سینمایی بروبیکر

[خلاصه برنامه] هنری بروبیکر، استاد دانشگاه در رشته ی جرم شناسی، به ریاست زندانی منصوب می شود. او ابتدا به عنوان یک زندانی پا به زندان می گذارد تا با محیط آنجا بیشتر آشنا شود. پس از آنکه سرانجام دست خود را رو می کند. با کادر سرپرستی زندان، بر سر نحوه رفتار

شبکه نمایش

شبکه سراسری نمایش، یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
چهارشنبه، ۸/۲۸
پنج‌شنبه، ۸/۲۹
جمعه، ۸/۳۰
شنبه، ۹/۱
یک‌شنبه، ۹/۲
دوشنبه، ۹/۳
سه‌شنبه، ۹/۴
امروز
پنج‌شنبه، ۹/۶
جمعه، ۹/۷
شنبه، ۹/۸
یک‌شنبه، ۹/۹
۰۵:۱۹
وله اعلام راه های ارتباطی
۰۵:۱۹
علم سینما (قسمت2)
۰۵:۳۲
علم سینما (قسمت2)
۰۵:۳۹
وله بازرگانی
۰۵:۳۹
آگهی بازرگانی
۰۵:۴۲
سینمایی لیلی با من است
۰۶:۲۶
آگهی بازرگانی
۰۶:۲۷
سینمایی لیلی با من است
۰۷:۱۹
وقت آشپزی
۰۷:۲۷
وله بازرگانی
۰۷:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۷:۳۰
سینمایی سیبیسکوئیت
۰۸:۱۹
وله قبل از اذان
۰۸:۱۹
کلیپ اذان ظهر
۰۸:۲۱
اذان ظهر
۰۸:۲۵
وله بعد از اذان
۰۸:۲۵
آگهی بازرگانی
۰۸:۲۷
سینمایی سیبیسکوئیت
۰۹:۳۴
وله فرفره
۰۹:۳۵
تصویر سلامت
۰۹:۴۰
وله بازرگانی
۰۹:۴۱
آگهی بازرگانی
۰۹:۴۳
سینمایی افق
۱۰:۲۹
آگهی بازرگانی
۱۰:۳۲
سینمایی افق
۱۱:۱۷
وله اعلام راه های ارتباطی
۱۱:۱۷
پیش پرده مرور آثار رابرت ردفورد (چهارشنبه)
۱۱:۱۹
وله فرفره
۱۱:۱۹
تصویر سلامت
۱۱:۲۵
وله بازرگانی
۱۱:۲۵
آگهی بازرگانی
۱۱:۲۹
سینمایی پای چپ من
۱۲:۰۵
آگهی بازرگانی
۱۲:۰۸
سینمایی پای چپ من
۱۲:۴۲
وقت آشپزی
۱۲:۵۰
وله اعلام راه های ارتباطی
۱۲:۵۰
علم سینما (قسمت4)
۱۲:۵۹
علم سینما (قسمت4)
۱۳:۰۹
علم سینما (قسمت4)
۱۳:۱۳
وله فرفره
۱۳:۱۴
تصویر سلامت
۱۳:۲۰
وله بازرگانی
۱۳:۲۰
آگهی بازرگانی
۱۳:۲۵
سینمایی لیلی با من است
۱۳:۴۱
وله قبل از اذان
۱۳:۴۱
کلیپ اذان مغرب
۱۳:۴۲
اذان مغرب
۱۳:۴۷
کلیپ دعای فرج
۱۳:۵۰
وله بعد از اذان
۱۳:۵۰
آگهی بازرگانی
۱۳:۵۱
سینمایی لیلی با من است
۱۵:۱۱
وقت آشپزی
۱۵:۱۹
وله اعلام راه های ارتباطی
۱۵:۱۹
موسیقی فیلم
۱۵:۲۷
وله بازرگانی
۱۵:۲۷
آگهی بازرگانی
۱۵:۳۰
سینمایی جنگجوی درون
۱۶:۱۵
آگهی بازرگانی
۱۶:۱۵
سینمایی جنگجوی درون
۱۷:۰۳
وله اعلام راه های ارتباطی
۱۷:۰۴
موسیقی فیلم
۱۷:۲۳
وله فرفره
۱۷:۲۳
پخت و پند
۱۷:۳۱
وله بازرگانی
۱۷:۳۲
آگهی بازرگانی
۱۷:۳۳
سینمایی بروبیکر
۱۸:۳۲
آگهی بازرگانی
۱۸:۳۳
سینمایی بروبیکر
۱۹:۲۴
وله فرفره
۱۹:۲۴
کرم دور چشم ریلاکو
۱۹:۲۹
وله بازرگانی
۱۹:۲۹
آگهی بازرگانی
۱۹:۳۰
سینمایی سکوت بره ها
۲۰:۲۵
آگهی بازرگانی
۲۰:۲۷
سینمایی سکوت بره ها
۲۱:۱۲
وله فرفره
۲۱:۱۳
پخت و پند
۲۱:۲۱
وله اعلام راه های ارتباطی
۲۱:۲۱
موسیقی فیلم
۲۱:۲۸
وله پدر خوانده
۲۱:۲۹
سینمایی دودسکادن
۲۳:۰۶
وله پدر خوانده
۲۳:۰۷
سینمایی بروبیکر
۰۰:۵۷
وله پدر خوانده
۰۰:۵۷
سینمایی جنگجوی درون
۰۱:۵۱
وله قبل از اذان
۰۱:۵۲
کلیپ اذان صبح
۰۱:۵۳
اذان صبح
۰۱:۵۸
وله بعد از اذان
۰۱:۵۸
سینمایی جنگجوی درون
۰۲:۳۷
وله بازرگانی
۰۲:۳۷
آگهی بازرگانی
۰۲:۳۷
سینمایی مروارید مرگ
۰۳:۱۰
آگهی بازرگانی
۰۳:۱۰
سینمایی مروارید مرگ
۰۳:۴۴
وله فرفره
۰۳:۴۴
پشت صحنه افسانه زورو
۰۳:۵۷
وله پدر خوانده
۰۳:۵۷
موسیقی فیلم
۰۴:۰۸
وله بازرگانی
۰۴:۰۸
آگهی بازرگانی
۰۴:۰۸
سینمایی بروبیکر