روسیه
5:0
عربستان

A گروه. پنج‌شنبه، ۳/۲۴، ۱۵:۰۰. ورزشگاه لوژنیکی, مسکو

روسیه - عربستان

بازی افتتاحیه روسیه و عربستان