گـــــــــــــــــــــــــــــــروه ام سی

ایران کالا

در سالهای اخیر پس از ارائه مفهوم اقتصاد مقاومتی و تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی توسط مقام معظم رهبری، وظیفه رسانه ملی ایجاب می‌کرد که با هنرمندی خاصی، برای حمایت از شعار محوری رهبر فرزانه انقلاب که ضامن بقا و حفظ استقلال و خودکفـایی کشور است بکوشد. یکی از مهمترین این روشها فراهم آوردن فضایی در سپـهر رسانه برای حمایت از تولیدات داخلی است. در همین راستا سازمان صداوسیما اقدام به ایجاد شبکه‎ای ویژه با ماموریت اختصاصی برای حمایت از تولیدات داخلی، کار و سرمایه ایرانی و توسعه اشتغال تحت عنوان شبکه تلویزیونی ایران کالا نمود تا بتواند عامل موثری در دستیابی چشم انداز ترسیم شده از سوی معظم له باشد. ماموریت تبلیغات برای کالای ایرانی به منظور رونق بازار، ظرفیت سازی و تحول آفرینی در فضای کسب و کار، حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی، کمک به توسعه اشتغال، ارتقاء کیفیت کالا و خدمات و تحقق عدالت اطلاعاتی با تاکید بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط. درحال حاضر برنامه‎های این شبکه به صورت 16 ساعت در روز، از ساعت 7 لغایت 23 در حال پخش می باشد و نیز برنامه‌ریزی های لازم برای افتتاح رسمی شبکه در دستور کار قرار داشته و برنامه‎های متنوعی درحال تولید و آماده سازی می‎باشد.
شنبه، ۴/۷
یک‌شنبه، ۴/۸
دوشنبه، ۴/۹
سه‌شنبه، ۴/۱۰
چهارشنبه، ۴/۱۱
پنج‌شنبه، ۴/۱۲
جمعه، ۴/۱۳
امروز
یک‌شنبه، ۴/۱۵
دوشنبه، ۴/۱۶
سه‌شنبه، ۴/۱۷
چهارشنبه، ۴/۱۸
۰۵:۰۲
با گزارشگران
۰۵:۰۴
آرم استیشن 59
۰۵:۰۴
تیزر اعلام شماره جهت تبلیغات در شبکه
۰۵:۰۵
گـــــــــــــــــــــــــــروه ام سی
۰۵:۲۰
اعلام برنامه شبکه ایران کالا
۰۵:۲۱
تیزر چشم انداز اقتصاد
۰۵:۲۳
پژوهان آراشید مکران منطقه آزاد چابهار
۰۵:۲۸
آرم شروع پیام بازرگانی
۰۵:۲۸
آگـــــــــــــــــهی بازرگـــــــــــــــــــــــ
۰۵:۲۹
آرم پایانی پیام بازرگانی
۰۵:۲۹
اعلام برنامه تحریریه اقتصاد
۰۵:۳۰
تحریریه اقتصاد
۰۵:۵۰
آموزش بورس
۰۵:۵۲
تیزر تریبون کسب و کار و کارخانه تعطیل
۰۵:۵۴
لوگو موشن جدید قرمز
۰۵:۵۴
شرکت پارس مداد
۰۶:۰۰
گـــــــــــــــــــــــــــــــروه ام سی
۰۶:۱۵
تیزر مسابقه قرون به قرون
۰۶:۱۷
تیزر چشم انداز اقتصاد
۰۶:۱۹
با گزارشگران
۰۶:۲۱
وله شعار سال 1399-4
۰۶:۲۲
شرکت سلامت صنعت بوعلی
۰۶:۲۸
آرم شروع پیام بازرگانی
۰۶:۲۹
آگـــــــــــــــــهی بازرگـــــــــــــــــــــــ
۰۶:۲۹
آرم پایانی پیام بازرگانی
۰۶:۳۰
کارآفرینان
۰۶:۴۳
آرم استیشن 67
۰۶:۴۳
گفتانه، پل ارتباطی مخاطبان
۰۶:۵۹
گــــــــــــــــــــــــــــــروه ام سی
۰۷:۱۴
شرکت صنایع دستی آیسان هنر ارس
۰۷:۲۱
آرم استیشن جدید
۰۷:۲۱
آنونس فرش قرمز
