برنامه از ساعت 6 تا 7

ساعت6تا7

شبکه پرس تی وی

اولین شبکه خبری تلویزیونی انگلیسی‌زبان ایرانی است شعار این شبکه «خبر از نگاه جدید» برای شکستن سلطهٔ رسانه‌های گروهی غربی است. پرس تی وی سایر اهداف خود را به شرح زیر اعلام کرده‌است: شکستن انحصار قوی رسانه‌های غربی به وجود آوردن پلی میان فرهنگ‌های مختلف تاکید بر نمایش تفاوت‌ها و مشترکات سیاسی و فرهنگی با توجه به شرایط انسانی[۴] همچنین پرس تی‌وی اعلام کرده که این شبکه تحلیل دقیقی از رویدادها را ارائه خواهد کرد، با این هدف که سوی دیگر داستان را به نمایش بگذارد. در حال حاضر این شبکه روزانه در حدود ۲ ساعت برنامه‌های خبری و مستند تولید می‌کند که پیش بینی می‌شود تولید این برنامه‌ها تا ۶ ساعت در روز افزایش یابد. به گفته مدیر شبکه، برنامه‌های زنده فعلاً از واشنگتن، نیویورک، لندن، بیروت و دمشق پخش می‌شوند و قرار است در مصر و فلسطین هم این کار راه بیفتد. بخش دیگری از شبکه به پخش فیلم‌های مستند اختصاص دارد. گروه‌های مستندساز از حدود ۲۰ کشور دنیا رفته و برای این شبکه برنامه تولید کرده‌اند. به گفته مدیر شبکه برای ۸ ماه آینده روزی نیم ساعت برنامه مستند که بخشی از این برنامه‌ها خرید خارجی است پخش خواهد شد.
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
جمعه، ۶/۲۸
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
امروز
چهارشنبه، ۷/۲
پنج‌شنبه، ۷/۳
جمعه، ۷/۴
شنبه، ۷/۵
۰۵:۰۰
World News in Full
۰۵:۳۰
News In Brief
۰۵:۳۱
We the People
۰۶:۰۰
World News in Full
۰۶:۳۰
News In Brief
۰۶:۳۱
Paradise of Imagination-1
۰۷:۰۰
World News in Full
۰۷:۳۰
News In Brief
۰۷:۳۱
Congresswoman-1
۰۸:۰۰
World News in Full
۰۸:۳۰
News In Brief
۰۸:۳۱
Bazaar
۰۹:۰۰
World News in Full
۰۹:۳۰
News In Brief
۰۹:۳۱
Palestine Files
۱۰:۰۰
World News in Full
۱۰:۳۰
News In Brief
۱۰:۳۱
The Debate
۱۱:۰۰
World News in Full
۱۱:۳۰
News In Brief
۱۱:۳۱
10 Minutes-White Helmets Turn Violet in Syria
۱۱:۴۵
Medium Items
۱۲:۰۰
World News in Full
۱۲:۳۰
News In Brief
۱۲:۳۱
Paradise of Imagination-1
۱۳:۰۰
World News in Full
۱۳:۳۰
News In Brief
۱۳:۳۱
Africa Today
۱۴:۰۰
World News in Full
۱۴:۳۰
News In Brief
۱۴:۳۱
Iran
۱۴:۴۶
Fighting Covid
۱۵:۰۰
World News in Full
۱۵:۳۰
News In Brief
۱۵:۳۱
Economic Divide
۱۶:۰۰
World News in Full
۱۶:۳۰
News In Brief
۱۶:۳۱
Congresswoman-1
۱۷:۰۰
World News in Full
۱۷:۳۰
News In Brief
۱۷:۳۱
Paradise of Imagination-1
۱۸:۰۰
World News in Full
۱۸:۳۰
News In Brief
۱۸:۳۱
Mideastream
۱۹:۰۰
World News in Full
۱۹:۳۰
News In Brief
۱۹:۳۱
The Debate
۲۰:۰۰
World News in Full
۲۰:۳۰
برنامه از ساعت 0 تا 1
۲۱:۳۰
برنامه از ساعت 1 تا 2
۲۲:۳۰
برنامه از ساعت 2 تا 3
۲۳:۳۰
برنامه از ساعت 3 تا 4
۰۰:۳۰
برنامه از ساعت 4 تا 5
۰۱:۳۰
برنامه از ساعت 5 تا 6
۰۲:۳۰
برنامه از ساعت 6 تا 7
۰۳:۳۰
برنامه از ساعت 7 تا 8
۰۴:۳۰
برنامه از ساعت 8 تا 9