پزشک شما (زنده)

شبکه شما

شبکه شما با اتکا به تولیدات برنامه‌ای سیمای مراکز استانها از طریق تأمین و تولید برنامه، یکپارچگی اقوام و قشرها مختلف کشور را در عین گوناگونی نمایش می‌دهد و عموم مردم مخاطبان آن بودند. وجه غالب، گرایش و عمده برنامه‌های این شبکه، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و پوشش آن سراسری است.
جمعه، ۴/۶
شنبه، ۴/۷
یک‌شنبه، ۴/۸
دوشنبه، ۴/۹
سه‌شنبه، ۴/۱۰
چهارشنبه، ۴/۱۱
پنج‌شنبه، ۴/۱۲
امروز
شنبه، ۴/۱۴
یک‌شنبه، ۴/۱۵
دوشنبه، ۴/۱۶
سه‌شنبه، ۴/۱۷
۰۵:۰۰
زنده رود (زنده)
۰۸:۱۰
پیش پرده در جریان باش
۰۸:۱۱
پیش پرده برنامه های صبحگاهی
۰۸:۱۴
نماهنگ ضامنم شو
۰۸:۱۷
پیش پرده ترانه باران
۰۸:۱۹
صحنه برتر
۰۸:۲۶
نماهنگ ویژه دهه کرامت
۰۸:۲۹
نشان شبکه
۰۸:۲۹
کمی بعد
۰۸:۲۹
صلوات
۰۸:۳۱
تلاوت قرآن
۰۸:۳۸
حی علی الصلوه
۰۸:۳۹
اذان ظهر / مرحوم آقاتی
۰۸:۴۳
دعای فرج
۰۸:۴۴
گنجینه احکام
۰۸:۵۰
نشان ویژه دهه کرامت
۰۸:۵۱
آب و هوا
۰۸:۵۲
پیش پرده در جریان باش
۰۸:۵۳
پیش پرده میانبر دو
۰۸:۵۴
آگهی بازرگانی
۰۸:۵۹
نشان برنامه
۰۹:۰۰
هنرستان ایران زمین
۰۹:۲۴
آگهی بازرگانی
۰۹:۲۸
ادامه هنرستان ایران زمین
۰۹:۴۱
نشان ویژه دهه کرامت
۰۹:۴۲
نماهنگ کاشکی
۰۹:۴۵
نشان شبکه
۰۹:۴۶
پیش پرده برنامه های صبحگاهی
۰۹:۴۹
نماهنگ آرامش محفل
۰۹:۵۴
آگهی بازرگانی
۰۹:۵۹
نشان برنامه
۱۰:۰۰
فیلم تلویزیونی کویر
۱۰:۵۳
آگهی بازرگانی
۱۰:۵۷
ادامه فیلم تلویزیونی کویر
۱۱:۳۹
آگهی بازرگانی
۱۱:۴۲
نشان برنامه
۱۱:۴۳
این روزها
۱۲:۱۸
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۳
پیش پرده در جریان باش
۱۲:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۲:۲۹
نشان برنامه
۱۲:۳۰
ویژه ولادت امام رضا (ع) - زنده
۱۳:۲۴
نشان آگهی بازرگانی
۱۳:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۳:۲۹
نشان برنامه
۱۳:۳۰
ترانه باران (زنده)
۱۴:۰۰
آگهی بازرگانی
۱۴:۰۵
ادامه ترانه باران (زنده)
۱۴:۲۵
نشان آگهی بازرگانی
۱۴:۲۵
آگهی بازرگانی
۱۴:۲۹
نشان برنامه
۱۴:۳۰
سایه خورشید
۱۵:۰۳
مشاعره رضوی
۱۵:۰۶
نشان برنامه
۱۵:۰۷
از میان این مسیر سبز
۱۵:۲۴
نماهنگ مهمانی آسمان
۱۵:۲۹
نشان شبکه
۱۵:۳۰
صلوات خاصه امام رضا (ع)
۱۵:۳۲
نشان شبکه
۱۵:۳۳
نشان آگهی بازرگانی
۱۵:۳۳
آگهی بازرگانی
۱۵:۳۷
میزبان
۱۶:۰۸
آگهی بازرگانی
۱۶:۱۳
نشان شبکه
۱۶:۱۳
کمی بعد
۱۶:۱۴
صلوات
۱۶:۱۴
اسماء الحسنی
۱۶:۱۵
اذان / استاد حسین صبحدل
۱۶:۱۹
دعای فرج
۱۶:۲۱
نشان شبکه
۱۶:۲۱
نور هدایت
۱۶:۲۴
نشان شبکه
۱۶:۲۴
آگهی بازرگانی
۱۶:۲۹
نشان برنامه
۱۶:۳۰
آبادی
۱۶:۴۷
آگهی بازرگانی
۱۶:۵۲
ادامه آبادی
۱۷:۰۲
پیش پرده ترانه باران
۱۷:۰۳
نماهنگ تار و پود
۱۷:۰۹
نشان ویژه دهه کرامت
۱۷:۱۰
رضایم به رضای تو
۱۷:۱۹
نشان شبکه
۱۷:۱۹
