یک شنبه خونین

56 دقیقه _ تهیه کننده و کارگردان: حجت اله اسحاقی اطربی _ موضوع: انقلاب _ کارشناسان: آیت الله نورمفیدی (نماینده ولی فقیه در استان گلستان)، غلامرضا خارکوهی (مورخ) _ برنامه به حوادث روز پنجم آذرماه سال 1357 شهر گرگان و از در صحنه بودن و همدلی و همراهی مردمی

شبکه مستند

شبکه مستند سیما، شبکه تخصصی و پایگاه فیلم‌های مستند و مستند سازان کشور است. این شبکه اهداف خود را به عنوان یکی از بخش‌های سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، برای گسترش فعالیت در زمینه ارایه اطلاعات فیلمهای مستند و مستندسازان و همچنین پوشش برنامه‌های گردشگری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن در جایگاه مرجع در این حوزه‌ها، «فراهم آوردن زمینه، سازماندهی، آموزش و گسترش فرهنگ مستندسازی و حمایت از مستندسازان کشور» معرفی می‌کند.
چهارشنبه، ۸/۲۸
پنج‌شنبه، ۸/۲۹
جمعه، ۸/۳۰
شنبه، ۹/۱
یک‌شنبه، ۹/۲
دوشنبه، ۹/۳
سه‌شنبه، ۹/۴
امروز
پنج‌شنبه، ۹/۶
جمعه، ۹/۷
شنبه، ۹/۸
یک‌شنبه، ۹/۹
۰۵:۰۰
لوتوس
۰۵:۱۴
میان برنامه
۰۵:۲۵
به اضافه مستند
۰۷:۲۸
میان برنامه
۰۷:۳۲
چگونه ساخته شد
۰۸:۱۳
میان برنامه
۰۸:۲۱
گلبانگ اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۲۵
میان برنامه
۰۸:۳۴
خسته نباشید
۰۹:۱۰
میان برنامه
۰۹:۳۰
من می تونم؛ مربی مهدکودک
۰۹:۵۳
میان برنامه
۱۰:۰۰
همسفر
۱۰:۲۸
میان برنامه
۱۰:۳۴
وحشی و سر زنده
۱۱:۱۹
میان برنامه
۱۱:۳۱
ستاره دنباله دار
۱۲:۰۶
میان برنامه
۱۲:۲۹
مرز کیهانی
۱۳:۲۶
میان برنامه
۱۳:۴۲
گلبانگ اذان مغرب به افق تهران
۱۳:۴۶
میان برنامه
۱۳:۵۸
مدافعان سلامت
۱۴:۲۳
میان برنامه
۱۴:۲۸
دست آفریده ها
۱۴:۴۸
میان برنامه
۱۴:۵۷
همسفر
۱۵:۲۱
میان برنامه
۱۵:۳۴
خسته نباشید، خلبانی
۱۶:۲۱
میان برنامه
۱۶:۲۹
یک شنبه خونین
۱۷:۲۵
میان برنامه
۱۷:۳۴
رخ؛ پشت پنجره ها
۱۸:۱۸
میان برنامه
۱۸:۲۹
کلاته اقاقیا
۱۹:۰۹
میان برنامه
۱۹:۲۹
نوزادان حیوانات
۲۰:۱۴
میان برنامه
۲۰:۳۰
میان برنامه
۲۰:۳۰
خسته نباشید، خلبانی
۲۱:۱۷
میان برنامه
۲۱:۳۰
مرز کیهانی
۲۲:۲۶
میان برنامه
۲۲:۳۰
رخ؛ پشت پنجره ها
۲۳:۱۴
میان برنامه
۲۳:۲۹
کلاته اقاقیا
۰۰:۱۰
میان برنامه
۰۰:۲۹
یک شنبه خونین
۰۱:۲۵
میان برنامه
۰۱:۵۳
گلبانگ اذان صبح به افق تهران
۰۱:۵۷
میان برنامه
۰۲:۳۰
همسفر
۰۲:۵۴
میان برنامه
۰۲:۵۹
دست آفریده ها
۰۳:۲۰
میان برنامه
۰۳:۳۰
نوزادان حیوانات
۰۴:۱۵
میان برنامه
۰۴:۳۰
مدافعان سلامت
۰۴:۵۵
میان برنامه