هزار داستان

[خلاصه برنامه]روایت داستان هایی از زندگی پیدا و پنهان ما آدم ها در ثبت گفت و گوی جذاب و امید بخش

شبکه نسیم

شبکه نسیم در روز ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ در تهران و از ۱۵ مهر ماه در سراسر کشور آغاز به کار کرد و مخصوص طنز است. نسیم مخفف چهار کلمه نشاط، سرگرمی، یادها و مسابقه است. این شبکه به جمع شبکه‌های بیست و سه‌گانه تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی ایران پیوست و از گیرنده‌های دیجیتال قابل دریافت شد. این شبکه از ۱۵ مهر ماه پخش آزمایشی خود را آغاز کرد. سرانجام پس از گذشت ۸ ماه پخش آزمایشی شبکه نسیم در ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ در استان کردستان و در حضور ضرغامی ریاست سازمان صداوسیما به صورت رسمی افتتاح شد. شبکه نسیم اولین شبکه تلویزیونی است که در استانی دیگر افتتاح شده است. پخش سراسری این شبکه از سوم دی ماه ۱۳۹۳ در سراسر نقاط کشور آغاز شدو به جای شبکه تماشا آمده است.
چهارشنبه، ۸/۲۸
پنج‌شنبه، ۸/۲۹
جمعه، ۸/۳۰
شنبه، ۹/۱
یک‌شنبه، ۹/۲
دوشنبه، ۹/۳
سه‌شنبه، ۹/۴
امروز
پنج‌شنبه، ۹/۶
جمعه، ۹/۷
شنبه، ۹/۸
یک‌شنبه، ۹/۹
۰۵:۱۷
وله
۰۵:۱۷
قلق
۰۵:۲۵
جهش تولید (اقتصاد مشکلات و راه حل ها)
۰۵:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۵:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۵:۳۰
آگهی بازرگانی
۰۵:۳۰
اکنون کتاب باز
۰۵:۳۰
کتاب باز5
۰۶:۰۲
آگهی بازرگانی
۰۶:۰۳
کتاب باز5
۰۶:۱۹
وله
۰۶:۱۹
ورزشیا
۰۶:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۶:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۶:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۶:۲۸
اکنون هفت سنگ
۰۶:۲۸
هفت سنگ
۰۶:۴۴
آگهی بازرگانی
۰۶:۴۵
پیش پرده نسیم آوا
۰۶:۴۵
هفت سنگ
۰۶:۵۶
پیش پرده جامع
۰۷:۰۲
وله
۰۷:۰۲
شکرستان
۰۷:۱۸
وله
۰۷:۱۹
دوربین مخفی
۰۷:۲۴
آگهی بازرگانی
۰۷:۲۴
آگهی بازرگانی
۰۷:۲۹
آگهی بازرگانی
۰۷:۲۹
اکنون کودک شو
۰۷:۳۰
کودک شو4
۰۸:۲۰
وله قبل اذان ظهر
۰۸:۲۱
اذان ظهر
۰۸:۲۵
وله بعد اذان ظهر
۰۸:۲۵
آگهی بازرگانی
۰۸:۲۷
کودک شو4
۰۸:۵۶
وله
۰۸:۵۷
آگهی بازرگانی
۰۸:۵۷
آگهی بازرگانی
۰۹:۰۱
آگهی بازرگانی
۰۹:۰۱
ویتامین خ6
۰۹:۲۰
وله
۰۹:۲۰
قلق
۰۹:۲۵
آگهی بازرگانی
۰۹:۲۵
آگهی بازرگانی
۰۹:۳۰
آگهی بازرگانی
۰۹:۳۰
منتخب خندوانه
۰۹:۵۴
آگهی بازرگانی
۰۹:۵۷
منتخب خندوانه
۱۰:۱۹
وله
۱۰:۱۹
کمدی کلاسیک
۱۰:۲۶
