میان برنامه

راه های ارتباطی با ما تماس : 02125967000 پیامک : 3000098

شبکه آی فیلم

هدف اصلی این شبکه، پخش فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی برای جهان در تمام طول ساعات شبانه روز می‌باشد؛ با این حال شبکه انگلیسی برای داخل ایران پخش نمی‌شود و علت آن عقیده سیما برای پاسداری از زبان فارسی است.[۱] رویدادهای تاریخی، مشاهیر از موضوعاتی است که قرار است در این شبکه مطرح شوند.
جمعه، ۵/۱۰
شنبه، ۵/۱۱
یک‌شنبه، ۵/۱۲
دوشنبه، ۵/۱۳
سه‌شنبه، ۵/۱۴
چهارشنبه، ۵/۱۵
پنج‌شنبه، ۵/۱۶
امروز
شنبه، ۵/۱۸
یک‌شنبه، ۵/۱۹
دوشنبه، ۵/۲۰
سه‌شنبه، ۵/۲۱