سین شو

[موضوع] استفاده درست از تلفن همراه واینترنت

شبکه سلامت

این شبکه با محوریت اصلی پزشکی و سلامت جامعه و خانواده و بهداشت فردی بصورت تخصصی، از روز ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
پنج‌شنبه، ۱۱/۲
جمعه، ۱۱/۳
شنبه، ۱۱/۴
یک‌شنبه، ۱۱/۵
دوشنبه، ۱۱/۶
سه‌شنبه، ۱۱/۷
چهارشنبه، ۱۱/۸
امروز
جمعه، ۱۱/۱۰
شنبه، ۱۱/۱۱
یک‌شنبه، ۱۱/۱۲
دوشنبه، ۱۱/۱۳
۰۵:۰۰
پیام های بازرگانی
۰۵:۰۲
نشان برنامه
۰۵:۰۲
ایران فعال (زنده)
۰۵:۵۸
اعلام برنامه
۰۵:۵۸
موسیقی تصویر دوست دارم زندگی رو
۰۶:۰۲
نشان برنامه
۰۶:۰۳
منم دوستت دارم
۰۶:۰۸
من یک چاق خوشحال هستم
۰۶:۱۲
پیام های بازرگانی
۰۶:۱۵
مثبت سلامت (زنده)
۰۶:۲۵
اعلام برنامه
۰۶:۲۵
پیام های بازرگانی
۰۶:۲۹
نشان برنامه
۰۶:۳۰
مادر، کودک، تندرستی
۰۷:۱۳
میان برنامه جمعیت
۰۷:۱۵
میان برنامه نوزاد
۰۷:۱۵
مثبت سلامت (زنده)
۰۷:۲۵
اعلام برنامه
۰۷:۲۵
پیام های بازرگانی
۰۷:۲۹
نشان برنامه
۰۷:۳۰
سین شو
۰۷:۵۴
اعلام برنامه
۰۷:۵۴
نشان برنامه
۰۷:۵۵
یادم هست
۰۸:۰۹
اعلام برنامه
۰۸:۰۹
نشان برنامه
۰۸:۰۹
منم دوستت دارم
۰۸:۱۴
مثبت سلامت (زنده)
۰۸:۲۴
میان برنامه کرونا
۰۸:۲۶
در خانه بمانیم تا از مرگ جلوگیری کنیم
۰۸:۲۷
میان برنامه کرونا
۰۸:۳۱
نشان شبکه
۰۸:۳۱
چهل سالگی جهاد دانشگاهی
۰۸:۳۶
با ما همراه باشید
۰۸:۳۶
میان برنامه اذانگاهی
۰۸:۳۷
برکه
۰۸:۳۸
خط عاشقی
۰۸:۴۰
دل آرام
۰۸:۴۲
تلاوت آیات شریف قرآن کریم
۰۸:۴۷
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۵۱
فرازی از دعای صحیفه سجادیه
۰۸:۵۵
میان برنامه اذانگاهی
۰۸:۵۵
اعلام برنامه
۰۸:۵۶
پیام های بازرگانی
۰۹:۰۰
نشان برنامه
۰۹:۰۰
حال خوب
۰۹:۵۰
مثبت سلامت (زنده)
۱۰:۰۰
اعلام برنامه
۱۰:۰۰
پیام های بازرگانی
۱۰:۰۴
نشان برنامه
۱۰:۰۵
سلام دنیا
۱۰:۴۶
اعلام برنامه
۱۰:۴۶
زبان کودکان
۱۰:۵۲
موسیقی تصویر نوزاد
۱۰:۵۵
نشان برنامه
۱۰:۵۵
منم دوستت دارم
۱۱:۰۰
بیشتر بدانیم
۱۱:۰۰
میان برنامه دلایل بروز استرس
۱۱:۰۳
میان برنامه همراه پردردسر
۱۱:۰۵
بهتر زندگی کنیم
۱۱:۰۵
دوربین سلامت
