مستند حاج ابوالقاسم قناد و پسران

[موضوع : حکایت حاج ابوالقاسم صاحب مغازه نقل فروشی در بازار آهنگران تهران به نقل از فرزندان و کسبه بازار و مراحل تهیه نقل از زبان یکی از پسران ایشان]

شبکه افق

شبکه افق سیما در روز ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۳ پخش آنونس برنامه‌های خود را در ایستگاه الوند، فرستنده سوم تهران، فرکانس ۵۷۸، به عنوان شبکه ۲۲ آغاز کرد.
پنج‌شنبه، ۲/۲۲
جمعه، ۲/۲۳
شنبه، ۲/۲۴
یک‌شنبه، ۲/۲۵
دوشنبه، ۲/۲۶
سه‌شنبه، ۲/۲۷
چهارشنبه، ۲/۲۸
امروز
جمعه، ۲/۳۰
شنبه، ۲/۳۱
یک‌شنبه، ۳/۱
دوشنبه، ۳/۲
۰۵:۱۹
آنونس فیلم سینمایی دعوت
۰۵:۲۱
آنونس دردانه ها
۰۵:۲۲
تیزر کهکشان نیستی
۰۵:۲۴
نماهنگ ماهور
۰۵:۲۷
کار کوتاه گرافیکی رونق تولید
۰۵:۲۹
آرم استیشن
۰۵:۲۹
تقدیم‌برنامه مستند اهل سفر
۰۵:۲۹
مستند اهل سفر (قسمت 10)
۰۶:۱۶
آنونس دردانه ها
۰۶:۱۷
آنونس مستند همسایه آسمان
۰۶:۱۸
کار کوتاه گرافیکی مجله تصویری شیرازه
۰۶:۲۵
ارتباط با ما
۰۶:۲۵
نماهنگ ماهور
۰۶:۲۸
آرم استیشن
۰۶:۲۹
تقدیم برنامه سریال جلال
۰۶:۲۹
سریال جلال - فصل دوم (قسمت اخر)
۰۷:۱۵
آنونس سریال شیخ‌بهایی
۰۷:۱۷
آنونس داستان های فوتبال
۰۷:۱۸
ماهور
۰۷:۲۳
ارتباط با ما
۰۷:۲۳
آنونس سرای کهن
۰۷:۲۵
آنونس دردانه ها
۰۷:۲۶
کار کوتاه گرافیکی مسیر ایرانی
۰۷:۲۸
آرم استیشن
۰۷:۲۹
تقدیم برنامه مستند از زمین خاکی
۰۷:۲۹
مستند از زمین خاکی (قسمت 32)
۰۷:۵۵
تیزر کهکشان نیستی
۰۷:۵۷
آنونس فیلم سینمایی دعوت
۰۷:۵۸
آرم استیشن
۰۷:۵۹
اعلام برنامه ها
۰۸:۰۰
تقدیم‌برنامه مستند روشنک
۰۸:۰۰
مستند روشنک
۰۸:۲۰
آنونس دردانه ها
۰۸:۲۱
آنونس سریال شیخ‌بهایی
۰۸:۲۳
کار کوتاه مستند جان کلام
۰۸:۲۵
قرائت قرآن کریم
۰۸:۳۰
اذان گاهی
۰۸:۳۱
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۳۵
نماز جماعت ظهر
۰۸:۴۲
حدیث
۰۸:۴۲
کار کوتاه مستند تربت ما
۰۸:۴۷
ارتباط با ما
۰۸:۴۷
کار کوتاه مستند تحفه زمین
۰۹:۰۲
آرم استیشن
۰۹:۰۲
تقدیم‌برنامه مستندمسابقه خانه ما
۰۹:۰۲
مستند مسابقه خانه ما - فصل یازدهم (قسمت 9)
۰۹:۵۲
آنونس مستند پسر بد دوست داشتنی
۰۹:۵۴
تیزر نمایشگاه کتاب
۰۹:۵۵
آنونس دردانه ها
۰۹:۵۶
نماهنگ ماهور
۰۹:۵۹
آرم استیشن
۰۹:۵۹
تقدیم برنامه روشنا
۰۹:۵۹
روشنا
۱۰:۴۸
تیزر کهکشان نیستی
۱۰:۵۰
پیامی دارم...
