Poster نزدیک‌تر از خودم, شبکه سلامت

نزدیک‌تر از خودم

شبکه سلامت

نزدیک‌تر از خودم

[موضوع] در این برنا مه دکتر کارشناس درباره اهمیت کلیه ها و عملکرد آنها وعوارض در بعضی ازمواد خون ونارسایی کلیه وقدر شناسی در لحظه های سلامتی و شگفتیهای سلولی و توفیق خداوندی در خدمت مردم توضیح مید [کارشناس] دکتر بهزاد عین اللهی فوق تخصص نف

شبکه سلامت

این شبکه با محوریت اصلی پزشکی و سلامت جامعه و خانواده و بهداشت فردی بصورت تخصصی، از روز ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.