دورهمی4

[خلاصه برنامه]دورهمی، بیان موضوعات اجتماعی و نقد آنها همراه با استندآپ کمدی و نیز گفتگو با چهره های سرشناس پیرامون مسائل مختلف.

شبکه نسیم

شبکه نسیم در روز ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ در تهران و از ۱۵ مهر ماه در سراسر کشور آغاز به کار کرد و مخصوص طنز است. نسیم مخفف چهار کلمه نشاط، سرگرمی، یادها و مسابقه است. این شبکه به جمع شبکه‌های بیست و سه‌گانه تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی ایران پیوست و از گیرنده‌های دیجیتال قابل دریافت شد. این شبکه از ۱۵ مهر ماه پخش آزمایشی خود را آغاز کرد. سرانجام پس از گذشت ۸ ماه پخش آزمایشی شبکه نسیم در ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ در استان کردستان و در حضور ضرغامی ریاست سازمان صداوسیما به صورت رسمی افتتاح شد. شبکه نسیم اولین شبکه تلویزیونی است که در استانی دیگر افتتاح شده است. پخش سراسری این شبکه از سوم دی ماه ۱۳۹۳ در سراسر نقاط کشور آغاز شدو به جای شبکه تماشا آمده است.
جمعه، ۱۲/۸
شنبه، ۱۲/۹
یک‌شنبه، ۱۲/۱۰
دوشنبه، ۱۲/۱۱
سه‌شنبه، ۱۲/۱۲
چهارشنبه، ۱۲/۱۳
پنج‌شنبه، ۱۲/۱۴
امروز
شنبه، ۱۲/۱۶
یک‌شنبه، ۱۲/۱۷
دوشنبه، ۱۲/۱۸
سه‌شنبه، ۱۲/۱۹
۰۵:۱۹
آگهی بازرگانی
۰۵:۱۹
آگهی بازرگانی
۰۵:۲۴
آگهی بازرگانی
۰۵:۲۴
اکنون کتاب باز
۰۵:۲۴
کتاب باز5
۰۶:۰۱
وله پاز
۰۶:۰۱
آگهی بازرگانی
۰۶:۰۶
کتاب باز5
۰۶:۲۵
آگهی بازرگانی
۰۶:۲۶
آگهی بازرگانی
۰۶:۳۴
آگهی بازرگانی
۰۶:۳۴
اکنون کوچه اقاقیا
۰۶:۳۴
کوچه اقاقیا
۰۶:۵۲
وله پاز
۰۶:۵۲
آگهی بازرگانی
۰۶:۵۷
کوچه اقاقیا
۰۷:۱۰
برنامک زمستانی
۰۷:۱۰
قلق
۰۷:۱۶
برنامک زمستانی
۰۷:۱۶
نما
۰۷:۲۶
آگهی بازرگانی
۰۷:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۷:۳۳
آگهی بازرگانی
۰۷:۳۳
اکنون دورهمی
۰۷:۳۳
دورهمی4
۰۷:۴۸
آگهی بازرگانی
۰۷:۵۴
دورهمی4
۰۸:۴۵
برنامک قبل اذان ظهر
۰۸:۴۶
اذان ظهر
۰۸:۵۰
برنامک بعد اذان ظهر
۰۸:۵۰
آگهی بازرگانی
۰۸:۵۵
دورهمی4
۰۹:۱۲
وقت آشپزی
۰۹:۲۰
آگهی بازرگانی
۰۹:۲۰
آگهی بازرگانی
۰۹:۲۹
آگهی بازرگانی
۰۹:۲۹
اکنون چند درجه
۰۹:۲۹
چند درجه3
۱۰:۱۴
آگهی بازرگانی
۱۰:۱۴
آگهی بازرگانی
۱۰:۲۰
آگهی بازرگانی
۱۰:۲۰
اکنون کتاب باز
۱۰:۲۰
کتاب باز5
۱۰:۵۶
وله پاز
۱۰:۵۶
آگهی بازرگانی
۱۱:۰۲
کتاب باز5
۱۱:۲۱
آگهی بازرگانی
۱۱:۲۱
آگهی بازرگانی
۱۱:۳۰
آگهی بازرگانی
۱۱:۳۰
اکنون شوتبال
۱۱:۳۰
شوتبال3
۱۱:۵۹
وله پاز
۱۱:۵۹
آگهی بازرگانی
۱۲:۰۳
شوتبال3
۱۲:۳۱
آگهی بازرگانی
۱۲:۳۲
آگهی بازرگانی
۱۲:۴۱
آگهی بازرگانی
۱۲:۴۱
اکنون کوچه اقاقیا
۱۲:۴۱
کوچه اقاقیا
۱۲:۵۹
وله پاز
۱۲:۵۹
آگهی بازرگانی
۱۳:۰۳
کوچه اقاقیا
۱۳:۱۶
پیش پرده جامع
۱۳:۲۳
آگهی بازرگانی
۱۳:۲۳
آگهی بازرگانی
۱۳:۳۱
آگهی بازرگانی
۱۳:۳۱
اکنون دورهمی
۱۳:۳۱
دورهمی4
۱۳:۴۶
آگهی بازرگانی
۱۳:۵۱
دورهمی4
۱۴:۵۰
برنامک قبل اذان مغرب
۱۴:۵۱
اذان مغرب
۱۴:۵۵
دعای عظم البلا
۱۴:۵۸
برنامک بعد اذان مغرب
۱۴:۵۸
آگهی بازرگانی
۱۵:۰۳
دورهمی4
۱۵:۱۱
وقت آشپزی