تاریخ صنعت خودرو در ایران و کره جنوبی

28 دقیقه _ قسمت: 4 _ تهیه کننده: مجید عزیزی _ کارگردان: سیاوش سرمدی _ مهمانان: مهندس یزدانی خرم (مدیر عامل اسبق پارس خودرو)، لاهیجی (مدیر عامل اسبق سایپا) _ موضوع: تاریخی _ بررسی تاریخ تطبیقی رشد صنعت خودرو در کشور ایران و کره جنوبی از ابتدا تا کنون

شبکه مستند

شبکه مستند سیما، شبکه تخصصی و پایگاه فیلم‌های مستند و مستند سازان کشور است. این شبکه اهداف خود را به عنوان یکی از بخش‌های سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، برای گسترش فعالیت در زمینه ارایه اطلاعات فیلمهای مستند و مستندسازان و همچنین پوشش برنامه‌های گردشگری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن در جایگاه مرجع در این حوزه‌ها، «فراهم آوردن زمینه، سازماندهی، آموزش و گسترش فرهنگ مستندسازی و حمایت از مستندسازان کشور» معرفی می‌کند.
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
جمعه، ۶/۲۸
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
امروز
چهارشنبه، ۷/۲
پنج‌شنبه، ۷/۳
جمعه، ۷/۴
شنبه، ۷/۵
۰۵:۱۷
میان برنامه
۰۵:۳۰
جشنواره مستند؛ دقیقه55؛ لوتوس
۰۶:۲۳
میان برنامه
۰۶:۲۹
همین حوالی؛ قشم
۰۶:۵۵
میان برنامه
۰۶:۵۹
پرونده مستند
۰۷:۲۶
میان برنامه
۰۷:۲۸
اعتیاد
۰۸:۱۷
میان برنامه
۰۸:۲۷
گلبانگ اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۳۱
میان برنامه
۰۸:۳۳
جشنواره فیلم مقاومت
۰۹:۵۰
میان برنامه
۱۰:۰۰
همسفر؛ میمه
۱۰:۲۱
میان برنامه
۱۰:۳۰
طبیعت و حیات وحش انگلیس
۱۱:۱۴
میان برنامه
۱۱:۳۰
کلاشینکف های آمریکایی
۱۲:۱۰
میان برنامه
۱۲:۳۰
چگونه ساخته شده
۱۳:۱۰
میان برنامه
۱۳:۲۸
پرچم افتخار؛ سمیرا و محسن جلیلوند، گلبال
۱۴:۰۰
میان برنامه
۱۴:۰۱
من می تونم؛ کابینت سازی
۱۴:۲۴
میان برنامه
۱۴:۴۹
گلبانگ اذان مغرب به وقت تهران
۱۴:۵۳
میان برنامه
۱۴:۵۷
نهالی برای فردا
۱۵:۲۴
میان برنامه
۱۵:۳۰
همسفر؛ میمه
۱۵:۵۴
میان برنامه
۱۵:۵۶
تاریخ صنعت خودرو در ایران و کره جنوبی
۱۶:۲۴
میان برنامه
۱۶:۲۸
کلاشینکف های آمریکایی
۱۷:۱۰
میان برنامه
۱۷:۲۹
جشنواره مستند؛ آسوده بخواب کوروش
۱۸:۵۲
میان برنامه
۱۸:۵۹
گفتنی های نمکی
۱۹:۳۲
میان برنامه
۱۹:۳۷
رفتارهای ناپسند در حیوانات
۲۰:۲۸
میان برنامه
۲۰:۳۰
میان برنامه
۲۰:۴۸
کلاشینکف های آمریکایی
۲۱:۳۰
میان برنامه
۲۱:۳۷
چگونه ساخته شده
۲۲:۱۷
میان برنامه
۲۲:۲۹
جشنواره مستند؛ آسوده بخواب کوروش
۲۳:۵۲
میان برنامه
۰۰:۰۰
گفتنی های نمکی
۰۰:۳۳
میان برنامه
۰۰:۵۹
گلبانگ اذان صبح به افق تهران
۰۱:۰۳
میان برنامه
۰۱:۳۰
من می تونم؛ کابینت سازی
۰۱:۵۳
میان برنامه
۰۱:۵۵
نهالی برای فردا
۰۲:۲۲
میان برنامه
۰۲:۳۱
تاریخ صنعت خودرو در ایران و کره جنوبی
۰۲:۵۸
میان برنامه
۰۳:۰۰
همسفر؛ میمه
۰۳:۲۴
میان برنامه
۰۳:۳۰
رفتارهای ناپسند در حیوانات
۰۴:۲۵
میان برنامه
۰۴:۳۰
پرچم افتخار؛ سمیرا و محسن جلیلوند، گلبال