شبکه افق

شبکه افق سیما در روز ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۳ پخش آنونس برنامه‌های خود را در ایستگاه الوند، فرستنده سوم تهران، فرکانس ۵۷۸، به عنوان شبکه ۲۲ آغاز کرد.
سه‌شنبه، ۵/۷
چهارشنبه، ۵/۸
پنج‌شنبه، ۵/۹
جمعه، ۵/۱۰
شنبه، ۵/۱۱
یک‌شنبه، ۵/۱۲
دوشنبه، ۵/۱۳
امروز
چهارشنبه، ۵/۱۵
پنج‌شنبه، ۵/۱۶
جمعه، ۵/۱۷
شنبه، ۵/۱۸
۰۵:۱۵
نماهنگ ایران من
۰۵:۱۶
آنونس مستند میدان جهاد
۰۵:۱۷
آنونس گوهرشاد
۰۵:۱۸
نماهنگ مهر تقوا
۰۵:۲۳
آنونس مستند تصمیم‌های سخت
۰۵:۲۴
کار کوتاه گرافیکی در پناه پدرخوانده
۰۵:۳۰
آرم استیشن
۰۵:۳۰
اعلام برنامه ها
۰۵:۳۰
تقدیم برنامه کیمیاگر
۰۵:۳۱
سریال کیمیاگر(قسمت3)
۰۶:۲۴
نماهنگ طبیعت ایران
۰۶:۲۴
آنونس مستند مطبخ
۰۶:۲۶
پیوست
۰۶:۲۹
آرم استیشن
۰۶:۲۹
اعلام برنامه ها
۰۶:۲۹
تقدیم‌برنامه مستند چمران افغانستان
۰۶:۲۹
مستند چمران افغانستان
۰۷:۰۰
نماهنگ رودخانه ی بازفت
۰۷:۰۱
آنونس گوهرشاد
۰۷:۰۲
آرم استیشن
۰۷:۰۲
تقدیم‌برنامه مستندمسابقه خانه ما
۰۷:۰۲
مستند مسابقه خانه ما - فصل نهم (قسمت 3)
۰۷:۵۱
آرم استیشن
۰۷:۵۲
آنونس مستند تصمیم‌های سخت
۰۷:۵۳
آنونس مستند میدان جهاد
۰۷:۵۴
نماهنگ خانه پدری
۰۸:۰۰
آرم استیشن
۰۸:۰۰
اعلام برنامه ها
۰۸:۰۱
تقدیم برنامه سخنرانی مذهبی
۰۸:۰۱
سخنرانی مذهبی
۰۸:۳۴
صلوات بر محمد و آل محمد
۰۸:۳۵
قرائت قرآن کریم
۰۸:۳۹
اذان‌گاهی
۰۸:۴۰
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۴۳
دعای سلامتی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)
۰۸:۴۵
اقامه نماز جماعت
۰۸:۵۱
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۸:۵۷
کار کوتاه مستند به همین سادگی
۰۹:۰۰
آرم استیشن
۰۹:۰۰
اعلام برنامه ها
۰۹:۰۱
تقدیم برنامه انارستان
۰۹:۰۱
برنامه انارستان (بازپخش)
۰۹:۴۶
نماهنگ ایران من
۰۹:۴۶
آنونس مستند مطبخ
۰۹:۴۸
نماهنگ ایران سرافراز
۰۹:۵۲
آنونس مستند تصمیم‌های سخت
۰۹:۵۳
کار کوتاه گرافیکی راه نشان
۰۹:۵۹
آرم استیشن
۰۹:۵۹
اعلام برنامه ها
۰۹:۵۹
تقدیم‌برنامه مستند همین زخم هایی که نشمرده ایم
۱۰:۰۰
مستند همین زخم هایی که نشمرده ایم
۱۰:۵۷
نماهنگ طبیعت ایران
۱۰:۵۸
آنونس مستند میدان جهاد
۱۰:۵۹
آرم استیشن
۱۰:۵۹
اعلام برنامه ها
۱۱:۰۰
تقدیم برنامه کیمیاگر
۱۱:۰۰
سریال کیمیاگر(قسمت3)
۱۱:۵۳
آرم استیشن
۱۱:۵۴
آنونس گوهرشاد
۱۱:۵۵
نماهنگ خانه پدری
۱۲:۰۱
آرم استیشن
۱۲:۰۱
تقدیم برنامه چوب خط
۱۲:۰۱
برنامه چوب‌خط (بازپخش)
۱۲:۴۶
نماهنگ اینجا ایران است سرزمین ماندگار
۱۲:۴۷
آنونس مستندمسابقه خانه ما
۱۲:۴۸
نماهنگ مهر تقوا
۱۲:۵۳
آنونس مستند میدان جهاد
۱۲:۵۴
کار کوتاه مستند روزگاری ما
۱۳:۰۴
آرم استیشن
۱۳:۰۴
اعلام برنامه ها
۱۳:۰۴
تقدیم برنامه رودخانه ی قرمز
۱۳:۰۵
مستند رودخانه ی قرمز
۱۳:۲۹
نماهنگ میراث ایران
۱۳:۳۰
آنونس مستند تصمیم‌های سخت
۱۳:۳۱
کار کوتاه داستانی دو بنده
۱۳:۳۳
آرم استیشن
۱۳:۳۳
اعلام برنامه ها
۱۳:۳۳
تقدیم‌برنامه مستند میدان جهاد
۱۳:۳۳
مستند میدان جهاد
۱۳:۵۴
آنونس
۱۳:۵۵
آنونس مستند آفریقا سرزمین فرصت ها
۱۳:۵۶
آنونس گوهرشاد
۱۳:۵۷
آنونس
۱۳:۵۷
مستند میدان جهاد
۱۴:۲۰
نماهنگ اینجا ایران است سرزمین ماندگار
۱۴:۲۱
آنونس مستندمسابقه خانه ما
۱۴:۲۲
تیزر یک کتاب ( مفتون و فیروزه)
۱۴:۲۴
نماهنگ مثل باران
۱۴:۲۹
آرم استیشن
۱۴:۲۹
اعلام برنامه ها
۱۴:۳۰
تقدیم‌برنامه گوهرشاد
۱۴:۳۰
برنامه گوهرشاد
۱۵:۱۷
آنونس برنامه انارستان
۱۵:۱۸
آنونس خانه ما
۱۵:۱۹
کار کوتاه مستند وطن من
۱۵:۲۹
آرم استیشن
۱۵:۳۰
اعلام برنامه ها
۱۵:۳۰
تقدیم‌برنامه مستند فرماندهان
۱۵:۳۰
مستند فرماندهان
۱۵:۵۱
کار کوتاه گرافیکی احکام
۱۵:۵۳
آیت الکرسی
۱۵:۵۴
اذان‌گاهی
۱۵:۵۵
اذان مغرب به افق تهران
۱۶:۰۰
دعای سلامتی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)
۱۶:۰۱
نماز جماعت مغرب
۱۶:۰۸
نماهنگ ولادت امام هادی (علیه السلام)
۱۶:۰۹
کار کوتاه مستند ولادت امام هادی(علیه السلام)
۱۶:۱۶
آنونس مهمات
۱۶:۱۷
کار کوتاه مستند هنر دستان
۱۶:۲۲
آنونس مستند تصمیم‌های سخت
۱۶:۲۳
کار کوتاه مستند به همین سادگی
۱۶:۲۸
دعای فرج