چهلستون(زنده)

شبکه استانی قزوین

شبکه استانی قزوین یکی از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در شهر قزوین فعالیت می‌کند.[۲][پیوند مرده] شبکه استانی قزوین یکی از شبکه های استانی فعال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در بین مردم استان قزوین از محبوبیت بالایی برخوردار نبود اما در چند سال اخیر با نو آوری در برنامه سازی تلویزیونی در این شبکه بیننده های بیشتری را به خود جذب کرده است.
پنج‌شنبه، ۱۰/۲۵
جمعه، ۱۰/۲۶
شنبه، ۱۰/۲۷
یک‌شنبه، ۱۰/۲۸
دوشنبه، ۱۰/۲۹
سه‌شنبه، ۱۰/۳۰
چهارشنبه، ۱۱/۱
امروز
جمعه، ۱۱/۳
شنبه، ۱۱/۴
یک‌شنبه، ۱۱/۵
دوشنبه، ۱۱/۶
۰۵:۱۹
تماشاخانه
۰۵:۲۹
جهش
۰۵:۵۹
انیمیشن صرفه جویی گاز
۰۶:۰۰
آرم تایم
۰۶:۰۰
گلخونه
۰۶:۲۳
پیام بازرگانی قبل از خبر10
۰۶:۲۷
عطر ماندگار
۰۶:۲۹
ساعت خبر
۰۶:۳۰
اخبار
۰۶:۴۵
تیزر برنامه تا آسمان
۰۶:۴۶
پیام بازرگانی قبل خانواده
۰۶:۴۸
رنگ زندگی(زنده)
۰۷:۴۳
آنونس مجموعه گیله وا(هر روز)
۰۷:۴۵
تا آسمان(زنده)
۰۸:۴۲
حدیث اذان
۰۸:۴۳
قرآن
۰۸:۵۰
تیک تاک
۰۸:۵۱
اذان ظهر به افق قزوین
۰۸:۵۵
نماز جماعت ظهر
۰۹:۰۲
دعای روز پنج شنبه
۰۹:۰۶
وله امامزاده حسین (ع)
۰۹:۰۷
پیام بازرگانی قبل از سریال12:40
۰۹:۱۰
مجموعه"گیله وا "
۱۰:۰۲
پیام بازرگانی قبل مسابقه13:30
۱۰:۰۶
مسابقه تلفنی(زنده)
۱۰:۳۳
پیام قبل از تکرار سینمایی14
۱۰:۳۷
سینمایی" دینا در ماجراجویی دونارک "
۱۲:۰۱
انیمیشن صرفه جویی گاز
۱۲:۰۲
حرف آخر
۱۲:۲۴
آرم استیشن شبکه
۱۲:۲۴
چهلستون(گزیده)
۱۲:۵۹
آنونس مجموعه گیله وا(هر روز)
۱۳:۰۱
پسته خندان
۱۳:۳۳
انیمیشن صرفه جویی گاز
۱۳:۳۴
کنکور آسان است
۱۳:۵۴
وله خوشنویسی
۱۳:۵۵
حرکت و برکت
۱۳:۵۷
فرشتگان شهید
۱۴:۰۷
حدیث اذان
۱۴:۰۸
قرآن
۱۴:۱۴
تیک تاک
۱۴:۱۵
اذان مغرب به افق قزوین
۱۴:۱۹
نماز جماعت مغرب
۱۴:۲۴
دعای فرج
۱۴:۲۶
آرم استیشن شبکه
۱۴:۲۶
پیام بازرگانی قبل از تولیدی18:00
۱۴:۳۴
مدال افتخار
۱۴:۵۴
وله خوشنویسی
۱۴:۵۵
طنزپیشگان
۱۵:۲۵
پیام بازرگانی قبل از تولیدی19:00
۱۵:۳۲
سیب
۱۶:۰۵
آرم استیشن شبکه
۱۶:۰۶
مشق
۱۶:۲۱
پیام بازرگانی قبل از خبر 20
۱۶:۲۶
عصر خمینی(ره)
۱۶:۲۹
ساعت خبر
۱۶:۳۰
اخبار
۱۶:۵۵
پیام بازرگانی بعد از خبر20
۱۶:۵۹
مستند"آن سالها"
۱۷:۳۲
دعای عظم البلا
۱۷:۳۶
اوقات شرعی
۱۷:۳۸
تیزر جشنواره رسانه های رضوی
۱۷:۳۹
پیام بازرگانی قبل برنامه محلی
۱۷:۴۴
چهلستون(زنده)
۱۸:۴۴
انیمیشن صرفه جویی گاز
۱۸:۴۵
نوای مینودری
۱۹:۰۰
آرم استیشن شبکه
۱۹:۰۰
انعکاس
۱۹:۱۵
انیمیشن صرفه جویی گاز
۱۹:۱۶
میان برنامه ماسک
۱۹:۲۰
پیام بازرگانی قبل خبر23
۱۹:۲۶
عطر ماندگار
۱۹:۲۹
ساعت خبر
۱۹:۳۰
اخبار
۱۹:۵۰
حرف آخر
۱۹:۵۹
دعای صحیفه سجادیه
۲۰:۰۶
اوقات شرعی
۲۰:۰۸
دعای کمیل