مستند شیروان دره (قسمت 1)

[موضوع : معرفی منطقه شیروان دره در استان اردبیل]

شبکه افق

شبکه افق سیما در روز ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۳ پخش آنونس برنامه‌های خود را در ایستگاه الوند، فرستنده سوم تهران، فرکانس ۵۷۸، به عنوان شبکه ۲۲ آغاز کرد.
دوشنبه، ۱۰/۲۲
سه‌شنبه، ۱۰/۲۳
چهارشنبه، ۱۰/۲۴
پنج‌شنبه، ۱۰/۲۵
جمعه، ۱۰/۲۶
شنبه، ۱۰/۲۷
یک‌شنبه، ۱۰/۲۸
امروز
سه‌شنبه، ۱۰/۳۰
چهارشنبه، ۱۱/۱
پنج‌شنبه، ۱۱/۲
جمعه، ۱۱/۳
۰۵:۲۸
سوگ فاطمی
۰۵:۲۹
آرم استیشن
۰۵:۲۹
تقدیم‌برنامه مهمات
۰۵:۳۰
برنامه مهمات
۰۶:۲۰
نماهنگ ایران من
۰۶:۲۱
آنونس مستند سینما ملت
۰۶:۲۲
آنونس برنامه جهان‌آرا
۰۶:۲۴
کار کوتاه مستند شهید جهاد عماد مغنیه
۰۶:۲۶
نماهنگ چادر نماز
۰۶:۲۹
آرم استیشن
۰۶:۲۹
تقدیم‌برنامه مستند روزهای انگلیسی
۰۶:۳۰
مستند روزهای انگلیسی (قسمت 7)
۰۷:۲۱
آنونس مستند سینما ملت
۰۷:۲۲
آنونس مستند هدایت الله
۰۷:۲۴
نماهنگ آهویی پیش ضامنش برگشت
۰۷:۲۹
آرم استیشن
۰۷:۲۹
تقدیم‌برنامه سریال بانوی سردار
۰۷:۳۰
سریال بانوی سردار (قسمت 8)
۰۸:۰۹
آنونس خیابان پارک
۰۸:۱۰
کار کوتاه گرافیکی راز و رمز جهاد
۰۸:۱۷
آنونس برنامه جهان‌آرا
۰۸:۱۹
سوگ فاطمی
۰۸:۳۱
کار کوتاه مستند دعای شب آخر فاطمیه
۰۸:۳۵
قرائت دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۸:۳۸
اذان گاهی
۰۸:۴۰
قرائت قرآن کریم
۰۸:۴۴
اذان گاهی
۰۸:۴۵
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۴۹
دعای فرج
۰۸:۵۲
نماز جماعت ظهر
۰۸:۵۹
آرم استیشن
۰۸:۵۹
تقدیم‌برنامه مستند ملازمان حرم
۰۸:۵۹
مستند ملازمان حرم
۰۹:۲۶
سوگ فاطمی
۰۹:۲۶
سوگ فاطمی
۰۹:۲۹
آرم استیشن
۰۹:۲۹
تقدیم‌برنامه مستند 18 سال نوری
۰۹:۳۰
مستند هجده سال نوری
۱۰:۱۵
نماهنگ ایران من
۱۰:۱۵
آنونس مستند هدایت الله
۱۰:۱۷
آنونس برنامه جهان‌آرا
۱۰:۱۹
نماهنگ دعای مادر
۱۰:۲۳
آرم استیشن
۱۰:۲۳
تقدیم‌برنامه مستند فرصت
۱۰:۲۴
مستند فرصت (قسمت 18)
۱۰:۵۹
آرم استیشن
۱۰:۵۹
تقدیم‌برنامه نقش جهان
۱۰:۵۹
برنامه نقش جهان(بازپخش)
۱۲:۱۴
سوگ فاطمی
۱۲:۱۵
آنونس برنامه انارستان
۱۲:۱۶
آنونس مستند روزهای انگلیسی
۱۲:۱۷
آنونس مستند هدایت الله
۱۲:۱۹
کار کوتاه گرافیکی بوی قدس
۱۲:۲۵
نماهنگ آهویی پیش ضامنش برگشت
۱۲:۳۰
تقدیم‌برنامه انارستان
۱۲:۳۰
برنامه انارستان (زنده)
۱۳:۲۶
آنونس مستند هدایت الله
۱۳:۲۸
آرم استیشن
۱۳:۲۹
تقدیم‌برنامه مستند شیروان دره
۱۳:۲۹
مستند شیروان دره (قسمت 1)
۱۳:۵۳
کار کوتاه گرافیکی سوگ فاطمی
۱۳:۵۴
آنونس برنامه جهان‌آرا
۱۳:۵۶
قرائت دعای هفتم صحیفه سجادیه
۱۴:۰۰
کار کوتاه گرافیکی یک تکه از ماه
۱۴:۰۲
قرائت قرآن کریم
۱۴:۰۶
اذان گاهی
۱۴:۰۷
اذان مغرب به وقت تهران
۱۴:۱۱
دعای سلامتی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)
۱۴:۱۲
اقامه نماز جماعت مغرب
۱۴:۱۸
نماهنگ عمریست دخیلم
۱۴:۱۹
تسبیحات
۱۴:۲۲
