تلاوت- پخش

رادیو قرآن

شبکه سراسری قرآن صدای جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۲ بهمن سال ۱۳۶۲ با حضور سید علی خامنه‌ای افتتاح شد و پس از چند مرحله توسعه در نهم دی ماه ۱۳۷۶ برابر با اول رمضان ۱۴۱۸ به وسیله سید علی خامنه‌ای و با حضور جمع کثیری از استادان، قاریان و دست اندرکاران امور قرآن به یک شبکه مستقل رادیویی ۲۴ ساعته تبدیل شد
جمعه، ۶/۲۱
شنبه، ۶/۲۲
یک‌شنبه، ۶/۲۳
دوشنبه، ۶/۲۴
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
امروز
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
سه‌شنبه، ۷/۱
۰۵:۰۰
تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی
۰۵:۲۵
بهره ای از کلام بزرگان
۰۵:۳۰
آیه ها و ثانیه ها
۰۶:۳۰
خبر قرآنی(زنده)
۰۶:۵۰
میان برنامه
۰۶:۵۵
تفسیر نور
۰۷:۰۰
حکایت جاودانگی
۰۷:۲۵
میان برنامه
۰۷:۳۰
تلاوت- پخش
۰۷:۴۵
قرار تلاوت
۰۷:۵۰
کلام خوبان
۰۸:۰۰
اذان
۰۸:۴۰
تلاوت ترتیل استاد کریم منصوری
۰۸:۵۵
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
۰۹:۲۰
نمایش
۰۹:۲۵
کلام ناب از خورشید انقلاب
۰۹:۳۰
خبر سراسری(زنده)
۰۹:۴۵
میان برنامه
۰۹:۵۰
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
۱۰:۰۰
میان برنامه
۱۰:۰۵
تلاوت- پخش
۱۰:۱۵
بهره ای از کلام بزرگان
۱۰:۲۰
صفحه نور- روخوانی
۱۰:۳۰
تلاوت درخواستی(زنده)
۱۱:۳۰
خبر قرآنی(زنده)
۱۱:۴۵
میان برنامه
۱۱:۵۰
تلاوت درخواستی(زنده)
۱۴:۳۰
کلام خوبان
۱۴:۴۰
اذان مغرب به افق تهران
۱۵:۱۰
تلاوت ترتیل استاد علی حجاج سویسی
۱۵:۲۵
تلاوت استاد عبدالله عمران
۱۶:۰۰
تلاوت- پخش
۱۶:۳۰
مصباح نغمه های ماندگار
۱۷:۲۵
نمایش
۱۷:۳۰
کیمیای وصال
۱۷:۵۵
تلاوت استاد محمد بدر حسین
۱۸:۱۰
زیارت آل یاسین
۱۸:۳۰
تلاوت استاد شکری برعی
۱۹:۲۵
دعای ختم قرآن
۱۹:۳۰
تلاوت ترتیل استاد علی حجاج سویسی
۲۰:۳۰
تلاوت- پخش
۲۱:۱۰
رحل نور
۲۱:۲۰
آشنایی با ترجمه های قرآن
۲۱:۲۵
بهره ای از کلام بزرگان
۲۱:۳۰
تلاوت استاد حبیب الله پوراحمدی
۲۱:۵۰
آشنایی با تفاسیر قرآن
۲۱:۵۵
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
۲۲:۲۵
بهره ای از کلام بزرگان
۲۲:۳۰
تلاوت- پخش
۲۲:۴۵
تلاوت استاد محمود علی البناء
۲۳:۳۵
تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج
۰۰:۰۰
صفحه نور- ترجمه
۰۰:۱۰
قرار وصل
۰۱:۱۰
تلاوت ترتیل استاد محمود علی البناء
۰۱:۲۵
دعای عهد
۰۱:۳۰
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۱:۴۰
تلاوت- پخش
۰۲:۰۰
نسیم رحمت
۰۲:۱۵
تلاوت- پخش
۰۲:۲۵
صفحه تقویم
۰۲:۳۰
تسنیم(زنده)
۰۳:۲۵
آیه های انقلاب
۰۳:۳۰
خبر سراسری(زنده)
۰۳:۵۰
میان برنامه
۰۳:۵۵
تلاوت استاد شعبان صیاد
۰۴:۲۵
بهره ای از کلام بزرگان
۰۴:۳۰
آشنایی با سوره ها
۰۴:۴۰
تلاوت آقای محمود لطفی نیا
۰۴:۵۰
نمایش