فیلم سینمایی 1984

شبکه تیوا فیلم

شبکه اختصاصی تیوا فیلم روزانه فیلم و سریال های متنوع خارجی برای شما ایرانیان عزیز در سرتاسر جهان با کیفیت HD نمایش می دهد
پنج‌شنبه، ۷/۳
جمعه، ۷/۴
شنبه، ۷/۵
یک‌شنبه، ۷/۶
دوشنبه، ۷/۷
سه‌شنبه، ۷/۸
چهارشنبه، ۷/۹
امروز
جمعه، ۷/۱۱
شنبه، ۷/۱۲
یک‌شنبه، ۷/۱۳
دوشنبه، ۷/۱۴
۰۵:۰۶
وله محرمی: نماهنگ عزا
۰۵:۱۲
فیلم سینمایی اتحاد
۰۶:۴۰
فیلم سینمایی آوای وحش
۰۸:۱۸
پلان پلان: بهترین سکانس ها
۰۸:۳۰
سریال سرزمین بادها قسمت چهل و پنج
۰۹:۰۹
موسیقی فیلم دکتر استرنج
۰۹:۲۲
سکانس نهایی: معرفی قهرمانان فیلم
۰۹:۲۷
سریال خانه کوچک قسمت پنجاه و پنج
۱۰:۱۳
سکانس نهایی: احساس در سینما
۱۰:۲۱
آموزش با آی کیو سینما(مبانی رنگ ها در فیلم)
۱۰:۳۴
برنامه فیلم و دوبله (آقای جواد پزشکیان)
۱۱:۰۶
وله محرمی: نماهنگ عزا
۱۱:۱۲
فیلم سینمایی اتحاد
۱۲:۴۱
فیلم سینمایی آوای وحش
۱۴:۱۹
پلان پلان: بهترین سکانس ها
۱۴:۳۰
سریال سرزمین بادها قسمت چهل و شش
۱۵:۰۹
فیلم مینی( اکشن)
۱۵:۱۲
روایت سینما (ترکیبی فیلم سه)
۱۵:۱۶
سریال خانه کوچک قسمت پنجاه و شش
۱۶:۰۶
فیلم کمدی: چاپلین(طرف آفتابی)
۱۶:۲۹
قسمت ششم سینما اقتباس (فیلم1984)
۱۶:۴۶
فیلم سینمایی 1984
۱۸:۲۶
فیلم سینمایی اپوستل
۲۰:۳۰
سریال سرزمین بادها قسمت چهل و شش
۲۱:۱۲
روایت سینما (ترکیبی فیلم سه)
۲۱:۱۶
سریال خانه کوچک قسمت پنجاه و شش
۲۲:۰۶
فیلم کمدی: چاپلین(طرف آفتابی)
۲۲:۲۹
قسمت ششم سینما اقتباس (فیلم1984)
۲۲:۴۶
فیلم سینمایی 1984
۰۰:۲۶
فیلم سینمایی اپوستل
۰۲:۳۰
سریال سرزمین بادها قسمت چهل و شش
۰۳:۱۲
روایت سینما (ترکیبی فیلم سه)
۰۳:۱۶
سریال خانه کوچک قسمت پنجاه و شش
۰۴:۰۶
فیلم کمدی: چاپلین(طرف آفتابی)
۰۴:۲۹
قسمت ششم سینما اقتباس (فیلم1984)
۰۴:۴۶
فیلم سینمایی 1984