اعلام برنامه‌ها
۱۴:۲۳
کار کوتاه مستند میانه میدان
۱۷:۲۹
آرم استیشن
۱۷:۲۹
تقدیم‌برنامه مستند هدایت‌الله
۱۷:۳۰
مستند هدایت‌الله
۱۸:۲۵
آنونس سوریه سرزمین شگفتی ها
۱۸:۲۷
کار کوتاه مستند بومرنگ آشوب
۱۸:۲۹
آرم استیشن
۱۸:۳۰
تقدیم‌برنامه جهان‌آرا
۱۸:۳۰
جهان آرا (زنده)
۱۹:۵۲
سوگ فاطمی
۱۹:۵۲
آنونس برنامه یک ذره آفتاب
۱۹:۵۴
نماهنگ آهویی پیش ضامنش برگشت
۱۹:۵۹
آرم استیشن
۱۹:۵۹
تقدیم‌برنامه سریال بانوی سردار
۲۰:۰۰
سریال بانوی سردار (قسمت 9)
۲۰:۳۰
سریال بانوی سردار (قسمت 9)
۲۰:۳۹
سوگ فاطمی
۲۰:۴۰
آنونس برنامه عیار
۲۰:۴۱
مستند زیر سایه پرچم
۲۰:۵۹
نماهنگ آیینی‌خوانی
۲۱:۰۰
آرم استیشن
۲۱:۰۰
تقدیم‌برنامه انارستان
۲۱:۰۱
برنامه انارستان (بازپخش)
۲۱:۴۵
آنونس مستند بزرگ راه همت
۲۱:۴۷
آنونس برنامه یک ذره آفتاب
۲۱:۴۹
نماهنگ پیشاهنگ
۲۱:۵۸
سوگ فاطمی
۲۲:۰۱
آرم استیشن
۲۲:۰۱
تقدیم‌برنامه مستند شیروان دره
۲۲:۰۱
مستند شیروان دره (قسمت 1)
۲۲:۲۶
آنونس خیابان پارک
۲۲:۲۷
کار کوتاه مستند شاهدان عینی
۲۲:۳۲
آرم استیشن
۲۲:۳۲
تقدیم‌برنامه مستند هدایت‌الله
۲۲:۳۳
مستند هدایت‌الله
۲۳:۲۸
کار کوتاه مستند دعای شب آخر فاطمیه
۲۳:۳۲
آرم استیشن
۲۳:۳۲
تقدیم‌برنامه مستند روزهای انگلیسی
۲۳:۳۳
مستند روزهای انگلیسی (قسمت 8)
۰۰:۰۷
آنونس برنامه هاشور
۰۰:۰۸
نماهنگ آهویی پیش ضامنش برگشت
۰۰:۱۳
آنونس مستند بزرگ راه همت
۰۰:۱۴
نماهنگ هنر ایرانی
۰۰:۲۴
آنونس سوریه سرزمین شگفتی ها
۰۰:۲۵
کارکوتاه گرافیکی راز و رمز جهاد
۰۰:۳۲
آرم استیشن
۰۰:۳۲
تقدیم‌برنامه سریال بانوی سردار
۰۰:۳۲
سریال بانوی سردار (قسمت 9)
۰۱:۱۲
تسبیحات
۰۱:۱۵
کار کوتاه مستند میانه میدان
۰۱:۲۱
آنونس مستند قیام لله
۰۱:۲۳
آنونس برنامه انارستان
۰۱:۲۴
آنونس آنونس برنامه قرن 14
۰۱:۲۴
کار کوتاه گرافیکی بوی قدس
۰۱:۳۰
آرم استیشن
۰۱:۳۰
تقدیم‌برنامه مستند ملازمان حرم
۰۱:۳۰
مستند ملازمان حرم
۰۱:۵۶
نماهنگ آیینی‌خوانی
۰۱:۵۸
آنونس آنونس برنامه قرن 14
۰۱:۵۸
کار کوتاه داستانی محبوب
۰۲:۰۲
قرائت دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۲:۰۶
کار کوتاه گرافیکی یک تکه از ماه
۰۲:۰۸
قرائت قرآن کریم
۰۲:۱۳
اذان گاهی
۰۲:۱۴
اذان صبح به وقت تهران
۰۲:۱۷
دعای فرج
۰۲:۲۱
نماز جماعت صبح
۰۲:۲۸
عطر ماندگار
۰۲:۳۲
دعای عهد
۰۲:۴۰
سوگ فاطمی
۰۲:۴۱
آرم استیشن
۰۲:۴۱
تقدیم‌برنامه مستند سینما ملت
۰۲:۴۲
مستند سینما ملت (قسمت 5)
۰۳:۱۵
نماهنگ آهویی پیش ضامنش برگشت
۰۳:۲۰
آنونس برنامه عیار
۰۳:۲۱
آنونس خیابان پارک
۰۳:۲۲
آنونس برنامه یک ذره آفتاب
۰۳:۲۴
نماهنگ موطنی
۰۳:۲۹
آرم استیشن
۰۳:۲۹
تقدیم‌برنامه مستند فرصت
۰۳:۲۹
مستند فرصت (قسمت 16)
۰۴:۰۱
اعلام برنامه‌ها
۰۴:۰۲
آرم استیشن
۰۴:۰۲
تقدیم‌برنامه مستند شیروان دره
۰۴:۰۲
مستند شیروان دره (قسمت 1)
۰۴:۲۷
ارغوان
۰۴:۳۰
آرم استیشن
۰۴:۳۰
تقدیم‌برنامه سمت خدا
۰۴:۳۰
برنامه سمت خدا