سینمایی بازرس کی

[خلاصه برنامه] وقتی در یکی از جزایر کره نقره تقلبی از طرف ژاپن وارد شد از طرف امپراطور فردی بنام بازرس کی مامور می شود تا به راز تقلبی بودن آن پی ببرد و وقتی آن را کشف می کند او به فقرو نداری مردم اعتراض می کند و بهمین خاطر به یک جزیره

شبکه نمایش

شبکه سراسری نمایش، یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
شنبه، ۴/۷
یک‌شنبه، ۴/۸
دوشنبه، ۴/۹
سه‌شنبه، ۴/۱۰
چهارشنبه، ۴/۱۱
پنج‌شنبه، ۴/۱۲
جمعه، ۴/۱۳
امروز
یک‌شنبه، ۴/۱۵
دوشنبه، ۴/۱۶
سه‌شنبه، ۴/۱۷
چهارشنبه، ۴/۱۸
۰۵:۴۲
آگهی بازرگانی
۰۵:۴۶
سینمایی استن و اولی
۰۶:۱۳
برنامک بازرگانی
۰۶:۱۴
آگهی بازرگانی
۰۶:۲۴
سینمایی تلقین
۰۷:۰۷
آگهی بازرگانی
۰۷:۱۲
سینمایی تلقین
۰۸:۳۶
برنامک قبل از اذان
۰۸:۳۶
نماهنگ ایران (قبل از اذان)
۰۸:۳۷
کلیپ اذان ظهر
۰۸:۳۹
اذان ظهر
۰۸:۴۳
برنامک بعد از اذان
۰۸:۴۳
تصویر سلامت
۰۸:۴۹
برنامک بازرگانی
۰۸:۴۹
آگهی بازرگانی
۰۹:۰۰
فیلم مرگ سپید
۰۹:۴۰
آگهی بازرگانی
۰۹:۴۵
فیلم مرگ سپید
۱۰:۲۵
برنامک اعلام راه های ارتباطی
۱۰:۲۵
تصویر سلامت
۱۰:۳۱
برنامک بازرگانی
۱۰:۳۲
آگهی بازرگانی
۱۰:۴۲
سینمایی بازرس کی
۱۱:۳۳
آگهی بازرگانی
۱۱:۳۹
سینمایی بازرس کی
۱۲:۳۱
برنامک اعلام راه های ارتباطی
۱۲:۳۱
تصویر سلامت
۱۲:۳۸
برنامک بازرگانی
۱۲:۳۸
آگهی بازرگانی
۱۲:۴۹
سینمایی استن و اولی
۱۳:۳۱
آگهی بازرگانی
۱۳:۳۷
سینمایی استن و اولی
۱۴:۰۴
برنامک فرفره
۱۴:۰۵
موسیقی فیلم
۱۴:۱۳
پیش پرده فیلم های تابستان 99
۱۴:۱۵
پیش پرده نقاب پوشان (پنجشنبه)
۱۴:۱۷
جهش تولید (اقتصاد مشکلات و راه حل ها)
۱۴:۱۹
برنامک بازرگانی
۱۴:۲۰
آگهی بازرگانی