خانه سبز

[خلاصه برنامه]ماجرای یک خانواده در یک خانه سبز

شبکه نسیم

شبکه نسیم در روز ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ در تهران و از ۱۵ مهر ماه در سراسر کشور آغاز به کار کرد و مخصوص طنز است. نسیم مخفف چهار کلمه نشاط، سرگرمی، یادها و مسابقه است. این شبکه به جمع شبکه‌های بیست و سه‌گانه تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی ایران پیوست و از گیرنده‌های دیجیتال قابل دریافت شد. این شبکه از ۱۵ مهر ماه پخش آزمایشی خود را آغاز کرد. سرانجام پس از گذشت ۸ ماه پخش آزمایشی شبکه نسیم در ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ در استان کردستان و در حضور ضرغامی ریاست سازمان صداوسیما به صورت رسمی افتتاح شد. شبکه نسیم اولین شبکه تلویزیونی است که در استانی دیگر افتتاح شده است. پخش سراسری این شبکه از سوم دی ماه ۱۳۹۳ در سراسر نقاط کشور آغاز شدو به جای شبکه تماشا آمده است.
جمعه، ۶/۲۱
شنبه، ۶/۲۲
یک‌شنبه، ۶/۲۳
دوشنبه، ۶/۲۴
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
امروز
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
سه‌شنبه، ۷/۱
۰۵:۴۹
آگهی بازرگانی
۰۵:۵۳
چهل تیکه4
۰۶:۳۵
آگهی بازرگانی
۰۶:۳۵
آگهی بازرگانی
۰۶:۴۲
آگهی بازرگانی
۰۶:۴۲
اکنون دست فرمون
۰۶:۴۲
دست فرمون2
۰۷:۱۳
آگهی بازرگانی
۰۷:۱۷
دست فرمون2
۰۸:۰۳
آگهی بازرگانی
۰۸:۰۴
آگهی بازرگانی
۰۸:۰۵
آگهی بازرگانی
۰۸:۰۶
اکنون خانه سبز
۰۸:۰۶
خانه سبز
۰۸:۲۷
وله قبل اذان ظهر
۰۸:۲۸
اذان ظهر
۰۸:۳۲
وله بعد اذان ظهر
۰۸:۳۲
خانه سبز
۰۸:۳۹
آگهی بازرگانی
۰۸:۳۹
آگهی بازرگانی
۰۸:۴۵
آگهی بازرگانی
۰۸:۴۵
اکنون بی سیم
۰۸:۴۵
بی سیم3
۰۹:۰۷
وله
۰۹:۰۷
کارستون
۰۹:۴۶
آگهی بازرگانی
۰۹:۴۶
آگهی بازرگانی
۰۹:۴۹
آگهی بازرگانی
۰۹:۴۹
نسیم آوا
۱۰:۰۳
آگهی بازرگانی
۱۰:۰۴
نسیم آوا
۱۰:۱۲
آگهی بازرگانی
۱۰:۱۲
آگهی بازرگانی
۱۰:۱۷
آگهی بازرگانی
۱۰:۱۷
اکنون دست فرمون
۱۰:۱۷
دست فرمون2
۱۰:۴۹
آگهی بازرگانی
۱۰:۵۲
دست فرمون2
۱۱:۳۹
آگهی بازرگانی
۱۱:۳۹
آگهی بازرگانی
۱۱:۴۶
آگهی بازرگانی
۱۱:۴۶
اکنون خانه سبز
۱۱:۴۶
خانه سبز
۱۲:۰۰
آگهی بازرگانی
۱۲:۰۶
خانه سبز
۱۲:۲۰
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۰
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۹
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۹
اکنون چهل تیکه
۱۲:۲۹
چهل تیکه4
۱۳:۴۶
آگهی بازرگانی
۱۳:۵۲
چهل تیکه4