منم بچه مسلمان

شبکه قرآن و معارف اسلامی

گردآوری، دریافت، تهیه و تنظیم و پخش گزارشهای قرآنی و برنامه‌های دینی در چارچوب خط مشی‌ها و ضوابط کلی سازمان صدا و سیما و سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله وظایف این شبکه عنوان شده‌است.
شنبه، ۳/۲۲
یک‌شنبه، ۳/۲۳
دوشنبه، ۳/۲۴
سه‌شنبه، ۳/۲۵
چهارشنبه، ۳/۲۶
پنج‌شنبه، ۳/۲۷
جمعه، ۳/۲۸
امروز
یک‌شنبه، ۳/۳۰
دوشنبه، ۳/۳۱
سه‌شنبه، ۴/۱
چهارشنبه، ۴/۲
۰۵:۲۸
میان برنامه
۰۵:۳۰
اخبار قرآنی - زنده
۰۵:۴۵
پرسمان
۰۶:۱۶
میان برنامه
۰۶:۲۲
تلاوت ایرانی ساعت 50-10
۰۶:۲۷
میان برنامه
۰۶:۲۹
ایوان بهشت - زنده
۰۷:۲۶
میان برنامه
۰۷:۳۰
یاد خدا
۰۷:۵۸
هشتگ دین
۰۸:۲۰
میان برنامه
۰۸:۳۰
تلاوت اذان ظهر
۰۸:۳۴
رهبری - دعا
۰۸:۳۶
اذان ظهر
۰۸:۴۰
نماز ظهر
۰۸:۴۹
دعای فرج
۰۸:۵۰
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۸:۵۶
میان برنامه
۰۹:۰۰
ترتیل حزبی کرمان
۰۹:۱۴
ویژه برنامه دهه کرامت - زنده
۱۰:۲۱
میان برنامه
۱۰:۲۹
تکرار اسرا - دوره دهم
۱۱:۱۶
میان برنامه
۱۱:۳۰
منم بچه مسلمان
۱۲:۱۵
میان برنامه
۱۲:۳۰
تلاوت مصری ساعت 17
۱۲:۳۵
پرسمان
۱۳:۰۶
میان برنامه
۱۳:۳۰
محفل انس با قرآن کریم - زنده
۱۴:۲۸
یاد خدا
۱۴:۵۷
مستند هم رکاب
۱۵:۲۹
میان برنامه
۱۵:۳۰
صلوات خاصه امام رضا(علیه السلام)
۱۵:۳۱
دهه کرامت - حجه الاسلام انصاریان
۱۶:۰۴
میان برنامه
۱۶:۰۵
تلاوت اذان مغرب
۱۶:۱۲
دعای سردار سلیمانی
۱۶:۱۴
اذان مغرب
۱۶:۱۹
نماز مغرب
۱۶:۲۶
دعای فرج
۱۶:۲۸
ترتیل حزبی کرمان
۱۶:۴۳
زیارت امین الله و زیارت پیامبر از بعید - زنده
۱۷:۲۷
مصباح - زنده
۱۸:۲۵
میان برنامه
۱۸:۲۹
ایوان بهشت - زنده