کمربندها را ببندیم– قسمت 80

آقای ملکی که صاحب یک آژانس هواپیمایی است، بعد از رسیدن ارثیه هنگفت عمه اش تصمیم به راه اندازی خطوط هوایی ملکی ایرلاین (مال) و اولین فرودگاه خصوصی کشور میکند. داستان سریال مربوط به ماجراهای این فرودگاه است

شبکه آی فیلم

هدف اصلی این شبکه، پخش فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی برای جهان در تمام طول ساعات شبانه روز می‌باشد؛ با این حال شبکه انگلیسی برای داخل ایران پخش نمی‌شود و علت آن عقیده سیما برای پاسداری از زبان فارسی است.[۱] رویدادهای تاریخی، مشاهیر از موضوعاتی است که قرار است در این شبکه مطرح شوند.
جمعه، ۴/۶
شنبه، ۴/۷
یک‌شنبه، ۴/۸
دوشنبه، ۴/۹
سه‌شنبه، ۴/۱۰
چهارشنبه، ۴/۱۱
پنج‌شنبه، ۴/۱۲
امروز
شنبه، ۴/۱۴
یک‌شنبه، ۴/۱۵
دوشنبه، ۴/۱۶
سه‌شنبه، ۴/۱۷
۰۵:۱۵
میان برنامه
۰۵:۳۰
همسران- قسمت 33
۰۶:۱۵
میان برنامه
۰۶:۳۰
دردسر والدین- قسمت 20
۰۷:۱۵
میان برنامه
۰۷:۳۰
میکائیل – قسمت 17
۰۸:۱۵
میان برنامه
۰۸:۳۰
پژمان - قسمت 17
۰۹:۱۵
میان برنامه
۰۹:۳۰
تکیه بر باد- قسمت 2
۱۰:۱۵
میان برنامه
۱۰:۳۰
سینمایی شب
۱۲:۱۵
نما به نما
۱۲:۳۰
کمربندها را ببندیم-قسمت 80
۱۳:۱۵
میان برنامه
۱۳:۳۰
همسران- قسمت 34
۱۴:۱۵
میان برنامه
۱۴:۳۰
دردسر والدین- قسمت 21
۱۵:۱۵
میان برنامه
۱۵:۳۰
میکائیل– قسمت 18
۱۶:۱۵
میان برنامه
۱۶:۳۰
پژمان - قسمت 18
۱۷:۱۵
میان برنامه
۱۷:۳۰
تکیه بر باد - قسمت 3
۱۸:۱۵
میان برنامه
۱۸:۳۰
شمعدونی - قسمت 11
۱۹:۳۰
شمعدونی - قسمت 11
۲۰:۱۵
میان برنامه
۲۰:۳۰
کمربندها را ببندیم– قسمت 80
۲۱:۱۵
میان برنامه
۲۱:۳۰
همسران- قسمت 34
۲۲:۱۵
میان برنامه
۲۲:۳۰
دردسر والدین- قسمت 21
۲۳:۱۵
میان برنامه
۲۳:۳۰
میکائیل -قسمت 18
۰۰:۱۵
میان برنامه
۰۰:۳۰
پژمان - قسمت 18
۰۱:۱۵
میان برنامه
۰۱:۳۰
تکیه بر باد- قسمت 3
۰۲:۱۵
میان برنامه
۰۲:۳۰
شمعدونی- قسمت 11
۰۴:۱۵
میان برنامه
۰۴:۳۰
کمربندها را ببندیم– قسمت 80