شبکه تماشا HD

از عمده برنامه‌های شبکه تماشا می‌توان به پخش سریال های مختلف با کیفیت HD اشاره کرد.
سه‌شنبه، ۵/۷
چهارشنبه، ۵/۸
پنج‌شنبه، ۵/۹
جمعه، ۵/۱۰
شنبه، ۵/۱۱
یک‌شنبه، ۵/۱۲
دوشنبه، ۵/۱۳
امروز
چهارشنبه، ۵/۱۵
پنج‌شنبه، ۵/۱۶
جمعه، ۵/۱۷
شنبه، ۵/۱۸
۰۵:۱۳
درنگ
۰۵:۱۷
پیش پرده پادری
۰۵:۱۹
پیش پرده برادر
۰۵:۲۰
نماهنگ همیشه بخند
۰۵:۲۴
آگهی بازرگانی
۰۵:۳۰
میزبان
۰۵:۳۱
نشان برنامه
۰۵:۳۱
گمشده در فضا قسمت 7
۰۵:۵۱
آگهی بازرگانی
۰۵:۵۳
ادامه گمشده در فضا قسمت 7
۰۶:۱۱
روز شمار عید غدیر
۰۶:۱۲
نماهنگ ای عاشقان
۰۶:۱۴
پیش پرده کامیون
۰۶:۱۶
لذت تماشا
۰۶:۱۹
پیش پرده امپراطور بادها
۰۶:۲۱
نماهنگ بیست هزار آرزو
۰۶:۲۴
آگهی بازرگانی
۰۶:۲۹
نشان برنامه
۰۶:۳۰
مظنون قسمت 1
۰۶:۵۰
آگهی بازرگانی
۰۶:۵۲
ادامه مظنون قسمت 1
۰۷:۱۳
پیش پرده کنت منت کریستو
۰۷:۱۴
پیش پرده گمشده در فضا
۰۷:۱۶
اینجا ایران است
۰۷:۱۹
نشان عید غدیر
۰۷:۱۹
نماهنگ قرار ناتمام
۰۷:۲۴
آگهی بازرگانی
۰۷:۳۰
میزبان
۰۷:۳۱
نشان برنامه
۰۷:۳۱
پادری قسمت 6
۰۷:۴۹
آگهی بازرگانی
۰۷:۵۲
ادامه پادری قسمت 6
۰۸:۲۲
وقت آشپزی
۰۸:۳۰
نماهنگ علی (ع)
۰۸:۳۳
روز شمار عید غدیر
۰۸:۳۴
مولانا ا...
۰۸:۳۴
تلاوت سوره آل عمران (آیات 133 تا 136)
۰۸:۴۰
اذان ظهر = 13:10
۰۸:۴۴
دعای سلامتی امام زمان (عج)
۰۸:۴۶
نشان شبکه
۰۸:۴۶
میزبان
۰۸:۴۷
نشان برنامه
۰۸:۴۸
افسانه جومونگ قسمت 102
۰۹:۱۲
آگهی بازرگانی
۰۹:۱۷
ادامه افسانه جومونگ قسمت 102
۰۹:۳۹
وقت آشپزی
۰۹:۴۷
آگهی بازرگانی
۰۹:۵۱
میزبان
۰۹:۵۲
نشان برنامه
۰۹:۵۲
برادر قسمت 20
۱۰:۱۶
آگهی بازرگانی
۱۰:۱۸
ادامه برادر قسمت 20
۱۰:۳۶
آگهی بازرگانی
۱۰:۳۹
نشان برنامه
۱۰:۳۹
کامیون قسمت 13
۱۰:۵۴
آگهی بازرگانی
۱۰:۵۶
ادامه کامیون قسمت 13
۱۱:۲۳
ویژه عید غدیر
۱۱:۲۳
پیش پرده آنام
۱۱:۲۵
پیش پرده مظنون
۱۱:۲۷
طبیعت
۱۱:۲۸
آگهی بازرگانی
۱۱:۳۰
میزبان
۱۱:۳۱
نشان برنامه
۱۱:۳۲
گمشده در فضا قسمت 7
۱۱:۵۲
آگهی بازرگانی
۱۱:۵۳
ادامه گمشده در فضا قسمت 7
۱۲:۱۲
لذت تماشا
۱۲:۱۴
پیش پرده امپراطور بادها
