شبکه استانی قزوین

شبکه استانی قزوین یکی از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در شهر قزوین فعالیت می‌کند.[۲][پیوند مرده] شبکه استانی قزوین یکی از شبکه های استانی فعال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در بین مردم استان قزوین از محبوبیت بالایی برخوردار نبود اما در چند سال اخیر با نو آوری در برنامه سازی تلویزیونی در این شبکه بیننده های بیشتری را به خود جذب کرده است.
شنبه، ۵/۲
یک‌شنبه، ۵/۳
دوشنبه، ۵/۴
سه‌شنبه، ۵/۵
چهارشنبه، ۵/۶
پنج‌شنبه، ۵/۷
جمعه، ۵/۸
امروز
یک‌شنبه، ۵/۱۰
دوشنبه، ۵/۱۱
سه‌شنبه، ۵/۱۲
چهارشنبه، ۵/۱۳
۰۵:۰۷
وله تبریک میلاد امام موسی کاظم(ع)
۰۵:۰۸
تاتی زبون
۰۵:۲۶
بیانات رهبری
۰۵:۲۹
ساعت خبر
۰۵:۳۰
اخبار
۰۵:۴۵
میان برنامه بندچ
۰۵:۴۸
مسابقه پیامکی 1455
۰۵:۵۰
نماهنگ میلاد امام موسی کاظم(ع)
۰۵:۵۱
پسته خندان
۰۶:۲۴
نماهنگ سی سالگی
۰۶:۲۸
مسابقه پیامکی 1455
۰۶:۳۰
مستند"سیمای بهشتی"
۰۷:۰۲
وله ولادت امام موسی کاظم (ع)
۰۷:۰۳
سیب
۰۷:۳۶
نماهنگ میلاد امام موسی کاظم(ع)
۰۷:۳۸
روز خدا
۰۷:۵۰
اوقات شرعی
۰۷:۵۲
میان برنامه غدیر تا مباهله
۰۸:۰۰
تا آسمان(زنده)
۰۸:۳۷
حدیث اذان
۰۸:۳۸
قرآن
۰۸:۴۵
تیک تاک
۰۸:۴۶
اذان ظهر به افق قزوین
۰۸:۵۰
نماز جماعت ظهر
۰۸:۵۷
دعای روز شنبه
۰۹:۰۰
وله امامزاده حسین (ع)
۰۹:۰۰
مسابقه پیامکی 1455
۰۹:۰۲
معرفی ادامه برنامه ها
۰۹:۰۳
آرم تایم
۰۹:۰۴
سینمایی" خط و نشان "
۱۰:۳۵
وله تبریک میلاد امام موسی کاظم(ع)
۱۰:۳۶
نشاط(بازپخش)
۱۱:۲۴
نماهنگ میلاد امام موسی کاظم(ع)
۱۱:۲۶
آرم تایم
۱۱:۲۷
مجموعه"پنچری"
۱۲:۱۹
مسابقه پیامکی 1455
۱۲:۲۰
پیام بازرگانی قبل از کودک
۱۲:۲۱
آرم تایم
۱۲:۲۲
گلخونه
۱۲:۵۵
نماهنگ سی سالگی
۱۲:۵۹
کنکور آسان است
۱۳:۱۹
وله تبریک میلاد امام موسی کاظم(ع)
۱۳:۲۰
مسابقه پیامکی 1455
۱۳:۲۲
صبح بخیر قزوین(بازپخش)
۱۳:۵۲
میان برنامه بندچ
۱۳:۵۶
حرف آخر
۱۴:۲۱
مسابقه پیامکی 1455
۱۴:۲۲
پیام بازرگانی قبل از برنامه 19:00
۱۴:۲۵
نقطه سرخط
۱۵:۰۰
نماهنگ میلاد امام موسی کاظم(ع)
۱۵:۰۱
تاتی زبون
۱۵:۱۹
وله ولادت امام موسی کاظم (ع)
۱۵:۲۰
پیام بازرگانی قبل از خبر20:00
۱۵:۲۶
بیانات رهبری
۱۵:۲۹
ساعت خبر
۱۵:۳۰
اخبار
۱۵:۵۰
وله تبریک میلاد امام موسی کاظم(ع)
۱۵:۵۱
مسابقه پیامکی 1455
۱۵:۵۳
گفتگوی ویژه خبری(زنده)
۱۶:۰۵
تیک تاک
۱۶:۰۶
اذان مغرب به افق قزوین
۱۶:۰۸
ادامه گفتگوی ویژه خبری(زنده)
۱۶:۳۵
مسابقه پیامکی 1455
۱۶:۳۶
پیام بازرگانی قبل از تولیدی21:10
۱۶:۴۰
آبادی
۱۷:۱۲
میان برنامه بندچ
۱۷:۱۶
پیام بازرگانی قبل از محلی21:50
۱۷:۱۹
چهلستون
۱۸:۲۳
پیام بازرگانی قبل از خبر23:00
۱۸:۲۷
بیانات رهبری
۱۸:۲۹
ساعت خبر
۱۸:۳۰
اخبار
۱۸:۵۰
مسابقه پیامکی 1455
۱۸:۵۱
اوقات شرعی
۱۸:۵۳
پیام بازرگانی قبل از سینمایی23:30
۱۸:۵۵
آرم تایم
۱۸:۵۶
سینمایی" وزیر کاتو "