۰۷:۲۴
تیزر مسابقه قرون به قرون
۰۷:۲۷
تیزر چشم انداز اقتصاد
۰۷:۲۸
آرم شروع پیام بازرگانی
۰۷:۲۸
آگـــــــــــــــــهی بازرگـــــــــــــــــــــــ
۰۷:۲۹
آرم پایانی پیام بازرگانی
۰۷:۲۹
اعلام برنامه تحریریه اقتصاد
۰۷:۳۰
تحریریه اقتصاد
۰۷:۵۵
وله شعار سال 1399-4
۰۷:۵۵
موزه حیات وحش داراباد
۰۸:۰۰
وله شعار سال 1399-3
۰۸:۰۱
شرکت تولیدی کفش صبا
۰۸:۰۷
آرم استیشن 71
۰۸:۰۷
صنایع غذایی اصالت
۰۸:۱۶
آرم استیشن 58
۰۸:۱۶
تیزر تریبون کسب و کار و کارخانه تعطیل
۰۸:۱۸
تیزر مسابقه قرون به قرون
۰۸:۲۱
آنونس فرش قرمز
۰۸:۲۴
تیزر چشم انداز اقتصاد
۰۸:۲۶
آرم استیشن 67
۰۸:۲۶
آرم شروع پیام بازرگانی
۰۸:۲۶
آگـــــــــــــــــهی بازرگـــــــــــــــــــــــ
۰۸:۲۷
آرم پایانی پیام بازرگانی
۰۸:۲۷
استان فارس:تنگه بستانک
۰۸:۳۵
راز هستی (85)
۰۸:۳۸
قبل از اذان
۰۸:۳۹
اذان ظهر به وقت تهران
۰۸:۴۳
صلوات روز
۰۸:۴۴
نماهنگ (پلاک ایرانی4 )
۰۸:۴۵
کار آفرینان
۰۸:۵۸
اعلام برنامه شبکه ایران کالا
۰۸:۵۹
گزارش بورس
۰۹:۰۵
گـــــــــــــــــــــــــــروه ام سی
۰۹:۲۰
لوگو موشن جدید قرمز
۰۹:۲۰
تیزر مسابقه قرون به قرون
۰۹:۲۳
واحد فرآوری و بسته بندی ستانا
۰۹:۲۸
آرم شروع پیام بازرگانی
۰۹:۲۸
آگـــــــــــــــــهی بازرگـــــــــــــــــــــــ
۰۹:۲۹
آرم پایانی پیام بازرگانی
۰۹:۲۹
اعلام برنامه تحریریه اقتصاد
۰۹:۳۰
تحریریه اقتصاد
۰۹:۵۰
وله ارتباط با ما (جدید)
۰۹:۵۰
گروه صنعتی چدن سازان
۰۹:۵۹
اعلام برنامه شبکه ایران کالا
۱۰:۰۰
با گزارشگران
۱۰:۰۲
تیزر مسابقه قرون به قرون
۱۰:۰۴
آنونس فرش قرمز
۱۰:۰۷
پژوهان آراشید مکران منطقه آزاد چابهار
۱۰:۱۲
وله شعار سال 1399-4
۱۰:۱۳
شرکت پارس مداد
۱۰:۱۸
آرم استیشن 59
۱۰:۱۸
تیزر فیلم سینمایی در جستجوی خوشبختی
۱۰:۲۰
استان فارس:تنگ براق
۱۰:۲۹
آرم شروع پیام بازرگانی
۱۰:۲۹
آگـــــــــــــــــهی بازرگـــــــــــــــــــــــ
۱۰:۳۰
آرم پایانی پیام بازرگانی
۱۰:۳۰
گــــــــــــــــــــــــــــروه ام سی
۱۰:۴۵
وله شعار سال 1399-4
۱۰:۴۵
شرکت سلامت صنعت بوعلی
۱۰:۵۲
آرم استیشن 57
۱۰:۵۲
بورس کالا - زنده
۱۰:۵۸
آرم استیشن 63
۱۰:۵۸
تیزر تریبون کسب و کار و کارخانه تعطیل
۱۱:۰۰
کارآفرینان
۱۱:۱۲
وله شعار سال 1399-2
۱۱:۱۳
شرکت صنایع دستی آیسان هنر ارس
۱۱:۱۹
وله حمایتی4
۱۱:۱۹
شرکت تولیدی کفش صبا
۱۱:۲۶
آموزش بورس
۱۱:۲۸
آرم شروع پیام بازرگانی
۱۱:۲۸
آگـــــــــــــــــهی بازرگـــــــــــــــــــــــ
۱۱:۲۹
آرم پایانی پیام بازرگانی
۱۱:۲۹
اعلام برنامه تحریریه اقتصاد
۱۱:۳۰
تحریریه اقتصاد
۱۱:۵۰
تیزر فیلم سینمایی در جستجوی خوشبختی
۱۱:۵۱
آرم 18
۱۱:۵۱
شرکت صنایع رفاه شیمی
۱۱:۵۷
آرم استیشن جدید
۱۱:۵۷
آنونس فرش قرمز
۱۲:۰۰
گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروه ام
