به نام خدا

تهیه کننده: عطیه عسگری- شماره پیامک شبکه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

رادیو جوان

رادیو جوان در ۴ اسفند ۱۳۷۵ با حضور ریاست جمهوری وقت، اکبر هاشمی رفسنجانی و نیز ریاست وقت صدا و سیما، علی لاریجانی آغاز به کار نمود. رادیو جوان در آغاز با ۱۳ ساعت برنامه در روز، فعالیت خود را شروع کرده و هم اکنون با ۲۴ ساعت پخش برنامه‌های خود را ادامه می‌دهد.[۱] مؤسس و اولین مدیر شبکه بیژن لطیف بود وپس از وی دکترعلی رضا نوری، شهرام گیل آبادی، مسعود احمدی افزادی و بهنام احمدی مدیران این شبکه رادیویی بودند علی سیفولی هم اکنون مدیر این شبکه است و اگر دوران گیلابادی نقطه اوجی برای شبکه بوده هم اکنون این شبکه به نقطه حضیض رسیده است.
دوشنبه، ۱/۱۶
سه‌شنبه، ۱/۱۷
چهارشنبه، ۱/۱۸
پنج‌شنبه، ۱/۱۹
جمعه، ۱/۲۰
شنبه، ۱/۲۱
یک‌شنبه، ۱/۲۲
امروز
سه‌شنبه، ۱/۲۴
چهارشنبه، ۱/۲۵
پنج‌شنبه، ۱/۲۶
جمعه، ۱/۲۷
۰۵:۱۵
پخش و موسیقی
۰۵:۳۰
جمعمون جمعه(زنده)
۰۶:۱۰
میان برنامه
۰۶:۱۵
پخش و موسیقی
۰۶:۳۰
آفساید(زنده)
۰۷:۰۰
بازی باز(زنده)
۰۷:۲۵
میان برنامه
۰۷:۳۰
ماهورا
۰۸:۰۰
هواتو دارم(زنده)
۰۸:۲۵
سوال از شما، پاسخ از قرآن
۰۸:۳۰
قرار
۰۹:۰۰
خبر
۰۹:۲۵
میان برنامه
۰۹:۳۰
چوب خط(زنده)
۱۰:۰۰
عبور از تاریخ
۱۰:۱۵
راهکار
۱۰:۳۰
کافه رادیو
۱۱:۱۰
جوان آپ
۱۱:۳۰
جوان پسند(زنده)
۱۲:۱۵
جیک و بیک
۱۲:۳۰
خط آزاد(زنده)
۱۳:۵۵
میان برنامه
۱۴:۰۰
خبر
۱۴:۲۵
میان برنامه
۱۴:۳۰
گل طلایی(زنده)
۱۵:۰۰
میان برنامه
۱۵:۱۰
به افق ماه
۱۵:۲۵
میان برنامه
۱۵:۳۰
فوق العاده(زنده)
۱۶:۰۰
ماهورا(تکرار)
۱۶:۲۵
کتابگرد
۱۶:۳۰
بازی باز(زنده)
۱۷:۰۰
گردونه
۱۷:۱۵
پاراگراف
۱۷:۳۰
جوان شهر
۱۸:۱۵
میان برنامه
۱۸:۳۰
رادیوم(تکرار)
۱۹:۱۵
نبض
۱۹:۳۰
اینجا شب نیست(زنده)
۲۱:۳۰
نمایش
۲۱:۴۵
نبض(تکرار)
۲۲:۰۰
کافه رادیو(تکرار)
۲۲:۴۵
ماهورا(تکرار)
۲۳:۱۵
راهکار(تکرار)
۲۳:۳۰
شکوه حماسه
۲۳:۴۵
ادبستان(تکرار)
۰۰:۰۰
به نام خدا
۰۱:۳۰
تسنیم(تکرار)
۰۱:۳۵
به امید تو
۰۲:۰۰
خبر
۰۲:۱۰
جوان ایرانی سلام(زنده)
۰۳:۳۰
میان برنامه
۰۳:۳۵
سرمشق
۰۳:۴۰
زیبا بگو
۰۳:۴۵
پخش و موسیقی
۰۴:۰۰
خبر
۰۴:۲۵
میان برنامه
۰۴:۳۰
رادیوم(زنده)