مسابقه اسطرلاب

[خلاصه]در این برنامه چهار دانش آموز پسر

شبکه امید

برنامه‌های شبکه امید فقط ویژه نوجوانان و برای گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال است. براساس سیاستهای اعلام‌شده از سوی شبکه کودک و نوجوان، ۴۰ درصد برنامه‌های شبکه امید، انیمیشن و ۶۰ درصد آن، لایواکشن (Live Action) خواهد بود.
جمعه، ۱۲/۸
شنبه، ۱۲/۹
یک‌شنبه، ۱۲/۱۰
دوشنبه، ۱۲/۱۱
سه‌شنبه، ۱۲/۱۲
چهارشنبه، ۱۲/۱۳
پنج‌شنبه، ۱۲/۱۴
امروز
شنبه، ۱۲/۱۶
یک‌شنبه، ۱۲/۱۷
دوشنبه، ۱۲/۱۸
سه‌شنبه، ۱۲/۱۹
۰۵:۰۰
هم اکنون / خوشبرگ
۰۵:۰۰
خوشبرگ
۰۵:۲۱
اعلام برنامه ها
۰۵:۲۱
نماهنگ صبحی دیگر
۰۵:۲۴
انیمه آرم طبیعت
۰۵:۲۴
دینگ دینگ
۰۵:۲۸
وله آگهی بازرگانی
۰۵:۲۸
آگهی بازرگانی
۰۵:۲۹
هم اکنون / مجموعه اوک نیو
۰۵:۳۰
مجموعه اوک نیو
۰۶:۰۷
برنامه بعدی 4
۰۶:۰۷
همه ما مسئولیم
۰۶:۰۹
آرم استیشن من ماسک می زنم
۰۶:۰۹
پیش پرده سینمایی در جستجوی ماوریکس
۰۶:۱۰
پیش پرده مجموعه قصه های ما
۰۶:۱۱
وله آگهی بازرگانی
۰۶:۱۱
آگهی بازرگانی
۰۶:۱۵
هم اکنون / مسابقه اسطرلاب
۰۶:۱۵
مسابقه اسطرلاب
۰۷:۲۲
آرم استیشن من ماسک می زنم
۰۷:۲۲
مسیر ایرانی
۰۷:۲۵
از نگاه امید
۰۷:۲۶
ماجراهای آقای شهروندی
۰۷:۲۹
هم اکنون / جام برتر
۰۷:۳۰
جام برتر 2
۰۸:۱۸
فوتبال مدرن
۰۸:۱۹
پیش پرده جام برتر
۰۸:۲۰
پیش پرده مجموعه قصه های ما
۰۸:۲۱
پیش پرده سینمایی در جستجوی ماوریکس
۰۸:۲۲
امیدانه
۰۸:۲۷
دینگ دینگ
۰۸:۳۱
شکرستان کرونا
۰۸:۳۳
هم اکنون / ادامه جام برتر
۰۸:۳۳
جام برتر + اذان ظهر
۰۹:۲۹
اعلام برنامه ها
۰۹:۳۰
وله آگهی بازرگانی
۰۹:۳۰
آگهی بازرگانی
۰۹:۳۳
هم اکنون / مستند پسر بلوط
۰۹:۳۴
مستند پسر بلوط
۰۹:۵۹
برنامه بعدی 5
۱۰:۰۰
وله آگهی بازرگانی
۱۰:۰۰
آگهی بازرگانی
۱۰:۰۳
هم اکنون / ما نوجوانان
۱۰:۰۳
ما نوجوانان
۱۰:۳۱
از نگاه امید
۱۰:۳۲
وله آگهی بازرگانی
۱۰:۳۲
آگهی بازرگانی
۱۰:۳۸
هم اکنون / مستند قهرمان مادر زاد
۱۰:۳۸
مستند قهرمان مادر زاد
