کفن مشکی

شبکه شما

شبکه شما با اتکا به تولیدات برنامه‌ای سیمای مراکز استانها از طریق تأمین و تولید برنامه، یکپارچگی اقوام و قشرها مختلف کشور را در عین گوناگونی نمایش می‌دهد و عموم مردم مخاطبان آن بودند. وجه غالب، گرایش و عمده برنامه‌های این شبکه، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و پوشش آن سراسری است.
سه‌شنبه، ۶/۲۵
چهارشنبه، ۶/۲۶
پنج‌شنبه، ۶/۲۷
جمعه، ۶/۲۸
شنبه، ۶/۲۹
یک‌شنبه، ۶/۳۰
دوشنبه، ۶/۳۱
امروز
چهارشنبه، ۷/۲
پنج‌شنبه، ۷/۳
جمعه، ۷/۴
شنبه، ۷/۵
۰۵:۱۹
نشان آگهی بازرگانی
۰۵:۱۹
آگهی بازرگانی
۰۵:۲۱
نماهنگ مدافعان وطن - شهدای ناجا
۰۵:۲۵
نشان آگهی بازرگانی
۰۵:۲۵
آگهی بازرگانی
۰۵:۲۹
نشان برنامه
۰۵:۳۰
پزشک شما (زنده)
۰۶:۱۳
پیش پرده من یک اتم هستم
۰۶:۱۴
هفته دفاع مقدس -- موشن گرافیک
۰۶:۱۶
کلیپ دفاع مقدس - خاک من ایران - محمد اسلامی
۰۶:۲۰
پیش پرده فیلمهای سینمایی هفته دفاع مقدس
۰۶:۲۴
پیش پرده مستندهای هفته دفاع مقدس
۰۶:۲۷
نشان آگهی بازرگانی
۰۶:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۶:۲۹
نشان برنامه
۰۶:۳۰
کاشانه مهر
۰۷:۳۷
نشان آگهی بازرگانی
۰۷:۳۷
آگهی بازرگانی
۰۷:۳۹
نشان برنامه
۰۷:۴۰
به افق بهشت (زنده)
۰۸:۱۷
کلیپ من محمد را دوست دارم
۰۸:۱۹
کمی بعد
۰۸:۱۹
ذکر روز سه شنبه
۰۸:۲۰
تلاوت قرآن
۰۸:۲۶
حی علی الصلوه
۰۸:۲۷
اذان ظهر / محمد حسین سعیدیان
۰۸:۳۲
نماهنگ سلام اربابم
۰۸:۳۵
نشان آگهی بازرگانی
۰۸:۳۵
آگهی بازرگانی
۰۸:۳۷
نشان برنامه
۰۸:۳۷
کرانه پایداری
۰۹:۱۲
نشان آگهی بازرگانی
۰۹:۱۲
آگهی بازرگانی
۰۹:۱۵
نشان برنامه
۰۹:۱۶
ترانه باران (بازپخش)
۱۰:۰۴
هفته دفاع مقدس -- موشن گرافیک
۱۰:۰۵
نماهنگ سرگذشت
۱۰:۱۱
پیش پرده روز شمار دفاع مقدس
۱۰:۱۳
همه بودند همه هستیم
۱۰:۱۵
برنامک ویژه هفته دفاع مقدس
۱۰:۱۵
پیش پرده من یک اتم هستم
۱۰:۱۶
پیش پرده کاشانه مهر
۱۰:۱۷
نشان آگهی بازرگانی
۱۰:۱۷
آگهی بازرگانی
۱۰:۱۹
نشان برنامه
۱۰:۲۰
فیلم سینمایی سرزمین خورشید
۱۱:۰۵
آگهی بازرگانی
۱۱:۰۹
ادامه فیلم سینمایی سرزمین خورشید
۱۱:۵۱
هفته دفاع مقدس -- موشن گرافیک
۱۱:۵۲
نماهنگ پدرانه
۱۱:۵۶
نشان آگهی بازرگانی
۱۱:۵۶
آگهی بازرگانی
۱۱:۵۹
نشان برنامه
۱۲:۰۰
مجموعه دخترم نرگس (11)
۱۲:۲۵
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۹
ادامه مجموعه دخترم نرگس (11)
۱۲:۵۴
برنامک ویژه هفته دفاع مقدس
۱۲:۵۵
همه بودند همه هستیم
۱۲:۵۶
نشان آگهی بازرگانی
۱۲:۵۶
آگهی بازرگانی
۱۲:۵۹
نشان برنامه
۱۳:۰۰
کفن مشکی
۱۳:۴۶
نشان آگهی بازرگانی
۱۳:۴۶
آگهی بازرگانی
۱۳:۵۰
پیش پرده روز شمار دفاع مقدس
۱۳:۵۲
نشان آگهی بازرگانی
۱۳:۵۲
آگهی بازرگانی
۱۳:۵۴
نشان برنامه
۱۳:۵۵
کارنامه صد (حرف آخر)
۱۴:۲۴
هفته دفاع مقدس -- موشن گرافیک
۱۴:۲۶
نشان آگهی بازرگانی
۱۴:۲۶
آگهی بازرگانی
۱۴:۲۹
نشان برنامه
۱۴:۲۹
مجموعه دخترم نرگس (12)
۱۴:۴۸
کمی بعد
۱۴:۴۸
اسماء الحسنی
۱۴:۴۹
اذان / رحیم مؤذن زاده اردبیلی
۱۴:۵۳
نشان آگهی بازرگانی
