آگهی بازرگانی

شبکه امید

برنامه‌های شبکه امید فقط ویژه نوجوانان و برای گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال است. براساس سیاستهای اعلام‌شده از سوی شبکه کودک و نوجوان، ۴۰ درصد برنامه‌های شبکه امید، انیمیشن و ۶۰ درصد آن، لایواکشن (Live Action) خواهد بود.
شنبه، ۴/۷
یک‌شنبه، ۴/۸
دوشنبه، ۴/۹
سه‌شنبه، ۴/۱۰
چهارشنبه، ۴/۱۱
پنج‌شنبه، ۴/۱۲
جمعه، ۴/۱۳
امروز
یک‌شنبه، ۴/۱۵
دوشنبه، ۴/۱۶
سه‌شنبه، ۴/۱۷
چهارشنبه، ۴/۱۸
۰۵:۰۰
هم اکنون / بلیک و مورتبیمر
۰۵:۰۰
بلیک و مورتیمر- قسمت 8
۰۵:۲۰
آرم استیشن تابستانه
۰۵:۲۱
مزه تابستان
۰۵:۲۳
پیش پرده بچه های نسبتا بد
۰۵:۲۴
پیش پرده سینمایی پیتر در سرزمین افسانه ایی
۰۵:۲۵
وله آگهی بازرگانی
۰۵:۲۵
آگهی بازرگانی
۰۵:۳۰
هم اکنون / فصل امتحان
۰۵:۳۰
فصل امتحان
۰۶:۰۳
فصل امتحان
۰۶:۳۴
فصل امتحان
۰۷:۰۶
فصل امتحان
۰۷:۳۲
برنامه بعدی 4
۰۷:۳۲
آرم استیشن تابستانه
۰۷:۳۳
وله آگهی بازرگانی
۰۷:۳۳
آگهی بازرگانی
۰۷:۳۸
هم اکنون / مجموعه سرنوشت یک مبارز
۰۷:۳۸
مجموعه سرنوشت یک مبارز
۰۸:۲۴
آرم استیشن شبکه
۰۸:۲۴
دانش نما
۰۸:۳۱
سوال پیامکی طرح 1454
۰۸:۳۲
آرم استیشن شبکه
۰۸:۳۲
وله قبل از تلاوت
۰۸:۳۳
تلاوت قرآن نوجوان
۰۸:۳۸
تواشیح سبحان الله
۰۸:۳۹
اذان ظهر-نوجوان
۰۸:۴۳
دعای سلامتی امام زمان (عج)
۰۸:۴۴
وله صلوات
۰۸:۴۵
آرم استیشن شبکه
۰۸:۴۵
هم اکنون / هشتگ دوستی
۰۸:۴۵
هشتگ دوستی
۰۸:۵۶
آرم استیشن تابستانه
۰۸:۵۶
وله آگهی بازرگانی
۰۸:۵۶
آگهی بازرگانی
۰۹:۰۱
هم اکنون / مستند سیاره انسان
۰۹:۰۱
مستند سیاره انسان
۰۹:۲۹
اعلام برنامه ها
۰۹:۳۰
آرم استیشن تابستانه
۰۹:۳۰
وله آگهی بازرگانی
۰۹:۳۰
آگهی بازرگانی
۰۹:۳۵
هم اکنون / معماهای بزرگ پوآرو و مارپل
۰۹:۳۵
معماهای بزرگ پوآرو و مارپل-قسمت 29
۰۹:۵۸
پیش پرده سینمایی پاندای کونگفو کار 1
۱۰:۰۰
هم اکنون / ردپای تو
۱۰:۰۰
رد پای تو
۱۰:۳۰
آرم استیشن تابستانه
۱۰:۳۰
وله آگهی بازرگانی
۱۰:۳۰
آگهی بازرگانی
۱۰:۳۵
هم اکنون / مجموعه بچه های نسبتا بد
۱۰:۳۶
مجموعه بچه های نسبتا بد
۱۱:۱۵
برنامه بعدی 5
۱۱:۱۶
آرم استیشن تابستانه
۱۱:۱۶
باشگاه امید