۱۰:۵۵
آنونس سریال شیخ‌بهایی
۱۰:۵۷
کار کوتاه مستند قرار پنجشنبه
۱۰:۵۹
آرم استیشن
۱۰:۵۹
تقدیم‌برنامه مستند عقیق
۱۱:۰۰
مستند عقیق
۱۱:۲۷
ارتباط با ما
۱۱:۲۸
آنونس دردانه ها
۱۱:۲۹
آرم استیشن
۱۱:۲۹
اعلام برنامه ها
۱۱:۳۰
تقدیم‌برنامه مستند سرای کهن
۱۱:۳۰
مستند سرای کهن - فصل دوم (قسمت 5)
۱۲:۱۶
ایران من
۱۲:۱۶
آنونس فیلم سینمایی دعوت
۱۲:۱۸
کار کوتاه گرافیکی مجله تصویری شیرازه
۱۲:۲۴
آنونس دردانه ها
۱۲:۲۵
ماهور
۱۲:۳۰
آرم استیشن
۱۲:۳۰
تقدیم‌برنامه مستندمسابقه خانه ما
۱۲:۳۰
مستند مسابقه خانه ما - فصل یازدهم (قسمت 7)
۱۳:۱۵
اینجا ایران است سرزمین ماندگار
۱۳:۱۷
آنونس مستند پسر بد دوست داشتنی
۱۳:۱۸
آنونس سریال شیخ‌بهایی
۱۳:۲۰
کار کوتاه داستانی پنجشنبه
۱۳:۲۸
آرم استیشن
۱۳:۲۹
تقدیم‌برنامه مستند دردانه ها
۱۳:۲۹
مستند دردانه ها
۱۳:۵۹
آرم استیشن
۱۴:۰۰
تقدیم‌برنامه مستند البرز رام نشده
۱۴:۰۰
مستند البرز رام نشده (قسمت1)
۱۴:۳۳
آرم استیشن
۱۴:۳۳
تقدیم‌برنامه مستند حاج ابوالقاسم قناد و پسران
۱۴:۳۴
مستند حاج ابوالقاسم قناد و پسران
۱۴:۵۸
طبیعت ایران
۱۴:۵۸
آنونس مستند پسر بد دوست داشتنی
۱۵:۰۰
آرم استیشن
۱۵:۰۰
تقدیم‌برنامه مستند فرجام تنهایی
۱۵:۰۱
مستند فرجام تنهایی
۱۵:۳۹
نماهنگ ایران من
۱۵:۴۰
آنونس سریال شیخ‌بهایی
۱۵:۴۱
نماهنگ عشق همین جاست
۱۵:۴۷
سوءظن
۱۵:۵۰
قرائت قرآن کریم
۱۵:۵۵
اذان گاهی
۱۵:۵۶
اذان مغرب به افق تهران
۱۶:۰۰
دعای سلامتی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)
۱۶:۰۲
نماز جماعت مغرب
۱۶:۰۹
سلام بر حسین
۱۶:۱۱
نماهنگ قبله آخرالزمانی‌ها
۱۶:۱۹
تیزر پانزدهمین کنگره تجلیل از ایثارگران
۱۶:۲۰
آنونس مستند پسر بد دوست داشتنی
۱۶:۲۱
خرده‌روایت‌ها
۱۶:۳۰
آرم استیشن
۱۶:۳۰
تقدیم برنامه هاشور
۱۶:۳۱
هاشور (فصل سوم)
۱۷:۲۴
نغمه ایران
۱۷:۲۵
آنونس فیلم سینمایی دعوت
۱۷:۲۷
آنونس سریال شیخ‌بهایی
۱۷:۲۹
آرم استیشن
۱۷:۲۹
تقدیم‌برنامه مستند پسر بد دوست‌داشتنی
۱۷:۲۹
مستند پسر بد دوست داشتنی
۱۸:۱۰
طبیعت ایران
۱۸:۱۱
آنونس فیلم سینمایی دعوت
۱۸:۱۲
آنونس داستان های فوتبال
۱۸:۱۴
پویانمایی قصه‌های پیشرفت
۱۸:۱۶
آنونس مستند معمای اجتماعی
۱۸:۱۸
کار کوتاه داستانی قاسم آباد
۱۸:۲۳
آنونس سریال شیخ‌بهایی
۱۸:۲۵
عهد
۱۸:۲۹
آرم استیشن
۱۸:۲۹
تقدیم‌برنامه مستند روی خاک
۱۸:۲۹
مستند روی خاک (قسمت 8)
۱۹:۰۱
آرم استیشن
۱۹:۰۲
تقدیم‌برنامه سریال شیخ بهایی
۱۹:۰۲
سریال شیخ‌بهایی (قسمت 1)
۱۹:۳۰
سریال شیخ‌بهایی (قسمت 1)
۱۹:۵۷
نماهنگ ایران من
۱۹:۵۷
آنونس فیلم سینمایی دعوت
۱۹:۵۹
آرم استیشن
۱۹:۵۹
تقدیم‌برنامه مستند دردانه ها
۱۹:۵۹
مستند دردانه ها
۲۰:۳۰
آرم استیشن
۲۰:۳۰
تقدیم‌برنامه مستند حاج ابوالقاسم قناد و پسران
۲۰:۳۰
مستند حاج ابوالقاسم قناد و پسران
۲۰:۵۵
آنونس برنامه فرامتن
۲۰:۵۶
صدای شهیدان
۲۰:۵۹
آرم استیشن
۲۱:۰۰
تقدیم برنامه هاشور
۲۱:۰۰
هاشور (فصل سوم)
۲۱:۵۳
ارتباط با ما
۲۱:۵۴
آنونس سریال شیخ‌بهایی
۲۱:۵۶
کار کوتاه گرافیکی خطبه قیام
۲۱:۵۶
نوای حاج قاسم...
