شبکه شما

شبکه شما با اتکا به تولیدات برنامه‌ای سیمای مراکز استانها از طریق تأمین و تولید برنامه، یکپارچگی اقوام و قشرها مختلف کشور را در عین گوناگونی نمایش می‌دهد و عموم مردم مخاطبان آن بودند. وجه غالب، گرایش و عمده برنامه‌های این شبکه، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و پوشش آن سراسری است.
شنبه، ۵/۲
یک‌شنبه، ۵/۳
دوشنبه، ۵/۴
سه‌شنبه، ۵/۵
چهارشنبه، ۵/۶
پنج‌شنبه، ۵/۷
جمعه، ۵/۸
امروز
یک‌شنبه، ۵/۱۰
دوشنبه، ۵/۱۱
سه‌شنبه، ۵/۱۲
چهارشنبه، ۵/۱۳
۰۵:۱۴
نشان شبکه
۰۵:۱۴
نماهنگ ویژه ولادت امام کاظم (ع)
۰۵:۱۷
پیش پرده اتم
۰۵:۱۹
گزارش خبری
۰۵:۲۴
تنگه برنجان شهرستان سیروان
۰۵:۲۷
نشان آگهی بازرگانی
۰۵:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۵:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۰۵:۲۹
نشان برنامه
۰۵:۳۰
خانه آفتابی (زنده)
۰۶:۳۵
پیش پرده پزشک شما
۰۶:۳۶
پیش پرده کوله گرد
۰۶:۳۸
نماهنگ این روزا
۰۶:۴۲
پیش پرده زاویه هفتم
۰۶:۴۳
پیش پرده اتم
۰۶:۴۵
نشان آگهی بازرگانی
۰۶:۴۵
آگهی بازرگانی
۰۶:۴۹
نشان آگهی بازرگانی
۰۶:۴۹
نشان برنامه
۰۶:۵۰
مجموعه نمایشی ضد نور
۰۷:۲۸
نشان شبکه
۰۷:۲۸
طعم سفر
۰۷:۳۳
پیش پرده شنه بیستون
۰۷:۳۵
پیش پرده زاویه هفتم
۰۷:۳۶
داستانی کوتاه
۰۷:۳۹
اینجا ایران است
۰۷:۴۱
اینجا خانواده زندگی می کنه
۰۷:۴۳
نشان آگهی بازرگانی
۰۷:۴۳
آگهی بازرگانی
۰۷:۴۴
نشان آگهی بازرگانی
۰۷:۴۴
نشان برنامه
۰۷:۴۵
تا آسمان (زنده)
۰۸:۲۸
نشان شبکه
۰۸:۲۹
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1445
۰۸:۳۰
نشانی آسمان
۰۸:۳۴
صلوات
۰۸:۳۵
تلاوت قرآن
۰۸:۴۰
یا الله یا الله
۰۸:۴۰
نشان اذان ظهر
۰۸:۴۱
اذان / حسینعلی شریف
۰۸:۴۵
دعای فرج
۰۸:۴۸
گنجینه احکام
۰۸:۵۴
نشان شبکه
۰۸:۵۴
داستانی کوتاه
۰۸:۵۷
اینجا ایران است
۰۸:۵۸
نشان آگهی بازرگانی
۰۸:۵۸
آگهی بازرگانی
۰۸:۵۹
نشان آگهی بازرگانی
۰۸:۵۹
نشان برنامه
۰۹:۰۰
اتم
۰۹:۴۳
پیش پرده کوله گرد
۰۹:۴۴
نشان برنامه
۰۹:۴۴
آقای پنجیری
۰۹:۵۵
پیش پرده بهارستان
۰۹:۵۶
نشان آگهی بازرگانی
۰۹:۵۶
آگهی بازرگانی
۰۹:۵۹
نشان آگهی بازرگانی
۰۹:۵۹
نشان برنامه
۱۰:۰۰
ترانه باران (بازپخش)
۱۰:۵۴
پیش پرده زاویه هفتم
۱۰:۵۵
اینجا ایران است
۱۰:۵۷
پیش پرده بهارستان
۱۰:۵۸
نشان آگهی بازرگانی
۱۰:۵۸
آگهی بازرگانی
۱۰:۵۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۰:۵۹
نشان برنامه
۱۱:۰۰
گمپ گلا
۱۱:۴۱
اینجا ایران است
