پویا نمایی شش قهرمان

[خلاصه برنامه] شهری در آینده به نام سان‌فرانسوکیو -ترکیبی از فرهنگ و جغرافیا و معماری دنیای شرق و غرب- اتفاق می‌افتد. قهرمان داستان، نوجوانی به نام هیرو هامادا، اعجوبه دانش رباتیک، روزی به همراه برادر بزرگترش، تاداشی، به کالج می‌رود و

شبکه نمایش

شبکه سراسری نمایش، یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
جمعه، ۶/۲۱
شنبه، ۶/۲۲
یک‌شنبه، ۶/۲۳
دوشنبه، ۶/۲۴
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
امروز
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
سه‌شنبه، ۷/۱
۰۵:۰۴
آگهی بازرگانی
۰۵:۰۸
سینمایی زمین سرگردان
۰۶:۰۶
برنامک فرفره
۰۶:۰۶
وقت آشپزی
۰۶:۱۴
برنامک بازرگانی
۰۶:۱۴
آگهی بازرگانی
۰۶:۲۳
پویا نمایی شش قهرمان
۰۷:۰۵
آگهی بازرگانی
۰۷:۱۰
پویا نمایی شش قهرمان
۰۷:۴۹
برنامک فرفره
۰۷:۴۹
تصویر سلامت
۰۷:۵۵
برنامک بازرگانی
۰۷:۵۵
آگهی بازرگانی
۰۸:۰۴
سینمایی بوی خوش زندگی
۰۸:۲۶
برنامک قبل از اذان
۰۸:۲۶
کلیپ اذان ظهر
۰۸:۲۸
اذان ظهر
۰۸:۳۲
برنامک بعد از اذان
۰۸:۳۲
آگهی بازرگانی
۰۸:۳۷
سینمایی بوی خوش زندگی
۱۰:۰۹
نماهنگ باغ خرم
۱۰:۱۵
برنامک فرفره
۱۰:۱۶
تصویر سلامت
۱۰:۲۲
برنامک بازرگانی
۱۰:۲۲
آگهی بازرگانی
۱۰:۳۰
سینمایی جویندگان گنج
۱۱:۱۵
آگهی بازرگانی
۱۱:۲۰
سینمایی جویندگان گنج
۱۲:۰۳
برنامک فرفره
۱۲:۰۳
تصویر سلامت
۱۲:۰۹
برنامک بازرگانی
۱۲:۰۹
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۰
سینمایی یورش
۱۳:۰۸
آگهی بازرگانی
۱۳:۱۴
سینمایی یورش
۱۴:۰۵
برنامک فرفره
۱۴:۰۶
وقت آشپزی
۱۴:۱۴
برنامک بازرگانی
۱۴:۱۴
آگهی بازرگانی
۱۴:۲۴
سینمایی عشق پر دردسر
۱۴:۵۴
برنامک قبل از اذان
۱۴:۵۴
کلیپ اذان مغرب
۱۴:۵۵
اذان مغرب
۱۴:۵۸
کلیپ دعای فرج
۱۵:۰۲
برنامک بعد از اذان
۱۵:۰۲
آگهی بازرگانی
۱۵:۰۸
سینمایی عشق پر دردسر
۱۶:۱۷
برنامک فرفره
۱۶:۱۷
وقت آشپزی
۱۶:۲۵
برنامک بازرگانی
۱۶:۲۵
آگهی بازرگانی
۱۶:۳۵
سینمایی لئون
۱۷:۲۷
آگهی بازرگانی
۱۷:۳۳
سینمایی لئون
۱۸:۱۵
برنامک فرفره
۱۸:۱۵
تصویر سلامت
۱۸:۲۱
برنامک بازرگانی
۱۸:۲۱
آگهی بازرگانی
۱۸:۳۱
سینمایی دره روشنایی
۱۹:۰۷
آگهی بازرگانی
۱۹:۱۳
سینمایی دره روشنایی
۲۰:۰۰
برنامک فرفره
۲۰:۰۱
وقت آشپزی
۲۰:۰۹
برنامک اعلام راه های ارتباطی
۲۰:۰۹
داستان سینما
۲۰:۲۰
داستان سینما
۲۰:۲۹
برنامک پدر خوانده
۲۰:۳۰
سینمایی آنچه می آید
۲۱:۵۱
برنامک اعلام راه های ارتباطی
۲۱:۵۲
علم سینما
۲۲:۰۰
علم سینما
۲۲:۰۸
علم سینما
۲۲:۱۸
برنامک پدر خوانده
۲۲:۱۹
سینمایی لئون
۲۳:۵۳
برنامک پدر خوانده
۲۳:۵۴
سینمایی عشق پر دردسر
۰۰:۵۵
کلیپ اذان صبح
۰۰:۵۶
اذان صبح
۰۱:۰۱
برنامک بعد از اذان
۰۱:۰۱
سینمایی عشق پر دردسر
۰۱:۳۹
برنامک بازرگانی
۰۱:۳۹
آگهی بازرگانی
۰۱:۴۰
سینمایی این گروه خشن
۰۲:۳۰
آگهی بازرگانی
۰۲:۳۰
سینمایی این گروه خشن
۰۳:۲۰
برنامک بازرگانی
۰۳:۲۰
آگهی بازرگانی
۰۳:۲۱
سینمایی لئون
۰۴:۱۴
آگهی بازرگانی
۰۴:۱۴
سینمایی لئون
۰۴:۵۶
برنامک بازرگانی
۰۴:۵۷
آگهی بازرگانی