۱۲:۲۰
وله حمایتی2
۱۲:۲۱
تیزر مسابقه قرون به قرون
۱۲:۲۳
آرم استیشن 73
۱۲:۲۴
نماهنگ نوبت عشق - ویژه دهه کرامت
۱۲:۲۸
آرم شروع پیام بازرگانی
۱۲:۲۹
آگـــــــــــــــــهی بازرگـــــــــــــــــــــــ
۱۲:۲۹
آرم پایانی پیام بازرگانی
۱۲:۳۰
کارآفرینان
۱۲:۴۳
آرم استیشن 73
۱۲:۴۳
واحد فرآوری و بسته بندی ستانا
۱۲:۴۹
آرم استیشن 60
۱۲:۴۹
صنایع غذایی زبده ایساتیس
۱۲:۵۵
آرم استیشن 67
۱۲:۵۵
تیزر تریبون کسب و کار و کارخانه تعطیل
۱۲:۵۷
تیزر فیلم سینمایی در جستجوی خوشبختی
۱۲:۵۸
گردشگری استان مازندران:دریاچه سد میجران
۱۳:۰۴
آرم استیشن 58
۱۳:۰۴
شرکت خوشنام پلیمرسامین
۱۳:۱۵
تیزر مسابقه قرون به قرون
۱۳:۱۸
آنونس فرش قرمز
۱۳:۲۱
با گزارشگران
۱۳:۲۳
موشن گرافی اقتصاد بدون نفت
۱۳:۲۸
آرم شروع پیام بازرگانی
۱۳:۲۸
آگـــــــــــــــــهی بازرگـــــــــــــــــــــــ
۱۳:۲۹
آرم پایانی پیام بازرگانی
۱۳:۲۹
اعلام برنامه تحریریه اقتصاد
۱۳:۳۰
تحریریه اقتصاد
۱۳:۵۰
موشن 4 ثانیه ایی لوگو ایران کالا 4
۱۳:۵۰
گفتانه، پل ارتباطی مخاطبان
۱۴:۰۳
آرم استیشن 63
۱۴:۰۳
تریبون کسب و کار - سولار صنعت
۱۴:۱۳
موشن 4 ثانیه ایی لوگو ایران کالا 5
۱۴:۱۳
گـــــــــــــــــــــــــــــــروه ام سی
۱۴:۲۸
آرم شروع پیام بازرگانی
۱۴:۲۹
آگـــــــــــــــــهی بازرگـــــــــــــــــــــــ
۱۴:۲۹
آرم پایانی پیام بازرگانی
۱۴:۳۰
مسابقه دو نبش
۱۵:۴۰
آرم شروع پیام بازرگانی
۱۵:۴۰
آگـــــــــــــــــهی بازرگـــــــــــــــــــــــ
۱۵:۴۰
آرم پایانی پیام بازرگانی
۱۵:۴۱
آموزش بورس
۱۵:۴۳
گـــــــــــــــــــــــــــــــروه ام سی
۱۶:۰۳
آرم 7
۱۶:۰۳
شرکت صنایع رفاه شیمی
۱۶:۱۰
موشن 4 ثانیه ایی لوگو ایران کالا 4
۱۶:۱۰
نماهنگ خورشید هشتم - ویژه ولادت امام رضا (ع)
۱۶:۱۴
قبل از اذان
۱۶:۱۵
اذان مغرب به افق تهران
۱۶:۱۹
صلوات شب
۱۶:۲۰
نماهنگ (پلاک ایرانی4 )
۱۶:۲۱
با گزارشگران
۱۶:۲۳
آرم استیشن 69
۱۶:۲۳
162 پل ارتباطی مخاطبان
۱۶:۲۵
تیزر مسابقه قرون به قرون
۱۶:۲۷
تیزر فیلم سینمایی در جستجوی خوشبختی
۱۶:۲۸
آرم شروع پیام بازرگانی
۱۶:۲۹
آگـــــــــــــــــهی بازرگـــــــــــــــــــــــ
۱۶:۲۹
آرم پایانی پیام بازرگانی
۱۶:۳۰
چشم انداز اقتصاد
۱۸:۰۰
تیزر فیلم سینمایی در جستجوی خوشبختی
۱۸:۰۱
آرم شروع پیام بازرگانی
۱۸:۰۱
آگـــــــــــــــــهی بازرگـــــــــــــــــــــــ
۱۸:۰۲
آرم پایانی پیام بازرگانی
۱۸:۰۲
عسل مدا
۱۸:۰۶
آرم 10
۱۸:۰۶
اینفوگرافی آموزش بازاریابی قسمت دوم
۱۸:۰۹
تیزر مسابقه قرون به قرون
۱۸:۱۱
با گزارشگران
۱۸:۱۳
آرم شروع پیام بازرگانی
۱۸:۱۴
آگـــــــــــــــــهی بازرگـــــــــــــــــــــــ
۱۸:۱۴
آرم پایانی پیام بازرگانی
۱۸:۱۵
وقت کار - زنده
۱۹:۱۵
آموزش بورس
۱۹:۱۹
وله شعار سال 1399-3