خردسالان زیر شش سال، کودکان ۶ تا ۱۲ سال و نوجوانان بالای ۱۲ سال است. هم‌اکنون کانال پویا و کانال نهال تلویزیون ایران، توسط این شبکه مدیریت می‌شوند.
چهارشنبه، ۸/۲۸
پنج‌شنبه، ۸/۲۹
جمعه، ۸/۳۰
شنبه، ۹/۱
یک‌شنبه، ۹/۲
دوشنبه، ۹/۳
سه‌شنبه، ۹/۴
امروز
پنج‌شنبه، ۹/۶
جمعه، ۹/۷
شنبه، ۹/۸
یک‌شنبه، ۹/۹
۰۵:۰۰
ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 17
۰۵:۰۸
میان برنامه
۰۵:۰۹
یاپ یاپس
۰۵:۱۲
میان برنامه
۰۵:۱۳
بندبندی‌ها
۰۵:۱۴
میان برنامه
۰۵:۱۵
حبابی‌ها - قسمت 19
۰۵:۲۶
میان برنامه
۰۵:۲۷
باغ‌وحش عروسکی
۰۵:۲۹
میان برنامه
۰۵:۳۰
قاصدک‌ها - قسمت 27
۰۵:۳۷
میان برنامه
۰۵:۳۷
کلیپ ماهی
۰۵:۳۹
میان برنامه
۰۵:۴۰
پهلوانان پویا
۰۵:۴۵
میان برنامه
۰۵:۴۵
سرزمین بادکنکی - قسمت 32
۰۵:۵۸
میان برنامه
۰۶:۰۰
شهر قصه-2 - قسمت 91
۰۶:۰۵
میان برنامه
۰۶:۰۵
یکی بود یکی نبود
۰۶:۰۸
میان برنامه
۰۶:۱۰
شن‌دونه‌ها
۰۶:۱۵
میان برنامه
۰۶:۱۵
بره کوچولو - قسمت 19
۰۶:۲۴
میان برنامه
۰۶:۲۵
مولانگ
۰۶:۲۸
میان برنامه
۰۶:۳۰
نقاشی نقاشی - قسمت 25
۰۶:۴۴
میان برنامه
۰۶:۴۵
محله دنییل ببره - قسمت 61
۰۶:۵۷
میان برنامه
۰۶:۵۷
ببعی کرونا
۰۶:۵۹
میان برنامه
۰۷:۰۰
پیم و پم - قسمت 80
۰۷:۱۱
میان برنامه
۰۷:۱۲
کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان
۰۷:۱۴
میان برنامه
۰۷:۱۵
تاتی و طوطو - قسمت 62
۰۷:۲۲
میان برنامه
۰۷:۲۲
کلیپ خرگوش کوچولو
۰۷:۲۶
میان برنامه
۰۷:۲۶
کاردستی‌های مهدپویا-پرچم ایران
۰۷:۲۹
میان برنامه
۰۷:۳۰
موچولوها - قسمت 1
۰۷:۳۸
میان برنامه
۰۷:۳۹
نقاشی کنیم
۰۷:۴۰
میان برنامه
۰۷:۴۱
یکی بود یکی نبود
۰۷:۴۴
میان برنامه
۰۷:۴۵
حبابی‌ها - قسمت 20
۰۷:۵۶
میان برنامه
۰۷:۵۷
کلیپ باد
۰۸:۰۰
میان برنامه
۰۸:۰۰
قاصدک‌ها - قسمت 28
۰۸:۰۷
میان برنامه
۰۸:۰۷
ترو ترو
۰۸:۱۱
میان برنامه
۰۸:۱۴
جشن نماز
۰۸:۲۱
جشن نماز
۰۸:۲۶
میان برنامه
۰۸:۲۶
ببعی کرونا
۰۸:۲۹
میان برنامه
۰۸:۲۹
کلیپ پیراهن پرستاره
۰۸:۳۳
میان برنامه
۰۸:۳۴
یکی بود یکی نبود
۰۸:۳۷
میان برنامه
۰۸:۳۷
یاپ یاپس
۰۸:۴۰
میان برنامه
۰۸:۴۳
کلیپ پاییز
۰۸:۴۴
میان برنامه
۰۸:۴۵
سلام توتو - قسمت 6
۰۸:۵۳
میان برنامه
۰۸:۵۴
ماجراهای سعید
۰۸:۵۹
میان برنامه
۰۹:۰۰
ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 18
۰۹:۰۹
میان برنامه
۰۹:۰۹
کلیپ دو دوست
۰۹:۱۲
میان برنامه
۰۹:۱۲
دیپ‌داپ
