صبح به وقت فرهنگ(زنده)

ایرج عباسی و علی جعفری(کارشناسان)

رادیو فرهنگ

رادیو فرهنگ، یکی از شبکه‌های رادیویی در ایران است. این رادیو وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است و به مباحث فرهنگی، ادبی، هنری، بویژه مباحث فکری معاصر می‌پردازد. در کنار بهره گیری در خور از پخش موسیقی، پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه معاصر از اهداف این رادیو است. رادیو فرهنگ که قبلاً رادیو دو خوانده می‌شد از آنجا که به پخش جلسات مجلس می‌پردازد با نام رادیو مجلس نیز شناخته می‌شود.
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
جمعه، ۶/۲۸
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
امروز
چهارشنبه، ۷/۲
پنج‌شنبه، ۷/۳
جمعه، ۷/۴
شنبه، ۷/۵
۰۵:۰۰
ده ترین
۰۵:۳۰
هفت کوچه
۰۶:۳۰
در اختیار پخش
۰۷:۱۵
جستجوی ناتمام
۰۷:۳۰
در اختیار پخش
۰۷:۴۰
سفر به شعر
۰۷:۵۰
پخش مذاکرات مجلس شورای اسلامی
۰۸:۳۵
در اختیار پخش
۰۸:۵۰
با کاروان شعر و موسیقی
۰۹:۰۰
در قلمرو فرهنگ
۱۰:۰۰
حریر سخن
۱۰:۲۵
گفتارش
۱۰:۳۰
خبر
۱۱:۰۰
هفت اورنگ
۱۱:۳۰
ققنوس
۱۲:۳۰
با کاروان شهید
۱۲:۴۰
میان برنامه
۱۲:۴۵
سنگر به سنگر
۱۲:۵۵
میان برنامه
۱۳:۰۰
دیدار در رادیو
۱۳:۳۰
هفت اقلیم
۱۵:۰۰
رادیو کتاب
۱۵:۲۵
گفتارش
۱۵:۳۰
خبر
۱۶:۰۰
فرزانگان فرهنگ
۱۶:۳۰
نگارخانه
۱۷:۰۰
مستند فرهنگ
۱۷:۳۰
هوای تازه
۱۷:۴۵
شبهای فرهنگ
۱۸:۱۵
رویای کاغذی
۱۸:۳۰
نیستان
۱۹:۳۰
روزنه
۱۹:۴۵
شنیدنی های تاریخ
۲۰:۰۰
طعم مطالعه
۲۰:۳۰
طعم مطالعه
۲۰:۵۰
دریای جان
۲۱:۰۰
چهار باغ
۲۲:۰۰
افسانه های ایرانی
۲۲:۱۵
با کاروان شعر و موسیقی
۲۲:۳۰
فرزانگان فرهنگ
۲۳:۰۰
کتاب گویا
۲۳:۳۰
نمایش فرهنگ
۰۰:۰۰
کیمیای کلمات
۰۰:۳۰
دایره مینا
۰۰:۴۰
ناز و نیاز
۰۱:۲۰
غزل آواز
۰۱:۳۰
کلماتی که بوی تازگی می دهند
۰۲:۰۰
تماشاگه راز
۰۲:۳۰
در روشنای صبح
۰۲:۴۵
ضرب و زنگ
۰۳:۰۰
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
۰۳:۳۰
خبر
۰۳:۴۰
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
۰۴:۳۰
خبر
۰۴:۴۰
پخش مذاکرات مجلس شورای اسلامی