آگهی بازرگانی
۱۰:۲۶
آگهی بازرگانی
۱۰:۳۰
آگهی بازرگانی
۱۰:۳۰
اکنون کتاب باز
۱۰:۳۰
کتاب باز5
۱۱:۰۲
آگهی بازرگانی
۱۱:۰۳
پیش پرده نسیم آوا
۱۱:۰۴
کتاب باز5
۱۱:۲۰
پیش پرده جامع
۱۱:۲۶
آگهی بازرگانی
۱۱:۲۶
آگهی بازرگانی
۱۱:۲۹
آگهی بازرگانی
۱۱:۲۹
اکنون هفت سنگ
۱۱:۲۹
هفت سنگ
۱۱:۴۶
آگهی بازرگانی
۱۱:۴۹
پیش پرده نسیم آوا
۱۱:۵۰
هفت سنگ
۱۲:۰۰
وله
۱۲:۰۰
شکرستان
۱۲:۱۷
وله
۱۲:۱۷
دوربین مخفی
۱۲:۲۳
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۳
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۸
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۹
آب و آتش
۱۲:۴۹
آگهی بازرگانی
۱۲:۵۰
آب و آتش
۱۳:۱۲
پیش پرده جامع
۱۳:۱۸
رنگارنگ3
۱۳:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۳:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۳:۳۱
آگهی بازرگانی
۱۳:۳۱
تور بزرگ
۱۳:۴۱
برنامک قبل اذان مغرب
۱۳:۴۲
اذان مغرب
۱۳:۴۷
کلیپ دعای فرج
۱۳:۵۱
وله بعد اذان مغرب
۱۳:۵۱
آگهی بازرگانی
۱۳:۵۲
تور بزرگ
۱۴:۳۵
برنامک حضرت معصومه
۱۴:۳۵
مستند پرتره
۱۵:۰۷
برنامک حضرت معصومه
۱۵:۰۷
نسیم آوا
۱۵:۳۱
برنامک حضرت معصومه
۱۵:۳۱
آگهی بازرگانی
۱۵:۳۳
کتاب باز5
۱۶:۰۴
آگهی بازرگانی
۱۶:۰۶
کتاب باز5
۱۶:۳۵
برنامک حضرت معصومه
۱۶:۳۵
آگهی بازرگانی
۱۶:۳۷
نمای رادیو
۱۷:۰۴
آگهی بازرگانی
۱۷:۰۵
نمای رادیو
۱۷:۲۸
برنامک حضرت معصومه
۱۷:۲۸
آگهی بازرگانی
۱۷:۲۹
هزار داستان
۱۷:۵۹
آگهی بازرگانی
۱۸:۰۱
هزار داستان
۱۸:۳۶
برنامک حضرت معصومه
۱۸:۳۶
نمای نزدیک
۱۹:۰۶
برنامک حضرت معصومه
۱۹:۰۶
مستند پرتره
۱۹:۳۸
برنامک حضرت معصومه
۱۹:۳۸
آگهی بازرگانی
۱۹:۴۰
تور بزرگ
۲۰:۰۲
آگهی بازرگانی
۲۰:۰۳
تور بزرگ
۲۰:۳۴
برنامک حضرت معصومه
۲۰:۳۵
نسیم آوا
۲۰:۵۸
برنامک حضرت معصومه
۲۰:۵۸
قاصدک
۲۱:۲۶
نماهنک بوی عشق
۲۱:۳۰
برنامک حضرت معصومه
۲۱:۳۰
کتاب باز5
۲۲:۳۰
برنامک حضرت معصومه
۲۲:۳۰
هزار داستان
۲۳:۳۵
برنامک حضرت معصومه
۲۳:۳۵
نمای نزدیک
۰۰:۰۵
نماهنگ نذر مادر
۰۰:۰۹
برنامک حضرت معصومه
۰۰:۰۹
نسیم آوا
۰۰:۳۳
برنامک حضرت معصومه
۰۰:۳۳
نمای رادیو
۰۱:۲۲
برنامک حضرت معصومه
۰۱:۲۳
رنگارنگ3
۰۱:۲۹
برنامک حضرت معصومه
۰۱:۲۹
هزار داستان
۰۱:۵۲
وله قبل اذان صبح
۰۱:۵۳
اذان صبح
۰۱:۵۷
وله بعد اذان صبح
۰۱:۵۷
هزار داستان
۰۲:۳۸
آگهی بازرگانی
۰۲:۴۱
تور بزرگ
۰۳:۰۲
آگهی بازرگانی
۰۳:۰۵
تور بزرگ
۰۳:۳۷
قاصدک
۰۴:۰۱
مستند پرتره
۰۴:۳۳
آگهی بازرگانی
۰۴:۳۴
هزار داستان