تیوا بورس

پوشش تمامی رویداد های حوزه بورس، تحلیل های روز، آموزش های مرتبط با بورس، اطلاع رسانی اخبار بورس و شاخص های بازار بورس جزء اهداف شبکه تیوا بورس است.
شنبه، ۵/۲
یک‌شنبه، ۵/۳
دوشنبه، ۵/۴
سه‌شنبه، ۵/۵
چهارشنبه، ۵/۶
پنج‌شنبه، ۵/۷
جمعه، ۵/۸
امروز
یک‌شنبه، ۵/۱۰
دوشنبه، ۵/۱۱
سه‌شنبه، ۵/۱۲
چهارشنبه، ۵/۱۳
۰۵:۰۰
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۰۵:۳۰
نبض بازار(زنده)
۰۵:۵۰
رفتار در بازار سرمایه
۰۶:۰۰
بورس نامه(زنده)
۰۷:۰۲
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۷:۲۵
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۷:۳۶
پولدار شو قسمت هفتم
۰۸:۱۵
سوت پایان(زنده)
۰۹:۱۵
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۰۹:۲۷
بورس نامه(بازپخش)
۱۰:۳۰
سرمایه گذار شو(آموزش بورس)
۱۱:۰۷
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۱:۳۲
رفتار در بازار سرمایه
۱۱:۴۰
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۱:۵۹
ندای سهام
۱۲:۲۰
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۲:۳۱
پولدار شو قسمت هفتم
۱۳:۰۰
بورس پلاس(زنده)
۱۴:۰۵
سوت پایان(بازپخش)
۱۵:۱۸
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۵:۴۳
رفتار در بازار سرمایه
۱۵:۴۷
بورس پلاس(باز پخش)
۱۶:۴۷
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۷:۱۴
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۷:۲۶
پولدار شو قسمت هفتم
۱۷:۴۶
سرمایه گذار شو(آموزش بورس)
۱۸:۱۷
دکتر خسروانی - p بر e عرضه اولیه ها
۱۸:۲۶
ندای سهام
۱۸:۴۴
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۱۹:۰۸
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۱۹:۳۴
رفتار در بازار سرمایه
۱۹:۴۱
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۰:۰۸
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۰:۲۰
پولدار شو قسمت هفتم
۲۰:۴۳
دکتر خسروانی - p بر e عرضه اولیه ها
۲۰:۵۹
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۲۱:۲۳
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۱:۴۸
رفتار در بازار سرمایه
۲۱:۵۶
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۲:۲۳
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۲۲:۳۵
پولدار شو قسمت هفتم
۲۲:۵۸
دکتر خسروانی - p بر e عرضه اولیه ها
۲۳:۱۴
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۲۳:۳۸
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۰:۰۳
رفتار در بازار سرمایه
۰۰:۱۱
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۰:۳۸
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۰:۵۰
پولدار شو قسمت هفتم
۰۱:۱۳
دکتر خسروانی - p بر e عرضه اولیه ها
۰۱:۲۹
آموزش و توصیه ها- کد بورسی
۰۱:۵۳
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۲:۱۸
رفتار در بازار سرمایه
۰۲:۳۰
بورس واژه
۰۲:۳۲
مکانیزم نظارت در بازار سرمایه
۰۲:۴۸
پولدار شو قسمت چهارم
۰۳:۱۸
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
۰۳:۴۵
دکتر_خسروانی_محاسبه_حباب_دلار_و_طلا_و_سکه
۰۴:۰۷
دکتر_خسروانی_چرا_سرمایه_گذاری_سخته_؟
۰۴:۱۹
ندای سهام
۰۴:۳۸
دکتر خسروانی - صنعت پالایشی بر اساس فروش
۰۴:۴۷
مفهوم و مولفه های اقتصاد مقاومتی مردمی3