نمایش سلامت

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامک: 9830000102+

رادیو سلامت

رادیو سلامت یکی از شبکه‌های رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. این شبکه در بهمن ۱۳۸۱ با هدف بهبود سلامت فردی و اجتماعی تأسیس شد و هم اکنون به صورت ۲۴ ساعته پخش می‌شود.
پنج‌شنبه، ۱۰/۲۵
جمعه، ۱۰/۲۶
شنبه، ۱۰/۲۷
یک‌شنبه، ۱۰/۲۸
دوشنبه، ۱۰/۲۹
سه‌شنبه، ۱۰/۳۰
چهارشنبه، ۱۱/۱
امروز
جمعه، ۱۱/۳
شنبه، ۱۱/۴
یک‌شنبه، ۱۱/۵
دوشنبه، ۱۱/۶
۰۵:۳۰
میان برنامه
۰۵:۴۰
نفس دوم(زنده)
۰۶:۲۵
میان برنامه
۰۶:۳۰
رویدادهای سلامت
۰۶:۳۵
یک روز یک کتاب(تکرار)
۰۶:۵۰
میان برنامه
۰۷:۰۰
خونه زندگی(زنده)
۰۸:۰۵
میان برنامه
۰۸:۱۰
یاد یاران
۰۸:۲۵
میان برنامه
۰۸:۳۰
تا بیکران
۰۹:۰۰
گل، یا پوچ(زنده)
۰۹:۴۰
میان برنامه
۰۹:۵۰
از اهدا تا احیا
۱۰:۰۵
میان برنامه
۱۰:۱۵
یک روز یک کتاب
۱۰:۳۰
میان برنامه
۱۰:۳۵
کارگاهی برای زندگی
۱۱:۲۰
میان برنامه
۱۱:۳۰
نیشتر
۱۲:۳۰
میان برنامه
۱۲:۴۰
این حق ماست(تکرار)
۱۲:۵۰
میان برنامه
۱۳:۰۰
همسر من
۱۳:۲۵
میان برنامه
۱۳:۳۰
غذا سلامت زندگی(تکرار)
۱۴:۰۰
میان برنامه
۱۴:۰۵
آرام جان
۱۴:۲۰
از مرزعه تا سفره(تکرار)
۱۵:۰۰
سفره ایرانی(تکرار)
۱۵:۳۰
اخبار سلامت
۱۵:۴۰
کلینیک چاقی(تکرار)
۱۶:۲۰
میان برنامه
۱۶:۳۰
مخاطب خاص(تکرار)
۱۷:۳۰
میان برنامه
۱۷:۴۰
سیبک و قصه های مادربزرگ
۱۷:۵۵
میان برنامه
۱۸:۰۰
ساحل آرامش(تکرار)
۱۸:۱۰
میان برنامه
۱۸:۱۵
نمایش سلامت
۱۸:۳۰
رویدادهای سلامت
۱۸:۳۵
میان برنامه
۱۸:۴۰
زیست شناسی 12 ام
۱۹:۲۵
تپش مهر
۱۹:۴۰
با نخبگان
۲۰:۱۰
درنگ(تکرار)
۲۰:۲۵
میان برنامه