میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامک: 9830000102+

رادیو سلامت

رادیو سلامت یکی از شبکه‌های رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. این شبکه در بهمن ۱۳۸۱ با هدف بهبود سلامت فردی و اجتماعی تأسیس شد و هم اکنون به صورت ۲۴ ساعته پخش می‌شود.
یک‌شنبه، ۱۰/۲۸
دوشنبه، ۱۰/۲۹
سه‌شنبه، ۱۰/۳۰
چهارشنبه، ۱۱/۱
پنج‌شنبه، ۱۱/۲
جمعه، ۱۱/۳
شنبه، ۱۱/۴
امروز
دوشنبه، ۱۱/۶
سه‌شنبه، ۱۱/۷
چهارشنبه، ۱۱/۸
پنج‌شنبه، ۱۱/۹
۰۵:۳۰
میان برنامه
۰۵:۴۰
مخاطب خاص(تکرار)
۰۶:۲۵
میان برنامه
۰۶:۳۰
رویدادهای سلامت
۰۶:۳۵
مسابقه اف ام 102
۰۶:۵۵
میان برنامه
۰۷:۰۰
خونه زندگی(زنده)
۰۸:۰۵
میان برنامه
۰۸:۱۰
یاد یاران
۰۸:۲۵
میان برنامه
۰۸:۳۰
تا بیکران
۰۹:۰۰
نیم نگاه- گروه سلامت اجتماعی(زنده)
۰۹:۴۰
میان برنامه
۰۹:۴۵
سیاه، سپید، خاکستری(تکرار)
۰۹:۵۵
میان برنامه
۱۰:۰۰
غذا سلامت زندگی
۱۰:۳۰
میان برنامه
۱۰:۳۵
دوباره مرور کن
۱۱:۲۰
میان برنامه
۱۱:۳۰
پاسخگو(زنده)
۱۲:۳۰
میان برنامه
۱۲:۳۵
مسابقه هرم طلایی
۱۲:۵۵
میان برنامه
۱۳:۰۰
ناخوشی باد(تکرار)
۱۳:۲۵
میان برنامه
۱۳:۳۵
خانه ما(تکرار)
۱۳:۵۵
میان برنامه
۱۴:۰۰
عصری نو(زنده)
۱۵:۳۰
اخبار سلامت
۱۵:۴۰
میان برنامه
۱۵:۴۵
در مسیر انتخاب(تکرار)
۱۵:۵۵
میان برنامه
۱۶:۰۰
شریان
۱۶:۳۰
با نخبگان
۱۷:۰۰
ره آورد(زنده)
۱۷:۳۰
میان برنامه
۱۷:۴۰
سیبک و قصه های مادربزرگ
۱۷:۵۵
میان برنامه
۱۸:۰۰
ساحل آرامش(تکرار)
۱۸:۱۰
میان برنامه
۱۸:۱۵
نمایش سلامت
۱۸:۳۰
رویدادهای سلامت
۱۸:۳۵
میان برنامه
۱۸:۴۰
سپهر دانش(زنده)
۲۰:۰۰
میان برنامه
۲۰:۰۵
درنگ(تکرار)
۲۰:۲۵
میان برنامه