وقت سحر (زنده)

[موضوع : ویژه‌برنامه سحرگاهی ماه مبارک رمضان]

شبکه افق

شبکه افق سیما در روز ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۳ پخش آنونس برنامه‌های خود را در ایستگاه الوند، فرستنده سوم تهران، فرکانس ۵۷۸، به عنوان شبکه ۲۲ آغاز کرد.
چهارشنبه، ۱/۲۵
پنج‌شنبه، ۱/۲۶
جمعه، ۱/۲۷
شنبه، ۱/۲۸
یک‌شنبه، ۱/۲۹
دوشنبه، ۱/۳۰
سه‌شنبه، ۱/۳۱
امروز
پنج‌شنبه، ۲/۲
جمعه، ۲/۳
شنبه، ۲/۴
یک‌شنبه، ۲/۵
۰۵:۱۴
نماهنگ اینجا ایران است سرزمین ماندگار
۰۵:۱۶
آنونس مستند کمیته
۰۵:۱۹
آنونس مستند خسته نباشید
۰۵:۲۰
کار کوتاه گرافیکی گام تمدن‌ساز
۰۵:۲۲
تیزر برنامه‌های ماه مبارک رمضان
۰۵:۲۵
مدافعان سلامت
۰۵:۲۹
آرم استیشن
۰۵:۲۹
تقدیم‌برنامه عصر شیرین
۰۵:۳۰
برنامه عصر شیرین
۰۶:۲۵
نماهنگ انتخابات 1400
۰۶:۲۵
آنونس مستند خسته نباشید
۰۶:۲۶
آنونس برنامه انارستان
۰۶:۲۸
پیشگیری از شیوع کرونا
۰۶:۲۹
آرم استیشن
۰۶:۲۹
تقدیم‌برنامه سریال نگهبان قدس
۰۶:۳۰
سریال نگهبان قدس (قسمت 7)
۰۷:۰۶
آنونس برنامه چشمه
۰۷:۰۷
مناجات رمضان
۰۷:۰۸
مناجات‌خوانی ماه مبارک رمضان
۰۷:۱۷
نماهنگ ضیافت الهی
۰۷:۱۸
تیزر برنامه‌های ماه مبارک رمضان
۰۷:۲۱
حدیث زندگی
۰۷:۲۹
آرم‌استیشن
۰۷:۲۹
تقدیم‌برنامه مستند قیام لله
۰۷:۲۹
مستند قیام لله
۰۷:۵۱
نماهنگ انتخابات 1400
۰۷:۵۱
تیزر برنامه‌های ماه مبارک رمضان
۰۷:۵۵
نماهنگ اندیشه ی وطن
۰۷:۵۹
آرم استیشن
۰۷:۵۹
تقدیم‌برنامه مستند مأموریت 2257
۰۸:۰۰
مستند ماموریت 2257
۰۸:۲۵
کار کوتاه گرافیکی روزه
۰۸:۲۶
احکام
۰۸:۲۷
قرائت قرآن کریم
۰۸:۳۲
اذان گاهی
۰۸:۳۳
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۳۷
دعای ماه مبارک رمضان
۰۸:۳۸
آرم استیشن
۰۸:۳۹
تقدیم‌برنامه روشنا
۰۸:۳۹
روشنا
۰۹:۳۲
نماهنگ انتخابات 1400
۰۹:۳۲
آرم استیشن
۰۹:۳۲
تقدیم‌برنامه پیک راستان
۰۹:۳۳
مستند پیک راستان
۰۹:۵۹
آرم استیشن
۰۹:۵۹
تقدیم‌برنامه برنامه عیار
۱۰:۰۰
برنامه عیار(بازپخش)
۱۱:۱۹
نماهنگ انتخابات 1400
۱۱:۲۰
تیزر برنامه‌های ماه مبارک رمضان