۱۱:۲۹
پیش پرده سینمایی ضربه فنی
۱۱:۳۰
وله آگهی بازرگانی
۱۱:۳۰
آگهی بازرگانی
۱۱:۳۴
هم اکنون / مستند در قلب کومش
۱۱:۳۵
مستند در قلب کومش
۱۲:۱۶
اعلام برنامه ها
۱۲:۱۶
آرم استیشن تابستانه
۱۲:۱۶
هم اکنون / مسابقه تلفنی راز جزیره
۱۲:۱۷
مسابقه تلفنی راز جزیره
۱۲:۵۷
وله آگهی بازرگانی
۱۲:۵۷
آگهی بازرگانی
۱۳:۰۲
هم اکنون / فیلمستون - سینمایی پیتر در سرزمین افسا
۱۳:۰۲
فیلمستون - سینمایی پیتر در سرزمین افسانه ایی- معرف
۱۳:۰۳
سینمایی پیتر در سرزمین افسانه ای
۱۴:۳۱
فیلمستون - سینمایی پیتر در سرزمین افسانه ایی- تحلی
۱۴:۴۰
برنامه بعدی 6
۱۴:۴۰
پیش پرده سینمایی ضربه فنی
۱۴:۴۱
پیش پرده سینمایی پاندای کونگفو کار 1
۱۴:۴۲
پیش پرده سینمایی پاندای کونگفو کار 2
۱۴:۴۳
قاب امید
۱۴:۴۶
وله آگهی بازرگانی
۱۴:۴۷
آگهی بازرگانی
۱۴:۵۱
هم اکنون / مسابقه آتش نشانی
۱۴:۵۱
مسابقه آتش نشانی
۱۵:۴۹
جالبه بدونید که...
۱۵:۵۰
پیش پرده برنامه خوش برگ
۱۵:۵۱
قاب امید
۱۵:۵۴
هم اکنون / هشتگ دوستی
۱۵:۵۴
هشتگ دوستی
۱۶:۰۴
پیش پرده مسابقه پیشفنگ
۱۶:۰۵
قاب امید
۱۶:۰۸
آرم استیشن شبکه
۱۶:۰۸
وله قبل از تلاوت
۱۶:۰۸
تلاوت قرآن
۱۶:۱۴
تواشیح سبحان الله
۱۶:۱۵
اذان مغرب به افق تهران
۱۶:۱۹
دعای سلامتی امام زمان (عج)
۱۶:۲۱
وله صلوات
۱۶:۲۱
آرم استیشن شبکه
۱۶:۲۲
قاب امید
۱۶:۲۵
وله آگهی بازرگانی
۱۶:۲۵
آگهی بازرگانی
۱۶:۲۹
هم اکنون / مجموعه سرنوشت یک مبارز
۱۶:۳۰
مجموعه سرنوشت یک مبارز
۱۷:۲۷
اعلام برنامه ها
۱۷:۲۸
مزه تابستان
۱۷:۲۹
وله آگهی بازرگانی
۱۷:۳۰
آگهی بازرگانی
۱۷:۳۴
هم اکنون / معماهای بزرگ پوآرو و مارپل
۱۷:۳۵
معماهای بزرگ پوآرو و مارپل-قسمت 30
۱۷:۵۷
برنامه بعدی 7
۱۷:۵۸
پیش پرده سینمایی ضربه فنی
۱۷:۵۹
پیش پرده برنامه خوش برگ
۱۷:۵۹
هم اکنون / بازی ویزیون
۱۸:۰۰
بازی ویزیون
۱۸:۴۲
آرم استیشن تابستانه
۱۸:۴۳
پیش پرده سینمایی پاندای کونگفو کار 1
۱۸:۴۴
هم اکنون / فرآیند
۱۸:۴۴
فرایند
۱۸:۵۵
آرم استیشن شبکه
۱۸:۵۵
وله آگهی بازرگانی
۱۸:۵۵
آگهی بازرگانی
۱۹:۰۰
هم اکنون / مستند پرواز
۱۹:۰۰
مستند پرواز
۱۹:۲۶
پیش پرده برنامه های تابستان
۱۹:۲۹
طبیعت ایران