۱۴:۵۳
آگهی بازرگانی
۱۴:۵۸
ادامه مجموعه دخترم نرگس (12)
۱۵:۲۵
هفته دفاع مقدس -- موشن گرافیک
۱۵:۲۷
نشان آگهی بازرگانی
۱۵:۲۷
آگهی بازرگانی
۱۵:۲۹
نشان برنامه
۱۵:۳۰
ترانه باران (زنده)
۱۶:۰۰
آگهی بازرگانی
۱۶:۰۴
ادامه ترانه باران (زنده)
۱۶:۲۶
نشان آگهی بازرگانی
۱۶:۲۷
آگهی بازرگانی
۱۶:۲۹
نشان برنامه
۱۶:۳۰
طلایه داران (زنده)
۱۷:۱۷
آب و هوا
۱۷:۱۸
برنامک ویژه هفته دفاع مقدس
۱۷:۱۹
همه بودند همه هستیم
۱۷:۲۲
از شما چه پنهون
۱۷:۲۷
نشان آگهی بازرگانی
۱۷:۲۷
آگهی بازرگانی
۱۷:۲۹
نشان برنامه
۱۷:۳۰
شب های شیدایی (زنده)
۱۸:۲۰
نشان آگهی بازرگانی
۱۸:۲۰
آگهی بازرگانی
۱۸:۲۵
پیش پرده من یک اتم هستم
۱۸:۲۶
پیش پرده کاشانه مهر
۱۸:۲۶
نشان آگهی بازرگانی
۱۸:۲۷
آگهی بازرگانی
۱۸:۲۹
نشان برنامه
۱۸:۳۰
تا پای جان (زنده)
۱۹:۲۵
برنامک ویژه هفته دفاع مقدس
۱۹:۲۵
پیش پرده من یک اتم هستم
۱۹:۲۶
پیش پرده کاشانه مهر
۱۹:۲۷
نشان آگهی بازرگانی
۱۹:۲۷
آگهی بازرگانی
۱۹:۲۹
نشان برنامه
۱۹:۳۰
فیلم سینمایی سرزمین خورشید
۲۰:۱۵
آگهی بازرگانی
۲۰:۲۰
ادامه فیلم سینمایی سرزمین خورشید
۲۰:۳۰
ادامه فیلم سینمایی سرزمین خورشید
۲۱:۱۰
نشان برنامه
۲۱:۱۰
شب های ایران (زنده)
۲۲:۲۶
نشان آگهی بازرگانی
۲۲:۲۶
آگهی بازرگانی
۲۲:۲۹
نشان برنامه
۲۲:۳۰
ترانه باران (بازپخش)
۲۳:۰۰
آگهی بازرگانی
۲۳:۰۲
ادامه ترانه باران (بازپخش)
۲۳:۲۳
برنامک ویژه هفته دفاع مقدس
۲۳:۲۴
نماهنگ بوسه بر خاک
۲۳:۲۷
نشان آگهی بازرگانی
۲۳:۲۸
آگهی بازرگانی
۲۳:۲۹
نشان برنامه
۲۳:۳۰
پزشک شما (بازپخش)
۲۳:۴۷
آگهی بازرگانی
۲۳:۴۹
ادامه پزشک شما (بازپخش)
۰۰:۱۱
هفته دفاع مقدس -- موشن گرافیک
۰۰:۱۳
از شما چه پنهون
۰۰:۱۹
نماهنگ لارستان
۰۰:۲۴
اربعین حماسه - حسین کاجی
۰۰:۲۷
نشان آگهی بازرگانی
۰۰:۲۸
آگهی بازرگانی
۰۰:۲۹
نشان برنامه
۰۰:۳۰
یادمان
۰۰:۴۵
نشان آگهی بازرگانی
۰۰:۴۶
آگهی بازرگانی
۰۰:۴۷
نماهنگ مدافعان وطن - شهدای ناجا
۰۰:۵۱
کمی بعد
۰۰:۵۱
صلوات
۰۰:۵۳
تلاوت قرآن
۰۰:۵۸
اسماء الحسنی
۰۰:۵۹
اذان / عباس امام جمعه
۰۱:۰۳
دعای فرج
۰۱:۰۵
نشان برنامه
۰۱:۰۵
سخنرانی اخلاقی
۰۱:۳۸
نشان آگهی بازرگانی
۰۱:۳۸
آگهی بازرگانی
۰۱:۳۹
نشان برنامه
۰۱:۴۰
کفن مشکی
۰۲:۲۶
اربعین حماسه - محمد احمدیان
۰۲:۳۰
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۲:۳۰
نشان آگهی بازرگانی
۰۲:۳۱
آگهی بازرگانی
۰۲:۳۲
نشان برنامه
۰۲:۳۳
مجموعه دخترم نرگس (12)
۰۲:۵۹
آگهی بازرگانی
۰۳:۰۱
ادامه مجموعه دخترم نرگس (12)
۰۳:۲۰
برنامک ویژه هفته دفاع مقدس
۰۳:۲۱
از شما چه پنهون
۰۳:۲۷
نشان آگهی بازرگانی
۰۳:۲۸
آگهی بازرگانی
۰۳:۲۹
نشان برنامه
۰۳:۳۰
آخرین روزهای زمستان
۰۴:۱۵
نشان شبکه
۰۴:۱۵
هفته دفاع مقدس -- موشن گرافیک
۰۴:۱۷
پیش پرده فیلمهای سینمایی هفته دفاع مقدس
۰۴:۲۰
پیش پرده مستندهای هفته دفاع مقدس
۰۴:۲۳
نماهنگ وطن
۰۴:۲۶
بزرگان ایران - شهید بروجردی
۰۴:۲۷
نشان آگهی بازرگانی
۰۴:۲۸
آگهی بازرگانی
۰۴:۲۹
نشان برنامه
۰۴:۳۰
حماسه ماندگار (زنده)