پس از باران – قسمت 5

زوجی، در راه سفر به گیلان و در اثر یک سانحه رانندگی جان می‌بازند. فرزندان آنان که به اتفاقی بودن مرگ والدین خود مشکوک‌اند، با مرور دفترخاطرات مادربزرگشان شهربانو، از سرگذشت او آگاهی یافته و اطلاعات بیشتری از گذشته خانواده‌شان به‌دست می‌آورند‌...

شبکه آی فیلم

هدف اصلی این شبکه، پخش فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی برای جهان در تمام طول ساعات شبانه روز می‌باشد؛ با این حال شبکه انگلیسی برای داخل ایران پخش نمی‌شود و علت آن عقیده سیما برای پاسداری از زبان فارسی است.[۱] رویدادهای تاریخی، مشاهیر از موضوعاتی است که قرار است در این شبکه مطرح شوند.
سه‌شنبه، ۷/۲۲
چهارشنبه، ۷/۲۳
پنج‌شنبه، ۷/۲۴
جمعه، ۷/۲۵
شنبه، ۷/۲۶
یک‌شنبه، ۷/۲۷
دوشنبه، ۷/۲۸
امروز
چهارشنبه، ۷/۳۰
پنج‌شنبه، ۸/۱
جمعه، ۸/۲
شنبه، ۸/۳
۰۵:۰۷
میان برنامه
۰۵:۰۷
بیمار استاندارد– قسمت 2
۰۶:۰۷
میان برنامه
۰۶:۰۷
کوبار - قسمت 35
۰۷:۰۷
میان برنامه
۰۷:۰۷
مرگ تدریجی یک رویا - قسمت 18
۰۸:۰۷
میان برنامه
۰۸:۰۷
پس از باران – قسمت 4
۰۹:۰۷
میان برنامه
۰۹:۰۷
پایتخت 1- قسمت 32
۱۰:۰۷
میان برنامه
۱۰:۰۷
کیمیا - قسمت 20
۱۲:۰۷
نما به نما
۱۲:۰۷
راه شب - قسمت 4
۱۳:۰۷
میان برنامه
۱۳:۰۷
بیمار استاندارد-قسمت 3
۱۴:۰۷
میان برنامه
۱۴:۰۷
خاک گرم- قسمت 1
۱۵:۰۷
میان برنامه
۱۵:۰۷
مرگ تدریجی یک رویا - قسمت 19
۱۶:۰۷
میان برنامه
۱۶:۰۷
پس از باران – قسمت 5
۱۷:۰۷
میان برنامه
۱۷:۰۷
پایتخت 1 - قسمت 3
۱۸:۰۷
میان برنامه
۱۸:۰۷
کیمیا - قسمت 21
۱۹:۰۷
میان برنامه
۱۹:۰۷
کیمیا - قسمت 21
۲۰:۰۷
راه شب - قسمت 4
۲۱:۰۷
میان برنامه
۲۱:۰۷
بیمار استاندارد – قسمت 3
۲۲:۰۷
میان برنامه
۲۲:۰۷
خاک گرم- قسمت 1
۲۳:۰۷
میان برنامه
۲۳:۰۷
مرگ تدریجی یک رویا - قسمت 19
۰۰:۰۷
میان برنامه
۰۰:۰۷
پس از باران -قسمت 5
۰۱:۰۷
میان برنامه
۰۱:۰۷
پایتخت1 - قسمت 3
۰۲:۰۷
میان برنامه
۰۲:۰۷
کیمیا - قسمت 21
۰۳:۰۷
میان برنامه
۰۳:۰۷
راه شب - قسمت 4