سکانس صدا

پیامک رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

رادیو صبا

رادیو صبا از بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲ با رویکرد «طنز و ایجاد شور و نشاط در جامعه» فعالیت خود را آغاز کرد. رادیو صبا با روزانه ۶ ساعت تولید و پخش برنامه‌های طنز و شاد کار خود را آغاز کرد و پس از یک سال مدت زمان برنامه‌های رادیو صبا در روز از ۶ ساعت به ۱۶ ساعت رسید و گروه مسابقات و تفریحات نیز به گروه طنز و سرگرمی افزوده شد.در فروردین ۱۳۹۸، پخش برنامه های رادیو صبا ۲۴ ساعته شد. در حال حاضر رادیو صبا روزانه ۸ ساعت برنامه طنز و مسایقه تولیدی و ۶ ساعت برنامه زنده و ۸ ساعت تأمین و تکرار فعالیت می‌کند.