۱۱:۱۲
نشان شبکه
۱۱:۱۳
پیام های بازرگانی
۱۱:۱۵
مثبت سلامت (زنده)
۱۱:۲۵
اعلام برنامه
۱۱:۲۵
پیام های بازرگانی
۱۱:۲۷
نشان برنامه
۱۱:۲۷
مستند « جنون مصرف ویتامین »
۱۲:۱۱
نشان شبکه
۱۲:۱۱
مثبت سلامت (زنده)
۱۲:۲۰
اعلام برنامه
۱۲:۲۰
نشان برنامه
۱۲:۲۰
منم دوستت دارم
۱۲:۲۶
اعلام برنامه
۱۲:۲۷
پیام های بازرگانی
۱۲:۲۹
میان برنامه
۱۲:۳۰
ضربان (زنده)
۱۳:۱۵
اعلام برنامه
۱۳:۱۵
مثبت سلامت (زنده)
۱۳:۲۶
پیام های بازرگانی
۱۳:۲۹
نشان برنامه
۱۳:۳۰
مجموعه تلویزیونی «دوباره زندگی»
۱۴:۰۸
با ما همراه باشید
۱۴:۰۹
میان برنامه اذانگاهی
۱۴:۰۹
برکه
۱۴:۱۰
خط عاشقی
۱۴:۱۱
تلاوت آیات شریف قرآن کریم
۱۴:۱۷
اذان مغرب به افق تهران
۱۴:۲۱
دعای سلامتی امام زمان علیه السلام
۱۴:۲۲
میان برنامه اذانگاهی
۱۴:۲۲
موسیقی تصویر یکی همیشه هست
۱۴:۲۶
نشان شبکه
۱۴:۲۶
اعلام برنامه
۱۴:۲۶
پیام های بازرگانی
۱۴:۲۹
نشان برنامه
۱۴:۳۰
کالری
۱۵:۲۰
اعلام برنامه
۱۵:۲۰
نشان برنامه
۱۵:۲۰
منم دوستت دارم
۱۵:۲۶
اعلام برنامه
۱۵:۲۶
میان برنامه نوزاد
۱۵:۲۶
پیام های بازرگانی
۱۵:۲۹
نشان برنامه
۱۵:۳۰
« شهروند و مافیا»
۱۶:۲۵
پیام های بازرگانی
۱۶:۲۹
پیام های بازرگانی
۱۶:۲۹
اعلام برنامه
۱۶:۲۹
موسیقی تصویر عادی
۱۶:۳۱
نشان شبکه
۱۶:۳۲
پیام های بازرگانی
۱۶:۳۴
نشان برنامه
۱۶:۳۵
سوریخ
۱۷:۰۴
اعلام برنامه
۱۷:۰۵
نشان برنامه
۱۷:۰۵
یادم هست
۱۷:۱۹
اعلام برنامه
۱۷:۱۹
دوربین سلامت
۱۷:۲۶
پیام های بازرگانی
۱۷:۲۹
نشان برنامه
۱۷:۳۰
حال خوب (زنده)
۱۸:۲۰
اعلام برنامه
۱۸:۲۰
نشان برنامه
۱۸:۲۰
منم دوستت دارم
۱۸:۲۷
اعلام برنامه
۱۸:۲۷
پیام های بازرگانی
۱۸:۳۱
نشان برنامه
۱۸:۳۱
مستند « جنون مصرف ویتامین »
۱۹:۱۵
پیش نمایش عالیجناب مو
۱۹:۱۶
پیش نمایش همیشه با هم
۱۹:۱۷
رنگین کمانی از برنامه ها
۱۹:۱۷
همایش‌های «تد»
۱۹:۲۳
نشان شبکه
۱۹:۲۴
اعلام برنامه
۱۹:۲۴
پیام های بازرگانی
۱۹:۲۹
نشان برنامه
۱۹:۳۰
« شهروند و مافیا»
۲۰:۲۵
پیش نمایش برنامه ضربان
۲۰:۲۷
پیش نمایش برنامه پنجره باز
۲۰:۲۸
پیش نمایش عالیجناب مو
۲۰:۲۹
نشان شبکه