مشکات(زنده)

رادیو قرآن

شبکه سراسری قرآن صدای جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۲ بهمن سال ۱۳۶۲ با حضور سید علی خامنه‌ای افتتاح شد و پس از چند مرحله توسعه در نهم دی ماه ۱۳۷۶ برابر با اول رمضان ۱۴۱۸ به وسیله سید علی خامنه‌ای و با حضور جمع کثیری از استادان، قاریان و دست اندرکاران امور قرآن به یک شبکه مستقل رادیویی ۲۴ ساعته تبدیل شد
پنج‌شنبه، ۸/۲۹
جمعه، ۸/۳۰
شنبه، ۹/۱
یک‌شنبه، ۹/۲
دوشنبه، ۹/۳
سه‌شنبه، ۹/۴
چهارشنبه، ۹/۵
امروز
جمعه، ۹/۷
شنبه، ۹/۸
یک‌شنبه، ۹/۹
دوشنبه، ۹/۱۰
۰۵:۰۰
تلاوت استاد سید محمد نقشبندی
۰۵:۳۰
ظهور آیه ها
۰۵:۴۰
نور درخشان
۰۵:۴۵
تلاوت- پخش
۰۵:۵۰
نمایش
۰۶:۰۰
تلاوت آقای حمید شاکرنژاد
۰۶:۱۰
مهارت در صوت و لحن
۰۶:۱۵
قطره ای از تسنیم
۰۶:۲۵
تفسیر نور
۰۶:۳۰
مشکات(زنده)
۰۷:۲۰
قرآن بخوانیم
۰۷:۳۰
خبر قرآنی
۰۷:۴۵
تلاوت استاد محمد لیثی
۰۸:۰۵
اذان
۰۸:۴۰
تلاوت ترتیل آقای سید حسین موسوی بلده
۰۸:۵۵
میان برنامه
۰۹:۰۰
پیام ثقلین
۰۹:۱۰
آموزش روخوانی و روانخوانی
۰۹:۲۰
نمایش
۰۹:۲۵
بهره ای از کلام بزرگان
۰۹:۳۰
تلاوت استاد احمد نعینع
۰۹:۵۰
کلام خوبان
۱۰:۰۰
تلاوت- پخش
۱۰:۰۵
ترنم آیات
۱۰:۲۵
کلام ناب از خورشید انقلاب
۱۰:۳۰
خبر سراسری(زنده)
۱۰:۴۵
میان برنامه
۱۰:۵۰
تلاوت استاد شعبان صیاد
۱۱:۱۵
بهره ای از کلام بزرگان
۱۱:۲۰
صفحه نور
۱۱:۳۰
موج مخاطب
۱۱:۴۵
تلاوت- پخش
۱۲:۰۰
میان برنامه
۱۲:۰۵
تلاوت استاد علی حجاج سویسی
۱۲:۲۰
نمایش پیام آوران وحی
۱۲:۳۰
خبر قرآنی
۱۲:۴۵
مهنا(زنده)
۱۳:۲۵
اذان
۱۴:۰۰
تلاوت ترتیل استاد علی حجاج سویسی
۱۴:۱۵
همخوانی و ترجمه
۱۴:۲۵
صفحه نور- تجوید
۱۴:۳۵
کلام خوبان
۱۴:۴۵
ژرفای واژه ها
۱۴:۵۵
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
۱۵:۳۰
حکایت جاودانگی
۱۶:۰۰
تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی
۱۶:۲۵
بهره ای از کلام بزرگان
۱۶:۳۰
سبک شناسی تلاوت
۱۶:۵۵
تلاوت استاد حمدی زامل
۱۷:۲۵
بهره ای از کلام بزرگان
۱۷:۳۰
میان برنامه
۱۷:۳۵
مصباح نغمه های ماندگار
۱۸:۲۵
نمایش
۱۸:۳۰
سخنرانی
۱۸:۵۵
تمنای اجابت
۱۹:۰۰
دعای کمیل
۱۹:۳۰
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
۲۰:۲۵
دعای ختم قرآن