قرار شاعرانه(تکرار)

پیامک: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

رادیو ایران

در سال ۱۳۰۳ (۱۹۲۴)، در وزارت جنگ مقدمات استفاده از بی‌سیم فراهم شد. در سال ۱۳۰۵ بی‌سیم به ایران وارد شد. از سال ۱۳۱۱ مؤسسات بی‌سیم توسعه پیدا کردند، که درنهایت به ایجاد رادیو منتهی شد. هیئت وزیران، روز ۲ مهر ۱۳۱۳ استفاده از رادیو را تصویب کرد و مقرراتی وضع شد که برای نصب آنتن و استفاده از رادیو اجازهٔ وزارت پست و تلگراف و تلفن لازم بود. در سال ۱۳۱۶ مقدمات ایجاد مرکز رادیو به‌وسیلهٔ وزارت پست و تلگراف و تلفن فراهم و به‌دنبال این اقدام در سال ۱۳۱۷ سازمان پرورش افکار تأسیس شد. این سازمان دارای کمیسیون‌های مطبوعات، کیت کلاسیک، سخنرانی، نمایش‌های رادیویی و موسیقی بود. در ۴ اردیبهشت ۱۳۱۹ اولین فرستندهٔ رادیویی در ایران در محل بی‌سیم در جاده قدیم شمیران افتتاح شد. از سال ۱۳۱۹ رادیو تهران در ۲۴ ساعت فقط ۸ ساعت برنامه اجرا می‌کرد که شامل اخبار، موسیقی ایرانی، و گفتارهای مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی بود. در سال ۱۳۲۲ رادیو تهران بخش دیگری به تعداد بخش‌های قبلی خود افزود و صبح‌ها نیز برنامهٔ آن سه ساعت افزایش یافت. در سال ۱۳۲۴ برای روزهای تعطیل نیز برنامه‌هایی مدون پخش می‌شد.
دوشنبه، ۱۰/۲۲
سه‌شنبه، ۱۰/۲۳
چهارشنبه، ۱۰/۲۴
پنج‌شنبه، ۱۰/۲۵
جمعه، ۱۰/۲۶
شنبه، ۱۰/۲۷
یک‌شنبه، ۱۰/۲۸
امروز
سه‌شنبه، ۱۰/۳۰
چهارشنبه، ۱۱/۱
پنج‌شنبه، ۱۱/۲
جمعه، ۱۱/۳
۰۵:۰۰
روی خط ورزش
۰۵:۳۰
خانه و خانواده
۰۶:۳۰
میان برنامه(زنده)
۰۶:۴۵
میان برنامه(زنده)
۰۶:۵۰
نمودار(زنده)
۰۷:۳۰
خبر(زنده)
۰۷:۴۵
رهاورد
۰۸:۱۰
به افق آفتاب
۰۸:۵۵
با ایران یاران
۰۹:۱۰
ایران امروز
۱۰:۰۰
پلاک 8(زنده)
۱۰:۲۵
راه امام کلام امام
۱۰:۳۰
خبر(زنده)
۱۱:۱۵
با ایران یاران
۱۱:۳۰
گلبانگ
۱۱:۵۵
میان برنامه(زنده)
۱۲:۰۰
جهان سیاست
۱۲:۲۵
راه رستگاران
۱۲:۳۰
کافه هنر(زنده)
۱۳:۱۰
سیاره آبی
۱۳:۳۰
خبر(زنده)
۱۳:۴۰
ایرانشهر- صدا کن مرا
۱۵:۲۵
نشانی
۱۵:۳۰
خبر(زنده)
۱۵:۳۵
ورزش ایران
۱۶:۱۵
نگین
۱۶:۲۰
با ایران یاران
۱۶:۳۰
مسابقه یک، دو، صدا
۱۷:۰۰
فریادهای خاموش
۱۷:۱۵
میان برنامه(زنده)
۱۷:۲۵
شور و نور
۱۷:۳۰
خبر(زنده)
۱۸:۰۵
شب بخیر کوچولو
۱۸:۱۵
نیش دارو
۱۸:۳۰
خبر
۱۸:۳۵
راهی به آبادی
۱۸:۵۵
میان برنامه(زنده)
۱۹:۰۰
قصه شب- قسمت سوم
۱۹:۱۵
دیروزنامه
۱۹:۲۵
میان برنامه
۱۹:۳۰
خبر(زنده)
۱۹:۳۵
رهاورد(تکرار)
۲۰:۰۰
قرار شاعرانه
۲۰:۲۵
میان برنامه(زنده)
۲۰:۳۰
خبر(زنده)
۲۱:۰۰
راه شب- تاریخ و دفاع مقدس(زنده)
۲۲:۵۵
میان برنامه(زنده)
۲۳:۰۰
گلبانگ(تکرار)
۲۳:۳۰
قصه- قسمت سوم(تکرار)
۲۳:۴۵
قند پارسی
۰۰:۰۰
قرار شاعرانه(تکرار)
۰۰:۲۵
میان برنامه(زنده)
۰۰:۳۰
قول و غزل
۰۰:۴۵
تالار آینه
۰۱:۰۰
میان برنامه(زنده)
۰۱:۰۵
سرای سخن
۰۱:۳۰
بشارت باران
۰۲:۳۰
خبر(زنده)
۰۲:۳۵
نفس صبح
۰۲:۵۵
تقویم تاریخ
۰۳:۰۵
سلام صبح بخیر
۰۳:۳۰
خبر(زنده)
۰۳:۴۰
ادامه سلام صبح بخیر
۰۴:۳۰
خبر(زنده)
۰۴:۴۵
پیک بامدادی