تصاویر طبیعت با نوای آرام بخش

شبکه تیوا یک

شبکه تیوا یک با ماموریت پخش فیلم و سریال های ایرانی، مستند، آموزش و رویدادهای زندگی،فرهنگی، اقتصادی و سرگرمی در دسترس مخاطب های علاقه مند است.
پنج‌شنبه، ۱۰/۳۰
جمعه، ۱۱/۱
شنبه، ۱۱/۲
یک‌شنبه، ۱۱/۳
دوشنبه، ۱۱/۴
سه‌شنبه، ۱۱/۵
چهارشنبه، ۱۱/۶
امروز
جمعه، ۱۱/۸
شنبه، ۱۱/۹
یک‌شنبه، ۱۱/۱۰
دوشنبه، ۱۱/۱۱
۰۵:۳۰
سفالگری
۰۵:۴۷
یوگای مردان
۰۵:۵۹
آشپزی در طبیعت قسمت 5
۰۶:۱۰
بررسی سانحه هوایی 13
۰۶:۵۴
کاوش-01
۰۷:۱۹
سریال شهریار قسمت چهارم
۰۸:۲۲
مستند چند درجه
۰۸:۵۷
آموزش ورد قسمت اول
۰۹:۲۰
تصاویر طبیعت با نوای آرام بخش
۱۰:۲۰
مستند طبیعت و حیات وحش انگلستان-01
۱۱:۰۶
آموزش آشپزی
۱۱:۲۲
لیلا 2
۱۲:۰۷
سفالگری
۱۲:۲۴
یوگای مردان
۱۲:۳۶
آشپزی در طبیعت قسمت 5
۱۲:۴۷
بررسی سانحه هوایی 13
۱۳:۳۱
کاوش-01
۱۳:۵۶
مستند چند درجه
۱۴:۳۰
مستند طبیعت و حیات وحش انگلستان-01
۱۵:۱۵
آموزش آشپزی
۱۵:۳۱
لیلا 2
۱۶:۱۷
سفالگری
۱۶:۳۳
یوگای مردان
۱۶:۴۵
آشپزی در طبیعت قسمت 5
۱۶:۵۶
بررسی سانحه هوایی 13
۱۷:۴۰
کاوش-01
۱۸:۰۵
سریال شهریار قسمت چهارم
۱۹:۰۸
مستند چند درجه
۱۹:۴۳
آموزش ورد قسمت اول
۲۰:۰۶
تصاویر طبیعت با نوای آرام بخش
۲۱:۰۷
مستند طبیعت و حیات وحش انگلستان-01
۲۱:۵۲
آموزش آشپزی
۲۲:۰۸
لیلا 2
۲۲:۵۴
سفالگری
۲۳:۱۰
یوگای مردان
۲۳:۲۲
آشپزی در طبیعت قسمت 5
۲۳:۳۳
بررسی سانحه هوایی 13
۰۰:۱۷
کاوش-01
۰۰:۴۲
سریال شهریار قسمت چهارم
۰۱:۴۵
مستند چند درجه
۰۲:۲۰
آموزش ورد قسمت اول
۰۲:۴۳
تصاویر طبیعت با نوای آرام بخش
۰۳:۴۳
مستند طبیعت و حیات وحش انگلستان-01
۰۴:۲۹
آموزش آشپزی
۰۴:۴۵
لیلا 2