Poster آفاق, شبکه افق

آفاق

شبکه افق

آفاق

در این برنامه با حضور آقای بانکی به پیامک ها پاسخ داده می شود.

شبکه افق

شبکه افق سیما در روز ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۳ پخش آنونس برنامه‌های خود را در ایستگاه الوند، فرستنده سوم تهران، فرکانس ۵۷۸، به عنوان شبکه ۲۲ آغاز کرد.