۱۱:۲۴
نماهنگ ماه خدا
۱۱:۲۹
آرم استیشن
۱۱:۲۹
اعلام برنامه ها
۱۱:۳۰
تقدیم‌برنامه انارستان
۱۱:۳۰
انارستان (زنده)
۱۲:۱۵
آنونس برنامه عصر شیرین
۱۲:۱۶
مستند سوریه سرزمین شگفتی‌ها
۱۲:۱۷
مراقبت از خود
۱۲:۱۹
آرم استیشن
۱۲:۱۹
تقدیم‌برنامه جزءخوانی قرآن کریم
۱۲:۲۰
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
۱۳:۲۴
کار کوتاه گرافیکی روزه
۱۳:۲۵
تیزر مستندهای شهدا
۱۳:۲۷
کار کوتاه گرافیکی گام تمدن‌ساز
۱۳:۲۹
نماهنگ انتخابات 1400
۱۳:۲۹
آرم استیشن
۱۳:۳۰
تقدیم‌برنامه عصر شیرین
۱۳:۳۰
برنامه عصر شیرین
۱۴:۲۴
پویانمایی ماندگار
۱۴:۲۵
آنونس سریال نگهبان قدس
۱۴:۲۶
آنونس صددرصد
۱۴:۲۸
پیشگیری از شیوع کرونا
۱۴:۳۰
آرم استیشن
۱۴:۳۰
تقدیم‌برنامه چشمه
۱۴:۳۰
چشمه (زنده)
۱۵:۱۵
نماهنگ ماه رمضان
۱۵:۱۶
نیایش‌خوانی
۱۵:۱۸
تیزر برنامه‌های ماه مبارک رمضان
۱۵:۲۱
نردبانی به آسمان
۱۵:۲۲
رهروان
۱۵:۲۶
دعای ربنا
۱۵:۳۰
اذان گاهی
۱۵:۳۱
اذان مغرب به افق تهران
۱۵:۳۵
دعای اللهم لک صمنا
۱۵:۳۶
اقامه نماز جماعت مغرب
۱۵:۴۱
ارتباط مستقیم با حرم مطهر امام رضا (علیه السلام)
۱۵:۵۳
زمان ستایش خدا
۱۵:۵۴
مناجات رمضان
۱۵:۵۶
آنونس سریال نگهبان قدس
۱۵:۵۷
پیشگیری از شیوع کرونا
۱۵:۵۹
آرم استیشن
۱۵:۵۹
اعلام برنامه ها
۱۶:۰۰
تقدیم‌برنامه پیک راستان
۱۶:۰۰
مستند پیک راستان
۱۶:۲۵
نماهنگ انتخابات 1400
۱۶:۲۵
آنونس برنامه وقت سحر
۱۶:۲۶
آرم استیشن
۱۶:۲۶
تقدیم‌برنامه مستند سوریه سرزمین شگفتی‌ها
۱۶:۲۷
مستند سوریه سرزمین شگفتی‌ها (قسمت 9)
۱۷:۳۰
آرم استیشن
۱۷:۳۰
تقدیم‌برنامه قرن 14
۱۷:۳۰
برنامه قرن 14
۱۸:۲۶
نماهنگ انتخابات 1400
۱۸:۲۷
آنونس سریال نگهبان قدس
۱۸:۲۸
آنونس مستند خسته نباشید
۱۸:۳۰
آرم استیشن
۱۸:۳۰
تقدیم‌برنامه مستند جاذبه های تونس
۱۸:۳۰
مستند جاذبه‏های تونس (قسمت 2)
۱۸:۵۷
آنونس مستند کمیته
۱۸:۵۹
آرم استیشن
۱۸:۵۹
تقدیم‌برنامه سریال نگهبان قدس
۱۹:۰۰
سریال نگهبان قدس (قسمت 8)
۱۹:۳۰
سریال نگهبان قدس (قسمت 8)
۱۹:۳۳
نردبانی به آسمان
