برنامه از ساعت 5 تا 6

ساعت5تا6

رادیو پیام

رادیو پیام از شبکه‌های رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران است. این رادیو به سه موضوع اخبار، موسیقی و وضعیت ترافیکی راه‌ها می‌پردازد.