۱۲:۱۶
خوزستان
۱۲:۲۱
پیش پرده آنام
۱۲:۲۲
روز شمار عید غدیر
۱۲:۲۳
نماهنگ تویی دریا
۱۲:۲۶
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۹
نشان برنامه
۱۲:۳۰
مظنون قسمت 1
۱۲:۵۰
آگهی بازرگانی
۱۲:۵۲
ادامه مظنون قسمت 1
۱۳:۱۳
وقت آشپزی
۱۳:۲۱
سرزمین ماندگار
۱۳:۲۲
پیش پرده کامیون
۱۳:۲۵
نشان عید غدیر
۱۳:۲۵
نماهنگ آیینه غدیر
۱۳:۲۷
آگهی بازرگانی
۱۳:۳۰
میزبان
۱۳:۳۲
نشان برنامه
۱۳:۳۲
پرستاران قسمت 25
۱۳:۵۱
آگهی بازرگانی
۱۳:۵۳
ادامه پرستاران قسمت 25
۱۴:۱۱
نماهنگ گل های اطلسی
۱۴:۱۶
پیش پرده پادری
۱۴:۱۸
اینجا ایران است
۱۴:۲۱
پیش پرده گمشده در فضا
۱۴:۲۳
پیش پرده مظنون
۱۴:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۴:۲۹
نشان برنامه
۱۴:۳۰
افسانه جومونگ قسمت 103
۱۴:۵۳
آگهی بازرگانی
۱۴:۵۵
ادامه افسانه جومونگ قسمت 103
۱۵:۱۷
وقت آشپزی
۱۵:۲۶
آگهی بازرگانی
۱۵:۳۰
میزبان
۱۵:۳۱
نشان برنامه
۱۵:۳۱
برادر قسمت 21
۱۵:۵۳
نشان شبکه
۱۵:۵۴
یا ذالأسماء الحسنی
۱۵:۵۵
اذان مغرب = 20:25
۱۵:۵۹
نشان ولادت امام هادی (ع)
۱۵:۵۹
ادامه برادر قسمت 21
۱۶:۱۰
آگهی بازرگانی
۱۶:۱۳
ادامه برادر قسمت 21
۱۶:۲۹
آگهی بازرگانی
۱۶:۳۳
نشان برنامه
۱۶:۳۳
کامیون قسمت 14
۱۶:۵۱
آگهی بازرگانی
۱۶:۵۳
ادامه کامیون قسمت 14
۱۷:۱۹
ویژه ولادت امام هادی (ع)
۱۷:۱۹
نماهنگ عطر خاطره
۱۷:۲۳
پیش پرده مظنون
۱۷:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۷:۲۶
نماهنگ ویژه ولادت امام هادی (ع)
۱۷:۳۰
میزبان
۱۷:۳۱
نشان برنامه
۱۷:۳۱
گمشده در فضا قسمت 8
۱۷:۵۶
آگهی بازرگانی
۱۷:۵۸
ادامه گمشده در فضا قسمت 8
۱۸:۲۳
ویژه عید
۱۸:۲۴
پیش پرده امپراطور بادها
۱۸:۲۵
آگهی بازرگانی
۱۸:۲۹
ویژه ولادت امام هادی (ع)
۱۸:۳۰
میزبان
۱۸:۳۱
نشان برنامه
۱۸:۳۱
مظنون قسمت 2
۱۸:۵۶
آگهی بازرگانی
۱۸:۵۸
ادامه مظنون قسمت 2
۱۹:۱۶
ویژه ولادت امام هادی (ع)
۱۹:۱۶
نماهنگ بیست هزار آرزو
۱۹:۱۹
پیش پرده کامیون
۱۹:۲۲
پیش پرده آنام
۱۹:۲۳
نشان ولادت امام هادی (ع)
۱۹:۲۳
نماهنگ گل بفشانید
۱۹:۲۶
آگهی بازرگانی