بخش صبحگاهی(زنده)

شماره پیامک شبکه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبکه آوا به نشانی: www.radioava.ir

رادیو اوا

رادیو آوا یکی از شبکه‌های رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۸۷ تأسیس شده‌است و عمدتاً به پخش موسیقی می‌پردازد.
جمعه، ۵/۱۰
شنبه، ۵/۱۱
یک‌شنبه، ۵/۱۲
دوشنبه، ۵/۱۳
سه‌شنبه، ۵/۱۴
چهارشنبه، ۵/۱۵
پنج‌شنبه، ۵/۱۶
امروز
شنبه، ۵/۱۸
یک‌شنبه، ۵/۱۹
دوشنبه، ۵/۲۰
سه‌شنبه، ۵/۲۱