۲۲:۰۵
نماهنگ شب های دلتنگی
۲۲:۰۸
آرم استیشن
۲۲:۰۸
تقدیم‌برنامه مستند سرای کهن
۲۲:۰۹
مستند سرای کهن - فصل دوم (قسمت 5)
۲۲:۵۴
آنونس برنامه فرامتن
۲۲:۵۵
خرده‌روایت‌ها
۲۳:۰۳
آرم استیشن
۲۳:۰۴
تقدیم‌برنامه مستند عقیق
۲۳:۰۴
مستند عقیق
۲۳:۳۲
مناجات
۲۳:۳۷
سوءظن
۲۳:۴۰
قرائت قرآن کریم
۲۳:۴۵
اذان گاهی
۲۳:۴۶
اذان صبح به افق تهران
۲۳:۵۰
دعای فرج
۲۳:۵۳
نماز جماعت صبح
۰۰:۰۰
عطر ماندگار
۰۰:۰۴
دعای عهد
۰۰:۱۳
حدیث
۰۰:۱۴
نماهنگ سلام فرمانده
۰۰:۲۱
آرم استیشن
۰۰:۲۲
تقدیم‌برنامه مستند روی خاک
۰۰:۲۲
مستند روی خاک (قسمت 8)
۰۰:۵۴
ایران من
۰۰:۵۴
آنونس مستند همسایه آسمان
۰۰:۵۶
نماهنگ انتظار یار
۰۱:۰۲
آرم استیشن
۰۱:۰۲
تقدیم‌برنامه سریال شیخ بهایی
۰۱:۰۳
سریال شیخ‌بهایی (قسمت 1)
۰۱:۵۷
طبیعت ایران
۰۱:۵۷
آنونس فیلم سینمایی دعوت
۰۱:۵۹
آرم استیشن
۰۱:۵۹
تقدیم‌برنامه مستند حاج ابوالقاسم قناد و پسران
۰۲:۰۰
مستند حاج ابوالقاسم قناد و پسران
۰۲:۲۴
نماهنگ ایران من
۰۲:۲۴
آنونس مجموعه مستند اهل سفر
۰۲:۲۶
نماهنگ زمان رجعت
۰۲:۲۹
آرم استیشن
۰۲:۲۹
تقدیم‌برنامه مستند دردانه ها
۰۲:۲۹
مستند دردانه ها
۰۳:۰۰
آرم استیشن
۰۳:۰۰
تقدیم‌برنامه مستند البرز رام نشده
۰۳:۰۰
مستند البرز رام‌نشده (قسمت 1)
۰۳:۳۴
آرم استیشن
۰۳:۳۴
تقدیم‌برنامه مستند پسر بد دوست‌داشتنی
۰۳:۳۴
مستند پسر بد دوست داشتنی
۰۴:۱۵
آنونس فیلم سینمایی دعوت
۰۴:۱۷
پویانمایی جمعیت
۰۴:۱۸
آنونس داستان های فوتبال
۰۴:۲۰
آنونس سریال شیخ‌بهایی
۰۴:۲۲
نماهنگ سلام فرمانده
۰۴:۲۹
آرم استیشن
۰۴:۳۰
تقدیم برنامه هاشور
۰۴:۳۰
هاشور (فصل سوم)