۱۱:۴۲
نشان آگهی بازرگانی
۱۱:۴۲
آگهی بازرگانی
۱۱:۴۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۱:۴۴
نشان برنامه
۱۱:۴۵
حیات وحش تندوره
۱۲:۳۳
پیش پرده شنه بیستون
۱۲:۳۵
نماهنگ ویژه ولادت امام کاظم (ع)
۱۲:۳۸
نشان آگهی بازرگانی
۱۲:۳۸
آگهی بازرگانی
۱۲:۳۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۲:۳۹
نشان برنامه
۱۲:۴۰
مجموعه نمایشی ضد نور
۱۳:۱۸
پیش پرده بهارستان
۱۳:۱۹
نماهنگ قدح
۱۳:۲۴
پیش پرده انرژی مثبت
۱۳:۲۵
نشان آگهی بازرگانی
۱۳:۲۵
آگهی بازرگانی
۱۳:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۳:۲۹
نشان برنامه
۱۳:۳۰
ترانه باران (زنده)
۱۴:۲۴
پیش پرده اتم
۱۴:۲۵
نشان آگهی بازرگانی
۱۴:۲۶
آگهی بازرگانی
۱۴:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۴:۲۹
نشان برنامه
۱۴:۳۰
مجموعه قصه های سجاد (8)
۱۵:۰۹
نشان شبکه
۱۵:۰۹
الف 3
۱۵:۱۴
پیش پرده انرژی مثبت
۱۵:۱۵
طبیعت گیلان
۱۵:۱۹
گزارش خبری
۱۵:۲۳
اینجا ایران است
۱۵:۲۶
نشان آگهی بازرگانی
۱۵:۲۶
آگهی بازرگانی
۱۵:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۵:۲۹
نشان برنامه
۱۵:۳۰
دسترنگ
۱۵:۴۷
اینجا ایران است
۱۵:۵۰
نشان شبکه
۱۵:۵۰
صلوات
۱۵:۵۱
تلاوت قرآن
۱۵:۵۸
یا الله یا الله
۱۵:۵۸
نشان اذان مغرب
۱۵:۵۹
اذان / محمد حسین سبزعلی
۱۶:۰۴
دعای فرج
۱۶:۰۷
گنجینه احکام
۱۶:۱۳
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1445
۱۶:۱۴
نشان شبکه
۱۶:۱۵
پیش پرده بهارستان
۱۶:۱۵
پیش پرده زاویه هفتم
۱۶:۱۷
قاب ماندگار
۱۶:۲۶
نشان آگهی بازرگانی
۱۶:۲۶
آگهی بازرگانی
۱۶:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۶:۲۹
نشان برنامه
۱۶:۳۰
کوله گرد
۱۶:۵۸
نشان شبکه
۱۶:۵۹
پیش پرده اتم
۱۷:۰۰
گزارش خبری
۱۷:۰۵
پیش پرده پزشک شما
۱۷:۰۶
ارمغان
۱۷:۱۲
برنامک ایران
۱۷:۱۲
ایران شهر
۱۷:۱۷
پیش پرده زاویه هفتم
۱۷:۱۹
صحنه برتر
۱۷:۲۵
نشان آگهی بازرگانی
۱۷:۲۵
آگهی بازرگانی
۱۷:۲۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۷:۲۹
نشان برنامه
۱۷:۳۰
وایک (زنده)
۱۸:۲۵
پیش پرده کوله گرد
۱۸:۲۷
طعم سفر
۱۸:۳۱
پیش پرده اتم
۱۸:۳۳
پیش پرده زاویه هفتم
۱۸:۳۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۸:۳۴
آگهی بازرگانی
۱۸:۳۹
نشان آگهی بازرگانی
۱۸:۳۹
نشان برنامه
۱۸:۴۰
مجموعه نمایشی ضد نور
۱۹:۱۴
پیش پرده زاویه هفتم
۱۹:۱۶
پیش پرده شنه بیستون
۱۹:۱۷
طعم سفر
۱۹:۲۴
پیش پرده بهارستان
۱۹:۲۵
گزارش خبری