ادامه بخش شبانگاهی(زنده)

www.radiopayam.ir شماره پیامک 98300001047+

رادیو پیام

رادیو پیام از شبکه‌های رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران است. این رادیو به سه موضوع اخبار، موسیقی و وضعیت ترافیکی راه‌ها می‌پردازد.
شنبه، ۱/۱۴
یک‌شنبه، ۱/۱۵
دوشنبه، ۱/۱۶
سه‌شنبه، ۱/۱۷
چهارشنبه، ۱/۱۸
پنج‌شنبه، ۱/۱۹
جمعه، ۱/۲۰
امروز
یک‌شنبه، ۱/۲۲
دوشنبه، ۱/۲۳
سه‌شنبه، ۱/۲۴
چهارشنبه، ۱/۲۵