شبکه استانی قزوین

شبکه استانی قزوین یکی از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در شهر قزوین فعالیت می‌کند.[۲][پیوند مرده] شبکه استانی قزوین یکی از شبکه های استانی فعال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در بین مردم استان قزوین از محبوبیت بالایی برخوردار نبود اما در چند سال اخیر با نو آوری در برنامه سازی تلویزیونی در این شبکه بیننده های بیشتری را به خود جذب کرده است.
پنج‌شنبه، ۴/۲
جمعه، ۴/۳
شنبه، ۴/۴
یک‌شنبه، ۴/۵
دوشنبه، ۴/۶
سه‌شنبه، ۴/۷
چهارشنبه، ۴/۸
امروز
جمعه، ۴/۱۰
شنبه، ۴/۱۱
یک‌شنبه، ۴/۱۲
دوشنبه، ۴/۱۳
۰۵:۲۶
وله شهادت امام جود(ع)
۰۵:۲۷
کلام رهبری
۰۵:۲۹
ساعت خبر
۰۵:۳۰
اخبار
۰۵:۴۵
مداحی شهادت امام جواد(ع)
۰۵:۴۹
رنگ زندگی(زنده)
۰۶:۵۵
روز خدا
۰۷:۰۳
وله شهادت امام جود(ع)
۰۷:۰۴
ارتباط زنده مشهد (زنده)
۰۷:۳۴
شمس ولایت
۰۷:۴۴
اوقات شرعی
۰۷:۴۶
مرثیه خوانی ویژه شهادت
۰۷:۵۰
تا آسمان(زنده)
۰۸:۳۶
حدیث اذان
۰۸:۳۶
قرآن
۰۸:۴۳
تیک تاک
۰۸:۴۴
اذان ظهر به افق قزوین
۰۸:۴۸
نماز جماعت ظهر
۰۸:۵۶
دعای روز پنج شنبه
۰۹:۰۰
وله شهادت امام جواد(ع)
۰۹:۰۰
مرثیه خوانی ویژه شهادت
۰۹:۰۵
معرفی ادامه برنامه ها
۰۹:۰۶
خانه مهارت(گزیده)
۰۹:۴۶
مداحی شهادت امام جواد(ع)
۰۹:۴۹
آرم تایم
۰۹:۵۰
سینمایی"فقط 2 ساعت"
۱۱:۱۵
مرثیه خوانی ویژه شهادت
۱۱:۲۰
طوبی(باز پخش)
۱۱:۵۹
مرثیه خوانی ویژه شهادت
۱۲:۰۵
وله شهادت امام جود(ع)
۱۲:۰۶
آرم تایم
۱۲:۰۶
گلخونه
۱۲:۴۷
وله شهادت امام جود(ع)
۱۲:۴۸
مداحی شهادت امام جواد(ع)
۱۲:۵۲
آرم تایم
۱۲:۵۲
مستند " خاتم الفقها"
۱۳:۴۰
خورشید بی غروب
۱۳:۴۴
وله شهادت امام جود(ع)
۱۳:۴۵
رنگ زندگی(بازپخش)
۱۴:۱۰
آرم تایم
۱۴:۱۰
مستند"رسول"
۱۵:۲۱
مرثیه خوانی ویژه شهادت
۱۵:۲۶
بیانات رهبری
۱۵:۲۹
ساعت خبر
۱۵:۳۰
اخبار
۱۵:۵۵
مرثیه خوانی ویژه شهادت
۱۶:۰۰
شمس ولایت
۱۶:۱۰
قاب معرفت
۱۶:۱۶
حدیث اذان
۱۶:۱۶
قرآن
۱۶:۲۲
تیک تاک
۱۶:۲۳
اذان مغرب به افق قزوین
۱۶:۲۷
نماز جماعت مغرب
۱۶:۳۳
دعای فرج
۱۶:۳۴
ارم استیشن
۱۶:۳۵
وله ازدواج
۱۶:۳۶
پیام بازرگانی قبل محلی
۱۶:۴۰
چهلستون(زنده)
۱۷:۴۴
وله پیوند ملکوتی
۱۷:۴۵
جشنواره سینمایی تابستان
۱۷:۴۶
مشارکتی جهاد کشاورزی
۱۷:۴۹
آرزوی حیدر
۱۷:۵۲
پیام بازرگانی قبل تولیدی22
۱۷:۵۶
در شهر
۱۸:۱۳
سالروز ازدواج امام علی (ع)
۱۸:۱۵
مشارکتی جهاد کشاورزی
۱۸:۱۸
بارون ستاره
۱۸:۲۱
پیام بازرگانی قبل خبر23
۱۸:۲۶
بیانات رهبری(جان کلام )
۱۸:۲۹
ساعت خبر
۱۸:۳۰
اخبار
۱۸:۵۰
سالروز ازدواج
۱۸:۵۲
اوقات شرعی
۱۸:۵۴
حدیث در آدینه
۱۸:۵۵
دعای کمیل
۲۱:۱۶
معرفی برنامه ها
۲۱:۲۰
خان بی بان
۲۲:۱۰
اوقات شرعی
۲۲:۱۲
مجموعه" نون خ"
۲۳:۰۶
آرم استیشن ابنیه
۲۳:۰۷
کوک دل
۲۳:۲۷
اوقات شرعی
۲۳:۲۹
حدیث اذان
۲۳:۳۰
قرآن
۲۳:۳۷
تیک تاک
۲۳:۳۸
اذان صبح به افق قزوین
۲۳:۴۲
نماز جماعت صبح
۲۳:۵۰
دعای فرج
۲۳:۵۳
جزءخوانی قرآن کریم
۰۰:۵۱
حدیث در آدینه
۰۰:۵۲
آرم تایم
۰۰:۵۳
آفرینش
۰۱:۲۱
اوقات شرعی
۰۱:۲۳
بنای بندگی
۰۱:۴۹
سرود جمهوری اسلامی
۰۱:۵۰
دعای ندبه
۰۲:۳۰
حدیث در آدینه
۰۲:۳۱
آرم تایم
۰۲:۳۲
مستند"مکانهای وحش استرالیا"
۰۳:۱۹
تصاویر ارسالی از مدینه
۰۳:۲۲
رویش
۰۳:۳۲
آرم تایم
۰۳:۳۳
سینما پشت پرده
۰۴:۰۹
آرزوی حیدر
۰۴:۱۲
آرم تایم
۰۴:۱۳
مجموعه" نون خ"