شبکه پویا

شبکه کودک و نوجوان، یکی از شبکه‌های تلویزیونی ملی کشور ایران است که در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود. این شبکه، در بهار ۱۳۹۴ راه‌اندازی شد و دارای سه کانال تلویزیونی برای خردسالان زیر شش سال، کودکان ۶ تا ۱۲ سال و نوجوانان بالای ۱۲ سال است. هم‌اکنون کانال پویا و کانال نهال تلویزیون ایران، توسط این شبکه مدیریت می‌شوند.
شنبه، ۵/۲
یک‌شنبه، ۵/۳
دوشنبه، ۵/۴
سه‌شنبه، ۵/۵
چهارشنبه، ۵/۶
پنج‌شنبه، ۵/۷
جمعه، ۵/۸
امروز
یک‌شنبه، ۵/۱۰
دوشنبه، ۵/۱۱
سه‌شنبه، ۵/۱۲
چهارشنبه، ۵/۱۳
۰۵:۰۰
میچکا - قسمت 22
۰۵:۱۲
میان برنامه
۰۵:۱۲
کلیپ ماهی-2
۰۵:۱۴
میان برنامه
۰۵:۱۵
داربی و تیگر و پو-2 - قسمت 3
۰۵:۲۶
میان برنامه
۰۵:۲۷
کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه
۰۵:۲۸
میان برنامه
۰۵:۳۰
دنیای سارا کوچولو - قسمت 49
۰۵:۳۸
میان برنامه
۰۵:۴۰
بندبندی‌ها
۰۵:۴۱
میان برنامه
۰۵:۴۱
باهم‌بازی
۰۵:۴۴
میان برنامه
۰۵:۴۵
صندوقچه بازی - قسمت 78
۰۵:۵۵
کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-2
۰۵:۵۸
میان برنامه
۰۶:۰۰
چیا - قسمت 6
۰۶:۰۸
میان برنامه
۰۶:۰۹
ترو ترو
۰۶:۱۲
میان برنامه
۰۶:۱۲
کلیپ کتاب
۰۶:۱۴
میان برنامه
۰۶:۱۵
وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 24
۰۶:۲۶
میان برنامه
۰۶:۲۶
نقاشی کنیم
۰۶:۲۷
میان برنامه
۰۶:۳۰
خانه آبنباتی - قسمت 56
۰۷:۲۱
میان برنامه
۰۷:۲۲
دیپ‌داپ
۰۷:۲۵
کلیپ دنیای زیبا
۰۷:۲۸
میان برنامه
۰۷:۳۰
نیک و نیکو - قسمت 34
۰۷:۴۲
میان برنامه
۰۷:۴۲
کلیپ تابستان
۰۷:۴۵
میان برنامه
۰۷:۴۵
اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 36
۰۷:۵۴
میان برنامه
۰۷:۵۵
بندبندی‌ها
۰۷:۵۶
میان برنامه
۰۷:۵۶
ببعی کرونا
۰۷:۵۸
میان برنامه
۰۸:۰۰
ببری جان - قسمت 29
۰۸:۱۰
میان برنامه
۰۸:۱۰
کلیپ مادرم
۰۸:۱۳
میان برنامه
۰۸:۱۵
آفتاب‌گردون - قسمت 34
۰۸:۲۳
میان برنامه
۰۸:۲۴
ماجراهای جنگل
۰۸:۲۸
میان برنامه
۰۸:۲۹
کاردستی‌های مهدپویا-گل و گلدان
۰۸:۳۳
میان برنامه
۰۸:۳۵
جشن نماز
۰۸:۴۱
جشن نماز
۰۸:۴۶
میان برنامه
۰۸:۴۶
شن‌دونه‌ها
۰۸:۵۱
میان برنامه
۰۸:۵۳
کلیپ دوستم با طبیعت
۰۸:۵۵
میان برنامه
۰۸:۵۶
ببعی کرونا
۰۸:۵۹
میان برنامه
۰۹:۰۰
داربی و تیگر و پو-2 - قسمت 2
۰۹:۱۲
کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-1
۰۹:۱۴
میان برنامه
۰۹:۱۵
میچکا - قسمت 21
۰۹:۲۷
اوم نوم
۰۹:۲۸
میان برنامه
۰۹:۳۰
آرم استیشن پویا به نهال