جوان ایرانی سلام(زنده)

تهیه کننده: عباس پیری- سیروس رجبی- شماره پیامک شبکه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

رادیو جوان

رادیو جوان در ۴ اسفند ۱۳۷۵ با حضور ریاست جمهوری وقت، اکبر هاشمی رفسنجانی و نیز ریاست وقت صدا و سیما، علی لاریجانی آغاز به کار نمود. رادیو جوان در آغاز با ۱۳ ساعت برنامه در روز، فعالیت خود را شروع کرده و هم اکنون با ۲۴ ساعت پخش برنامه‌های خود را ادامه می‌دهد.[۱] مؤسس و اولین مدیر شبکه بیژن لطیف بود وپس از وی دکترعلی رضا نوری، شهرام گیل آبادی، مسعود احمدی افزادی و بهنام احمدی مدیران این شبکه رادیویی بودند علی سیفولی هم اکنون مدیر این شبکه است و اگر دوران گیلابادی نقطه اوجی برای شبکه بوده هم اکنون این شبکه به نقطه حضیض رسیده است.
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
جمعه، ۶/۲۸
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
امروز
چهارشنبه، ۷/۲
پنج‌شنبه، ۷/۳
جمعه، ۷/۴
شنبه، ۷/۵
۰۵:۰۰
خبر
۰۵:۲۵
میان برنامه
۰۵:۳۰
کاوشگر
۰۶:۱۵
میان برنامه
۰۶:۳۰
شیرینی خونگی(زنده)
۰۷:۱۰
میان برنامه
۰۷:۱۵
راهکار
۰۷:۳۰
آفساید(زنده)
۰۷:۵۵
پاراگراف
۰۸:۱۰
قرار
۰۸:۴۵
ماهورا
۰۹:۱۰
میان برنامه
۰۹:۱۵
دال(زنده)
۰۹:۴۰
میان برنامه
۰۹:۴۵
خارج از کادر
۱۰:۰۰
خبر
۱۰:۲۵
میان برنامه
۱۰:۳۰
چوب خط(زنده)
۱۱:۰۰
عبور از تاریخ
۱۱:۱۵
میان برنامه
۱۱:۳۰
کافه رادیو(زنده)
۱۲:۱۰
میان برنامه
۱۲:۱۵
جوان آپ(زنده)
۱۲:۳۰
رادیو همراه(زنده)
۱۳:۱۵
نبض
۱۳:۳۰
خط آزاد(زنده)
۱۴:۴۰
به افق ماه
۱۴:۵۵
میان برنامه
۱۵:۰۰
خبر
۱۵:۲۵
میان برنامه
۱۵:۳۰
گل طلایی(زنده)
۱۶:۰۰
خانه دوست کجاست؟
۱۷:۰۰
پاراگراف(تکرار)
۱۷:۱۵
میان برنامه
۱۷:۳۰
یک پرونده یک روایت
۱۸:۱۵
میان برنامه
۱۸:۳۰
موج دانش
۱۹:۲۰
گردونه
۱۹:۳۰
میان برنامه
۲۰:۳۰
اینجا شب نیست- بامداد سه شنبه
۲۲:۳۰
نمایش
۲۲:۴۵
نبض(تکرار)
۲۳:۰۰
کافه رادیو(تکرار)
۲۳:۴۵
ماهورا(تکرار)
۰۰:۱۵
شکوه حماسه
۰۰:۳۰
ادبستان(تکرار)
۰۰:۴۵
به رنگ سپیده
۰۱:۱۵
مشکات(تکرار)
۰۱:۴۵
راهکار(تکرار)
۰۲:۰۰
میان برنامه
۰۲:۱۰
خارج از کادر(تکرار)
۰۲:۳۰
تسنیم(تکرار)
۰۲:۳۵
به امید تو
۰۳:۰۰
خبر
۰۳:۱۰
جوان ایرانی سلام(زنده)
۰۴:۳۰
میان برنامه