۰۹:۱۵
میان برنامه
۰۹:۱۵
سرزمین بادکنکی - قسمت 33
۰۹:۲۸
میان برنامه
۰۹:۳۰
نقاشی نقاشی - قسمت 24
۰۹:۴۴
میان برنامه
۰۹:۴۵
بره کوچولو - قسمت 18
۰۹:۵۴
میان برنامه
۰۹:۵۷
کلیپ‌های نوید و ندا
۰۹:۵۹
میان برنامه
۱۰:۰۰
پیم و پم - قسمت 79
۱۰:۱۴
میان برنامه
۱۰:۱۵
محله دنییل ببره - قسمت 60
۱۰:۲۵
میان برنامه
۱۰:۲۵
ماجراهای جنگل
۱۰:۲۹
میان برنامه
۱۰:۳۰
آرم استیشن پویا به نهال
۱۰:۳۰
سرود جمهوری اسلامی
۱۰:۳۳
تلاوت قرآن
۱۰:۳۶
میان برنامه
۱۰:۳۶
مهارت‌های زندگی - قسمت 26
۱۱:۰۱
میان برنامه
۱۱:۰۱
خرس‌های کله فندقی-1 - قسمت 5
۱۱:۲۲
میان برنامه
۱۱:۲۳
فتو کلیپ بسیج
۱۱:۲۶
میان برنامه
۱۱:۳۰
تندر - قسمت 22
۱۱:۵۳
میان برنامه
۱۱:۵۴
کلیپ قاصدک‌ها
۱۱:۵۸
میان برنامه
۱۲:۰۰
رکاب‌زنان کوهستان-2 - قسمت 5
۱۲:۲۲
کلیپ از تو ممنونم
۱۲:۲۵
میان برنامه
۱۲:۲۶
ماجراهای آقا و خانم کتابدار
۱۲:۲۸
میان برنامه
۱۲:۳۰
مل‌مل-5 - قسمت 226
۱۳:۲۵
میان برنامه
۱۳:۲۶
موسیقی فیلم عملیات آجیلی
۱۳:۲۷
میان برنامه
۱۳:۳۲
تلاوت قرآن
۱۳:۴۲
اذانگاهی مغرب
۱۳:۵۲
میان برنامه
۱۳:۵۲
سبک زندگی
۱۳:۵۴
میان برنامه
۱۴:۰۰
شیرشاه - قسمت 2
۱۴:۲۳
میان برنامه
۱۴:۲۵
رالف
۱۴:۲۶
میان برنامه
۱۴:۲۶
برنارد
۱۴:۲۹
میان برنامه
۱۴:۳۰
قهرمانان مدرسه - قسمت 3
۱۴:۴۴
میان برنامه
۱۴:۴۵
لذت دانایی
۱۴:۵۱
میان برنامه
۱۴:۵۳
ماجراهای آقا و خانم کتابدار
۱۴:۵۶
میان برنامه
۱۵:۰۰
کنام‌ اژدها-6 - قسمت 9
۱۵:۲۱
میان برنامه
۱۵:۲۸
گنجینه
۱۵:۲۹
میان برنامه
۱۵:۳۰
جزیره دانش - قسمت 38
۱۵:۵۷
میان برنامه
۱۵:۵۸
سبک زندگی
۱۵:۵۹
میان برنامه
۱۶:۰۰
خانواده دکتر ارنست - قسمت 21
۱۶:۱۸
میان برنامه
۱۶:۱۸
لذت دانایی
۱۶:۲۴
میان برنامه
۱۶:۳۰
داستان پیامبران
۱۶:۵۹
میان برنامه
۱۶:۵۹
گنجینه
۱۷:۰۰
میان برنامه
۱۷:۰۰
فانوس
۱۷:۱۹
میان برنامه
۱۷:۲۴
رود رانر
۱۷:۲۷
میان برنامه
۱۷:۳۰
جاسوسی، در حیات وحش - قسمت 5
۱۷:۴۹
میان برنامه
۱۸:۰۰
قصه ما مثل شد-1 - قسمت 30
۱۸:۱۷
میان برنامه
۱۸:۱۹
مزه_طبیعت
۱۸:۲۱
میان برنامه
۱۸:۲۵
برنارد
۱۸:۲۸
میان برنامه
۰۴:۲۵
کلیپ خردسال
۰۴:۳۰
سرود جمهوری اسلامی
۰۴:۳۲
تلاوت قرآن
۰۴:۳۹
میان برنامه
۰۴:۳۹
یاپ یاپس
۰۴:۴۱
میان برنامه
۰۴:۴۳
بندبندی‌ها
۰۴:۴۴
میان برنامه
۰۴:۴۵
تاتی و طوطو - قسمت 62
۰۴:۵۲
میان برنامه
۰۴:۵۲
ترو ترو
۰۴:۵۶
میان برنامه
۰۴:۵۷
باغ‌وحش عروسکی
۰۴:۵۹
میان برنامه