زاویه (خرمشهر)

شبکه استانی قزوین

شبکه استانی قزوین یکی از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در شهر قزوین فعالیت می‌کند.[۲][پیوند مرده] شبکه استانی قزوین یکی از شبکه های استانی فعال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در بین مردم استان قزوین از محبوبیت بالایی برخوردار نبود اما در چند سال اخیر با نو آوری در برنامه سازی تلویزیونی در این شبکه بیننده های بیشتری را به خود جذب کرده است.
دوشنبه، ۲/۲۶
سه‌شنبه، ۲/۲۷
چهارشنبه، ۲/۲۸
پنج‌شنبه، ۲/۲۹
جمعه، ۲/۳۰
شنبه، ۲/۳۱
یک‌شنبه، ۳/۱
امروز
سه‌شنبه، ۳/۳
چهارشنبه، ۳/۴
پنج‌شنبه، ۳/۵
جمعه، ۳/۶
۰۵:۲۳
نماهنگ " خاطره عشق "
۰۵:۲۶
پیام بازرگانی قبل از خبر 10
۰۵:۲۷
راه امام
۰۵:۲۹
ساعت خبر
۰۵:۳۰
اخبار
۰۵:۴۵
شعار سال
۰۵:۴۶
موشن " در جستجوی فجر"
۰۵:۵۴
پیام بازرگانی قبل ازمستند
۰۵:۵۵
تیزرجشنواره پژواک رادیویی
۰۵:۵۶
آرم تایم
۰۵:۵۷
گلخونه
۰۶:۲۴
نماهنگ سی سالگی
۰۶:۲۷
تیزر پرنیان
۰۶:۲۹
آرم تایم
۰۶:۳۰
مستند "عبور ناممکن"
۰۶:۵۶
در قاب میهنم
۰۷:۰۰
پویش سلام فرمانده آبیک
۰۷:۰۶
مسجد ما
۰۷:۳۵
میان برنامه " منوچهر قلم چی"
۰۷:۳۹
تیزر پرنیان
۰۷:۴۱
نماهنگ " خاطره عشق "
۰۷:۴۴
تیزرطرح حفظ سراسری قرآن کریم
۰۷:۴۶
اوقات شرعی
۰۷:۴۸
فرازی از سخن
۰۷:۵۱
تا آسمان(زنده)
۰۸:۲۸
حدیث اذان
۰۸:۲۹
قرآن
۰۸:۳۶
تیک تاک
۰۸:۳۷
اذان ظهر به افق قزوین
۰۸:۴۱
نماز ظهر
۰۸:۴۸
دعای روز دوشنبه
۰۸:۵۴
زند گینامه مرحوم فاطمی نیا
۰۸:۵۵
معرفی ادامه برنامه ها
۰۸:۵۷
پیام بازرگانی قبل تولیدی زنده
۰۸:۵۷
آرم تایم
۰۸:۵۸
مستند"مهر بانو"
۰۹:۲۴
تیزر کتاب گربه کو چولوی سفید
۰۹:۲۶
آرم تایم
۰۹:۲۶
مستند " مردان مقاومت"
۰۹:۵۹
همخوانی کنگره سه هزار شهید
۱۰:۰۳
تیزر پرنیان
۱۰:۰۵
قزوینی شو
۱۰:۵۶
تیزرجشنواره پژواک رادیویی
۱۰:۵۷
آنونس سینمایی شبکه
۱۰:۵۸
صبح بخیر قزوین ( بازپخش)
۱۱:۲۶
تیزر کهکشان نیستی
۱۱:۲۸
پیام بازرگانی قبل ازتکرار سریال
۱۱:۲۹
آرم تایم
۱۱:۳۰
مجموعه" دود کش 2"
۱۲:۱۶
زاویه (خرمشهر)
۱۲:۱۸
برتر شو
۱۲:۳۸
معرفی ادامه برنامه ها عصر
۱۲:۴۰
پیام بازرگانی قبل تولیدی17
۱۲:۴۲
پسته خندان
۱۳:۱۰
تیزر پرنیان
۱۳:۱۲
کنکور آسان است
۱۳:۳۰
پیام بازرگانی قبل مسابقه تلفنی
۱۳:۳۱
مسابقه تلفنی(زنده)
۱۳:۵۸
خرمشهر در پیش است
۱۴:۰۰
نماهنگ " خاطره عشق "
۱۴:۰۳
آرم استیشن
۱۴:۰۴
پیام بازرگانی قبل تولیدی زنده
۱۴:۰۵
گام تمدن ساز (زنده)
۱۵:۱۴
تیزرطرح حفظ سراسری قرآن کریم
۱۵:۱۵
سلام فرمانده
۱۵:۲۲
پیام بازرگانی قبل خبر20
۱۵:۲۷
راه امام
۱۵:۲۹
ساعت خبر
۱۵:۳۰
اخبار
۱۵:۵۵
پیام بازرگانی بعد از خبر 20
۱۵:۵۵
گفتگو ویژه خبری(زنده)
۱۶:۰۵
تیک تاک
۱۶:۰۶
اذان مغرب به افق قزوین
۱۶:۰۸
گفتگو ویژه خبری(زنده)
۱۶:۳۸
پیام بازرگانی قبل محلی
۱۶:۴۳
چهلستون(زنده)
۱۷:۴۸
خرمشهر در پیش است
۱۷:۵۰
پیام بازرگانی قبل تولیدی22
۱۷:۵۲
پرنیان
۱۸:۲۵
پیام بازرگانی قبل خبر23
۱۸:۲۹
ساعت خبر
۱۸:۳۰
اخبار
۱۸:۵۰
شعار سال
۱۸:۵۱
تیزر کتاب گربه کو چولوی سفید
۱۸:۵۲
اوقات شرعی
۱۸:۵۴
پیام بازرگانی قبل سینمایی
۱۸:۵۵
آرم تایم
۱۸:۵۵
سینمایی"سرزمین خورشید"