پیش پرده برنامه های صبحگاهی
۱۷:۲۳
پیش پرده میانبر 2
۱۷:۲۴
پیش پرده جزر و مد
۱۷:۲۵
آگهی بازرگانی
۱۷:۲۹
نشان برنامه
۱۷:۳۰
فیلم تلویزیونی پاشنه بلند
۱۸:۵۴
نشان شبکه
۱۸:۵۴
پیش پرده برنامه های صبحگاهی
۱۸:۵۷
پیش پرده خط قرمز
۱۸:۵۹
پیش پرده گلدونه ها
۱۹:۰۰
پیش پرده جزر و مد
۱۹:۰۱
پیش پرده برنامه های خانواده
۱۹:۰۴
نشان برنامه
۱۹:۰۵
هفت خال
۱۹:۲۰
پیش پرده در جریان باش
۱۹:۲۱
پیش پرده برنامه های صبحگاهی
۱۹:۲۵
پیش پرده خط قرمز
۱۹:۲۶
نماهنگ بهترین خبر
۱۹:۲۸
پیش پرده میانبر دو
۱۹:۳۰
نشان برنامه
۱۹:۳۰
کوک دل
۱۹:۵۵
تهران زیبا
۱۹:۵۶
نشان برنامه
۱۹:۵۷
کارستان
۲۰:۲۴
نشان آگهی بازرگانی
۲۰:۲۴
آگهی بازرگانی
۲۰:۲۹
نشان برنامه
۲۰:۳۰
ترانه باران (بازپخش)
۲۱:۰۰
آگهی بازرگانی
۲۱:۰۳
ادامه ترانه باران (بازپخش)
۲۱:۲۵
نشان آگهی بازرگانی
۲۱:۲۵
آگهی بازرگانی
۲۱:۲۹
نشان برنامه
۲۱:۳۰
فیلم تلویزیونی کویر
۲۲:۲۳
آگهی بازرگانی
۲۲:۲۷
ادامه فیلم تلویزیونی کویر
۲۳:۰۹
پیش پرده میانبر دو
۲۳:۱۰
پیش پرده خط قرمز
۲۳:۱۱
پیش پرده برنامه های خانواده
۲۳:۱۴
نشان برنامه
۲۳:۱۵
هفت خال
۲۳:۳۰
پیش پرده نسیم بهشت
۲۳:۳۱
کمی بعد
۲۳:۳۱
صلوات
۲۳:۳۲
تلاوت قرآن
۲۳:۳۶
اسماء الحسنی
۲۳:۳۸
اذان صبح / مرحوم آقاتی
۲۳:۴۲
دعای فرج
۲۳:۴۳
وصیت نامه علما
۲۳:۴۵
با ستاره ها
۲۳:۵۳
گنجینه احکام
۲۳:۵۹
نشان برنامه
۰۰:۰۰
سخنرانی اخلاقی
۰۰:۲۸
آگهی بازرگانی
۰۰:۲۹
نشان برنامه
۰۰:۳۰
ورزش برای همه
۰۰:۴۹
نشان شبکه
۰۰:۴۹
پیش پرده هنرستان ایران زمین
۰۰:۵۱
معرفی استانها - گلستان
۰۱:۰۰
پیش پرده برنامه های صبحگاهی
۰۱:۰۳
نماهنگ کهگیلویه و بویراحمد
۰۱:۱۰
پیش پرده جزر و مد
۰۱:۱۱
پیش پرده برنامه های خانواده
۰۱:۱۴
پیش پرده گلدونه ها
۰۱:۱۵
ایران شهر
۰۱:۲۲
وطن من
۰۱:۳۰
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۱:۳۰
نشان آگهی بازرگانی
۰۱:۳۱
آگهی بازرگانی
۰۱:۳۱
نشان برنامه
۰۱:۳۲
آبادی
۰۱:۵۹
پیش پرده برنامه های صبحگاهی
۰۲:۰۲
پیش پرده گلدونه ها
۰۲:۰۴
پیش پرده رچ
۰۲:۰۵
ناشتا
۰۲:۱۳
پیش پرده میانبر دو
۰۲:۱۴
پیش پرده خط قرمز
۰۲:۱۶
پیش پرده برنامه های خانواده
۰۲:۱۹
نماهنگ قدح
۰۲:۲۳
پیش پرده ترانه باران
۰۲:۲۵
پیش پرده هنرستان ایران زمین
۰۲:۲۶
شهرستان جیرفت
۰۲:۲۷
نشان آگهی بازرگانی
۰۲:۲۷
آگهی بازرگانی
۰۲:۲۹
نشان برنامه
۰۲:۳۰
شکرخند (بازپخش)
۰۳:۰۵
تایم لپس
۰۳:۰۶
پیش پرده برنامه های صبحگاهی
۰۳:۰۹
مردم آبادی
۰۳:۲۰
پیش پرده برنامه های خانواده
۰۳:۲۳
پیش پرده ترانه باران
۰۳:۲۵
نشان آگهی بازرگانی
۰۳:۲۵
آگهی بازرگانی
۰۳:۲۹
نشان برنامه
۰۳:۳۰
کازیوه (زنده)
۰۴:۱۷
نشان آگهی بازرگانی
۰۴:۱۷
آگهی بازرگانی
۰۴:۲۱
پیش پرده برنامه های خانواده
۰۴:۲۴
نشان آگهی بازرگانی
۰۴:۲۴
آگهی بازرگانی
۰۴:۲۹
نشان برنامه
۰۴:۳۰
پزشک شما (زنده)