شبکه نسیم

شبکه نسیم در روز ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ در تهران و از ۱۵ مهر ماه در سراسر کشور آغاز به کار کرد و مخصوص طنز است. نسیم مخفف چهار کلمه نشاط، سرگرمی، یادها و مسابقه است. این شبکه به جمع شبکه‌های بیست و سه‌گانه تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی ایران پیوست و از گیرنده‌های دیجیتال قابل دریافت شد. این شبکه از ۱۵ مهر ماه پخش آزمایشی خود را آغاز کرد. سرانجام پس از گذشت ۸ ماه پخش آزمایشی شبکه نسیم در ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ در استان کردستان و در حضور ضرغامی ریاست سازمان صداوسیما به صورت رسمی افتتاح شد. شبکه نسیم اولین شبکه تلویزیونی است که در استانی دیگر افتتاح شده است. پخش سراسری این شبکه از سوم دی ماه ۱۳۹۳ در سراسر نقاط کشور آغاز شدو به جای شبکه تماشا آمده است.
شنبه، ۵/۲
یک‌شنبه، ۵/۳
دوشنبه، ۵/۴
سه‌شنبه، ۵/۵
چهارشنبه، ۵/۶
پنج‌شنبه، ۵/۷
جمعه، ۵/۸
امروز
یک‌شنبه، ۵/۱۰
دوشنبه، ۵/۱۱
سه‌شنبه، ۵/۱۲
چهارشنبه، ۵/۱۳
۰۵:۰۸
وله
۰۵:۰۹
شکرستان
۰۵:۲۵
آگهی بازرگانی
۰۵:۲۵
آگهی بازرگانی
۰۵:۳۱
آگهی بازرگانی
۰۵:۳۲
آگهی بازرگانی
۰۵:۳۲
برنامک اکنون (دست انداز)
۰۵:۳۲
دست انداز
۰۶:۰۴
پیش پرده جامع
۰۶:۰۹
کمدی کلاسیک
۰۶:۱۷
آگهی بازرگانی
۰۶:۱۸
آگهی بازرگانی
۰۶:۲۸
آگهی بازرگانی
۰۶:۲۹
آگهی بازرگانی
۰۶:۲۹
برنامک اکنون (دورهمی)
۰۶:۳۰
دورهمی5
۰۷:۲۰
وله پاز
۰۷:۲۰
آگهی بازرگانی
۰۷:۲۳
آگهی بازرگانی
۰۷:۲۶
دورهمی5
۰۸:۰۵
آگهی بازرگانی
۰۸:۰۵
آگهی بازرگانی
۰۸:۱۴
آگهی بازرگانی
۰۸:۱۵
آگهی بازرگانی
۰۸:۱۵
ساختمان پزشکان
۰۸:۴۰
وله پاز
۰۸:۴۰
برنامک قبل اذان ظهر
۰۸:۴۱
اذان ظهر
۰۸:۴۵
برنامک بعد اذان ظهر
۰۸:۴۵
ساختمان پزشکان
۰۸:۵۵
پیش پرده جامع
۰۹:۰۱
برنامک اکنون (حالا برعکس)
۰۹:۰۱
حالا برعکس
۰۹:۲۵
آگهی بازرگانی
۰۹:۲۵
آگهی بازرگانی
۰۹:۳۴
آگهی بازرگانی
۰۹:۳۵
آگهی بازرگانی
۰۹:۳۵
نسیم آوا
۱۰:۰۴
وله
۱۰:۰۴
دوربین مخفی
۱۰:۱۰
آگهی بازرگانی
۱۰:۱۰
آگهی بازرگانی
۱۰:۱۹
آگهی بازرگانی
۱۰:۲۰
آگهی بازرگانی
۱۰:۲۰
برنامک اکنون (هوش برتر)
۱۰:۲۰
هوش برتر12
۱۰:۵۵
وله پاز
۱۰:۵۵
آگهی بازرگانی
۱۱:۰۰
هوش برتر12
۱۱:۲۱
آگهی بازرگانی
۱۱:۲۲
آگهی بازرگانی
۱۱:۲۹
آگهی بازرگانی
۱۱:۳۰
آگهی بازرگانی
۱۱:۳۰
برنامک اکنون (دست انداز)
۱۱:۳۱
دست انداز
۱۱:۴۸
وله پاز
۱۱:۴۸
آگهی بازرگانی
۱۱:۵۴
دست انداز
۱۲:۰۸
وله
۱۲:۰۹
رفاه
۱۲:۲۰
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۰
آگهی بازرگانی
۱۲:۳۱
آگهی بازرگانی
۱۲:۳۱
آگهی بازرگانی
۱۲:۳۱
برنامک اکنون (دورهمی)
۱۲:۳۱
دورهمی5
۱۳:۲۲
وله پاز
۱۳:۲۲
آگهی بازرگانی
۱۳:۲۵
آگهی بازرگانی
۱۳:۲۸
دورهمی5
۱۴:۰۷
وله
۱۴:۰۷
شکرستان
۱۴:۲۳
آگهی بازرگانی
۱۴:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۴:۳۱
آگهی بازرگانی
۱۴:۳۲
آگهی بازرگانی
۱۴:۳۲
برنامک اکنون (هوش برتر)