چگونه ورزش کنیم؟

[موضوع] امروز با ارسلان کاظمی(بسکتبالیست) ورزش کنیم.

شبکه سلامت

این شبکه با محوریت اصلی پزشکی و سلامت جامعه و خانواده و بهداشت فردی بصورت تخصصی، از روز ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
جمعه، ۶/۲۸
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
امروز
چهارشنبه، ۷/۲
پنج‌شنبه، ۷/۳
جمعه، ۷/۴
شنبه، ۷/۵
۰۵:۰۰
ضربان
۰۵:۴۵
میان برنامه
۰۵:۴۹
مستند برتر
۰۶:۰۴
میان برنامه
۰۶:۱۵
مثبت سلامت
۰۶:۲۵
میان برنامه
۰۶:۳۰
مادر، کودک، تندرستی
۰۷:۱۹
میان برنامه
۰۷:۱۹
مثبت سلامت
۰۷:۲۹
میان برنامه
۰۷:۳۳
روپوش خاکی
۰۷:۵۷
میان برنامه
۰۸:۰۴
مثبت سلامت
۰۸:۱۶
میان برنامه
۰۸:۲۷
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۳۲
میان برنامه
۰۸:۵۰
حال خوب
۰۹:۴۰
میان برنامه
۰۹:۴۴
همایش‌های «تد»
۰۹:۵۶
جهش تولید
۰۹:۵۸
میان برنامه
۱۰:۰۰
ایران فعال
۱۰:۵۵
میان برنامه
۱۱:۰۲
دوربین سلامت
۱۱:۰۹
میان برنامه
۱۱:۱۵
مثبت سلامت
۱۱:۲۵
میان برنامه
۱۱:۳۰
مستند «رفتار کودکان در چهارسالگی»
۱۲:۱۵
میان برنامه
۱۲:۱۵
مثبت سلامت
۱۲:۲۵
میان برنامه
۱۲:۳۰
ضربان (زنده)
۱۳:۱۵
میان برنامه
۱۳:۱۵
مثبت سلامت (زنده)
۱۳:۲۶
میان برنامه
۱۳:۳۰
مجموعه تلویزیونی «بیمارستان چونا»
۱۴:۰۷
میان برنامه
۱۴:۱۴
قاب سفید
۱۴:۲۴
میان برنامه
۱۴:۲۸
سلام دنیا
۱۴:۴۷
میان برنامه
۱۴:۴۹
اذان مغرب به افق تهران
۱۴:۵۳
میان برنامه
۱۴:۵۴
سلام دنیا
۱۵:۲۱
میان برنامه
۱۵:۳۵
شهروند و مافیا
۱۶:۳۰
میان برنامه
۱۶:۳۷
مشاوره و آزمون
۱۷:۰۶
میان برنامه
۱۷:۰۷
دوربین سلامت
۱۷:۲۲
میان برنامه
۱۷:۳۰
حال خوب (زنده)
۱۸:۲۰
میان برنامه
۱۸:۳۰
مستند « وسواس »
۱۹:۱۱
میان برنامه
۱۹:۱۷
همایش‌های «تد»
۱۹:۲۷
میان برنامه
۱۹:۳۰
شهروند و مافیا
۲۰:۲۵
میان برنامه
۲۰:۳۰
میان برنامه
۲۰:۳۰
آرامش خیال
۲۰:۳۸
میان برنامه
۲۰:۵۰
مجموعه تلویزیونی «بیمارستان چونا»
۲۱:۲۷
میان برنامه
۲۱:۴۰
حال خوب
۲۲:۳۰
میان برنامه
۲۲:۳۵
مستند « وسواس »
۲۳:۱۶
میان برنامه
۲۳:۲۵
مادر، کودک، تندرستی
۰۰:۱۴
میان برنامه
۰۰:۱۵
روپوش خاکی
۰۰:۳۸
میان برنامه
۰۰:۵۹
اذان صبح به افق تهران
۰۱:۰۳
میان برنامه
۰۱:۰۸
برگی از دفتر وجود
۰۱:۲۳
میان برنامه
۰۱:۲۳
حیات آبی
۰۱:۵۰
میان برنامه
۰۱:۵۵
چگونه ورزش کنیم؟
۰۲:۱۰
میان برنامه
۰۲:۱۴
بالاتر از لبخند
۰۲:۲۴
میان برنامه
۰۲:۴۰
ایران فعال (بازپخش)
۰۳:۳۵
میان برنامه
۰۳:۴۰
قاب سفید
۰۳:۵۰
میان برنامه
۰۴:۰۰
صبح عالی (زنده)
۰۴:۴۵
میان برنامه
۰۴:۴۵
گولوبولا
۰۴:۵۹
میان برنامه