Poster قرائت دعای ندبه, شبکه افق

قرائت دعای ندبه

شبکه افق

قرائت دعای ندبه

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

شبکه افق

شبکه افق سیما در روز ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۳ پخش آنونس برنامه‌های خود را در ایستگاه الوند، فرستنده سوم تهران، فرکانس ۵۷۸، به عنوان شبکه ۲۲ آغاز کرد.