۱۹:۳۴
تیزر برنامه‌های ماه مبارک رمضان
۱۹:۳۸
کار کوتاه گرافیکی گام تمدن‌ساز
۱۹:۳۹
نماهنگ انتخابات 1400
۱۹:۴۰
نماهنگ تولد ماه
۱۹:۴۳
آرم استیشن
۱۹:۴۴
تقدیم‌برنامه مناجات خوانی
۱۹:۴۴
مناجات‌خوانی ماه مبارک رمضان
۲۰:۴۲
زمان ستایش خدا
۲۰:۴۳
آنونس برنامه وقت سحر
۲۰:۴۴
مستند پذیرایی ساده
۲۰:۵۹
آرم استیشن
۲۰:۵۹
تقدیم‌برنامه انارستان
۲۰:۵۹
برنامه انارستان (بازپخش)
۲۱:۴۴
کار کوتاه گرافیکی روزه
۲۱:۴۵
تیزر برنامه‌های ماه مبارک رمضان
۲۱:۴۹
آرم استیشن
۲۱:۵۰
تقدیم‌برنامه مناجات خوانی
۲۱:۵۰
مناجات‌خوانی ماه مبارک رمضان (زنده)
۲۲:۲۵
نردبانی به آسمان
۲۲:۲۶
تیزر مستندهای شهدا
۲۲:۲۸
آنونس مستند خون صلح
۲۲:۲۹
آرم استیشن
۲۲:۳۰
تقدیم‌برنامه وقت سحر
۲۲:۳۰
وقت سحر (زنده)
۰۰:۱۴
رهروان
۰۰:۱۸
نردبانی به آسمان
۰۰:۱۹
این کلیپ را شب ببینید...
۰۰:۲۲
اذان گاهی
۰۰:۲۳
اذان صبح به افق تهران
۰۰:۲۷
دعای فرج
۰۰:۳۱
نماز جماعت صبح
۰۰:۳۷
دعای روز نهم ماه مبارک رمضان
۰۰:۳۸
کار کوتاه مستند عطر ماندگار
۰۰:۴۲
دعای عهد
۰۰:۵۱
تیزر جزء خوانی قرآن کریم
۰۰:۵۲
سلفی با حاج قاسم
۰۰:۵۹
آرم استیشن
۰۰:۵۹
تقدیم‌برنامه سریال نگهبان قدس
۰۰:۵۹
سریال نگهبان قدس (قسمت 8)
۰۱:۳۳
کار کوتاه مستند ایران ما
۰۱:۳۸
تیزر برنامه‌های ماه مبارک رمضان
۰۱:۴۲
میانه میدان
۰۱:۴۸
تیزر مستندهای شهدا
۰۱:۵۰
مناجات‌خوانی ماه مبارک رمضان
۰۲:۰۰
آرم استیشن
۰۲:۰۰
تقدیم‌برنامه پیک راستان
۰۲:۰۰
مستند پیک راستان
۰۲:۲۵
نماهنگ شکوه انقلاب
۰۲:۲۹
آرم استیشن
۰۲:۳۰
تقدیم برنامه جزء خوانی قرآن کریم
۰۲:۳۰
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
۰۳:۲۸
نردبانی به آسمان
۰۳:۲۹
آرم استیشن
۰۳:۲۹
اعلام برنامه ها
۰۳:۳۰
تقدیم‌برنامه سمت خدا
۰۳:۳۰
برنامه سمت خدا
۰۴:۱۵
پویانمایی ماندگار
۰۴:۱۶
آنونس برنامه عصر شیرین
۰۴:۱۷
آنونس مستند کمیته
۰۴:۲۰
آنونس برنامه انارستان
۰۴:۲۱
کار کوتاه داستانی پنجشنبه
۰۴:۲۹
آرم استیشن
۰۴:۲۹
تقدیم‌برنامه انارستان
۰۴:۲۹
برنامه انارستان (بازپخش)