۱۱:۱۶
اعلام برنامه ها
۱۱:۱۷
یک نهال یک زندگی
۱۱:۱۷
باشگاه امید
۱۱:۲۷
وله آگهی بازرگانی
۱۱:۲۷
آگهی بازرگانی
۱۱:۳۱
هم اکنون / مجموعه اوک نیو
۱۱:۳۱
مجموعه اوک نیو
۱۲:۰۸
برنامه بعدی 6
۱۲:۰۸
نما امید
۱۲:۱۳
پیش پرده جوانمردان
۱۲:۱۴
پیش پرده سینمایی در جستجوی ماوریکس
۱۲:۱۵
هم اکنون / مثل نامه
۱۲:۱۵
مثل نامه
۱۲:۲۸
اینفو آرم طبیعت
۱۲:۲۸
وله آگهی بازرگانی
۱۲:۲۸
آگهی بازرگانی
۱۲:۳۴
هم اکنون / مجموعه جوانمردان
۱۲:۳۴
مجموعه جوانمردان
۱۲:۵۸
یک نهال یک زندگی
۱۲:۵۹
پیش پرده سینمایی در جستجوی ماوریکس
۱۳:۰۰
هم اکنون / مسابقه اسطرلاب
۱۳:۰۰
مسابقه اسطرلاب
۱۴:۰۷
همه ما مسئولیم
۱۴:۰۸
جالبه بدونید که
۱۴:۱۰
نماهنگ دنیای دیگه
۱۴:۱۴
پیش پرده مجموعه قصه های ما
۱۴:۱۵
هم اکنون / سینمایی در جستجوی ماوریکس
۱۴:۱۶
سینمایی در جستجوی ماوریکس
۱۴:۵۰
اینفو آرم اذان گاهی
۱۴:۵۰
وله قبل از تلاوت
۱۴:۵۱
اذان مغرب به افق تهران
۱۴:۵۵
وله صلوات
۱۴:۵۵
آرم استیشن شبکه
۱۴:۵۶
هم اکنون / ادامه سینمایی در جستجوی ماوریکس
۱۴:۵۶
سینمایی در جستجوی ماوریکس
۱۵:۵۶
اعلام برنامه ها
۱۵:۵۶
من ماسک میزنم
۱۵:۵۶
وله آگهی بازرگانی
۱۵:۵۶
آگهی بازرگانی
۱۶:۰۰
هم اکنون / ما نوجوانان
۱۶:۰۰
ما نوجوانان
۱۶:۲۸
برنامه بعدی 7
۱۶:۲۸
وله آگهی بازرگانی
۱۶:۲۸
آگهی بازرگانی
۱۶:۳۳
هم اکنون / جام برتر
۱۶:۳۳
جام برتر
۱۷:۳۰
انیمه آرم شبکه
۱۷:۳۰
وله آگهی بازرگانی
۱۷:۳۰
آگهی بازرگانی
۱۷:۳۴
هم اکنون / مجموعه اوک نیو
۱۷:۳۵
مجموعه اوک نیو
۱۸:۱۲
انیمه آرم شبکه
۱۸:۱۲
هم اکنون / مثل نامه
۱۸:۱۳
مثل نامه
۱۸:۲۵
اعلام برنامه ها
۱۸:۲۶
آرم استیشن من ماسک می زنم
۱۸:۲۶
وله آگهی بازرگانی
۱۸:۲۶
آگهی بازرگانی
۱۸:۳۰
هم اکنون / مجموعه جوانمردان
۱۸:۳۰
مجموعه جوانمردان
۱۸:۵۲
از نگاه امید
۱۸:۵۳
دینگ دینگ
۱۸:۵۵
آن ها که خانه نیستند
۱۸:۵۷
آرم استیشن شبکه
۱۸:۵۷
هم اکنون / به توان خدا
۱۸:۵۷
به توان خدا
۱۹:۲۵
آرم استیشن من ماسک می زنم
۱۹:۲۶
وله آگهی بازرگانی
۱۹:۲۶
آگهی بازرگانی
۱۹:۲۹
هم اکنون / مسابقه بسرا
۱۹:۲۹
مسابقه بسرا
۲۰:۲۹
آرم استیشن شبکه
۲۰:۳۰
اعلام برنامه ها
۲۰:۳۰
انیمه آرم شبکه
۲۰:۳۰
هم اکنون / سینمایی در جستجوی ماوریکس
۲۰:۳۰
سینمایی در جستجوی ماوریکس
۲۲:۰۴
برنامه بعدی 1
۲۲:۰۵
امیدانه
۲۲:۱۱
وله آگهی بازرگانی
۲۲:۱۱
آگهی بازرگانی
۲۲:۱۵
هم اکنون / مجموعه اوک نیو
۲۲:۱۵
مجموعه اوک نیو
۲۲:۵۲
آرم استیشن من ماسک می زنم
۲۲:۵۲
باشگاه امید
۲۳:۰۲
هم اکنون / مثلنامه
۲۳:۰۲
مثل نامه
۲۳:۱۵
آرم استیشن من ماسک می زنم
۲۳:۱۵
هم اکنون / مجموعه جوانمردان
۲۳:۱۵
مجموعه جوانمردان
۲۳:۳۷
برنامه بعدی 2
۲۳:۳۷
مگه میشه کوتاه
۲۳:۴۱
وله آگهی بازرگانی
۲۳:۴۱
آگهی بازرگانی
۲۳:۴۴
هم اکنون / جام برتر
۲۳:۴۵
جام برتر
۰۰:۴۲
اعلام برنامه ها
۰۰:۴۲
پیش پرده خانواده امید
۰۰:۴۴
وله آگهی بازرگانی
۰۰:۴۴
آگهی بازرگانی
۰۰:۴۵
هم اکنون / انیمیشن فرآیند
۰۰:۴۵
انیمیشن فرآیند
۰۰:۵۵
پیش پرده رسانش
۰۰:۵۶
پیش پرده خوشبرگ
۰۰:۵۷
پیش پرده مجموعه قصه های ما
۰۰:۵۸
پیش پرده جوانمردان
۰۰:۵۹
وله آگهی بازرگانی
۰۰:۵۹
آگهی بازرگانی
۰۱:۰۰
هم اکنون / به توان خدا
۰۱:۰۰
به توان خدا
۰۱:۲۸
وله قبل از تلاوت
۰۱:۲۹
تلاوت قرآن نوجوان
۰۱:۳۳
تواشیح سبحان الله
۰۱:۳۵
اذان صبح نوجوانان
۰۱:۳۹
وله صلوات
۰۱:۳۹
آرم استیشن شبکه
۰۱:۴۰
اعلام برنامه ها
۰۱:۴۰
نماهنگ یا محمد گروه سرود نبی اکرم
۰۱:۴۴
باید ها و نباید های کرونا
۰۱:۴۵
هم اکنون / مستند شصت جانور مرگبار
۰۱:۴۵
مستند شصت جانور مرگبار
۰۲:۳۴
اینفو آرم طبیعت
۰۲:۳۵
نماهنگ دنیای دیگه
۰۲:۴۰
آرم استیشن من ماسک می زنم
۰۲:۴۰
هم اکنون / آزمایش ها
۰۲:۴۰
آزمایش ها
۰۲:۵۲
مسیر ایرانی
۰۲:۵۴
وله آگهی بازرگانی
۰۲:۵۴
آگهی بازرگانی
۰۲:۵۵
هم اکنون / سینمایی در جستجوی ماوریکس
۰۲:۵۵
سینمایی در جستجوی ماوریکس
۰۴:۲۹
برنامه بعدی 3
۰۴:۲۹
وله آگهی بازرگانی
۰۴:۲۹
آگهی بازرگانی
۰۴:۳۰
هم اکنون / جام برتر
۰۴:۳۰
جام برتر